Press "Enter" to skip to content

Kauppakirjan allekirjoitus sähköisesti

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Kiinteistökaupan on voinut tehdä sähköisesti 1.11.2013 lähtien Maanmittauslaitoksen tarjoamassa ja lakiin perustuvassa Kiinteistökaupan verkkopalvelussa. Myyjä tai kiinteistönvälittäjä valmistelee kauppakirjan, jota ostaja voi palvelussa omalta osaltaan muokata. Palvelussa osapuoli voi myös tehdä esisopimuksen tai antaa valtakirjan asioiden hoitamiseen. Kun ehdoista ollaan yhtä mieltä, osapuolet hyväksyvät kauppakirjan ja lain-huutohakemus lähtee automaattisesti vireille.

Miten sähköinen kiinteistökauppa tapahtuu? Tässä pikaohje askel askeleelta

Yhä useampi kiinteistönvälittäjä on tänä vuonna ottanut esimerkkiä pankeista ja sähköistänyt kiinteistökauppojen teon. Ratkaisu tarkoittaa pienempää hiilijalanjälkeä ja sujuvampaa prosessia kaikille osapuolille. Sähköisten palveluiden käyttäminen ei ole rakettitiedettä – tällä pikaohjeella onnistut varmasti!

Kiinteistökauppa voidaan nykyisin tehdä sähköisen kaupankäyntijärjestelmän avulla. Kyseessä on sähköinen asiointijärjestelmä, missä osapuolet voivat sähköisesti tehdä kiinteistökaupan tai muun luovutuksen ilman kaupanvahvistajaa. Maanmittauslaitos huolehtii sähköisen järjestelmän ylläpitämisestä ja sen kehittämisestä. Asiointijärjestelmässä laaditut asiakirjat laaditaan sähköiselle Maanmittauslaitoksen vahvistamalle lomakkeelle.

– Esimerkiksi vanhojen asuntojen osalta joudutaan varaamaan aikaa pankkiin kaupantekotilaisuudelle, mutta uuden järjestelmän myötä kaupantekotilaisuus voidaan järjestää vaikka kiinteistövälittäjän toimistolla tai uuden kodin keittiössä, Honkonen sanoo. Asuntosijoittaja voi hoitaa asunnon oston vaikka omalta toimistoltaan.

Milloin tarvitaan kaupanvahvistaja?

Kaupanvahvistajana todistan, että (myyjän nimi) (myyjän paikka) luovuttajana ja (ostajan nimi) (ostajan paikka) luovutuksensaajana ovat allekirjoittaneet tämän luovutuskirjan ja että he ovat olleet yhtä aikaa läsnä luovutusta vahvistettaessa. Olen tarkistanut allekirjoittajien henkilöllisyyden ja todennut, että luovutuskirja on tehty maakaaren 2 luvun 1 §:ssä säädetyllä tavalla.

HE 146/2010

Ehdotuksen mukaan kiinteistön kauppakirja voidaan tehdä sähköisesti Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä asiointijärjestelmässä, jonka käyttäjät tunnistetaan luotettavalla tavalla. Kauppa syntyisi, kun myyjä ja ostaja ovat hyväksyneet kauppakirjan samansisältöisenä. Kauppa tehtäisiin sähköisellä lomakkeella, jota tarkistettaisiin lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin ja eräiden muiden viranomaisrekisterien tiedoilla. Järjestelmä valvoisi, että kauppakirjan sisältö vastaa lain vaatimuksia.

Muista sähköinen varmenne tai rekisteröintitodistuksen ilmoitusosa 

Jos käytätte rekisteröintitodistuksen ilmoitusosaa eli II-osaa, täyttäkää siihen uuden omistajan tiedot, auton luovutuspäivä sekä ostajan ja myyjän allekirjoitukset. Ilmoitusosaa käyttäessä auton rekisteröinti pitää hoitaa katsastustoimipisteessä tai Ifin toimipisteessä.

Tee alustava lainalaskelma ja hae asuntolainaa verkossa

Entä mitä tapahtuu kaikelle sille tunteelle, joka asuntokauppojen tekemiseen on perinteisesti liittynyt? Varsinkin ensiasunnon ostajille kaupanteko pankissa on ollut usein jännittävä paikka. Ostaja ja myyjä tapaavat pankissa, ja kiinteistönvälittäjä ja pankkivirkailija kiikuttavat papereita allekirjoitettavaksi. Vanhoja osakekirjojakin luetaan.

Sähköinen allekirjoitus ratkaisi monta ongelmaa

Hirsi- ja valmistalopaketteja sekä valmiita koteja valmistava Mammuttikoti myy tuotteitaan Suomen lisäksi Ruotsiin ja Norjaan. Allekirjoitettavia esisopimuksia, kauppakirjoja ja alihankintasopimuksia tulee vuosittain useita satoja. Sopimusten lisäksi mukana kulkee kymmeniä tuhansia sivuja liitteitä. Mammuttikodin business controller Jarmo Lindbergin mukaan Visma Signin avulla yritys säästää pelkästään postikuluissa vuosittain 5000 – 6000 euroa.

Kauppa ei ole sitova, ellei sitä ole tehty edellä mainitulla tavalla. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että jos myyjä ja ostaja ovat sopineet kauppakirjaan merkittyä suuremmasta kauppahinnasta tai muusta vastikkeesta, myyjällä ei ole oikeutta saada perityksi enempää kuin mitä kauppakirjaan on merkitty. Myyjä ei siis saa velotuksi ns. pimeää kauppahintaa vaan ainoastaan sen, mitä kauppakirjaan on merkitty.

Asuntokaupat ostajan pankissa

Kun olet löytänyt sopivan asunnon, tutustu huolella sekä asuntoon että taloyhtiöön. Asuntokaupassa kannattaa aina muistaa, että kyseessä on osakekauppa. Sinä et siis varsinaisesti ole ostamassa asuntoa – seiniä, lattiaa ja kattoa – vaan taloyhtiön osakkeita. Tästä syystä isännöitsijätodistus, energiatodistus, taloyhtiön yhtiöjärjestys, tilinpäätös, toimintakertomus ja korjaussuunnitelma ovat äärimmäisen tärkeitä asiakirjoja, joihin sinun on syytä tutustua ajan kanssa.

Asioi verkossa

DIASissa kaupan käynnistää toimeksiantoa hoitava välittäjä välitysjärjestelmänsä kautta. Käynnistymisen jälkeen pankit tarkastava kaupan edellytykset omasta näkökulmastaan. DIASissa ostaja ja myyjä allekirjoittavat kauppakirjat sähköisesti pankkitunnuksillaan. Asuntokaupan käyminen DIASissa on siis vähintään yhtä turvallista kuin verkkopankin käyttäminen ja kauppaa hoitamassa on luotettu välittäjä ja pankit.

Metsätilakauppaan liittyvät yleiset myyntiehdot ja kulut

Irtaimia esineitä ovat käytännössä kaikki materiaaliset esineet kuten autot, kodinkoneet ja huonekalut. Pääsääntöisesti irtaimia esineitä ovat kaikki ne esineet, jotka eivät ole kiinteitä esineitä (kiinteitä ovat mm. tontit sekä usein rakennukset). Kauppakirja on hyvä olla laadittuna aina, kun myytävän tai ostettavan esineen arvo on merkittävä.

4. Asiakkaan yhteyshenkilölle/ensimmäiselle allekirjoittajalle tulee viesti ja linkki sähköpostiin. Asiakas tunnistautuu palveluun sähköpostilla ja kännykkään lähetetyn kertakäyttöisen tekstiviestisalasanan avulla. Tällöin asiakas pääsee lukemaan allekirjoitettavat sopimukset liitteineen. Sopimus allekirjoitetaan painamalla allekirjoitustoimintoa, joka käyttää VRK:n varmennetta. Jos allekirjoittajia on useampia, siirtyy allekirjoitusvuoro automaattisesti seuraavalle henkilölle.

Sähköiset allekirjoitukset ovat oikeudellisesti yhtä päteviä kuin perinteiset paperisopimusasiakirjaan käsin tehdyt allekirjoitukset. Tämä on vahvistettu virallisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston sähköisiä allekirjoituksia koskevassa 30.11.1999 annetussa ja 19.1.2000 voimaantulleessa direktiivissä, joka otettiin käyttöön Suomessa 24.1.2003 annetulla lailla sähköisistä allekirjoituksista (14/2003). Vuonna 2009 se korvattiin uudella lailla vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009).

Oletko ostamassa tai myymässä kiinteistöä?  Kun omakotitalon, paritalon tai muun rakennuksen omistaja vaihtuu, yleensä myös sähköliittymä vaihtaa omistajaa. Sähköliittymä on irtainta omaisuutta, joka ei siirry uudelle omistajalle automaattisesti, vaan sen siirrosta tulee kirjallisesti sopia.