Press "Enter" to skip to content

Kommunale avgifter utleieleilighet

Kan leietaker betale kommunale selv?

Korrekt skjema for søknad om tilknytning og/eller endring av offentlig vann- og avløpsanlegg vil du få i den kommunen hvor du er bosatt. Kommunen vil også kunne gi hjelp og veiledning til utfylling av søknaden ved behov. Det kan imidlertid tenkes at kommunen i enkelte tilfeller vil kunne nekte endring.

Leier du ut en bolig i 2019 blir det 22 prosent skatt på inntektene. Noen ganger. Skatten kommer an på hva du leier ut og hvor lenge. Her ser du hvordan.

Dette gjelder selv om utleieleiligheten har egen inngang og hageflekk. Utleien er skattefri så lenge leiligheten er i din bolig, og leieinntektene utgjør mindre enn 50 % av utleieverdien. Inntektene er skattefrie, men du får samtidig ingen fradrag for utgiftene du har hatt til utleien.

Hvis du leier ut en bolig du selv ikke bor i vil inntektene alltid være skattepliktige. Det samme gjelder hvis du bruker boligen selv, men leier ut mer enn halvparten (målt etter utleieverdi) og leieinntektene overstiger kr. 20.000 i året. Normalt sett regnes dette som kapitalinntekt, slik at overskuddet skattlegges med 27 prosent for inntektene du hadde i 2015 og 25 prosent i 2016.

Leier du ut en bolig der du selv ikke bor, eller leier ut egen bolig ut over skattefrie grenser, er inntektene skattepliktige. Da skal boligen regnskapslignes. Det innebærer at du skal skatte for netto leieinntekter, altså at du kan trekke fra alle relevante kostnader du har knyttet til utleien.

– Vi gir ingen rådgivning om hva som er riktig utleiepris, så generelt vil man måtte se på tilsvarende objekter i utleiemarkedet på nett eller høre med en utleiemegler som kjenner til markedet. Likevel står utleier generelt fritt til å fastsette leien som hun vil, forteller advokat Morten Fæste i Huseiernes Landsforbund.

– Du skal gjøre vanlig innendørs vedlikehold, som å rense sluk og skifte batterier på røykvarsleren. Men du skal ikke behøve å betale for nytt sluk eller å kjøpe en ny røykvarsler. Skal du male eller tapetsere, må du huske å få huseiers tillatelse, minner han på.

Siste innlegg

Det som eventuelt kan øke renovasjonsavgiften er om søppeldunken din ikke er stor nok til å dekke behovet for 2 husholdninger. Da kan du bestille større dunk og betale en større avgift. Men du vil fortsatt kun motta en regning. Det betyr at dersom du tror det er behov for mer søppelkapasitet bør du regne inn denne kostnaden i husleia før du leier ut. Du kan ikke øke husleia i bakkant grunnet en slik kostnadsøkning.

20 dyreste kommuner

I kommuner der flertallet av abonnentene betaler vann- og avløpsgebyr etter faktisk forbruk er dette pris per kubikkmeter multiplisert med et forbruk på 175 kubikkmeter vann. For kommuner som har oppgitt at mindre enn 50 prosent bruker vannmåler, er satsen for en standardbolig på 120 kvadratmeter brukt. Antall kubikkmeter vann vil være avhengig av hva kommunen selv beregner som stipulert forbruk.

Dette er ikke lovlig. Alle kommunale avgifter skal være innbakt i husleien og det er ikke lov å gjøre slik utleier gjør her. For isåfall skulle du hatt kopi av fakturaen slik at du får se hva du betaler for. For den leiligheten du leier tipper jeg kommunale avgifter vil ligge på ca 5-7000 maks. Hvor stor er leiligheten? Og hvor mye betaler du i husleie?