Press "Enter" to skip to content

Kotisairaanhoito kuopio

KUOPION KAUPUNGIN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS

2 Sisällys YLEISTÄ KOTIHOIDON PALVELUISTA KOTIHOIDON SISÄLTÖ HENKILÖKOHTAINEN HYGIENIA RAVITSEMUS LÄÄKEHUOLTO JA MITTAUKSET KOTISAIRAANHOIDON TEHTÄVÄT TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN OHJAUS JA NEUVONTA VAATEHUOLTO SIISTIMINEN ASIOINTI MUUT TEHTÄVÄT YÖAIKAINEN HOITO TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ ATERIAPALVELUT TURVAPALVELUT PÄIVÄRYHMÄTOIMINTA KOORDINOITU VERKOSTOYHTEISTYÖ JA VAPAAEHTOISTOIMINTA KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSISSA

Kotihoidon palvelupaketit

Kotihoito Ilossa asiakkaat hoidetaan yhtä hyvin kuin haluaisimme omaisiamme tai läheisiämme hoidettavan. Tavoitteenamme on luoda asiakkaalle laadukkaita ja helposti saavutettavia palveluja, jotka tuovat pitkällä tähtäimellä säästöä ja helpottavat elämää, kun palvelut tuodaan suoraan kotiin. Ihmisillä on hyvinkin erilaisia tarpeita, mutta uskomme, että jokainen ihminen haluaa tulla hoidetuksi parhaalla mahdollisella tavalla.

Etusivu

Tuotamme palveluita kotiin 24/7. Palveluihimme kuuluu myös kotisairaanhoito ja kodinhoidon palvelut. Viikonloppuyöt erillisen hinnaston mukaan. Palvelusetelipalvelut aina arvolisäverottomia, eivätkä kuulu verovähennysoikeuden piiriin. Kotihoidon palvelumme ovat arvolisäverottomia ja ne kuuluvat kotitalouksien verovähennysoikeuden piiriin. Yhteydenotot ja tilaukset: Palveluesimies Saija Fagerlund, p. +358 40 726 3501 (arkisin klo 9-16), saija.fagerlun@stella.fi, Stella Kotipalvelut Oy

Tutustu hoivapalveluihimme

Hoito- ja Kotipalvelu Iidalla on monivuotisia yhteystyökumppaneita, jotka varmistavat hoidon ympärivuotisen jatkuvuuden. Moniammatillinen työtiimimme takaa kokonaisvaltaisen ja asiakaslähtöisen hoidon onnistumisen. Ystävällinen, lämmin asiakaspalvelu on meille sydämen asia!

Haluamme tuntea asiakkaan, hänen kotinsa ja tarpeensa
mahdollisimman hyvin, jotta voimme auttaa asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla. Kun haluat tarjota lähimmäisellesi vain parasta kotihoitoa, ota yhteyttä Hoito- ja Kotipalvelu Iidaan!

Salli JavaScriptin käyttö

Hoitoalalle hakeutuu ihmisiä, jotka eivät sovellu sinne. Vanhuksen kotiin tullaan kuin läppäovista 4–5 kertaa päivässä. Vanhus jännittää, kuka sieltä tulee ja millä mielellä. Hoitajilla on koko ajan kiire ja he valittavat sitä päivittäin. Koneelta hoitaja katsoo työnsä ja yleinen sanonta on, ettei kuulu meille. Hoitajilla ei ole aikaa keskustella, mutta aikaa on kirjoittaa hoitovihkoon pitkä raportti tekemisistä.

Kotihoitoa päihde- ja mielenterveysasiakkaille Kuopion alueella

Kuntoutusuunnitelmassa huomioidaan asiakkaan elämänhistoriasta, elämäntavat sekä tottumukset.  Coronarian ohjaaja tukee asiakkaan toimintakykyä ja elämänhallintaa siten, että hän voi asua turvallisesti kotona ja rohkaistuu osallistumaan yhteiskunnan toimintaan ja käyttämään erilaisia palveluita myös itsenäisesti. Hyvää ja turvallista ohjausta ja neuvontaa annetaan kuntouttavalla, voimavaroja vahvistavalla työotteella verkostoja hyödyntäen.

Vetrea kotipalvelut tarjoaa monipuolisia ja kattavia palveluita asiakaskoteihin. Laatu ja luotettavuus ovat kotipalvelumme kulmakivet ja kanssamme on joustava ja helppo asioida. Suunnittelemme palvelumme yksilöllisesti ja ammattitaidolla, asiakkaidemme henkilökohtaisten toiveiden ja elämäntilanteen mukaan. Vetrea kotipalveluita saa usealla paikkakunnalla. Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!

Liisa Koti tuottaa kotihoidon palveluita sekä kunnille että yksityisille asiakkaille. Liisa kodin kotihoidossa työskentelee lähihoitajia ja sairaanhoitajia joka päivä 6.30 – 21.30 välisenä aikana. Kotihoidon palveluita ovat hoito- ja hoivatyö, haavanhoidot, lääkehoito, verinäytteiden otot, kotisiivoukset, kaupassa käynnit, ikkunanpesu, ruuanlaitto, suihkutus, ulkoilu ja asiointi ja viriketoiminta.

Omaishoidontuki

Kotihoito tukee asiakkaan itsenäistä kotona selviytymistä erilaisin hoito- ja hoivapalveluin. Kotihoito on asiakkaan kokonaisvaltaista auttamista ja tukemista jokapäiväisessä elämässä. Se huolehtii asiakkaan perushoidosta sekä turvallisen ja asianmukaisen kotiympäristön ylläpidosta. Se on mm. lääkkeistä, ruokailusta, hygieniasta ja pukeutumisesta huolehtimista sekä auttamista, voinnin ja terveydentilan seurantaa.

Kotisairaanhoito on osa kunnan kotihoidon palveluita. Kotisairaanhoito on hoito- ja palvelusuunnitelman mukaista tai tilapäistä potilaan asuinpaikassa, kotona tai siihen verrattavassa paikassa moniammatillisesti toteutettua terveyden ja sairaanhoidon palvelua. Kotisairaanhoidossa käytettävät hoitosuunnitelman mukaiset pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarvittavat hoitotarvikkeet sisältyvät hoitoon.

Kotihoiva ja kotisairaanhoito

Kotihoito on voimavarakeskeistä toimintaa, jonka tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan hyvä arki ja kotona asuminen ammatillisen avun turvin. Deborassa kotihoiva on asiakaslähtöistä palvelua, joka sisältää henkilökohtaiseen hoivaan ja hoitoon kuuluvia tehtäviä ja niissä avustamista. Palveluun voi kuulua mm. henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen, ravitsemuksen seuranta, kauppa- ja asiointiapu, pyykki- ja vaatehuolto, ruoanlaitto sekä voinnin seuranta.

Kotipalvelu Mehiläisen kotiin tarjottavat palvelut

Olemme monipuolinen hoiva-alan yritys ja tarjoamme asiakkaille kattavia palveluita, joiden tavoitteena on asiakkaan kotona pärjääminen mahdollisimman pitkään. Palveluihimme kuuluu kotisairaanhoito-, hoiva- ja kodinhoitopalvelut. Eli samalla käynnillä onnistuu esimerkiksi verinäytteenotto ja pienimuotoinen siivous. Suunnitellaan yhdessä juuri Teille sopiva palvelukokonaisuus.

– Asetuksen taulukko antaa enimmäisrajat, mutta käytännössä kunnat kuitenkin soveltavat omia maksutaulukoitaan, joissa maksuprosenttia on suhteutettu palvelumäärään. Siitä syystä vaihtelua on – kuten kuntien välillä on muissakin maksuissa, toteaa sosiaali- ja terveyspalveluosaston neuvotteleva virkamies Satu Karppanen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Palveluun liittyvät linkit

Kunnallisille sosiaali- ja terveydenhuollon maksuille asetettu maksukatto on 683 euroa (v. 2017 691 euroa). Seurantajakso on kalenterivuosi 1.1.–31.12. Kun maksukatto täyttyy, asiakas on oikeutettu vapaakorttiin. Vapaakortin myöntää se laitos, jossa asiakkaan maksukatto täyttyy. Vapaakortin myöntävä laitos selviää, kun laskut laitetaan hoitopäivämäärän mukaiseen järjestykseen. Lasten (alle 18-vuotiaat) maksut otetaan huomioon huoltajan maksukatossa. Maksujen seuranta on asiakkaan vastuulla.

Aurio – koska hyvä hoito ja huolenpito
vaatii erityistä perehtyneisyyttä

Tehtävämme on edistää parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaidemme terveyttä ja hyvinvointia läpi koko elinkaaren. Palvelemme asiakkaitamme ihmisyyttä, elämää ja ihmisten omia toiveita kunnioittaen. Tehtävämme on toimia «perheenä lähelläsi»: varmistamme, että kuvattu ja kirjattu hoito ja hoiva vastaavat asiakkaidemme toiveita ja tarpeita. Olemme suomalainen perheyritys, joka välittyy hyvässä palvelussa ja toimintaamme ohjaavissa arvoissa.

Meille asukkaaksi?

Turvaverkkoon kuuluu turvaranneke, jonka avulla asiakas voi hälyttää apua, ja päivystys, joka vastaa avunpyyntöihin ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä. Palvelu sisältää myös kuukausittaiset hyvänolon käynnit, joiden aikana kyselemme kuulumiset, keskustelemme voinnista ja varmistamme, että palvelu vastaa edelleen asiakkaan tarpeita. Samalla aktivoimme ja tuemme omatoimista suoriutumista. Lisäpalveluja voi valita oman tarpeen mukaan täydentämään turvallista ja mielekästä arkea.