Press "Enter" to skip to content

Kehittää toimintaa englanniksi

ανανεωση ασφαλιστικης ικανοτητας ικα για ανεργους Μέχρι πρόσφατα όταν άκουγα για τη Μασσαλία, μου ερχόταν στο μυαλό, εκτός από την περίφημη μπουγιαμπέσα, ένα υποβαθμισμένο αστικό περιβάλλον και η εγκληματική δραστηριότητα της γνωστής French Connection. Τα πράγματα έχουν αλλάξει όμως. Η πόλη έχει μεταμορφωθεί με ένα γενναίο «λίφτινγκ», συνέπεια μιας σοβαρής κρατικής επένδυσης στην διαμόρφωση του λιμανιού και της παλιάς πόλης, την βελτίωση των μέσων μαζικής μεταφοράς και την προώθηση των τεχνών.

Itsemääräämisoikeus ja rajoitustoimenpiteet

Jos lapsen kasvuolosuhteet eivät turvaa hänen kehitystään ja lapsella ja perheellä nähdään olevan tarve lastensuojelun tuelle, lapselle tehdään asiakassuunnitelma tarvittavista tukitoimista.  Suunnitelmassa sovitaan työskentelyn tavoitteista ja toimintatavoista. Asiakassuunnitelmaan on kirjattava mahdolliset lapsen ja/tai perheen eriävät näkemykset palveluiden tarpeesta. Suunnitelmaan tulee kirjata myös työntekijän ja lapsen henkilökohtaiseen tapaamiseen liittyvät käytännöt. Asiakassuunnitelmaa on tarkistettava aina tarvittaessa, vähintään kerran vuodessa.

Työsuojeluviranomainen käynnisti toukokuussa 2018 kehittämishankkeen, jossa laaditaan arviointimenetelmä apuvälineeksi psykososiaalisen kuormituksen työsuojeluvalvontaan. Kehitettävä menetelmä on sisällöltään työpaikan työntekijöille suunnattu kysely. Kyselyn tulos toimii tukena, kun työsuojelutarkastaja arvioi, onko työnantaja noudattanut psykososiaaliseen kuormitukseen liittyviä säännöksiä.

Lähestymistavan taustaa

Vuorovaikutus työelämän kanssa on keskeistä SeAMKin toiminnassa. SeAMKin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) on pääosin aluetta palvelevaa soveltavaa tutkimusta. Se tarkoittaa esimerkiksi uusien menetelmien, sovelluksien, mallien tai ohjelmien kehittämistä yhdessä yritysten, opiskelijoidemme ja ammattiosaajiemme kesken. Kehittäminen pohjautuu yhteistyöhön, jolloin ulkopuolinen näkemys ja asiantuntemus täydentävät yrityksen omaa osaamista.

Tietojärjestelmätoimittajille tarkoitettuja käyttöönoton valmistelutilaisuuksia järjestetään 2–3 kertaa vuodessa. Tilaisuuksiin kutsutaan ne järjestelmätoimittajat, jotka asiakastestauksen perusteella ovat valmiita aloittamaan yhteistestauksen seuraavalla yhteistestausjaksolla. Lisäksi tarpeen vaatiessa voidaan sopia toimittajakohtaisista tapaamisista noin kaksi kuukautta ennen suunniteltua käyttöönottoa.

”Varhaiskasvatuksen laadun ytimessä on henkilöstön ja lapsen välinen vuorovaikutus sekä viime kädessä lapsen kokemus. Esimerkiksi tämä indikaattori: ”Vuorovaikutus on myönteistä, välittävää, kannustavaa ja hellää. Henkilöstö sitoutuu lapseen ja lapsiryhmään.” asettaa selkeät tavoitteet ja vaatimukset henkilöstön sensitiiviselle toiminnalle, pedagogisille tilanteille ja lasten kohtaamiselle ihan joka päivä.”

Suomessa on viimeisen vuosikymmenen aikana puhuttu paljon tietojohtamisesta ja tiedolla johtamisesta. Terminologia on monin paikoin häilyvää, mutta yhteisenä pyrkimyksenä on tiedon tehokkaampi käyttö. Keskustelu on keskittynyt voimakkaasti päätöksenteon tietopohjan parantamiseen ja tiedolla johtamisen kulttuurin vahvistamiseen. Tämä on olennaista, mutta tärkeitä näkökulmia on muitakin.

Valitse oma tapasi täydentävään palkitsemiseen

Kiinankielinen keskusteluryhmä (tiistaisin, Kinapori). Vertaistukeen pohjautuva keskusteluryhmä, jossa ikääntyvillä, mandariinikiinaa äidinkielenään puhuvilla on mahdollisuus ylläpitää omaa kulttuuriperintöään ja keskustella heille tärkeistä asioista. Ryhmä on avoin ja kokoontuu vuoroviikoin ohjatusti ja vuoroviikoin itsenäisesti Kinaporin monipuolisessa palvelukeskuksessa  Sörnäisissä.

Tiesitkö, että avoimen polkuopinnoissa voit opiskella samoja opintoja kuin tutkintokoulutuksessa? Jos et tullut valituksi tutkinto-opintoihin, tule avoimeen! Avoimessa AMK:ssa tekemäsi opinnot luetaan hyväksesi, mikäli tulet myöhemmin valituksi tutkinto-opiskelijaksi. Avoimen väylän kautta voit päästä tutkintokoulutukseen jopa ilman valintakokeita!

Jyväskylän yliopiston kielikeskus muutti muotoaan Monikielisen akateemisen viestinnän keskukseksi (Movi) 1.6.2019 alkaen. Nimenmuutoksen myötä Movi valmistautuu vastaamaan tulevaisuuden koulutushaasteisiin entistä vahvemmin.

Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen (ent. kielikeskus) tavoitteena on, että jokainen yliopistolainen saa tarvitsemansa monikieliset akateemisen viestinnän taidot, jotta hän pystyy sekä opiskellessaan että valmistuttuaan viestimään asiantuntevasti kaikilla tarvitsemillaan kielillä. Movi järjestää vuosittain yli 700 kurssia 18 eri kielessä.

Tätä lakia sovelletaan kunnan, kuntayhtymän ja yksityisen palveluntuottajan järjestämään tai tuottamaan päiväkotitoimintaan ja perhepäivähoitoon. Tässä laissa tarkoitettua päiväkotitoimintaa ja perhepäivähoitoa saa järjestää ja järjestäjälle tuottaa kunta, kuntayhtymä ja 9 luvussa tarkoitettu yksityinen palveluntuottaja.

Olet täällä

Olemme toteuttaneet vuosien varrella kymmeniä erilaisia toiminnan kehittämishankkeita. Autamme asiakkaitamme kasvattamaan kilpailukykyään yksinkertaistamalla ja yhdenmukaistamalla heidän toimintaansa luoden uusia toimintatapoja ja osaamista. Toimenpiteillä voidaan esimerkiksi tuoda ryhtiä ja sujuvuutta projektitoimintaan, vahvistaa prosesseja, ja näin parantaa tuottavuutta ja kustannustehokkuutta.

Tavoitteiden asettaminen

Mikä on tärkeintä urheilumenestyksen kannalta? Valmentaja? Kuntosalilla vietetyt tunnit? Fysiikkavalmentaja tai naprapaatti? Voit vastata kuka tai mikä tahansa näistä ja tietenkin ne kaikki ovat tärkeitä. Ilman tukea ja kiinostusta fyysisistä ominaisuuksista ei monikaan urheilija saavuttaisi menestystä, jonka on saavuttanut. Mutta kuinka usein mietitään henkisen puolen merkitystä? Puuttuva pala urheilussa menestymiseen on usein henkinen vahvuus

Related news

Eräitä radioaktiivisia aineita kuten teknetium-99m:ää ja jodi-123:a käytetään tutkimustarkoituksiin. Tutkimuksessa käytettävä radioaktiivinen lääkeaine ruiskutetaan verenkiertoon, annetaan suun kautta tai potilas hengittää sitä aerosolina. Aineenvaihdunnan kautta radioaktiivinen aine hakeutuu tutkittavaan elimeen. Radioaktiivisuuden kertymistä tutkittavaan elimeen ja ihmisen kehoon voidaan seurata gammakameralla. Näin saadaan tietoa tutkittavasta elimestä. Näitä tutkimuksia kutsutaan isotooppitutkimuksiksi.

Mahdollisia toimia: Organisaation tulisi mainita ESG-asiat sijoituspolitiikassassaan ja tukea ESG-työkalujen, analyysien ja tilastojen kehittämistä. Sekä omien että ulkopuolisten salkunhoitajien kykyä sisällyttää ESG-asioita toimintaansa kannattaa arvioida säännöllisin väliajoin ja pyytää sijoituspalvelujen tuottajia liittämään ESG-asioita tutkimuksiinsa. Lisäksi voidaan kannustaa akateemista ja muuta alaan liittyvää tutkimusta sekä tukea ESG-koulutusta sijoitusammattilaisille.

Ole hyvä ja odota hetki

Erilaisissa palveluissa edellytetään erilaisten tietojen antamista. Antamillasi tiedoilla voidaan yksilöidä ja parantaa palvelua juuri sinulle sopivaksi. Esimerkiksi kielivalintasi voidaan tallentaa OmaElisassa, jotta kun kirjaudut seuraavan kerran palveluun, osaamme näyttää sen sinulle oikealla kielellä. Yksilöinnin perusteella voimme myös suositella Elisa Viihteen käyttäjille osuvampia sisältöjä perustuen aiempaan katseluhistoriaan.

Käytännön toimet hankintojen kehittämiseen 10.-11.3.2020

Kohderyhmänä ovat uudet hankintapäälliköt, esim. ammattilaiset jotka tuotannosta, T&K:sta tai myynnistä siirtyvät hankintapäälliköksi. Koulutus sopii myös ison yrityksen kategoriamanagerista pk-yrityksen kokonaisvastuulliseksi hankintapäälliköksi siirtyvälle henkilölle. Tyypillinen osallistujan tehtävänimike on hankintapäällikkö, ostopäällikkö, materiaalipäällikkö, ostaja tai englanniksi sourcing manager, procurement manager, purchasing manager, purchasing engineer, material manager tai supply chain manager.

Tieteen termipankki karttuu rajoitetun talkoistamisen menetelmällä (engl. niche-sourcing). Tämä tarkoittaa sitä, että kunkin tieteenalan asiantuntijat ottavat itse vastuun tieteenalansa termitietouden saattamisesta termipankkiin. He pääsevät asiantuntijaoikeudet saatuaan muokkaamaan termitietoja. Termipankki eroaa näin Wikipediasta siinä, että kuka tahansa ei voi muuttaa tietoja. Tietojen luotettavuuden takeena on kunkin alan asiantuntijoiden termityö.