Press "Enter" to skip to content

Kiinteistökaupat kunnittain

Karttatoiminnot

Tietoja palveluun toimittavat Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton (KVKL) yhteistyösopimuksen perusteella: Kiinteistömaailma Oy, OP-Kiinteistökeskus, Huoneistokeskus Oy, SKV Kiinteistönvälitys Oy ja Aktia Kiinteistönvälitys Oy. Aineiston omistusoikeus kuuluu sen toimittajalle. Aineiston ja tulosten kaupallinen käyttö on kielletty.

Hoivayhtiöiden miljoonat virtaavat nyt kuntien kiinteistörötisköihin – jos sote kaatuu, kuntien pitäisi rakentaa itse

Sähköinen kiinteistökauppa on Suomessa ollut mahdollista vuodesta 2013 lähtien, ja kolme vuotta sitten se alkoi yleistyä myös ammattilaisten kuten pankkien, kuntien ja kiinteistönvälittäjien keskuudessa. Tämä kevät saattaa olla käänteentekevä ajankohta, jolloin sähköisesti tehdyissä kiinteistökaupoissa rikotaan ennätyksiä. 

Mieti tarkkaan, mitä ja miten kirjoitat ja pysy asiassa. Minkäänlainen herjaus ei ole sallittua, ei myöskään sopimaton kielenkäyttö. Myöskään linkit eivät ole sallittuja, koska ylläpidolla ei ole resursseja tarkistella niiden alkuperää. Asiattomat kommentit poistetaan. Jos jonkin jutun kommentointi riistäytyy käsistä, ylläpito voi sulkea kyseisen jutun kommentoinnin. Asiattomia kommentteja kirjoittavilta kommentointioikeus voidaan poistaa. Kirjoita napakasti. Yhden kommentin maksimipituus on 800 merkkiä.

Etuosto-oikeutta ei ole, jos ostajana on myyjän puoliso tai perillinen, valtio tai sen liikelaitos taikka jos myynti tapahtuu pakkohuutokaupalla. Etuosto-oikeus ei myöskään koske kiinteistöä, jonka pinta-ala on 5 000 neliömetriä tai sitä vähemmän. Etuosto-oikeutta ei lisäksi saa käyttää, jos se johtaisi ilmeiseen kohtuuttomuuteen ottaen huomioon ostajan ja myyjän välinen suhde, luovutuksen ehdot tai muut olosuhteet.

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämiselle on tiettyjä edellytyksiä. Ensinnäkin ostajana ei saa olla kiinteistön myyjän puoliso, perillinen, tai valtio, eikä kyseessä saa olla myynti pakkohuutokaupalla. Tällaisissa kaupoissa kunnalla ei ole etuosto-oikeutta. Myytävän kiinteistön tulee toisekseen olla vähintään 5000 neliömetrin kokoinen, paitsi pääkaupunkiseudun kunnissa, joissa tämä vähimmäiskoko on vain 3000 neliömetriä. Pinta-alaa laskettaessa huomioidaan kaikki saman myyjän ja saman ostajan väliset kiinteistökaupat viimeisen kahden vuoden ajalta. 

Kiinteistökaupan tärkeimpiä termejä

Rasitustodistus sisältää tiedot kiinteistöön liittyvistä oikeuksista ja rasitteista. Kiinteistö voi olla kiinnitetty jonkin velan vakuudeksi, tai kiinteistöön tai sen osaan on voitu myöntää vuokra- tai nautintaoikeus. Näihin liittyvät tiedot löytyvät rasitustodistuksesta. Myös kiinteistön mahdollisten panttausten määrä on ilmoitettu rasitustodistuksessa. Kiinteistön ostajan on syytä tutustua rasitustodistukseen huolellisesti.

Hollolan kunnanvaltuusto päätti maanantaina 9.4. yksimielisesti, että kierrätyspuiston ympäristövaikutusten (YVA-menettely) arviointi aloitetaan. Menettelyyn myönnettiin 56 000 euron lisäraha. Valtuusto käsitteli myös noin 1 740 henkilön allekirjoittamaa adressia, jossa vastustetaan kierrätyspuiston sijoittamista Hollolan Kehätien alueelle, joka sijaintipaikkaselvityksessä listattiin kaikkien sijaintivaihtoehtojen ensimmäiseksi.

Kiinteistörekisteriin merkittävät tiedot

Tuula Malinin juttu 19.12.2017 (Iltalehti) käsitteli Muuramen ja Laukaan kunnissa sijaitsevia kiinteistöjä, joista on meneillään omistuskiista. Kiinteistöjärjestelyihin liittyy venäläinen pankkiiri (Evgeny Lykov), josta Venäjä on antanut kansainvälisen etsintäkuulutuksen. Laukaan Lievestuoreella sijaitseva teollisuuskiinteistö kuuluu venäläisen tuomioistuimen päätöksellä Venäjän valtiolle. Toinen Venäjän ulosmittaama teollisuusalue sijaitsee Muuramen Kinkomaalla.

Siihen saakka kun etuosto on loppuun saatettu, ostajan tulee huolehtia luovutuksensaajalle kauppakirjan mukaan tai muutoin kuuluvien velvoitteiden täyttämisestä. Kun etuosto on loppuun saatettu, on kunnan korvattava ostajalle, mitä tämä on sitä ennen suorittanut, ei kuitenkaan ostajan laiminlyönnistä aiheutuneita suorituksia. Lisäksi kunnan on korvattava ostajalle kaupan johdosta syntyneet rahoitus- ja muut tarpeelliset kustannukset. Sama koskee kiinteistön hallinnasta, hoidosta ja kunnossapidosta aiheutuneita tarpeellisia kustannuksia.

Kunnan oikeuteen tulla kaupassa ostajan sijaan liittyy pinta-alaehdon lisäksi muitakin rajoituksia. Ensinnäkin etuosto-oikeuden käyttöön on sidottu vastikkeellisuusvaatimus: sitä ei voida soveltaa lahjoitus-, perimys- eikä pääsääntöisesti myöskään vaihtotilanteissa. Lisäksi sen käytön ulkopuolelle on rajattu nk. sukulaiskaupat, joissa vaihdanta tapahtuu puolisoiden tai perillisten kesken, sekä pakkohuutokaupparealisoinnit. Myös siinä tilanteessa, että ostajana on valtion laitos, kunnan etuosto-oikeus väistyy.

Kiinteistömarkkinoiden näkymät ovat kaksijakoiset ja monin osin epävarmat. Vuokramarkkinoilla tilanne heikkenee vuokrien laskiessa ja vajaakäytön kasvaessa. Kiinteistösijoitusmarkkinoilla pahin taantuma vaikuttaisi puolestaan vähitellen olevan takana. Tuottovaatimusten nousu on pysähtymässä ainakin parhailla osamarkkinoilla ja kiinteistökaupan uskotaan vähitellen vilkastuvan. (www.kti.fi)

Murupolku

Ilomantsin kunta tarjoaa työllisyyspalveluja ilomantsilaisille työnhakijoille sekä tukee alueen työnantajia työllistämisessä. Työllisyyspalvelut tarjoavat työllistymistä edistävää toimintaa, joiden tarkoituksena on lisätä työttömien työelämäosallisuutta ja hyvinvointia. Kunta järjestää työnhakijoille mm. työllisyyskoordinaattorin neuvonta- ja ohjauspalveluita, tarjoaa työkokeilumahdollisuuksia sekä työllistää työnhakijoita palkkatuettuihin työsuhteisiin. Työllisyyden hoitoon kuuluvat myös kuntouttava työtoiminta sekä työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Typ.

Kiinnostus Senaatti-kiinteistöjen myynnissä oleviin valtion käytöstä poistamiin kiinteistöihin on ollut ulkomaalaisten keskuudessa vähäistä, ja ulkomaalaisten kanssa tehdyt kaupat ovat ylipäätänsä olleet harvinaisia. Ostajatahot ovat lähes poikkeuksetta suomalaisia yksityishenkilöitä tai Suomeen rekisteröityjä yhtiöitä. Esimerkiksi valtion käytöstä poistamat rajavartioasemat Parikkalassa, Lappeenrannassa, Imatralla ja Kiteellä Senaatti-kiinteistöt on myynyt suomalaisille yksityishenkilöille tai yrityksille, ja yhdessä kohteessa ostajana on ollut kaupunki.

Navigaatiovalikko

”Sähköinen kiinteistökauppa on tätä päivää. Käytämme Kiinteistökaupan luonnostelupalvelua, sillä haluamme, että kaupanteko on helppoa ja nopeaa. Tavoitteemme on parantaa asiakaspalvelua sähköisillä palveluilla. Kiireisen asiakkaan ei tarvitse sopia ajoista kaupanvahvistajan ja viranomaisen kesken ja lähteä käymään virastotalolla. Sen sijaan hän saa rauhassa kotisohvallaan perehtyä asiakirjoihin ja hoitaa oman osuutensa kaupasta nappia painamalla”, Kaarinan kaupungin maankäyttöinsinööri Tanja Hämäläinen kertoo.

Joutsassa on kaksi sosiaalityöntekijän virkaa ja yksi johtavan sosiaalityöntekijän virka. Kaikki virat on täytetty. Kaikki tekevät asiakastyötä ja kaikilla on voimassa olevat tehtävänkuvaukset. Työ on yhdistettyä sosiaalityötä, johon kuuluu lastensuojelu, sosiaalihuoltolain mukaiset lapsiperheiden palvelut, aikuissosiaalityö ja täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki sekä jonkin verran vammaispalvelulain mukaisia tehtäviä. Sosiaalityöntekijöiden lisäksi yksikössä työskentelee kaksi perhetyöntekijää ja kanslisti.

Eduskunnassa käsiteltävänä olevien lakiesitysten mukaan sairaanhoitopiirien kiinteistöt ja kiinteistöyhtiöiden osakkeet siirtyvät korvauksetta maakuntien ja valtion omistamalle toimitila- ja kiinteistöpalveluyhtiölle. Meidän näkökulmastamme kunnilta viedään merkittävä omaisuus ilman, että kunnat saavat latin latia vastikkeeksi. Siksi olemme koettaneet löytää keinoja, joilla kuntien  rahaa voitaisiin edes hiukan irrottaa sairaanhoitopiirin omaisuusmassasta, ja palauttaa kunnille. Vastaavaa on tehnyt myös toinen maakuntamme pakkokuntayhtymä, Eskoo.