Press "Enter" to skip to content

Korkeuskäyrien tulkinta

Karttakuvan hahmottaminen

Opettaja sanelee: ”Kartan mittakaava on 1:10 000 ka käyräväli 5m. Kartan keskellä on järvi, joka on itä-länsisuunnassa pituudeltaan 500m. Pohjois-eteläsuunnassa järvi on hieman lyhyempi. Järven itäpuolella on suo ja länsipuolella tiheikkö. Järven pohjoisrannalla on mökki. Mökiltä lähtee tie suoraan kohti pohjoista. Tie länsipuolella on 15m korkea mäki. Mäen huipulla on kuoppa. Mäen itäsivulla lähellä tietä on jyrkänne. Järven eteläpuolella on pelto. Pellon poikki itä-länsisuunnassa menee sähkölinja.”

Historia

Tarpian Suunta on järjestänyt aikuisille tarkoittelua suunnistusohjausta jo viiden kesäkauden aikana. Aikuisten suunnistuskoulu, joka tunnetaan myös lyhenteenä ASK, ajoittuu suunnistuskauden alkuun eli huhtikuun loppupuolelle. ASK on tiivis kahden viikon paketti, jonka jälkeen kurssilaiset pystyvät jatkamaan taitojen opettelua esimerkiksi iltarastitapahtumissa. Pirkanmaan laaja iltarastitarjonta takaa hyvät mahdollisuudet jatkoharjoitteluun, ja kurssipakettiin sisältyykin sarjalippuja Tarpian Suunnan Torstairasteille.

Tasoryhmäkuvaukset

RR-tasolla suunnistetaan seitsemän harjoitusta, joista kolme on viitoituksellisia harjoituksia. Ns. suorista radoista kaksi toteutuu sprinttikartalla (iltakisa ja sprinttiviuhkat). Sprinttimaastot ovat turvallisia liikenteen kannalta, koska kyseisissä paikoissa liikenne on rajoitettua ja vilkkaamman tien ylityskohta on järjestäjän puolesta valvottu. Muut suorat harjoitukset toteutetaan polkurikkaissa kangaspohjaisissa lähimaastoissa (mm. saaressa). RR-suorilla radoilla on myös ”hajontaa” (kolme rinnakkaisrataa). Tämän tason haasteet sopivat parhaiten alle 10-vuotiaille.

Kansainvälisiä kuvausohjeita olen soveltanut käyttämällä kahta «erikoismerkkiä». Maastossa on paljon puurivejä. Ne olen kuvannut lähes yksittäisen puun karttamerkin kokoa olevilla vihreiden pisteiden rivillä. Yksittäisten puiden kuvaaminen olisi ollut mahdotonta. Joitakin kuviorajoja olen kuvannut vihreän värisellä selvää kuviorajaa vastaavalla karttamerkillä. Ne on tarkoitettu lähinnä tulevaa kartan ylläpitoa varten ja näkyvät vain heikosti kartalla.

Social links

Meillä on kyllä lähdemateriaalia ja tiedän mikä valuma-alue on ja tiedän mitä korkeuskäyrät ovat,mutta en vaan osaa hahmottaa niitä.Kun valuma-alue on määritetty,voin vasta aloittaa sen varsinaisen tehtävän,joka itsessään ei varmaankaan tuota ongelmia,tehtävän kyllä ymmärrän,mutta en osaa korkeuskäyriä.Eli jos nyt piirrän valuma-alueen väärin,niin teen koko tehtävän siitä eteenpäin väärien tietojen perusteella.

Transkriptio

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 2 (PS2)

Muutamalle joukkueemme jäsenelle suunnistus oli hieman ennestään tuttua, mutta suurin osa on ottanut lajia haltuun aloittelijoina, koulusuunnistuspohjalla. Miten suunnistustekniikkaa voi kehittää? Miten kartan lukemista voi harjoitella? Pitääkö kaikki karttamerkit osata? Kirjoittelen nyt omia vinkkejä, joilla aloittelijat pääsevät kavereiksi kartan ja suunnistuksen kanssa.

Helin & Co:n suunnitelman lähtökohta on poeettinen maisema: sen perusrytmi, tilat ja korkeussuhteet muodostavat arkkitehtonisten ratkaisujen kontekstin. Ekologisen näkökulman kautta haluttiin palata rakentamisen harmoniaan, tasapainoon luonnon kanssa perinteisen korealaisen kulttuurin esikuvan mukaisesti. Tavoitteena oli uudenlainen luonnonläheisen asumisen malli: rakennusmuotojen sovittaminen paikan topografiaan, kasvillisuuteen ja vesiolosuhteisiin.

Aikaisemmat vaiheet

Pian kerhon perustamisen jälkeen alkoivat sotavuodet, jotka luonnollisesti vaikuttivat toimintaan monella tavoin. Niidenkin aikana toiminta kuitenkin jatkui, ja kerhon jäsenmäärä pysytteli seitsemänkymmenen tienoilla vaikeista ajoista huolimatta. Kerhon ensimmäinen puheenjohtaja oli yli-insinööri Mauno Kajamaa, myöhemmin puheenjohtajana toimi myös yli-ins. Rafael E. Rehn. Hallituksen jäsenistössä esiintyvät heidän ohellaan mm. dipl.ins. Niilo Luoma, kartografit Heikki Pantzar ja Arvo Teittinen, topografi Heikki Holopainen, kivipainaja Toivo Kuusela, tuon ajan tunnetut karttamiehet.

Pudota tiedostot tähän

Ja tohon jatkoksi vielä: Kuten Pullauttimen readme:ssa neuvotaan, sain.laz-tiedostosta dos-promptin kautta tehtyä.xyz-tiedoston. Vein sen Pullauttimen kuvakkeen päälle ja Pullautin lähti liikkeelle, mutta ”kaatui” pian aloituksen jälkeen. Tekstiä vilisti ruudulla monta riviä, mutten saanut selvää, mitä niissä luki ennen kuin ikkuna sulkeutui. Mitään.png-tiedostoja ei kuitenkaan ilmaantunut.

Kilpailu käydään UCI:n ja SPU:n sääntöjen mukaisesti. Sääntöjen tulkinnasta ja soveltamisesta epäselvissä tapauksissa vastaa tuomarineuvosto ja kilpailujen ylituomari. Jokainen on itse vastuussa itselle ja muille aiheuttamistaan seuraamuksista. Kilpailijan tulee itse tiedostaa kilpailun vaarat ja riskit. Suomen Mestaruusluokkien lisäksi kilpailussa ajetaan harrasteluokat.

Tänään paljastettiin Eeva-Liisa Mannerin haudalle pystytettävä Pro Poesia -veistos Kalevankankaan hautausmaalla Tampereella. Eeva-Liisa Manner -seuran varapuheenjohtaja Marja-Leena Tuurna kertoi seuran muistohankkeesta. Kirjailija Maire Martikainen piti juhlapuheen. Veistoksen suunnitellut ja lasiosan valanut arkkitehti Veijo Muroke kertoi veistoksesta. Näyttelijä Sanna Majanlahti lausui runon ”Kunnianosoitus Wilhelm Friedemann Bachille”:

Rajankäynnin yhteydessä todettiin Inarijoen syväväylän, jota raja seuraa, olevan selvä Vuolit Gálgojávrin seudulla. Alueella on kaksi saarta, joiden välissä vuoden 1975—1976 raja kulkee. Edellisessä rajankäynnissä seudulla ei voitu osoittaa selvää syväväylää. Vuoden 2000 rajankäynnin tulosten mukaan syväväylä kulkee nyt läntisen saaren länsipuolitse. Tämän johdosta läntinen saari ehdotetaan siirrettäväksi Norjalta Suomelle. Lisäksi syväväylän muutos rajankäyntien välissä aiheuttaa joitakin vähäisempiä maa- ja vesialueiden muutoksia koko Tenon vesistön alueella.

Millaista lentokoneiden melu on?

Lentokonemelun hallinta on pitkäjänteistä ja kokonaisvaltaista työtä, jolla määritetään toimintatavat meluhaittojen vähentämiseksi. Tärkein tavoite on, että lentokonemelun vaikutusalueella asuu mahdollisimman vähän ihmisiä. Finavia tekee tiivistä yhteistyötä lentoasemien ja lentoreittien vaikutuspiirissä sijaitsevien kuntien kanssa, jotta uusien asuinalueiden kaavoituksessa huomioidaan mahdollisille melualueille tai niiden välittömään läheisyyteen sijoittuminen.

Χειροποίητο ροζάριο-ροζ χάντρες

Tämän jutun tavoitteena on auttaa tavallisia metsänomistajia tutustumaan laserkeilausaineistoon ja samalla omaan metsätilaan suoraan kotisohvalta. Fusionin avulla voit hahmottaa entistä paremmin tilasi korkeusvaihteluita sekä puustonkorkeutta. Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistosta tilan mallintaminen Fusionilla ei ole yhtä helppoa kuin useiden muiden ohjelmien käyttäminen, mutta onnistuu myös muilta kuin tietotekniikan ammattilaisilta. Fusion on monipuolisempi ohjelma kuin mitä käsittelen tässä ohjeessa. Pääset ohjeen avulla hyvään alkuun Fusionin käyttämisessä.

Asuminen ja ympäristö

”Ensimmäisellä kiertueellani Nightwishin kanssa aloin laulaa biisin loppua eri tavalla, halusin lisätä siihen jotain. Sitten julkaistiin vuoden 2013 Showtime, Storytime -keikkatallenne, ja kaikki halusivat kuulla jatkossakin nimenomaan sen uuden lopun. Siitä tuli tietynlainen juttu keikoilla – sitä odotettiin, joten siitä tuli minulle erityinen kappale”, Jansen perustelee.