Press "Enter" to skip to content

Kiinteistö- ja toimitilajohtaminen

Kiinteistö- ja toimitilajohtaminen

Professori Kari I. Leväinen johdattaa asiantuntemuksella lukijan mutkikkaaseen aiheeseen pienimpiä yksityiskohtia myöten. Hän esittelee kiinteistöjohtamisen historiaa, sen toimintaympäristöä, sisäisiä ja ulkoisia vuokria, kiinteistön elinkaarta ja kehittämistä, kiinteistöjohtamisen suorituskyvyn mittaamista, ja lopuksi hän hahmottaa kiinteistöjohtamista uutena tieteenalana.

Ota yhteyttä

SOK toimii Verkkopalveluiden palveluntarjoajana. Mikäli käyttäjä tilaa tuotteita tai palveluita Verkkopalveluista, käyttäjä on sopimussuhteessa erillisten myyntiehtojen mukaan ilmoitettuun S-Ryhmään kuuluvaan osuuskauppaan. Kuitissa ja myyntitapahtumassa ilmoitettu S-Ryhmään kuuluva Osuuskauppa vastaa kaikista tuotteista ja palveluista. SOK ei vastaa Verkkopalveluiden kautta toimitettavista palveluista tai tuotteista, vaan SOK vastaa Verkkopalveluiden alustasta.

Kaipaatko uutta tietoa kiinteistöalalta? Onko tavoitteenasi kehittyä toimitilajohtamisen alalla? Onko sinulla paljon työkokemusta, mutta teoriatietosi on kokonaan toiselta alalta tai monen vuoden takaa? Tämän erikoistumiskoulutuksen avulla saat monipuolista osaamista mm. työympäristöjen ja toimitilojen suunnittelusta, rakennustekniikasta, kiinteistö- ja toimitilajohtamisesta ja isännöinnistä.

Selaa kokoelmaa

CREM (Corporate Real Estate Management) on strategista ja kokonaisvaltaista yritysten ja yhteisöjen toimitilojen, tilankäytön ja lisäpalvelujen johtamista. Usein CREM:n aktiivinen toteuttaminen liittyy yrityksen muutosjohtamiseen, jolloin tilaratkaisuilla tavoitellaan tehokkaamman pääomatalouden lisäksi myös henkilöstöresurssien ja tietoteknisten ratkaisujen parempaa hyödyntämistä.

Search

Opiskelu tapahtuu lähes täysin verkon kautta. Voit opiskella kotoasi, työpaikaltasi tai vaikkapa loma-asunnoltasi. Tarvitset toimivan internet-yhteyden ja kameralla varustetun tietokoneen. Verkko-opetukseen kuuluvat mm. verkkokeskustelut Skypessä ryhmän tai ohjaajan kanssa, tehtävien ja raporttien palautus verkko-oppimisympäristöön ja vaikkapa webinaariin osallistuminen Adobe Connectin avulla.

Not on Twitter? Sign up, tune into the things you care about, and get updates as they happen.

Me Newsecillä tarjoamme täyden palvelun ratkaisut kiinteistöalalla niin sijoittajille, omistajille kuin toimitilojen tai asuntojen vuokraajillekin. Palvelemme muun muassa kiinteistöjen myynti- ja ostoneuvonannoissa, arvioinneissa ja analyyseissa, toimitilavälityksessä sekä kiinteistö- ja toimitilajohtamisessa.

Kiinteistönhoidon palveluja tarjoavat yritykset vastaavat kiinteistöjen rakenteiden, osien ja teknisten järjestelmien korjauksista sekä kunnossa- ja ylläpidosta. Myös piha-alueiden hoito on keskeinen tehtäväalue. Kiinteistöjen tilat tarvitsevat myös säännöllistä puhdistusta. Siivouspalveluilla sekä hoidetaan kiinteistöjä että vaikutetaan ihmisten hyvinvointiin lisäämällä ympäristön viihtyisyyttä ja terveellisyyttä.

Huolehdimme toimitiloja omistavien tai niitä hallinnoivien yritysten puolesta kiinteistöjen teknisestä ja hallinnollisesta isännöinnistä sekä omistajapalveluista, kuten esimerkiksi tilojen vuokrauksesta, omistajan taloushallinnon palveluista ja raportoinnista. Asiakkainamme on käyttäjäyrityksiä, kiinteistösijoittajia, pankkeja sekä yksittäisiä kiinteistöyhtiöitä.

Hallinnollinen manageeraus

Luota kiinteistösi ylläpito käsiimme. Hoidamme kiinteistösi kunnossapitoa aina budjetoinnista hankkeiden koordinointiin ja toteuttamiseen. Päivitämme kiinteistöteknisen kunnossapito- ja korjaussuunnitelman (PTS) ja raportoimme kunnossapitobudjetin toteutumisesta. Ohjaamme ja valvomme kiinteistösi palveluntuottajia heidän päivittäisessä työssään. Tarvittaessa valitsemme ja kilpailutamme palveluntuottajat puolestasi.

Ohjelmistorobotiikalla tehokkuutta ja henkilöstötyytyväisyyttä

Suomessa Newsecillä työskentelee noin 400 kiinteistöalan ammattilaista, ja toimipisteet sijaitsevat pääkaupunkiseudun lisäksi Tampereella, Oulussa, Turussa, Hämeenlinnassa, Kuopiossa, Jyväskylässä, Vaasassa ja Imatralla. Newsec on perustettu Ruotsissa 1994. Suomessa Newsecin historia alkoi vuonna 1989 Tallberg Toimitilajohto Oy:nä, jonka Newsec osti vuonna 2005. Nykyään yritys toimii seitsemällä eri markkina-alueella ja työntekijöitä on yli 1 800.

Muutokset Verohallinnossa jatkuvat. Organisaatio on uudistunut, henkilöstön määrä vähenee edelleen ja työn tekemisen tavat muuttuvat. Verohallinto toimii pääosin vanhan mallin mukaisissa toimistotiloissa, jotka eivät vastaa kehittyviin vaatimuksiin. Ajantasainen toimitilatieto auttaa suunnittelemaan tulevaa ja tekemään oikeita toimitilapäätöksiä.

Verkossa

Kaipaatko uutta tietoa kiinteistöalalta? Onko tavoitteenasi kehittyä toimitilajohtamisen alalla? Onko sinulla paljon työkokemusta, mutta teoriatietosi on kokonaan toiselta alalta tai monen vuoden takaa? Korkeakouludiplomin avulla saat monipuolista osaamista mm. työympäristöjen ja toimitilojen suunnittelusta, rakennustekniikasta, kiinteistö- ja toimitilajohtamisesta ja isännöinnistä.

Kai Patja kertoo, että kunnat ovat jo syöttäneet ja päivittäneet tietojaan siirtyvistä tiloista Optimazeen osana tilojen kartoitusta. ”Lisäksi Tilakeskus kilpailutti tilanhallintajärjestelmät ja valitsi meidät siihen ratkaisuksi. Seuraavaksi kunnat vuokraavat sote-tilansa ulos ja järjestelmät pitää sopeuttaa siihen. Kuntien pitää optimoida kiinteistöportfolionsa ja tulevaisuuden suunnittelu korostuu”, mainitsee Kai Patja.

Aloimme etsiä uusia toimitiloja Oulusta pääkonttorillemme alkuvuodesta. Useita vaihtoehtoja käytiin läpi eikä oikeanlaista tuntunut alkuun löytyvän millään. Emme kuitenkaan halunneet tyytyä ”vain johonkin mihin mahdutaan” vaan tulevan pääkonttorin tulisi kuvastaa weladolaisuutta ja johdattaa weladolaiseen toimintatapaan. Tulevien tilojen tuli edustaa yrityksen arvoja: rohkeasti avoin, empaattinen ja tekijöilleen paras.