Press "Enter" to skip to content

Kaupunginarkkitehti oulu

Oulun uusi kau­pun­gi­nark­ki­teh­ti Janne Rajala astuu tehtäväänsä otollisessa tilanteessa – «Kaupungissa on vireillä paljon hankkeita»

Hyvä arkkitehtuuri ja elinympäristö parantavat elämisen laatua, määrittää maaliskuun alussa työnsä Oulun kaupunginarkkitehtina aloittava Janne Rajala yhden työnsä keskeisimmistä periaatteista.

Iso­van­hem­muut­ta on monenlaista. Tärkeää on olla läsnä. Ihmeisiin ei tarvitse kyetä.

Hartaanselän ranta-alue on kooltaan 25 hehtaaria. Alueesta järjestetään arkkitehtuurikilpailu 2019. Asemakaavoitus käynnistyy kokonaisvaltaisen suunnittelun pohjalta. Ranta-alueelta vuoden 2025 asuntomessualueeksi osoitettava alue päätetään tarkemmin suunnittelun edetessä.

Pohjois-Norjan lumivyöryn suomalaisuhrien reitti selvisi urheilukellosta: ryhmä oli normaalista poikkeavalla reitillä

Hirsitaloteollisuuss ry:n vuosikokous pidettiin 6.-7. huhtikuuta Rukalla. Seminaarin aiheena tällä kertaa olivat pientalorakentamisen edistäminen, rakentamisen määräysten kehitys, edunvalvonta ja markkinatilanne. Esillä oli runsas kattaus myös kumppanuusjäsenten ständejä ja puheenvuoroja.

Hae sivustolta:

Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn kestävän kehityksen palkinto TunnustusPAANU on myönnetty 16.2.2012 Oulun kaupungin rakennusvalvonnalle. Palkinto myönnettiin pitkäjänteisestä rakentamisen laadunohjauksen ja ennakko-ohjausprosessin kehittämisestä. Paanun ottivat vastaan rakennusvalvonnan johtaja Tapani Mäkikyrö ja kaupunginarkkitehti Jari Heikkilä.

Kulttuuriympäristö

Oulun kaupungin viranhaltijat:
Paula Paajanen, yleiskaavapäällikkö, yleiskaavoitus, pj.
Juha Kaisanlahti, hankepäällikkö, tilapalvelut, vpj.
Pasi Kovalainen, museonjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan museo
Janne Rajala, kaupunginarkkitehti, rakennusvalvonta
Suvi Korpinen, kaavoitusarkkitehti, asemakaavoitus
Juho Peltoniemi, kaavoitusarkkitehti, asemakaavoitus
Veera Sanaksenaho, maisema-arkkitehti, katu- ja viherpalvelut
Anja Röpelinen, kaavoitusarkkitehti, yleiskaavoitus

Kiltatalon historia

Lupapäällikkö työskentelee kaupunginarkkitehdin alaisuudessa ja hänen vastuulle kuuluu kestävän rakentamisen laadun edistäminen ja kehittäminen, lakisääteiset viranomaistehtävät, suunnittelun ohjaus, ennakkoneuvonta, kehittämistehtävät sekä tulevaisuuden rakentamisen kehityksen seuranta laajasti ja erityisesti omaan toimenkuvaan kuuluvalla rakentamisen osa-alueella.

Karjasillan asuinalue

Karjasilta on jälleenrakennuskauden asuinalue Oulussa. Puolitoistakerroksisten pientalojen alue levittäytyy lähes neliökilometrin laajuudelle. Perinteisten rintamamiestalojen lisäksi alueelta löytyy yksikerroksisia pientaloja sekä puu- ja kivikerrostaloja. Alue on rakennettu tiiviiseen tahtiin vuosina 1940–59. Vain yksittäisiä rakennuksia on tehty vuoden 1959 jälkeen. Asukkaita alueella on hieman yli 3000.

Ruo­ka­ra­vin­to­la­pa­ti­oi­den lok­ki­vit­saus on jo­ka­ke­säi­nen pu­hee­nai­he Kaup­pu­rien­ka­dun yrit­tä­jien kes­kuu­des­sa. Yrit­tä­jät ha­lu­ai­si­vat lo­keil­le sii­ma­kat­teet, mut­ta kau­pun­ki ei aja­tuk­sel­le läm­piä.

«Nykyinen kaava ei salli tornitaloja. Ne ovat poikkeuksellisen vaativaa rakentamista missä pitää huomioida esimerkiksi valaistus- ja tuuliolosuhteet sekä vaikutus kaupunkikuvaan. Lisäksi vaaditaan tarkkaa harkintaa etenkin maamerkkirakennusten sijoittumisesta. Niiden näkyvä rooli kaupunkikuvassa pitää hyödyntää koko kaupungin imagoa ajatellen”, Rajala tähdentää.  

Lähteet

18 Pientalorakentamisen kokonaisvaltainen laadunohjaus- Oululainen innovaatio: Asiakaspalaute syksyn 2009(2006,2007,2008) laatuohjauksesta: 77%(63 %) kokee kaupunkikuvallisen ohjauksen hyvänä tai erit. hyvä, 17%(37%) tyydyttävänä – 100% (93 %) kokee teknisen laatuohjauksen hyvänä tai erittäin hyvänä – Rakennuttajaperheiden laatutavoite on keskimäärin 3,8 (3,6) tähden tasolla.

Kevätilta Itä-tuiralaisessa lukiolaisasunnossa.  Pietu Kotilan työpöydän alla, tussikasojen lomassa lojuva pahvilaatikko joutuu pienoismallin rakennusmateriaaliksi. Seuravana päivänä on tarkoitus esitellä koulukurssin yhteydessä tehdyt muuntamomaalausehdotukset lukion kuvataiteen opettajalle Kari Honkarinnalle, kaupunginarkkitehdille sekä Oulun Energian edustajalle. Emme ole vielä edes aloittaneet. Sekä minä että Pietu aiomme tehdä omat ehdotuksemme.

Paljon uutta, jotain vanhaa

Raatin uimahallin ja stadionin peruskorjaus valmistuu kokonaisuudessaan tänä syksynä. Uimahalli peruskorjattiin kokonaan ja sinne rakennettiin lisää allastilaa, uusi kuntosali ja liikuntasali. Uusiksi meni myös koko talo- ja allastekniikka. Täysin uudestaan rakennetulla stadionilla on täysimittainen jalkapallokenttä, mondo-päällysteinen juoksurata ja yleisurheilun suorituspaikkoja. Uusituissa katsomoissa istumapaikkoja on yhteensä noin 4800. Uimahallin edessä oleva vanha hiekkapintainen pallokenttä rakennettiin uudestaan.

Main menu FI

Palkkatilastot perustuvat Tilastokeskuksen keräämiin palkkatietoihin kokoaikaisista kuukausipalkkaisista palkansaajista. Palkkatiedot ovat lokakuulta 2017, jolloin kunta-alan kokonaisansiot olivat keskimäärin 3 146 euroa/kk. Ansiot eivät sisällä lokakuun 2017 jälkeen tehtyjä palkankorotuksia. Tehtäväkohtaisella palkalla tarkoitetaan tehtävän vaativuuden mukaista palkkaa ilman mitään palkanlisiä. Kokonaisansio sisältää kaikki lisät lisä- ja ylityökorvaukset mukaan luettuina.

PuuNet – puurakentamisen verkko-osaamiskeskus –hankkeen koulutukset jatkuvat Oulussa. Koulutusten tavoitteena on levittää laadukkaan puurakentamisen hyviä käytäntöjä. Kouluttajina ovat alan huippuosaajat sekä alan johtavien yritysten asiantuntijat. Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia. Koulutuksen kohderyhmää ovat pohjoissuomalaiset rakennusalan ammattilaiset, kuten valvojat, työnjohto, rakennustarkastajat, urakoitsijat sekä suunnittelijat.