Press "Enter" to skip to content

Käyttöoikeussopimus

Primary links

Riskin absoluuttisella määrällä ei ole vaikutusta käyttöoikeussopimuksen määrittelyssä. Sopimus olisi voitava määritellä käyttöoikeussopimukseksi, vaikka riski olisi alun perin pieni. Näin voi olla esimerkiksi hintasäännellyillä aloilla tai aloilla, joilla toiminnallista riskiä rajoitetaan sopimalla osittaisesta korvauksesta tai korvauksesta käyttöoikeussopimuksen päättyessä ennenaikaisesti hankintayksiköstä johtuvista syistä tai ylivoimaisen esteen vuoksi.

Nykyiset säännökset käyttöoikeussopimuksista

Urakkakonsessio ja palvelukonsessio eroavat tavanomaisista urakka- ja palvelusopimuksista siinä, että tilaaja ei maksa urakkaa tai palvelua ainakaan kokonaan urakoitsijalle tai palvelun tuottajalle. Tämän sijaan sopimuskumppani saa oikeuden hyödyntää urakan kohdetta (rakennus, tie) tai palvelua ja voi samalla periä palveluistaan maksun kokonaan tai osittain palvelun käyttäjiltä, asiakkailtaan.  

Hankintayksiköiden on pyrittävä järjestämään hankintatoimintansa siten, että hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja suunnitelmallisesti olemassa olevat kilpailuolosuhteet hyväksi käyttäen ja ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat huomioon ottaen. Hankintatoimintaan liittyvien hallinnollisten tehtävien vähentämiseksi hankintayksiköt voivat käyttää puitejärjestelyjä sekä tehdä yhteishankintoja tai hyödyntää muita yhteistyömahdollisuuksia julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.

VALITSE MAA

Julkisia hankintoja koskeva sääntely koki kattavan kokonaisuudistuksen, kun uudet hankintalait tulivat voimaan 1.1.2017. Mitä vaikutuksia uudistuksella on käytännön hankintatoimeen? Tai julkisten tahojen sopimuskumppanien toimintaan? Tuon muutaman tekstin avulla esiin joitain olennaisia – mutta hieman vähemmälle huomiolle jääneitä – näkökulmia näihin kysymyksiin.

2.1.2. Kaikkien muiden Ratkaisujen tapauksessa (kukin ”Kuluttajille suunnattu ratkaisu”) luonnollisen henkilön tai tämän kotitalouden jäsenten henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Epäilysten välttämiseksi Kuluttajille suunnattua ratkaisua ei anneta tai lisensoida seuraavanlaiseen käyttöön: (i) luonnollisten henkilöiden kaupallisiin tarkoituksiin; tai (ii) liiketoiminnan, yrityksen, valtion organisaation, kansalaisjärjestön tai muun voittoa tavoittelemattoman organisaation tai koulutusinstituution käyttöön.

2. Myönnettävä käyttöoikeus

Napsauttamalla "Hyväksyn"-painiketta tai jotakin muuta hyväksymispainiketta Ohjelmiston asennuksen, lataamisen, kopioinnin tai käytön aikana tai asentamalla Ohjelmiston tietystä sovelluskaupasta ilmoitat hyväksyväsi tämän Sopimuksen ehdot. Jos et hyväksy kaikkia tämän Sopimuksen ehtoja, peruuta asennus tai lataus heti napsauttamalla "En hyväksy" -painiketta tai muuta peruutusvaihtoehtoa tai hävitä tai palauta Ohjelmisto, asennusväline, Ohjelmistoon liittyvä dokumentaatio ja myyntikuitti Toimittajalle tai jälleenmyyntipisteeseen, josta olet hankkinut Ohjelmiston.

4. Sopimuksen päättyminen. Tämä sopimus on voimassa, kunnes se irtisanotaan. Tämän sopimuksen voi irtisanoa kumpi tahansa osapuoli, milloin tahansa ja mistä tahansa syystä. Oikeutesi ohjelmiston käyttöön päättyy automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta Logitechiltä, jos rikot tämän sopimuksen ehtoja. Kun tämä sopimus umpeutuu, sinun on lopetettava ohjelmiston käyttö ja tuhottava kaikki omistamasi ja hallitsemasi ohjelmiston kopiot. Pykälien 5, 6, 10, 11 ja 12 sisältö on voimassa tämän sopimuksen päättymisen jälkeenkin.

TÄMÄN SOPIMUKSEN OSAPUOLIA OVAT KÄYTTÄJÄ JA SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC. ("SCE"). KÄYTTÄJÄ SAA OIKEUDEN AVATA JA KÄYTTÄÄ OMAA PlayStation®Vita- JA/TAI PlayStation®TV- TAI PlayStation®Vita TV -JÄRJESTELMÄÄNSÄ ("PS Vita -järjestelmä") VAIN SILLÄ NIMENOMAISELLA EHDOLLA, ETTÄ HÄN HYVÄKSYY TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT. MIKÄLI KÄYTTÄJÄ KÄYTTÄÄ PS Vita -järjestelmää, HÄN VAKUUTTAA OLEVANSA OMAN MAANSA LAKIEN NOJALLA OIKEUSTOIMIKELPOINEN JA HYVÄKSYVÄNSÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT.

Tämä käyttöoikeussopimus purkautuu välittömästi, jos jäljennät ohjelmiston ilman PIXELAn nimenomaista kirjallista lupaa tai jos laiminlyöt tämän käyttöoikeussopimuksen jonkin ehdon noudattamisen tai rikot sopimusta. Sopimuksen purkautuessa sinun on purkautumisen syystä riippumatta heti lopetettava ohjelmiston käyttö ja joko hävitettävä ohjelmisto, siihen liittyvä aineisto, käsikirjat sekä ohjelmiston kopiot tai palautettava ne PIXELAlle.

Osaa palvelusta voi käyttää vain henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttäjän tulee säilyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa huolellisesti siten, että ne eivät joudu muiden tietoon ilman käyttäjän suostumusta. Käyttäjä vastaa kaikista hänen käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tehdyistä toimista. Mikäli käyttäjätunnus tai salasana on joutunut sivullisen tietoon ilman käyttäjän suostumusta, käyttäjän tulee omatoimisesti vaihtaa salasanansa. Ongelmatilanteissa tulee ottaa yhteyttä palvelun ylläpitoon.

Asiakkaan taholta sopimus tulee voimaan, kun tämä sopimus on hyväksytty ja rekisteröintiin tarvittavat tiedot on annettu. Asiakas on rekisteröitynyt, kun palveluntarjoaja on myöntänyt asiakkaalle käyttäjätunnuksen ja salasanan. Palveluntarjoajan taholta sopimus tulee voimaan, kun asiakkaan rekisteröityminen palveluun on hyväksytty.

Tämä sopimus on käyttöoikeussopimus (jäljempänä «Sopimus») sinun (yksityishenkilö, yritys tai muu yhteisö) ja Huawei Device Co., Ltd.:n (jäljempänä «Huawei”) välillä tämän ohjelmiston käytöstä (Katso tämän Sopimuksen Kohta 1.1). Allekirjoittaaksesi tämän sopimuksen sinun täytyy olla lainkäyttöalueesi lainsäädännön mukaisesti täysi-ikäinen. Jos et ole täysi-ikäinen, huoltajasi tulee hyväksyä tai allekirjoittaa tämä sopimus.

Tweet with a location

Determining commercial or non-commercial use of OpenVPN® Community Open Source Software depends on the specifics of the software project and the intentions of the user. Some use cases may be challenging to categorize as commercial or noncommercial. OpenVPN Inc. does not give legal advice. If there exists any doubt as to your use or intended use of our software please consult a professional legal resource familiar with software licensing and the GPL (General Public License).

Languages

Jos Datan käyttöoikeus on hankittu joltain muulta toimittajalta, siinä tapauksessa sovelletaan käyttäjälle sellaisen oston yhteydessä annettuja ehtoja edellyttäen, etteivät ne ole vähemmän Dataa rajoittavia ja suojelevia kuin tässä esitetyt ehdot. Jos käyttäjä ei saanut muulta toimittajalta tehdyn hankinnan yhteydessä ilmoitusta Dataan sovellettavista ehdoista, katsotaan käyttäjän ja hänen käyttämänsä toimittajan välillä sovellettavan tämän Sopimuksen ehtoja.

on tehty sinä päivänä, jona loppukäyttäjä (Loppukäyttäjä) on hyväksynyt sen. TUTUSTUKAA/TUTUSTU SIIHEN HUOLELLA ENNEN SOVELLUKSEN LATAAMISTA. Tämä Loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus (EULA) on laillinen sopimus, jossa osapuolina ovat te/sinä (Loppukäyttäjä tai te/sinä) ja CALPRO AS, toimipaikan osoitteena Arnstein Arnebergs vei 30, 1366 Lysaker, Norja (Lisenssinantajame tai meidän jne.) koskien:

HP LaserJet 1100 Printer series – Hewlett-Packardin ohjelmiston käyttöoikeussopimus

Käyttöoikeussopimuksen myöntäminen. HP myöntää Sinulle oikeuden käyttää yhtä kopiota Ohjelmistosta. ”Käyttää” tarkoittaa Ohjelmiston tallentamista, lataamista, asentamista, suorittamista tai näyttämistä. Sinulla ei ole oikeutta muuttaa Ohjelmistoa tai poistaa mitään Ohjelmiston lisensointi- tai hallintatoimintoja. Jos Ohjelmistolle on myönnetty käyttöoikeus ”samanaikaiseen käyttöön”, Ohjelmiston käyttäjien määrä ei saa ylittää sallittua enimmäismäärää.

Ajankohtaista

Services: CIS shall provide online support services, as may be required, which shall be limited to assisting the End User in running a Product in the cloud environment or performing any configuration-related bug fixes to a Product (the «Services»). The End User shall send all requests for Services by email to CIS at support@cisecurity.org. End User is not entitled to telephonic support.