Press "Enter" to skip to content

Korkeakoulujen yhteishaku 2019

Valikko

Löydät samat kootut valintatiedot myös Oma Opintopolku -palvelusta. Valintojen valmistumisen eriaikaisuudesta ja hakutoivejärjestyksestäsi riippuen valinnan tulokset ovat nähtävissä Oma Opintopolku -palvelussa yksilöllisesti. Palvelussa voit seurata valinnan tulosten kehittymistä. Lisäksi korkeakoulu saattaa lähettää sinulle tietoa valinnan tuloksista. Voit nähdä tiedon valinnasta Oma Opintopolku -palvelussa jo ennen kaikkien tulosten julkaisemista, jos

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Liitä 12.7.2019 klo 15.00, tai opiskelupaikan vastaanoton määräaikaan mennessä hakemuksellesi kopiot/kuvat todistuksista, joiden perusteella sinut on valittu koulutukseen, jollet ole niitä jo hakuvaiheessa hakemuksellesi liittänyt. Mikäli todistukset eivät ole suomen, ruotsin tai englannin kielellä, liitä myös viralliset käännökset.

Hakeminen yhteishaussa

Yhteishaussa voit hakea maksimissaan kuuteen valitsemaasi hakukohteeseen, jotka sinun tulee asettaa hakulomakkeella sitovasti mieluisuusjärjestykseen. Täytä ja lähetä hakemus hakuajan puitteissa huolellisesti ja tarkista, että valitset lomakkeelle vain sellaisia hakukohteita, joihin olet hakukelpoinen. Hakukohteita tai niiden järjestystä ei voi muuttaa eikä niitä voi poistaa tai lisätä hakuajan päättymisen jälkeen. Hakukohteeseen ei voida valita hakijaa, jonka korkeakoulu on todennut ei-hakukelpoiseksi. 

Breadcrumb

Jos sinulla ei ole yllä mainittuja korkeakoulukelpoisuuden antavaa tutkintoa, voit hakea erivapautta osallistua valintakokeeseen. Huomaa kuitenkin, että sinulla tulee olla suoritettuja opintoja ja/tai työkokemusta, jonka perusteella erivapaus voidaan myöntää. Erivapautta voi hakea erillisellä lomakkeella hakuaikana 20.3.-3.4.2019 klo 15.00 ja päätöksen hakukelpoisuudesta tekee hakukohteen tiedekunta/tiedekunnat. Haku päättynyt vuoden 2019 osalta.

Xamk SOMESSA

20.3.-3.4.2019 (haku alkaa klo 8.00, päättyy klo 15)Haussa korkeakoulujen suomen- ja ruotsinkieliset koulutukset. Kevään toinen hakuaika, joka koskee muita ammattikorkeakoulututkintoon johtavia koulutuksia ja yliopistojen pelkästään alempaan korkeakoulututkintoon tai sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta, on 20.3. -3.4 2019. Hakemuksen on oltava perillä korkeakoulussa tai tallennettuna hakujärjestelmässä viimeistään 3.4.2019 klo 15.00.

YHTEISHAKU

Korkeakoulujen yhteishaku järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Pääosaan Itä-Suomen yliopiston yhteishaun hakukohteista voi hakea vain kevään yhteishaussa. Syksyllä yhteishaussa on mahdollista hakea vain Julkisoikeuden (Joensuu) hakukohteeseen, johon valitaan opiskelijoita aikaisempien korkeakouluopintojen perusteella kandidaatin- ja maisterintutkintoja suorittamaan. Muihin Itä-Suomen yliopiston hakukohteisiin ei ole syksyn 2019 yhteishaussa valintaa.

Jos korkeakoulu ei käytä yliopistolain 36 a §:n 2 momentissa ja ammattikorkeakoululain 28 a §:n 2 momentissa tarkoitettua erillisvalintaa ottaessaan opiskelijoita yhteishaussa täyttämättä jääneille opiskelupaikoille, korkeakoulu voi järjestää hakukohteeseen yhteishakuun kuuluvan lisähaun. Jos lisähaku järjestetään, kaikki varsinaisena hakuaikana kyseiseen hakukohteeseen hakeneet hyväksyttävissä olevat hakijat valitaan ennen lisähaussa hakeneita.

HAKIJATILASTOT

Koulutamme eri alojen vastuullisia ja kansainvälisesti suuntautuneita johtajia ja asiantuntijoita tulevaisuuden tarpeisiin. Meillä voit suorittaa kandidaatin, maisterin, diplomi-insinöörin tai tohtorin tutkinnon. Voit myös opiskella avoimessa yliopistossa tai jo työelämässä ollessasi hankkia täydennyskoulutusta Levón-instituutin opintojen kautta. Tarjoamme myös useita kokonaan englanninkielisiä maisteriohjelmia.

Valinnan tulokset

Korkeakouluopintoihin kuuluu teoriaopintoja, joita Savoniassa pääset soveltamaan suoraan ja rohkeasti käytäntöön. Meillä on nykyaikaiset tutkimus- ja harjoittelutilat. Lisäksi Savonia tekee paljon yhteistyötä alueen yritysten kanssa, joten opiskelijana saat tuntumaa ja kontakteja työelämään jo opiskelujen aikana. Savonia on kansainvälinen korkeakoulu. Voit suorittaa lukuisia opintojaksoja englanniksi sekä tietyillä aloilla vaikka koko tutkinnon.

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Yhteishaku suomen- ja ruotsinkielisiin tutkintoon johtaviin koulutuksiin järjestetään kaksi kertaa vuodessa (keväällä maalis-huhtikuussa ja syksyllä syyskuussa). Hakukohteet eli haussa olevat koulutukset vaihtelevat eri hakuaikoina. Syksyn yhteishaussa koulutuksia on yleensä tarjolla vähemmän kuin keväällä. Sekä ammattikorkeakouluihin että yliopistoihin haetaan samassa korkeakoulujen yhteishaussa. Hakuaika on rajattu vain muutamaan viikkoon (2–3 viikkoa).

Aalto University Executive Education (Aalto EE)

Kevään yhteishaussa on kaksi hakuaikaa, ja voit tallentaa hakutoiveita samalle hakulomakkeelle molempina hakuaikoina. On huomioitava, että jälkimmäisenä hakuaikana et voi muuttaa ensimmäisen hakuajan hakutoiveiden keskinäistä järjestystä tai poistaa yksittäisiä toiveita. Voit kuitenkin lisätä hakulomakkeelleen jälkimmäisenä hakuaikana uusia hakukohteita haluamiisi kohtiin.

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnat ovat perustuneet viime vuosina pääosin erilaisiin valintakokeisiin. Hankkeessa on varsin lyhyessä ajassa tehty laadukasta kehittämistyötä ja saavutettu tuloksia, jotka konkretisoituvat tulevana syksynä. Kehittämistyön tuloksena on syntynyt ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe – AMK-valintakoe.

Avoimen väylän erillishaussa opiskelijaksi voidaan valita AMK-tutkintoon hakija, joka on suorittanut 60 opintopistettä soveltuvia ammattikorkeakouluopintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa. YAMK-tutkintoon voidaan valita hakija, jolla on tutkintoon vaadittu pohjakoulutus sekä kolme vuotta tutkinnon jälkeistä työkokemusta ja joka on suorittanut 10 op (60 op tutkinnossa) / 15 op (90 op tutkinnossa) koulutukseen soveltuvia opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.