Press "Enter" to skip to content

Kiinteistönhoitaja oppisopimus palkka

Kodinhuoltaja toimii kodeissa ja kodinomaisissa laitoksissa tehden erilaisia kodin työtehtäviä. Kodinhuoltaja on kodinhengetär tuoden apua arjen askareisiin. Joustavuus, ihmisläheisyys ja erilaisten ihmisten kanssa toimeen tuleminen ovat kodinhuoltajan hyviä ominaisuuksia. Kodinhuoltajalta vaaditaan kodin erilaisten tehtävien osaamisen lisäksi ihmissuhdetaitoja, hygieenisen työskentelyn, töiden suunnittelun sekä innovoinnin taitoja.

Kiinteistöpalvelualan työehtosopimus

Työajoilla työhyvinvointia
Lisä-, yli-, sunnuntai-, aatto- ja lauantaitöistä maksettavat korotetut palkat on voinut sopia vaihdettavaksi vastaavaksi vapaa-ajaksi. Nämä vapaat on uuden työehtosopimuksen mukaan pidettävä vuoden kuluessa töiden tekemisestä. Aiemmin vapaat oli pidettävä puolen vuoden aikana.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto sopii sinulle, jos sinulla on aiempaa koulutusta ja/tai työkokemusta alalta. Ammattitutkinnolla syvennät kiinteistönhoidon osaamistasi. Saat hyvät valmiudet toimia monipuolisissa kiinteistönhoidon tehtävissä kiinteistönhoitajana (AT) tai teknisenä kiinteistönhoitajana.

Osaamisen hankkiminen ja näyttäminen

Opiskelu koulutuksen järjstäjän oppimisympäristöissä (usein noin 1-4 päivänä viikossa) sisältyy työaikaan.  Koulutuspäivien määrä riippuu koulutuksen tavoitteista sekä opiskelijan henkilökohtaisesta osaamisen kehittämissuunnitelmasta. Työnantaja päättää itse, maksaako hän opiskelijalle palkkaa tietopuolisen opiskelun ajalta. Opiskelija on oikeutettu taloudellisiin etuuksiin, mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta.

SOLilla on ympäri maata noin 10–15 yhteistyöoppilaitosta, joiden kanssa oppisopimuskoulutusta järjestetään. Suurimmat yhteistyötahot ovat Keu­da, Amiedu ja Aspectum.Työsuhteen koeajan kuluminen loppuun on minimivaatimus oppiso­pimuskoulutukseen pääsyyn. Yleensä työkokemusta on takana noin vuosi tai enemmän koulutusta aloitettaessa.– Kun on kiinnostunut oppiso­pimuksesta, kannattaa ottaa yhteys omaan esimieheen. Sitä kautta hakeu­dutaan eteenpäin, Oljakka toteaa.SOLin omat koulutukset limittyvät myös oppisopimuksella suoritettavien ammatillisten tutkintojen kanssa.

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, Kasvatuksen osaamisala
tutkinnon osa/osia oppisopimuksella maahanmuuttajataustaisille lastenhoitajille

Suoritustapa oppisopimuksella omassa työssä. Teoriaopinnot täydentävät osaamisen kehittymistä työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohella. Omaan työhön ja oman työn kehittämiseen liittyvät oppimistehtävät, oppimispäiväkirjan pitäminen – reflektointi, oma kehittämishanke / projektityö verkko – oppiminen ja itsenäinen työskentely. Lähipäivät (yht. 10) oppilaitoksessa 1 päivä / kuukausi klo 8.30 – 15.30. Lähipäivät ilmoitetaan valituille lukusuunnitelman yhteydessä.

Liitetyt tiedostot

Tutkintojen sisällä on mahdollista räätälöidä aiempaa joustavammin yksilöllisiä osaamisyhdistelmiä ja saman osaamisalan suorittaneilla voi olla toisistaan huomattavasti poikkeavaa osaamista. Erityisesti ammattitutkinnossa olevan toimitilahuollon osaamisalan kohdalla kannattaa olla tarkkana. Jos osaamisalan suorittanut on tutkintonimikkeeltään toimitilahuoltaja (AT)*, hän pystyy toimimaan monipuolisissa asiakaskohteissa. Saman osaamisalan suorittaneen laitoshuoltajan (AT)** osaaminen suuntautuu sairaalaympäristöön. 

Tutkinnon rakenne

Ilmoittautumisen jälkeen saat alkukartoituskyselyn sähköpostiisi, jossa arvioit omaa osaamistasi tutkinnon osiin peilaten. Alkukartoituksen ja kouluttajan kanssa käytyjen keskusteluiden perusteella tehdään jokaiselle tutkintoa suorittavalle henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan muun muassa aiemmat opinnot ja työkokemus ja millaiset tavoitteet tutkinnolle asetetaan. HOKS toimii koko koulutuksen ajan ohjenuorana ja seurantatyökaluna koulutuksen etenemisessä.

Kaikki tutkinnot voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Jos hakijalla on työpaikka tai tieto sellaisesta ja halu suorittaa tutkinto oppisopimuksella, kannattaa ottaa jo ennen hakuajan päättymistä yhteys Ammattiopisto Tavastian ohjauspisteeseen. Myös samana vuonna perusopetuksen päättäneet voivat hakea oppisopimukseen, jolloin työnantaja saa korotettua koulutuskorvausta. Hakulomake löytyy jokaisen tutkinnon esittelysivulta.

Kuntouttava työpalvelun kuva

Oppisopimus on polku ammattiin, kun olet vailla ammatillista koulutusta, haluat kouluttautua uuteen ammattiin, suorittaa aiemmin keskeytyneet opintosi loppuun tai kehittää osaamistasi.  Oppisopimuksella voit suorittaa lähes minkä tahansa ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niiden osia. Oppisopimusta voi hyödyntää esimerkiksi kesätöiden yhteydessä. Tutkinnon myötä saat myös jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin. 

Alanvaihtajalle sopiva isännöinnin koulutus

Tilanne ei kuitenkaan ole ammatinvaihtoa suunnittelevan kannalta ylitsepääsemätön – koulutusvaihtoehtoja on itse asiassa useitakin. Ammatinvaihtajan on siis mahdollista kouluttautua ja siirtyä isännöintialalle. Ala edellyttää monipuolista osaamista, siksi etenemisjärjestys on juuri tämä. Isännöitsijäksi ei voi lähteä ilman vähintään alan perusosaamista, koskeehan se monenkin ihmisen suurinta omaisuutta eli kotia.

Ajankohtaista

Ammatillisen koulutuksen uudistus mahdollistaa oppisopimuksella opiskelun kesäkuukausina. Kesäoppisopimus edistää opiskelijan valmistumista ja siirtymistä työelämään. Kesäoppisopimus on oppisopimuksen tapaan määräaikainen työsopimus, jossa opiskelija saa alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Työnantaja tarjoaa opiskelijalle vähintään 25 tuntia alan töitä viikossa. Oppisopimus solmitaan työpaikan, kesätyöntekijän ja oppilaitoksen kesken. Paperityöt hoitaa oppilaitos. Työtehtävät ja opinnot suunnitellaan työpaikan ja opiskelijan tarpeet huomioiden.

Palkat tehtävittäin

– Urakierto on ollut osaamista syventävä mahdollisuus nähdä yritystä ja sen toimintatapoja erilaisista tehtävistä ja toimenkuvista käsin. ISS:lle voi työllistyä monenlaiseen työtehtävään ja rooliin. Meillä voi kasvaa aloittelijasta vahvaksi ammattilaiseksi ja edelleen työkummin tai työpaikkaohjaajan rooliin varmistamaan jatkuvuutta ja osaamista omassa tiimissä. Ammattitaitoisesta tekijästä voi kehittyä palveluohjaajaksi ja siitä edelleen palveluesimieheksi esimiesharjoittelun kautta, Elli kertoo.

Puhtaus- ja kiinteistönhoidon perustutkinnon opiskelu

Koukkuniemessä on ollut vuosien varrella useita oppisopimusryhmiä, mutta TOPPIS-malli oli uusi. Siinä ELY-keskus rahoittaa koulutuksen ja työnantaja palkkaa opiskelijat työsuhteeseen, jota TE-toimisto puolestaan tukee palkkatuella. Suurin osa koulutusajasta ollaan töissä ja lähiopetusta oppilaitoksessa on vähän: Koukkuniemen ryhmällä lähiopiskelua oli yksi päivä kuukaudessa.

Päätöksenteko

Työelämävaltaiseen koulutukseen on jatkuva haku. Hakijat kutsutaan valintahaastatteluun. Pääsyvaatimuksena valmistavaan koulutukseen on pääsääntöisesti ammatillinen perustutkinto, muu tutkinto tai työkokemus, riittävä terveydentila sekä soveltuvuus alalle. Koulutus kestää yleensä n. 1-1,5 vuotta. Jos olet työtön, selvitä alueesi TE-toimistosta mahdollisuutta opiskella päätoimisesti työttömyysetuudella.

Tästä keskustellaan

Eikös näistä kovin vähän huomiota saaneista reissuista saisi helpostikin realitysuoratoistokanavan «Hei, taas me reissataan!» Näin bloggareiden, vloggareiden ja VirtualRealityn kulta-aikana, mielelläni näkisin reaaliaikaisesti miten verorahoillani reissaavat kaupungin virkamiehet ja muut lautakuntien jäsenet virtuaalilasit päässä kuvaavat matkat suoraan vastaanottimiimme 24*7, jotta me alhaiset (joskus jopa roskiksi kutsutut) voimme suorissa lähetyksissa ihailla miten meistä tulee 2026 samanlainen kulttuurin mekka kuin Hollannin tai Ranskan kulttuurisulattamoista.

Elinkeinot

Työssäoppiminen ei kuitenkaan tarkoita samaa kuin työnteko, vaan se on ohjattua opiskelua työpaikalla. Työssäoppijalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma jaksoa varten, jotta jaksosta on mahdollista saada kaikki irti. Työssäoppija ei ole työntekijä vaan opiskelija, eikä siksi työsuhteessakaan. Huomaathan, että työssäoppimisajalta ei saa palkkaa vaan opintotukea, koska jakso on osa opintoja.