Press "Enter" to skip to content

Käypä vuokra 2018

Asiakaspalvelu

Ennen asunnon markkinoinnin aloittamista vuokranantajalla tulee olla oikea käsitys asunnosta pyydettävän vuokran suuruudesta. Vuokran haarukoinnin voi aloittaa tilastokeskuksen tilastoista (www.stat.fi). Tilastokeskus julkaisee kerran vuodessa tilaston vuokrien vuosikehityksestä sekä neljä kertaa vuodessa vuokrien neljännesvuosimuutoksista. Koko vuoden käsittävästä tilastosta löytyvät suurimmat Suomen kaupungit. Osa kaupungeista kuten Helsinki on paloiteltu vielä pienempiin alueisiin. Myös huoneistot on jaettu niiden

Täsmätietoa verotuksesta

“Osta ja pidä” -asuntosijoittaminen on yksinkertaista mutta vaikeaa. Siihen liittyy sekä sijoittamisen että vuokraustoiminnan harjoittamisen elementit. Jos ei ole valmis hieman opiskelemaan molempia osa-alueita, suosittelen muita sijoitus- ja harrastusmuotoja. Tämä pohdiskelu kannattaa käydä erityisesti silloin, kun lapsi muuttaa pois hänelle opiskeluajaksi ostetusta asunnosta tai harkitsee oman ensiasunnon jättämistä sijoitusasunnoksi, kun muuttaa isompaan kotiin.

Vuokran korottaminen

Mikäli vuokrataso on jäänyt jälkeen yleisestä vuokratasosta ja vuokraa joudutaan vapaarahoitteisissa vuokrasuhteissa korottamaan muutoin kuin sopimuksessa mainitulla menettelyllä, neuvottelut korotuksesta on aloitettava vähintään 6 kuukautta ennen aiottua korotusta. Korotusten tulee olla kohtuullisia ja korotetun vuokran tulee vastata huoneiston vuokra-arvoa. Korotukset eivät saa vuosittain ylittää 15 prosenttia muutoin kuin tilanteissa, joissa kiinteistössä tehdään merkittäviä kiinteistön ja huoneiston vuokra-arvoa kohottavia korjauksia.

Yksiöiden keskivuokrissa huimat erot eri alueilla Helsingissä

Otetaan tarkasteluun vapaarahoitteiset ja kalustamattomat kerrostaloasunnot, ja käytetään tilastojen pohjana viimeisen vuoden aikana julkaistuja vuokrattavien asuntojen ilmoituksia. Näistä laskettuna keskimääräiset asuntojen vuokrat Helsingissä ovat: yksiöissä 26,2 euroa, kaksioissa 20,3 euroa ja kolmioissa 17,8 euroa neliömetriä kohden kuukaudessa. Yksiöiden keskimääräinen neliövuokra on siis selkeästi suurempi kuin sitä isompien asuntojen.

Tältä sivulta löydät kaikki vuokra-asunnot Joensuussa. Käytä “Muokkaa hakua” -toimintoa, jos haluat rajata asuntohakuasi esimerkiksi vuokrattavan asunnon pinta-alan, huoneiden lukumäärän, sijainnin, rakennusvuoden tai jonkin muun ominaisuuden perusteella. Hakutulokset päivittyvät hakuehtojen asettamisen jälkeen automaattisesti näyttämään vain niitä vastaavat vuokra-asunnot. Joensuu tarjoaa kosolti houkuttelevia vaihtoehtoja vuokra-asuntoa etsivälle. Löydä juuri sinulle sopiva vuokra-asunto Joensuusta!

Vuokrasopimus allekirjoitetaan Asuntosäätiön toimistolla Espoon Tapiolassa tai käyttämällä sähköistä allekirjoitusta. Sopimuksen teon yhteydessä vuokralaiselle annetaan kuukauden vuokravakuuslasku sekä vuokranmaksun tilisiirtolomakkeet. Palautamme kuukauden vuokravakuuden vuokrasuhteen päättyessä edellyttäen, että maksusaatavia ei ole, huoneisto on siivottu ja moitteettomassa kunnossa.

Ravintoedun arvo on 6,50 € ateriaa kohden, jos edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden välittömien kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrä on vähintään 6,50 € ja enintään 10,40 €. Jos tämä määrä alittaa 6,50 € tai ylittää 10,40 €, edun arvona pidetään välittömien kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrää.

Asuntokaupan uusjako on Vuokraturva Oy:n kesällä 2013 tilaama Hiljainen reportaasi™ suomalaisen kiinteistönvälitystoiminnan sopimuskäytännöistä ja niiden muutospaineista sekä kansainvälisistä toimintamalleista.  Raporttiin haluttiin koota faktaa ja perusteltuja mielipiteitä keskustelua herättävästä aiheesta.

Kuvanosto vuokratalojen etusivuille

Valtioneuvoston asetuksen (603/2016) 8 §:n nojalla asukasvalinnassa sovelletaan tulorajoja. Valitsemisen edellytyksenä on, että yhden hengen ruokakunnan kuukausitulot eivät ylitä 3.540 euroa. Jos ruokakuntaan kuuluu enemmän kuin yksi 18 vuotta täyttänyt aikuinen, kunkin aikuisen osalta tulorajaa korotetaan 2.480 eurolla. Jos ruokakuntaa kuuluu alle 18-vuotiaita lapsia, tulorajaa korotetaan ensimmäisestä lapsesta 650 eurolla ja kustakin seuraavasta lapsesta 600 eurolla.

Otamme huomioon nämä seikat asukasvalintaa tehtäessä

Varallisuutta ovat esimerkiksi hakijan omistama kiinteistö tai osakehuoneisto. Näistä tarvitaan luotettava arvio omaisuuden myyntiarvosta (käypä arvo). Myyntiarvion voit pyytää isännöitsijältä, kiinteistönvälittäjältä tai rakennustarkastajalta. Osakkeista sekä rahastoista otetaan huomioon hakuhetkellä noteerattu arvo. Lisäksi sinun tulee ilmoittaa muun merkittävän varallisuutesi käypä arvo sekä mahdolliset velkasi/lainasi.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Pellon vuokrat vaihtelevat rajusti alueittain. Lisäksi saman alueen sisällä vuokrissa on suuri hajonta. Oman mausteensa soppaan tuo kotieläin- ja kasvinviljelytilojen tukiero. Jotkut kotieläintilat ovat lisäksi pakkoraossa, kun niiden on pakko hankkia lisää lannanlevitysalaa. Joillakin lohkoilla vuokrahintaa nostaa maalaji, joka soveltuu viljaa parempituottoisten kasvien kasvattamiseen.

Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta suunnittelee Varhaiskasvatuksen pedagogiikan professuurin perustamista Opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampukselle. Professuurin alueena on varhaisvuosien ja esikouluvaiheen pedagogiikka, varhaiskasvatusikäisten lasten ympäristöpedagoginen taide- ja taitokasvatus sekä mobiilioppiminen. Tehtävään valittavalta edellytetään vahvaa osallistumista Turun yliopiston norssipäiväkodin varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan ja opettajankoulutuksen koulutusviennin kehittämis- ja kokeilutoimintaan. Professuurin täyttö aloitetaan alkuvuodesta 2018.

Star of Saimaa offers a wonderful experience cruising the beautiful local waters and offshore areas of Finland. You can hire Star of Saimaa for your own cruise, holiday, party or meeting and focus on enjoying the trip with your clients, friends or family. You can board the ship in Helsinki, Joensuu or Savonlinna.

Kiinnostaako? Jätä yhteystietosi ja olemme sinuun yhteydessä!

Valtion korkotuella rakennettuihin kiinteist�ihin teht�v�ss� asukasvalinnassa on k�yt�ss� varallisuusrajat. N�m� niin sanotut Arava ja korkotuki -asunnot on tarkoitettu niit� eniten tarvitseville. Kunta m��rittelee hyv�ksytt�v�t enimm�israjat varallisuudelle vuosittain. Varallisuusrajat on m��ritelty hakijaruokakunnan koon mukaan. Vuonna 2018 Tampereella yhden hengen taloudessa varallisuus saa olla enint��n 48 000 euroa, 2 hengen taloudessa 59 000 euroa jne.

Työntekijälle syntyy asuntoetu silloin, kun palkansaaja saa työ- tai virkasuhteensa perusteella käyttöönsä työnantajansa omistaman tai vuokraaman asunnon. Myös eläkkeellä olevan entisen työntekijän asunto­etuun voidaan soveltaa verotusarvoa. Sen sijaan työsuhteen päättymisen jälkeen asuntoetu tulee arvostaa käypään arvoon. Jos työnantaja maksaa palkansaajan vuokraaman asunnon vuokran tai palkansaajan omistaman asunnon kuluja, maksu katsotaan rahapalkaksi. 

Lämmitetyn autotallin tai hallipaikan raha-arvo alueilla Helsinki 1 – 4, Espoo, Kauniainen ja Vantaa on 82 € ja muun Suomen alueella 53 € kuukaudessa. Kylmän autotallin tai hallipaikan raha-arvo alueilla Helsinki 1 – 4, Espoo, Kauniainen ja Vantaa on 53 € ja muun Suomen alueella 42 € kuukaudessa.

Veronalaista pääomatuloa on, siten kuin siitä jäljempänä tarkemmin säädetään, omaisuuden tuotto, omaisuuden luovutuksesta saatu voitto ja muu sellainen tulo, jota varallisuuden voidaan katsoa kerryttäneen. Pääomatuloa on muun ohessa korkotulo, osinkotulo siten kuin 33 a–33 d §:ssä säädetään, vuokratulo, voitto-osuus, henkivakuutuksen tuotto, metsätalouden pääomatulo, maa-aineksista saadut tulot ja luovutusvoitto. Pääomatuloa on myös jaettavan yritystulon, yhtymän osakkaan tulo-osuuden sekä porotalouden tulon pääomatulo-osuus.