Press "Enter" to skip to content

Kiinteistön kauppakirja avoero

Avoero & kaupat yhteisesti omistetusta kiinteistöstä

Avoeron seurauksena olen tekemässä kiinteistökauppaa entisen avopuolison kanssa. Omistan ko. kiinteistöstä 50% ja tarkoituksena on, että toinen osapuoli ostaa osuuteni pois. Tähän asti kaikki on selvää, mutta ent. avopuolisolla ei ole (ainakaan omasta mielestään) varaa maksaa tilasta sen ns. markkina-arvon mukaista hintaa. Olen alkanut miettiä, että eihän minulle tule veroseuraamuksia, jos verottaja kokee hinnan liian matalaksi. Miten varmistaisin, ettei myöhemmin tule ongelmia? Kiinteistön arvo on joka tapauksessa noussut siihen tehdyn remontin seurauksena.

Perunkirjoitus ja perinnönjako

Avopuolisoiden kiinteistön omistusta koskevaa sääntelyä löytyy useasta eri laista, kuten maakaaresta, yhteisomistuslaista (eli eräistä yhteisomistussuhteista annetusta laista) sekä avoliittolaista (eli avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetusta laista). Tässä artikkelissa käydään läpi keskeisimmät kiinteistön ostamiseen ja myymiseen liittyvät säännökset avoparien näkökulmasta.

Asioi verkossa

Avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetun lain (26/2011, jäljempänä avoliittolaki) 8 §:n mukaan avopuolisolla on oikeus hyvitykseen, jos hän on yhteistalouden hyväksi antamallaan panoksella auttanut toista avopuolisoa kartuttamaan tai säilyttämään tämän omaisuutta siten, että yhteistalouden purkaminen yksinomaan omistussuhteiden perusteella johtaisi perusteettoman edun saamiseen toisen kustannuksella.

Uusimmat artikkelit

Avoparilla on vapaus itse sopia kuinka he avoliiton päättyessä jakavat omaisuuden ja hoitavat velvoitteensa. Mikäli avoliitossa on syntynyt lapsia, joiden isyyden avoliitossa elänyt isä on tunnustanut, jäsentyy lasten asema samalla tavalla kuin avioliitossa. Avopuolisot sopivat lastensa huollosta, asumisesta ja elatuksesta ja hakevat sosiaalilautakunnalta sopimuksen vahvistamista tai jos lasten asioiden järjestelemisestä ei päästä yhteisymmärrykseen, käsitellään syntyneet riidat tuomioistuimessa.

Avoeron yhteydessä maksettava hyvitys

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Perintöoikeus

Kun myyt asuntosi, voit tehdä sen itse tai käyttää kiinteistönvälittäjää. Valtaosa suomalaisista luottaa kiinteistövälittäjään, mutta asuntokaupan voi hyvin hoitaa itsekin. Pienellä vaivannäöllä asunto-osakkeen myynti on suhteellisen yksinkertaista, mutta kiinteistön, kuten omakotitalon myynnissä tarvitaan enemmän asiakirjoja ja osaamista. Tästä oppaasta saat hyödyllisiä vinkkejä etenkin asunnon myymiseen itse.

Päävalikko

Avopuolisolla on oikeus rahalliseen hyvitykseen, jos hän on auttanut toista avopuolisoa kartuttamaan omaisuuttaan ja omaisuuden jakaminen ainoastaan omistuksen perusteella merkitsisi toisen hyötymistä. Hyvitykseen voi oikeuttaa esimerkiksi taloustyö kotona toisen avopuolison kartuttaessa omaisuuttaan työelämässä. Myös merkittävä rakennus- ja korjaustyö tai pitkäaikainen hoivatyö kotona toisen avopuolison hyväksi voi oikeuttaa hyvitykseen.

Omistava puoliso tarvitsee tiettyihin oikeustoimiin puolison suostumuksen, vaikka luovutuksen kohteena oleva omaisuus kuuluisi vain luovuttajalle. Vallinnanrajoitukset kohdistuvat puolisoiden yhteiselämän kannalta tärkeän omaisuuden luovuttamiseen eli tyypillisimmin myymiseen. Puoliso ei saa ilman toisen puolison suostumusta myydä kiinteää omaisuutta tai asuinhuoneistoa, joka on tarkoitettu käytettäväksi puolisoiden yhteisenä kotina.

Henkilöasiakkaille

Asiakirjoja edullisesti erilaisiin elämäntilanteisiin:

perukirjat
perinnönjakosopimukset
testamentit
​avioehdot
edunvalvontavaltuutukset
lahjakirjat
ositussopimukset (avioero)
omaisuuden erottelusopimukset (avoero)
​kauppakirjat

​Julkisen kaupanvahvistajan palvelut palvelut kiinteistöjen luovutuksessa.

Olen jatkanut asianajotoimintaa edesmenneen yhtiökumppanini Markku Salon perintönä. Nyttemmin Kivikoski & Haavisto Oy:ksi yhdistyneen toimistomme erityisosaamista ovat työ- ja perheoikeus.

3. Kantaja on maksanut omakotirakennuksen korjaus-, ylläpito- ym. kustannuksia 15.355,44 euroa ja vastaaja on maksanut korjauskustannuksia 507,16 euroa. Asianosaisten tarkoituksena on ollut maksaa edellä mainitut kustannukset puoliksi. Näin ollen kantajalla on vastaajalta 7.424,14 euron saatava. Vaatimuksen kantaja on esittänyt vastaajalle ensimmäisen kerran 7.5.2003. Kantaja ei ole tarkoittanut lahjoittaa varojaan vastaajalle.

Perinnönjako

Säästöpankkiryhmä edistää yksilön ja yhteisön taloudellista hyvinvointia. Tahdomme, että meidät tunnetaan rohkeudesta, asiantuntijuudesta ja intohimosta tehdä erinomaista asiakastyötä. Säästöpankkiryhmän muodostavat paikalliset Säästöpankit ympäri Suomen sekä Säästöpankkikeskus.  Tarjoamme asiakkaillemme kattavien vähittäispankkipalvelujen lisäksi sijoittamisen, kodinvaihdon ja vakuuttamisen palveluja. 

Tarkasta nopeasti tilitapahtumat, siirrä rahaa ja maksa laskut

Kun olet varannut uudiskohteen, voit alkaa jo suunnittelemaan tulevan kotisi pintamateriaaleja sekä miettimään asuntoon isompiakin muutostöitä. Ennen kauppakirjojen allekirjoittamista suosittelen kuitenkin selvittämään rakennuttajalta, millaiset muutokset ovat rakennettavaan uudiskohteeseen ylipäätään mahdollisia. Tämä säästää sinulta myös aikaa, vaivaa ja mahdollisia pettymyksiä.

Normaalitapauksessa palkkio määräytyy joko tuntiveloitusperusteella tai siihen pohjautuvalla toimenpideveloituksella, kuitenkin niin, että kokonaispalkkio kaikissa tapauksissa vastaa toimeksiannon hoitamiseen käytetyn työn määrää ja laatua sekä tehtävän vaikeusastetta, kyseessä olevan etuuden arvoa ja merkitystä.

Jos esineen jakaminen ei ole mahdollista tai se aiheuttaisi suhteettoman kalliita kustannuksia tai alentaisi huomattavasti esineen arvoa, oikeus voi yhteisomistajan vaatimuksesta määrätä esineen myytäväksi yhteisomistussuhteen purkamista varten. Päätöksessään oikeus määrää yhteisen esineen myyntitavan. Lähtökohtaisesti myynti tapahtuu huutokaupalla, ellei muuta perustellusti vaadita. Yhteisomistajat voivat vaatia, että oikeus vahvistaa alimman hinnan, jolla esineen saa myydä.

Käyttöoikeus- eli hallintaoikeustestamentti

Testamentilla ei voi aina määrätä koko omaisuudestaan. Perittävän lapsilla tai muilla rintaperillisillä (käytännössä lapsilla etenevässä polvessa) on oikeus vaatia lakiosaansa testamentista huolimatta. Lakiosa on puolet ns. perintöosasta. Jos testamentti loukkaa rintaperillisen lakiosaa, tämä ei saa osaansa automaattisesti, vaan lakiosaa on vaadittava määräajassa testamentin saajalta. Lakiosan vaatimisesta voi myös tehokkaasti luopua, tosin vasta perittävän kuoleman jälkeen.

Tarvitset rahaa selvitäksesi ajasta, jonka eroneuvottelut kestävät. Ne saattavat kestää kuukausia. Jos eroilmoitus tuli yllätyksenä, puolisosi on luultavasti varautunut tilanteeseen etukäteen. Suhteessa kannattaa pitää pieni omarahavarasto kaiken varalta. Eron tullessa jäädytä yhteiset tilit saman tien. Eron tapahtuessa yhteisymmärryksessä tilien jäädyttämisen pitäisi tapahtua yhteistuumin. Jos pariskunta on riidoissa, toinen osapuoli saattaa jäädä varattomaksi toisen osapuolen jäädyttäessä tilit.