Press "Enter" to skip to content

Kiinteistön lahjakirja malli

Yhteensopivat

Tarvitsetko avioehtosopimuspohjan vai testamentin vai kenties molemmat? Ei huolta, molemmat asiakirjat löytyvät ohjeineen asiakirjojemme joukosta. Avioehtosopimus sisältää myös sopimuksen rekisteröintiohjeet ja testamentti tärkeää tietoa testamentin muotomääräyksistä, joita tulee huolellisesti noudattaa. Jos haluat lahjoittaa omaisuutta, on oikeustoimesta hyvä laatia kirjallinen lahjakirja. Myös kauppakirjasta on aina hyvä laatia kirjallinen asiakirja. Lahjakirja ja kauppakirja löytyvät asiakirjamalleista.

Kiinteistön lahjoitus

Jos lahjoitus tehdään perillisten kesken esim. vanhemmilta lapsille, pidetään lahjaa lähtökohtaisesti saajansa ennakkoperintönä. Tämä ennakkoperintöolettama poistuu silloin, kun lahjakirjaan otetaan maininta siitä, ettei lahja ole saajansa ennakkoperintöä. Se kysymys, halutaanko lahjoitusta pitää ennakkoperintönä vai ei, on lahjan antajan päätettävä. Jokatapauksessa kannattaa aina selvyyden vuoksi ottaa maininta lahjakirjaan siitä, onko kyse ennakkoperinnöstä vai lahjasta, joka ei ole ennakkoperintöä.

Lahjavero

Kiinteistökaupan lisäksi tämä vuosi on Helsingin Asuntokauppiaissa lähtenyt vauhdikkaasti liikkeelle myös kaupanvahvistuksien osalta. Vuoden vaihtumisen jälkeen esim. lahjoitukset tulevat usein ajankohtaiseksi ja tänä vuonna tulleet perintö – ja lahjaveromuutokset ovat entisestään lisänneet tarvetta julkisen kaupanvahvistajan palveluille. Tämä palvelu kuuluu myös Helsingin Asuntokauppiaiden luotettuun palveluvalikoimaan.

Malliasiakirjoja

Arvokkaat taulut, veistokset ja muut taideteokset eivät ole lahjaverovapaata koti-irtaimistoa. Tapauskohtaisesti ratkaistaan, onko kyseessä tavanomaista arvokkaampi taideteos. Varakkaammassa perheessä melko arvokaskin lahja voi olla tavanomaisena veroton, kun taas ”köyhässä” perheessä lahja voi olla merkittävä eli ei tavanomainen.

Ilmoitus lahjoituksesta

Lahjoihin voi liittää sellaisia ehtoja, jotka kaupan yhteydessä eivät ole mahdollisia. Esimerkiksi lahjansaajan puolison avio-oikeuden voi sulkea pois. Tällöin varmistetaan se, että lahjoitettu omaisuus pysyy lahjansaajalla mahdollisessa avioerotilanteessa.

Lahjanantaja voi myös pidättää lahjoituksen kohteeseen hallintaoikeuden. Tällä tavoin lahjanantaja voi edelleen normaaliin tapaan käyttää lahjoitettua omaisuutta, vaikkapa asuntoa tai kesämökkiä, ja samalla varmistua omistusoikeuden siirtymisestä halutulle henkilölle.

Avioehto lahjakirjassa

Perintöverotus kohdistuu perinnönjättäjän kuolinhetkellä jäljellä olevaan omaisuuteen. Jos toimeentulo on turvattu, kannattaa aina harkita, että siirtäisi osan omaisuudestaan jälkipolville elinaikanaan. Perintö- ja lahjaverotuksen näkökulmasta lahjoitusta kannattaa harkita, mikäli yksittäisen omaisuuserän lahjavero muodostuisi pienemmäksi kuin odotettavissa oleva perintövero.

Yrityksen perustaminen

Edellä 1 momentissa tarkoitettu ehto ei ole sitova, ellei sitä ole otettu kauppakirjaan, eikä siltä osin kuin se on sovittu olemaan voimassa viittä vuotta pidemmän ajan kaupantekopäivästä. Jollei ehdon voimassaoloaikaa ole merkitty kauppakirjaan, se on voimassa viisi vuotta. Kanne kiinteistön palauttamisesta myyjälle on pantava vireille kolmen kuukauden kuluessa ehdon voimassaolon päättymisestä.

Kipinä uuden oppimiseen

Lahjan saajan on maksettava lahjaveroa, jos hän saa kolmen vuoden aikana samalta henkilöltä lahjoja 5 000 euron arvosta tai yli. Alle 5 000 euron arvoisesta lahjasta ei siis tarvitse maksaa lahjaveroa. Raja on lahjanantajakohtainen. Toisin sanoen esimerkiksi molemmat vanhemmat voivat lahjoittaa lapselleen kolmen vuoden aikana 4 999 euroa kumpikin ilman lahjaveroa, eli yhteensä 9 998 euroa.

Lahjoitettaessa osakkeita, kuten esimerkiksi asunto-osake alaikäiselle lapselle, suoritetaan lahjoitus niin kutsuttuna notariaattilahjoituksena. Mikäli vanhemmat lahjoittavat omaisuutta alaikäiselle lapselleen, tarvitsee tämä edunvalvojan sijaisen. Notariaattilahjassa pankki toimii tässä tehtävässä edunvalvojan sijaisena eli vastaanottaa lahjan alaikäisen puolesta.

Tilaa Kauppalehti uutiskirje ja voita kuukauden ilmainen jäsenyys

Yleensä määräyksen tekemisen taustalla on halu säilyttää tietty omaisuus koskemattomana suvun hallinnassa. Esimerkiksi kesämökin osalta halutaan varmistaa, että avioerotilanteessa mökki ei siirry suvun ulkopuolelle ja että avioerotilanteessa aviopuolisoiden välillä toimitettavassa omaisuuden osituksessa sitä ei myöskään käsitellä avio-oikeudenalaisena omaisuutena. Näin toinen puoliso ei pääsisi hyötymään omaisuudesta edes arvomääräisesti.

Tärinäriskin arvioinnin tarkoitus

Lahjoittamalla vapaa-ajanasunnon omana elinaikana lapsille toteutat viisasta perintösuunnittelua ja varmistat omaisuuden jakamisen haluamallasi tavalla.  Kun lahjoittaja pidättää hallintaoikeuden lahjoitettuun omaisuuteen niin tulevasta perintöverosta voi säästää tuhansia euroja! Voit lahjoittaa omistamasi kiinteistön, kuten vapaa-ajanasunnon esimerkiksi lapsillesi tai lapsenlapsillesi, ja varmistaa omaisuutesi…

Lähetä meille palautetta

Farmit antaa käyttöösi alan johtavista osaajista koostuvan verkosto-organisaation, jota ovat kehittämässä Altia, Bayer, Boreal Kasvinjalostus, Caraway Finland, DeLaval, Eurofins Viljavuuspalvelu, Fazer Mylly, FMC Agricultural Solutions, Hankkija, Mtech Digital Solutions, Nordisk Alkali, Nordkalk, Sucros, Suomen Viljava, Tilasiemen, Trans Farm, Viljelijän Avena Berner, Vilomix Finland ja Yara Suomi.

Kestävän metsätalouden edistäminen

Merkittävimmät Metsähallituksen hankkeet liittyvät laajojen aluekokonaisuuksien käyttösuunnitelmiin sekä luonnonsuojelun ja luontomatkailun edistämiseen. Luonnonvarasuunnitelmat sekä suojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat päivitetään hankemuotoisesti yhdessä alueiden muiden toimijoiden kanssa. Metsähallituksen luontopalvelut hyödyntää suojelualueilla mm. Euroopan unionin rahoitusta ja osallistuu yhteistyöhankkeisiin.