Press "Enter" to skip to content

Kiinteistön huoltokirja malli

Pientalokanava-videot

Muista täydentää huoltokirjaa! Yleistä huoltokirjamallia tuleekin aina rakennusvaiheessa täydentää rakennukseen asennettavien järjestelmien käyttö- ja huoltotiedoilla. Rakentaja voisi yhtenä järjestelmän valintaperusteena käyttää sitä, miten hyvin valmistaja on ohjeistanut järjestelmänsä tarvitseman huollon ja kunnossapidon.

Käyttö- ja huolto-ohjeen sisältö

Spotillan käyttäminen ja käyttöönotto on äärimmäisen helppoa. Lupaamme, että saat järjestelmän käyttöön yhdessä päivässä. Käyttäjät käyttävät Spotillaa joko mobiilisovelluksilla (iOS ja Android sovellukset) tai selainkäyttöisesti. Kaikki toimenpiteet, kuten huoltotehtävien suorittaminen ja dokumentointi, laitetietojen muutokset tai vikailmoituksien tekeminen ja kuittaminen onnistuvat mobiilisovelluksella. 

Käyttö- ja huolto-ohje

Selostus
Käyttö- ja huolto-ohje on väline kiinteistön elinkaaren hallintaan, ja se tukee ympäristötaseiden laatimista. Sen avulla voidaan saavuttaa ylläpidon tavoitteet kiinteistön taloudellisen käyttöiän
ajan.
Kiinteistökohtainen käyttö- ja huoltoohje koostuu tarvittaessa rakennuskohtaisista käyttö- ja huolto-ohjeista, joiden
tallennusmuoto on vapaasti valittavissa.
Käyttö- ja huolto-ohjeen tulee olla loppukatselmuksessa viranomaisen todennettavissa.

House Optima® Huoltokirja on sähköinen huoltokirja, joka toimii kiinteistön hallinnan ja johtamisen välineenä – se on kehitetty kiinteistöille ja kiinteistöjen tarpeisiin vastaten. Kaikki kiinteistöön liittyvä tieto on keskitetysti samassa paikassa sähköisessä muodossa, minkä johdosta tietoja voidaan tarkistaa milloin ja missä tahansa. House Optima® Huoltokirja on käyttäjäystävällinen web-pohjainen järjestelmä, jota voidaan käyttää kaikilla internet-selaimilla ja myös mobiiliversiona.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen rakennuksilta edellyttämä vaatimus käyttö- ja huolto-ohjeesta koskee sellaista uudisrakennusta tai rakennuksen korjaus- ja muutostyötä, jonka rakennusluvan ehdoissa ne on mainittu.

Käyttö- ja huolto-ohjeen tulee sisältää rakennuksen käyttötarkoitus ja rakennuksen ominaisuudet sekä rakennuksen ja sen rakennusosien ja laitteiden suunniteltu käyttöikä huomioon ottaen tarvittavat tiedot rakennuksen asianmukaista käyttöä ja kunnossapitovelvollisuudesta huolehtimista varten. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee ottaa huomioon, että rakennustyön suorituksen loppukatselmusta ei voida toimittaa, mikäli rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje, jos sellainen on laadittava, ei ole riittävässä laajuudessa valmis ja toimitettavissa rakennuksen omistajalle.

Huoltokirja. Tehokkaan Kiinteistökapteenin salainen ase.

Huoltokirjan laatiminen on keino varmistaa kiinteistön arvon säilyminen sekä huolehtia ennakoivasti sen kunnosta ja käytettävyydestä koko elinkaaren ajan. Ennakoiva huolto ja kunnossapito ovat pitkällä aikavälillä huomattavasti edullisempi vaihtoehto kuin kiireellä tehtävät hätäkorjaukset. Huoltokirjan ja -ohjelman laatimisen yhteydessä kannattaa tehdä myös kiinteistön laitetietojen inventointi eli laatia konekortit.

Nurmijärveläinen taloyhtiö hankki 4 vuotta sitten isännöinnin yritykseltä. Sopimukseen kuului huoltokirja. Kun taloyhtiö hiljattain vaihtoi isännöitsijää, yllätys oli suuri: huoltokirjaan oli merkitty vain pieni osa vuosien varrella tehdyistä korjauksista. Taloyhtiössä epäillään, että isännöitsijän laiminlyönti vaikuttaa jopa asuntojen jälleenmyyntiarvoon. Mitä huoltokirjaan oikein kuuluu merkitä?

Huoltokirjan käyttö kannattaa

Jämsän Kiinteistöhuolto Oy on asiakaslähtöinen, ystävällinen ja luotettava yhteistyökumppani. Olemme toimineet Jämsän seudulla pitkään, jo yli 30 vuotta. Vakiintunut ja pitkäaikainen asiakaskunta kertoo luotettavuudestamme.

Paikallisena toimijana pystymme reagoimaan asiakkaan tarpeisiin nopeasti. Ammattitaitoisella henkilökunnallamme on käytössään ajanmukainen ja monipuolinen kalusto. Kerro, miten voimme olla avuksi. Meille paras kiitos on tyytyväinen asiakas.

Digiloikka on eräs pääministeri Sipilä hallituksen ohjelman teeseistä. Tällä hetkellä rakennukset suunnitellaan digitaalisesti ja rakennusvalvonnan sähköinen asiointi on jo hyvässä vauhdissa. Yli kahdessa sadassa kunnassa on käytössä sähköinen lupamenettely ja valtaosin järjestelmä on perustunut avoimeen lähdekoodiin. Mitä muuta digitaalisuuden laaja hyödyntäminen voisi tarkoittaa rakentamisen ohjauksessa?

Tervetuloa MTV Uutiset-palveluun

Kirkolla on paljon kulttuurihistoriallista omaisuutta, josta sen täytyy huolehtia; mm. vanhimpia Suomessa säilyneitä esineitä ja rakennuksia, taidetta, veistoksia, arvoesineitä. Suuri osa suntioista työskentelee viikoittain kulttuuriperintökohteissa, suojelunalaisissa rakennuksissa (kaikki ennen vuotta 1917 rakennetut kirkolliset rakennukset). Kulttuuriperinnöstä huolehtiminen on lakisääteinen viranomaistehtävä.

Kokeilun eteneminen

Vikailmoituksella voit valita, voidaanko huoltotyö suorittaa yleisavainta käyttäen vai sovitaanko käyntiaika kanssasi erikseen. Nopeutat huoltotyön suorittamista, jos sallit yleisavaimen käyttämisen. Tällöin asukkaan tavoitteluun ei kulu aikaa, eikä aikatauluja tarvitse sovitella yhdessä. Huolto soittaa aina ovikelloa ennen asuntoon astumista. Huomioithan, että mikäli et ole antanut lupaa yleisavaimen käyttämiseen ja huoltomies ei tavoita sinua, vikailmoitus raukeaa käsittelemättömänä.

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Uusi maankäyttö – ja rakennuslaki ja – asetus velvoittavat valvonta- ja huoltokirjan käyttöön luvanvaraisessa rakentamisessa ja korjauksessa. Entistä enemmän korostuu rakennustyön valvontaan ja kiinteistön hoitoon, huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät asiat. Pientalopäiväkirja on toteutettu Ympäristöministeriön antaminen ohjeiden mukaisesti niin, että se palvelee rakentajaa jo aloituskokouksesta lähtien.

Kotikatu on paikallinen ja ketterä kiinteistöpalveluyritys, joka tuottaa kiinteistön ylläpitopalvelut kattavasti, vaivattomasti ja luotettavasti. Teemme työt laadukkaasti kerralla kuntoon ja toimimme aina asiakkaamme lähellä, hänen tarpeitaan ja toiveitaan kuunnellen. Lupauksemme on ”havaitsemme, hoidamme, huolehdimme”. Me rakennamme parempaa asumisviihtyvyyttä ja vaalimme hoitamiemme kiinteistöjen arvoa.

Bravida vastaa kauppakeskus Ristikossa sekä talotekniikan perushuollosta että teknisten laitteiden määräaikaishuollosta ja korjaus- ja asennuspalveluista. Kauppakeskuksen toimijoille ja asiakkaille on taattava miellyttävät olosuhteet, joten huollon ja korjauspalvelun on toimittava nopeasti ja luotettavasti.

Pientä vai vähän suurempaa ongelmaa katolla? Teemme pienemmätkin korjaukset ja huoltotoimenpiteet katon käyttöiän pidentämiseksi!

Materiaalista riippumatta jokaista kattoa täytyy huoltaa, jotta katon elinkaari olisi suunnitelmien mukainen. Huolto tehdään vähintään kaksi kertaa vuodessa – keväällä kun lumet ovat sulaneet ja syksyllä heti sen jälkeen kun kaikki lehdet ovat puista pudonneet, mutta kuitenkin ennen lumentuloa.