Press "Enter" to skip to content

Kerrostalotontti helsinki

Myytävät tontit Helsinki: 71 kpl

Pääkaupunkimme Helsinki sopii moniin elämän tilanteisiin. Meren ja luonnon läheisyys luovat helposti rauhallisuutta hektiseen elämään ja kattavasta kulttuuritarjonnasta löytää helposti lisää vilskettä sitä kaivatessa. Helsingistä löytää helposti myös useita eri liikuntavaihtoehtoja esimerkiksi upean keskuspuiston ja muiden ulkoilumaastojen muodossa, mutta penkkiurheilijallekin löytyy varmasti mieluisaa seurattavaa lähes vuoden jokaisena päivänä.

Nämä toimijat saivat eniten kaupunkien luovuttamia tontteja vuonna 2016

Tekstissä keerotaan, että Helsinki luovuttaisi 45 % tonteistaan kovan rahan tuotantoon. Ei ihan noin. Kaupungin koko asuntotuotannosta arvioidaan olevan 45 % kovaa rahaa eli vapaarahoitteista omistus- ja vuokra-asuntotuotanto. Jos tuotanto on 5500 asuntoa, olisi siitä 2500 kovaa rahaa. Tuotannosta kaupungin maalla on kolme näljäsosaa. Muiden maalla oleva tuotanto on käytännössä kokonaan kovaa rahaa. Yksi kolmannes on 1900 asuntoa 5500 asunnosta. Kaupungin osuudeksi jää näin vain 600 asuntoa eli 17 % kaupungin luovuttamien tonttien asunnoista. Vähän eri juttu kuin 45 %.

Helsinki, Kuninkaantammi

HSY valmistelee vuosittain esityksen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n tukemassa asuntotuotannossa pääkaupunkiseudulla sovellettavista tonttien enimmäishinnoista. Työn tavoitteena on määritellä alueittain yhtenäinen ja johdonmukainen kohtuullisen hintatason yläraja ohjeeksi ARA-tuotantoon luovutettavan tonttimaan hinnoittelussa arava- ja korkotukilainsäädännön tavoitteiden mukaisesti. Seudullista hintapäätöstä on perinteisesti käytetty myös muutoin ohjeena kohtuuhintaisen tonttimaan arvioinnissa.

Sijainnin ja tuotannon sääntelyn lisäksi  tonttihintoihin vaikuttavat kaavamääräykset ja esimerkiksi pysäköintiratkaisut. Viime vuonna Helsingissä on luovutettu yhteensä kymmenen tonttia siten, että asuntotontin lopullinen hinta on sidottu asunnoista saatavaan neliömetrihintaan. Helsingin kaupunki saa sitä enemmän tonttihintaa kuin mitä korkeamman hinnan gryndaaja saa asunnoista.

Helsinkiläinen Susanna Huhta on asunut Roihuvuoressa melkein 12 vuotta. Hän maksaa 80 neliön kerrostaloasunnosta yhtiövastiketta hieman yli 700 euroa kuussa. Summa koostuu hoitovastikkeen lisäksi muun muassa putkiremontista koituneista kustannuksista. Huhdan yhtiövastike kasvaa melkein 80 eurolla uuden maavuokran vuoksi. Uusi yhtiövastike on noin 780 euroa kuussa.

Luetuimmat

Esimerkki. Kaupungin vuokratontilla Itä-Helsingissä oleva iso rivitaloyhtiö, jonka asunnoissa on yhteensä 8400 neliötä. Nykyinen tontin vuokra on runsaat 35 000 euroa, vajaat 11 prosenttia kaikista kiinteistön hoitokuluista. Kaupungin uusien linjausten mukaan vuonna 2030 vastaavalla alueella tontin vuokran pitäisi olla 1,77 euroa neliöltä kuukaudessa, eli 178 416 euroa tontilta koko vuoden aikana. Eli uusien sääntöjen mukaan tuonkin tontin vuokra yli viisinkertaistuisi, vaikka tässä tapauksessa ei olekaan kyse ikivanhasta sopimuksesta ja siten hullunhalvasta tontin vuokrasta.

Helsingissä painopiste siirtynyt kantakaupunkiin

– Kun asuinrakentamisen lasketaan mukaan tontti- ja kaavamaksut sekä suorat ja välilliset verot, joista suurimpana arvonlisävero, ollaan Helsingissä siinä, että varsinaisen rakentamisen osuus asunnon hinnasta on joillakin alueilla reilusti alle puolet. Voisi sanoa, että rakentaminen on fyysiseen toimintaa perustuvaa varainkeruuta kunnille ja valtiolle, Pipatti kuvailee.

Espoo/Sepänkylä, Jondal, Kauniainen

Palvelun ylläpitäjä ei takaa palvelussa olevien aineistojen ja toimintojen virheettömyyttä, oikeellisuutta, täsmällisyyttä tai luotettavuutta. Palvelun jatkuva saatavuus ja katkoton toiminta ei myöskään ole taattua. Palvelun tarjoajalla on oikeus ilman erillistä ilmoitusta muuttaa palvelua tai ottaa se tai sen osa pois käytöstä. Palvelun ylläpitäjä ei vastaa aineistojen käytön tai palvelun välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista.

ARA-tuotannon edellytyksenä ovat kohtuulliset tonttihinnat. ARA hyväksyy tonttihinnan tai vuokran osapäätöksessä. Hyväksymistä ohjaavat alueittain määriteltävät enimmäistonttihinnat (tonttihintakartat). Ne tarkastetaan yhdessä HSY:n, Uudenmaanliiton sekä kaupunkien ja kuntien kanssa. Niillä alueilla, joille ei ole merkitty enimmäistonttihintoja, päätetään kohtuullinen tonttihinta tapauskohtaisesti.

Hintavyöhykkeiden rajakäyrät

Pientalotontin hinta voidaan periä silloin, kun talotyyppi on määritelty asemakaavassa merkinnöillä AR, AP ja AO tai niiden yhdistelmillä. Tiivis- ja matalahenkisessä kohteessa voidaan tapauskohtaisesti hyväksyä myös talotyyppi AKR pientaloksi. Jos talotyyppiä ei ole määritelty, käytetään pientalon määrittelyssä tehokkuuslukua (et  0,50) ja kerrosluvun rajoitusta alle kolme.

Kuinka (ei) myydä maata

Kun Helsingin maapolitiikasta on kyse, niin pakko heti alkuun todeta että parempi myydä kuin lahjoittaa. Myyntitapa vain on huonosti harkittu. Provisioihin perustuvalla myynnillä kaupunki luo voittajaprosentin kokoisen verokiilaan paikkaan, jossa se olisi helposti voinut periä “veronsa” könttäsummana. Tämä ylimääräinen verokiila pienentää sekä kaupungin tuloja että asunnonostajien hyvinvointia, verrattuna tilanteeseen jossa tontti myytäisiin rahamääräisten tarjousten perusteella.

Hakulomake

Sopiva aloituskohta on varmaankin kun valmistuin -96 rakennusinsinööriksi Joensuusta. Tuolloin olin luonnollisesti totaalipoikki. Tämä johtuen siitä, että yhtään rahaa ei ollut koskaan ollutkaan, kotoa 16-vuotiaana lähtiessä olin saanut noin 20m etumatkaa. Lisänä sitten pankista hieman opintolainaa joka oli sijoitettu erittäin tarkkojen analyysien perusteella suurimman p/h luvun sisältämiin tuotteisiin. Amatööreille kerrottakoon, että p=painoprosenttia ja h=hinta.

Tonttihauista ja -kilpailuista tiedotetaan näillä nettisivuilla ja sanomalehdissä (Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet ja Länsiväylä). Mikäli haluat liittyä sähköpostilistalle, jonka kautta asuntotonttien hakumenettelyistä informoidaan, ota yhteyttä tonttiyksikköön (yhteystiedot sivun oikeassa laidassa).

Alue on ihanteellinen lapsiperheille sekä luonnossa liikkumisesta pitäville sekä vapaa-ajan urheilusta nauttiville. Noin kilometrin etäisyydeltä yhtiöstä löytyvät kaikki päivittäiset palvelut, kuten päiväkodit, ala- ja yläaste, lukio, kirjasto, urheilukeskus sekä Tuusulan keskuksen kaikki palvelut. Muutaman kilometrin päässä on myös Tuusulan järven upeat kulttuurimaisemat.

Katso myös

Vuokrasopimusten tyypillisiä eroja ovat mm. vuokrasopimuksen kesto, erilaiset perusteet tontinvuokran ja –lunastushinnan korotuksille sekä tontin lunastettavuus. Tyypillinen vuokra-aika sopimuksissa on 30-50 vuotta. Tällöin on merkityksellistä, onko taloyhtiöllä lunastusvelvoite 30-50 vuoden jälkeen. Mikäli vuokrasopimus on voimassa 100 vuotta ilman lunastusoikeutta, ei taloyhtiö pääse itse määräämään sopimuksen kestosta ja vuokrankorotusehdot voivat olla myös kovat.

Navigaatiovalikko

Lunastushinta säilyy kohtuullisena, sillä tonttien tai asuntojen hintojen nousu ei vaikuta siihen. Lunastushintaan lasketaan elinkustannusindeksin nousu sekä eräitä pienempiä kuluja. Tontinosan lunastus on kiinteistökauppa, joten siitä tulee maksaa 4% varainsiirtovero. Laskelman tekee kyseisen kohteen rakennuttaja-asiamies tai isännöitsijä. Heiltä saat myös tarkempaa tietoa laskelman määräytymisestä ja maksamisesta. YIT:llä tonttiosuuden huoneistokohtaiset lunastushinnat on kerrottu asuntoilmoituksissa, ja lisätietoja voi kysyä YIT:n asuntomyyjiltä.

Perälänjärven yritystontit

Perälänjärven yritystontit sijaitsevat Veikkolassa Perälänjärven asemakaava-alueella. Tonttien kaavamääräys on toimitilarakennusten korttelialue (KTY). Suurin sallittu kerrosluku on II. Kerrosalasta enintään 10% saa käyttää myymälä- ja muita siihen verrattavia tiloja varten. Tontit ovat liitettävissä kunnan vesihuoltoverkostoon.

Kiinteistöviraston tonttiosaston päällikkö Sami Haapanen kertoi, että Myllypurossakin on odotettavissa kaupungilta vuokrattujen tonttien vuokrankorotuksia, kun pääosa nykyisistä sopimuksista (38 kerrostalotonttia) päättyy vuonna 2025. Nykyisten laskentaperusteiden mukaan arvioitu vaikutus asumiskuluihin kerrostaloissa on ensimmäisenä vuonna noin 0,84 eur/huoneistoneliö/kk ja 10 vuoden siirtymäajan jälkeen noin 1,68 eur/huoneistöneliö/kk. Pientaloissa kustannusnousu on hieman suurempi.

Haku

Pk-seudulla on jo ilman lisärakennusoikeuttakin n. 3 miljoonaa valmiiksi kaavoitettua rakennusoikeutta, jota mm. yllä mainitut asiat nyt estävät hyödyntämästä. Tämä olisi noin 60.000 kpl asuntoa (30-50 m2), lähes 100.000 asukasta, olemassa olevan infran piirissä. Tuo infra on sen verran kallista rakentaa, että olisi hyvä antaa ihmisille oma valinnanvarainen mahdollisuus lisärakentaa, ja samalla tehostaa sen käyttöä.

Arkkitehtuuri: Kohteen arkkitehtuurissa on pyritty vähäeleiseen ja selkeään ilmaisuun. Julkisivujen materiaalivalinnoissa on tavoiteltu hyvää pitkäaikaiskestävyyttä ja esteettistä ajattomuutta. Kerrostalo on betonirunkoinen ja julkisivut ovat pääosin puhtaaksi tiilestä paikalla muurattuja. Räystäslinjat ovat vaakasuoria ja räystäät ovat lyhyitä.  Julkisivuverhous on tiiltä. Paritaloissa on jyrkkä harjakatto ja paikalla muurattu tiilijulkisivu.