Press "Enter" to skip to content

Kirjasto kesätyö 2019

Kesätyökaudella touko-syyskuussa Helsingin kaupungilla työskentelee vuosittain nelisentuhatta kesätyöntekijää tai -sijaista. Kesätyöntekijöitä palkataan muun muassa hoitoalalle, puistotyöntekijöiksi, erilaisiin toimistotehtäviin, suunnittelijaharjoittelijoiksi, rakennusapumiehiksi ja liikuntapaikanhoitotehtäviin. Alan opiskelijoita ja ammattilaisia kaupunki tarvitsee erityisesti sosiaali- ja terveystoimialan palvelukseen vuosilomansijaisiksi.

Työaika

Kaupungin eri yksiköt työllistävät opiskelijoita erilaisiin tehtäviin eri mittaisiin jaksoihin. Eri tehtävissä on erilaiset vaatimukset iän ja koulutuksen suhteen, joten luethan hakuilmoitukset ennen hakemuksen jättämistä. Toisiin paikkoihin vaaditaan vähintään 16 vuoden ja toisiin vähintään 18 vuoden ikää. Palkkaus vaihtelee tehtävien vaativuuden mukaan.Osa paikoista sopii tiettyjen alojen opiskelijoille ja osa esim. lukiolaisille.

Työsopimukset ja -todistukset

Aluksi työtehtäviä oli vaikea muistaa ulkoa ja osa niistä tuntui – ja tuntuu vieläkin – vaikeilta. Kollegani ovat kuitenkin hyväntuulisia ja avuliaita, ja sen takia heiltä on tarvittaessa helppo pyytää apua. Kaikkea en oppinut ulkoa; ensimmäisestä kesätyöpäivästä lähtien olen joutunut sanelemaan aakkoset päässäni läpi etsiessäni kirjoille omia paikkojaan hyllyissä. Haastavinta työssä ovat monimutkaiset hyllytyssäännöt, sillä jokainen kirjasto saattaa merkitä kirjat eri lailla. 

Kesätyöpaikat on tarkoitettu nuorille, jotka ovat täyttäneet 16 vuotta ja ovat alle 25-vuotiaita kesätyön alkaessa. Lisäksi kesätyöpaikkojen rinnalle tulee kahden viikon mittaisia kesätyöpaikkoja 14-15-vuotiaille ja oma hakunsa 16-24-vuotiaille vammais- ja erityisnuorille. Tavoitteena on erillisillä hauilla löytää mahdollisimman monelle nuorelle juuri se sopiva kesätyöpaikka. Viime kesänä Vaasa sai erityisnuorten työllistämisestä myös kunniamaininnan Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiölt

Valinnat kunnan kesätyöpaikkoihin tehdään kahdessa vaiheessa. Olemme arponeet haastatteluun pääsevät hakijat, mutta saatamme vielä arpoa hakijoita kesätyöpaikkansa peruuttaneitten tilalle. Työyksiköiden esimiehet haastattelevat hakijat toukokuun alkupuolelle mennessä ja valitsevat kesätyöntekijät haastateltujen joukosta. Kaikille hakijoille ilmoitetaan viimeistään huhtikuun loppuun mennessä, onko kesätyöarvonnassa onnistanut.

Kaupunki tarjoaa 15–17-vuotiaille 200 kahden viikon harjoittelupaikkaa, jotka arvotaan hakijoiden kesken. Paikat on tarkoitettu tamperelaisille nuorille, joilla on hyvin vähän tai ei lainkaan aiempaa työkokemusta. Harjoittelijoiden työtehtävät ovat avustavia töitä, joissa on mahdollisuus saada perehdytystä työelämän pelisäännöistä ja tarvittaessa tukea harjoittelujakson aikana.

Kaupunki tarjoaa kesällä 2019 – Navitas Kehitys mukaan lukien – kesätöitä kaikkiaan 200 varkautelaiselle nuorelle. Kesätöitä on luvassa noin viidellekymmenelle peruskoulun 9 -luokan keväällä päättävälle nuorelle. Sen lisäksi 17-24 -vuotiaille opiskelijoille ja kevään 2019 ylioppilaille on tarjolla runsaat 150 kesätyöpaikkaa. Peruskoulun päättäneiden kesätyö kestää kaksi viikkoa ja työaika on 30 tuntia viikossa. 17-24 -vuotiaiden kesätyöt ovat pääsääntöisesti kolmen viikon pituisia ja työ on kokoaikatyötä.

Olen viihtynyt hyvin koko työjaksoni ajan, opastusta on saanut tarpeeksi ja ilmapiiri on ollut mukava ja rento. Hyviä kirjoja olen bongaillut lähes päivittäin ja houkutus lainata jotain uutta joka päivä on ollut suuri. Minulle on selvinnyt paljon uutta asiaa kirjasto-alasta ja tämä onkin ollut mieluisin tähänastisista kesätöistäni.

Oulaisten kaupungilta on haettavana kesätyöseteleitä 30 kpl. Kesätyöseteli tarkoittaa sitä, että nuori voi itse etsiä työpaikan yrityksestä, järjestöstä tai muulta yksityiseltä työnantajalta ja nuoren työllistävä yritys/järjestö/yksityinen työnantaja saa kaupungilta kesätyösetelin muodossa hyvityksen nuoren palkkaamisesta. Kesätyöseteli on 200 €:n arvoinen. Niitä jaetaan hakujärjestyksessä.

Alavuden kaupungin kesätyöpaikat

Alavuden kaupunki tarjoaa vuosittain kesätyöpaikan n. 70 nuorelle. Kesätyöpaikkaa voivat hakea alavutelaiset
16-25 -vuotiaat nuoret. Työtä on tarjolla pääsääntöisesti 1kk/ nuori. Palkka on 770 euroa/ kk (sisältää lomarahan). Ensisijaisesti pyritään valitsemaan nuoria, jotka eivät ole aiemmin vielä olleet töissä kaupungilla, ottaen huomioon kuitenkin tehtävän asettamat kokemusvaatimukset.

Myrskylän kunta tarjoaa kesätöitä kuudelle 15–29-vuotiaalle nuorelle kunnan eri yksiköissä. Kesätyöjaksot ovat 2-6 viikkoa sijoittuen kesä-elokuulle. Haku päättyy 29.3.2019.   Kesätyöntekijä vapaa-aikatoimen kesätoimintoihin Kesätyöntekijä toimii avustavissa tehtävissä vapaa-aikatoimen lasten ja nuorten kesätoiminnoissa (mm. päiväleirit, tapahtumat), joihin sisältyy myös erilaisia järjestely- ja siivoustöitä. Kesätyöjakso on kaksi viikkoa ajalla 3.-14.6.2019, jonka lisäksi kesätyöntekijä osallistuu kesänavaustapahtumaan 25.5.2019. Työaika

Nuorten 16–17-vuotiaiden kesätyönhaku eri toimialoille 2019

Kirkkonummen kunnan talousarvioneuvotteluissa tartuttiin nuorisovaltuuston ehdotukseen ja nostettiin kesätyömäärärahaa tälle vuodelle 180 000 euroon. ”On suuri ilo, että kunta voi auttaa kesätöiden hankkimisessa koko kirkkonummelaista ikäluokkaa. Ensimmäinen kesätyöpaikka on suuri etu nuorelle tulevaisuuden työnhakuun. Erityisen hienoa on se, että nuorisovaltuusto on ollut asiassa aloitteellinen”, sanoo Kirkkonummen kunnanjohtaja Tarmo Aarnio.

Pöytyän kunta työllistää arvonnan kautta 44 pöytyäläistä nuorta kesätöihin kunnan eri toimialoille. Ensisjaisesti työllistetään nuoria, jotka eivät ole aikaisemmin olleet kunnan arvottuina kesätyöntekijöinä.  Työtä on tarjolla hoiva-alan tehtävissä, päivähoidossa, vanhus- ja vammaispalveluissa, viheralueiden hoidossa, ateria- ja siivouspalveluissa, kirjastoissa, vapaa-aikapalveluissa ja Luontokapietissa.

Main menu RU – Expanded

Rovaniemen kaupunki tarjoaa vuosittain 16–17 vuotiaille nuorille kuukaudeksi kesätöitä kaupungin omissa yksiköissä sekä tukee nuorten oma-aloitteista kesätyönhakua kesätyösetelillä. Kesätyötukeen on oikeutettu aina kaksi ikäluokkaa kerrallaan (yhdeksäsluokkalaiset ja toisen asteen ensimmäisellä luokalla olevat). Vuonna 2019 hakijoiksi ovat oikeutettuja vuosina 2002–2003 syntyneet koululaiset, opiskelijat tai opiskelunsa aloittavat nuoret.

Liikunta ja nuorisotyö

Nousiaisten kunnan tekninen osasto työllistää kesäksi yhteensä kuusi aktiivista ja motivoitunutta 16-18-vuotiasta nousiaislaista nuorta. Kesätyöntekijät jaetaan kahteen ryhmään, vko 23-27 ja vko 28-32. Päivittäinen työaika on klo 7-15.30, perjantaisin klo 7-14.15. Paikkoja voivat hakea ne nuoret, jotka eivät ole aiempina vuosina työllistyneet tekniseen toimeen. Työpaikat arvotaan hakijoiden kesken. Palkka 968€ / 5vko.

Eduskunnan virat ja virkasuhteet ovat julkisesti haettavina. Viran tai virkasuhteen hakuilmoitus julkaistaan Valtiolle.fi -sivuilla, Mol.fi -sivuilla sekä kansliatoimikunnan valitsemissa ilmoituslehdissä. Hakuilmoituksessa on kerrottu kenelle hakemus on osoitettava, milloin hakemus on viimeistään jätettävä ja minne se on toimitettava. Avointen hakemusten perusteella eduskunta ei rekrytoi henkilöstöä.