Press "Enter" to skip to content

Kerrostalotontin vuokra

Kuninkuusravien läheisyys vaikutti yritysmyyntiin ja Ironman-kisat majoituskapasiteettiin – alkuvuoden sairastellut Costello puolustaa mestaruuttaan Suur-Hollolassa

Mieti tarkkaan, mitä ja miten kirjoitat ja pysy asiassa. Minkäänlainen herjaus ei ole sallittua, ei myöskään sopimaton kielenkäyttö. Myöskään linkit eivät ole sallittuja, koska ylläpidolla ei ole resursseja tarkistella niiden alkuperää. Asiattomat kommentit poistetaan. Jos jonkin jutun kommentointi riistäytyy käsistä, ylläpito voi sulkea kyseisen jutun kommentoinnin. Asiattomia kommentteja kirjoittavilta kommentointioikeus voidaan poistaa. Kirjoita napakasti. Yhden kommentin maksimipituus on 800 merkkiä.

Uusi asunto vuokratontilta?

Vuokratontille rakennetun YIT Kodin ostajana päätät itse mitä teet tontinosuuden kanssa. Voit halutessasi maksaa taloyhtiölle huoneistokohtaisen lunastusosuuden tontista heti asunnon valmistumisen yhteydessä tai myöhemmin. Näin vapaudut tontin vuokranmaksuvelvollisuudesta. Jos taas et tahdo sijoittaa pääomaa tonttiin, voit maksaa osuutesi tontinvuokrasta kuukausittaisena vastikkeena.

Oulu

Esimerkiksi Välivainiolla, 950 neliön tontilla asuvalle omakotiasujalle vanhan vuokrasopimuksen uusiminen tietää noin 500 euroa lisää kuluja vuodessa. Vanhalla sopimuksella kyseinen asukas on maksanut tontistaan kaupungille vajaan 300 euron vuosivuokraa. Kaupungin kanssa solmittava uusi sopimus nostaa vuosivuokran 788 euroon. Summa perustuu Välivainiolla perittävään uuteen taksaan, 0,83 euroon neliöltä.

Tampere.fi:n etusivu

Pitkäaikaisten maanvuokrasopimusten ehtona ja lähtökohtana on se, että kaupunki antaa vuokralaiselle mahdollisuuden, tämän niin halutessa, tehdä uusi pitkäaikainen maanvuokrasopimus kohteesta. Edellytyksenä kuitenkin on, että maankäytössä (yleiskaava/asemakaava) ei ole tapahtunut tai tapahtumassa muutoksia, jotka estäisivät aiemman sopimuksen mukaisen maankäytön.

Esimerkki. Kaupungin vuokratontilla Itä-Helsingissä oleva iso rivitaloyhtiö, jonka asunnoissa on yhteensä 8400 neliötä. Nykyinen tontin vuokra on runsaat 35 000 euroa, vajaat 11 prosenttia kaikista kiinteistön hoitokuluista. Kaupungin uusien linjausten mukaan vuonna 2030 vastaavalla alueella tontin vuokran pitäisi olla 1,77 euroa neliöltä kuukaudessa, eli 178 416 euroa tontilta koko vuoden aikana. Eli uusien sääntöjen mukaan tuonkin tontin vuokra yli viisinkertaistuisi, vaikka tässä tapauksessa ei olekaan kyse ikivanhasta sopimuksesta ja siten hullunhalvasta tontin vuokrasta.

Footer menu – Expanded FI

Vilkas ja nuorekas Jyväskylä on noin 140 000 asukkaan kaupunki, jossa pikkukaupungin viihtyisyys yhdistyy suuren kaupungin sykkeeseen. Jyväskylässä järvet ja luonto ovat lähellä ja Jyväskylä tarjoaa nykyisille ja tuleville asukkailleen laadukkaita asuinympäristöjä hyvien kulkuyhteyksien ja monipuolisten palveluiden äärellä luonnonkauniissa Keski-Suomen maisemissa. Rakentamiselle löytyy monipuolisia vaihtoehtoja ja Jyväskylä onkin yksi Suomen halutuimpia asuinkaupunkeja.

Kaupunki luovuttaa ammattimaiseen rakentamiseen suunnatut rakentamiskelpoiset asuntotontit pääsääntöisesti hakumenettelyiden sekä hinta- ja laatukilpailujen kautta. Valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon tarkoitetut tontit kaupunki luovuttaa ensisijaisesti Espoon Asunnot Oy:n toteutettavaksi.

Aiheeseen liittyvät asiasanat

Asumiseen tarkoitettuja rivitalo- ja kerrostalotontteja voi hakea ympäri vuoden. Rivitalotontti vuokrataan 50 vuoden ajaksi ja se on omaksi ostettavissa (määräalakauppa) hyväksytyn käyttöönottotarkastuksen jälkeen hinnalla joka on viimeksi maksetun vuosivuokran 20- kertainen määrä. Asuinkerrostalotontti vuokrataan 50 vuoden ajaksi. Kerrostalotonteilla ei ole omaksi osto-oikeutta. Vuokra määritetään tapauskohtaisesti.

Hintavyöhykkeiden rajakäyrät

Pientalotontin hinta voidaan periä silloin, kun talotyyppi on määritelty asemakaavassa merkinnöillä AR, AP ja AO tai niiden yhdistelmillä. Tiivis- ja matalahenkisessä kohteessa voidaan tapauskohtaisesti hyväksyä myös talotyyppi AKR pientaloksi. Jos talotyyppiä ei ole määritelty, käytetään pientalon määrittelyssä tehokkuuslukua (et  0,50) ja kerrosluvun rajoitusta alle kolme.

Footer menu – Expanded FI

Kestävyysvaje ja siihen liittyvien liitännäisvaikutusten korjaaminen on Suomen ajankohtaisin pähkinä purtavaksi työllisyyden, ostovoiman ja kilpailukyvyn kehityksen junnatessa tahmeasti paikallaan. Yhä useamman ihmisen arjen sujuminen on kestämättömällä tavalla yhteiskunnan tuen varassa. Yhteiskunnan kasvava rooli arjen pyörittäjänä lisää  julkistalouden vajetta ja kasvattaa velan määrää. Julkinen velka on nyt jo noin 66 % BKT:stä.

Olet lukenut maksutonta artikkelia.
Haluaisitko lukea lisää?

Molemmat osapuolet valittivat tuomiosta hovioikeuteen, joka antoi ratkaisunsa tällä viikolla. Hovioikeus katsoi, että koska osapuolten välillä ei ollut tehty esisopimusta tai kauppaa, tuomioistuin ei voi vahvistaa myöhemmin tehtävän kaupan ehtoja. Muut kohdat hovioikeus arvioi käräjäoikeuden tapaan, joten miehen kanne tuli kokonaan hylätyksi.

Kaupungin toimittamasta aineistosta ei käy ilmi, minkä vuokraperustehinnan mukaan tontille tehtävien uusien pääkäyttötarkoituksen mukaisten tilojen (päätalojen laajennukset/muutokset & talousrakennukset) tontinvuokra määräytyisi. Pääkäyttötarkoituksen mukaisen talousrakennuksen tontinvuokra ei voi riippua päätalon tyypityksestä. Tämähän johtaisi tilanteeseen, jossa samanlaisesta rakennuksesta maksettaisiin erisuuruista vuokraa vierekkäisillä tonteilla.

Ota yhteyttä

Helsingin kaupunki omistaa suuren osan maa-alueestaan, koska kaukokatseiset päättäjät ovat aikanaan huolehtineet maapolitiikasta hyvin. Tämä kaikkien kuntalaisten yhdessä omistama maa-alue tuottaa vuokratuloina Helsingille roimasti rahaa. Kaupunki saa maaomaisuudestaan vuokratuloja vähän yli 180 miljoonaa, josta noin 50 miljoonaa on sisäistä vuokraa, jota kaupunki maksaa itselleen. Ulkopuolisilta tulevasta runsaasta 130 miljoonasta eurosta 84  miljoonaa asuintonteista.

Asuminen ja ympäristö

Päättyvät vuokrasopimukset voidaan uusia aikaisintaan 10 vuotta ennen vuokrakauden päättymistä. Vuokralaisella on myös mahdollisuus ostaa vuokratontti kesken vuokrakauden tai vuokrasopimuksen päättyessä. Pieksämäen kaupunki tiedottaa vuokralaista 1-2 vuotta ennen vuokrasopimuksen päättymistä vuokrasopimuksen uudistamisesta. Päättyvän maanvuokrasopimuksen uudistamisesta ilmoitetaan siihen tarkoitetulla lomakkeella.

HSY valmistelee vuosittain esityksen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n tukemassa asuntotuotannossa pääkaupunkiseudulla sovellettavista tonttien enimmäishinnoista. Työn tavoitteena on määritellä alueittain yhtenäinen ja johdonmukainen kohtuullisen hintatason yläraja ohjeeksi ARA-tuotantoon luovutettavan tonttimaan hinnoittelussa arava- ja korkotukilainsäädännön tavoitteiden mukaisesti. Seudullista hintapäätöstä on perinteisesti käytetty myös muutoin ohjeena kohtuuhintaisen tonttimaan arvioinnissa.