Press "Enter" to skip to content

Kauppakirja sähköliittymä

Pyydä tarjous lakipalvelusta

Imatran Seudun Sähkö Oy on perustettu vuonna 1928 yhdistämällä alueen kahdeksan pientä yhtiötä. Olemme paikallinen, keskisuuri sähköyhtiö, jonka pääasiallinen omistus on yksityisillä henkilöillä sekä yrityksillä. Yhtiön omistuspohja on toisenlainen kuin useimmilla muilla pienillä ja keskisuurilla sähköyhtiöillä, jotka ovat usein toimialueensa kuntien omistuksessa ja hallinnassa.

Sähköliittymän omistajan muutos

Me tarvitsemme liittymän siirtämiseksi kauppakirjan kopion  tai siirtosopimuksen, mahdollisimman pian omistajan muutoksen jälkeen. Sähköverkon liittymissopimus siirretään uudelle omistajalle, kun siitä on toimitettu meille kirjallinen todistus ja se on sopimusehtojen mukaisesti siirtokelpoinen. Kauppakirjakopiossa tulee olla kaikki sivut, allekirjoitukset ja maininta liittymän siirrosta. Kauppasumman voi halutessaan yliviivata. 

Täsmätietoa verotuksesta

Verohallinnon varainsiirtoverotusta varten antamassaan yhtenäistämisohjeessa on kuitenkin todettu, että jos kiinteistöön kohdistuu liittymä tai liittymiä (sähkö-, viemäri- ja kaukolämpöliittymät) ja ne siirtyvät kiinteistön luovutuksen yhteydessä edelleen kiinteistön ostajalle, liittymiä voidaan pitää irtaimena omaisuutena vain, jos liittymismaksut ovat palautuskelpoisia. Vain tällöin niillä voidaan katsoa olevan oikeudellisesti ja taloudellisesti itsenäistä arvoa. Palautuskelpoisuus pitää viime kädessä pystyä osoittamaan esimerkiksi sähköyhtiön todistuksella.

Omistajanvaihdos

Kauppakirjassa on hyvä mainita seuraavat asiat: ”Myyjät siirtävät tällä kauppakirjalla Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n kanssa solmitun sähköliittymäsopimukseen perustuvat oikeutensa ostajalle ilman eri korvausta. Myyjät vakuuttavat, että kaikki liittymissopimukseen perustuvat maksut myyjän hallinta-ajalta on maksettu. Ostajat sitoutuvat ilmoittamaan liittymissopimuksen siirrosta Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:lle.”

Huom. Alle 3x80A sähköliittymille, joille tulee yksi sähkönkäyttöpaikka ja joihin Caruna rakentaa sähköverkkoa, ei tarvitse tilata mittauskeskusta. Toimitamme tontille yhdistelmäkaapin, jota voit käyttää talonrakennuksen aikana sekä rakentamisen jälkeen mittauskeskuksena. Yhdistelmäkaapista on mainittu sähkön liittymissopimuksessa. Mikäli tontillesi tulee yhdistelmäkaappi, sähköurakoitsijan on hyvä tietää, ettemme tarvitse häneltä yleistietolomaketta.

Kiinteistökaupan yhteydessä sähköliittymä voidaan siirtää uuden omistajan nimiin toimittamalla meille kopio kauppakirjasta, jossa on mainittu sähköliittymän siirtyminen. Siirron voi tehdä myös alla olevalla lomakkeella, jonka sekä vanha että uusi omistaja allekirjoittavat. Sähköliittymä on irtainta omaisuutta, joten se ei siirry automaattisesti uudelle omistajalle.

Sähköurakoitsijasi tilaa energiamittarin asennuksen tai muutokset sekä sähkön kytkennän sähköliittymään yleislomakkeella viimeistään kaksi viikkoa ennen sähkön tarvetta. Huomioithan,että sähkösopimukset tulee olla tehtyvä ennen mittarointia ja kytkentää!

Siirtotuotteen muuttaminen

Sähköverkkoon liityttäessä määritetään liittymän koko, eli kuinka suuret pääsulakkeet (A, ampeeria) liitettävässä kiinteistössä on. Toisinaan liittymä voi jäädä liian pieneksi kiinteistön sähkönkäyttötarpeen kasvaessa esimerkiksi lämmitysmuotoa vaihdettaessa. Voit suurentaa liittymäsi kokoa maksamalla lisäliittymismaksun. Lisätietoja saat teknisestä asiakaspalvelustamme sähköpostitse tekninenasiakaspalvelu@keoy.fi tai numerosta (09) 5849 5535 (arkisin 9-15).

Kun sähköliittymä siirtyy omistukseesi, huomaathan, että sinun on pystyttävä esittämään meille liittymän siirtoa koskeva sopimus, kuten kopio kauppakirjasta tai muusta luovutuskirjasta, jossa on maininta liittymän siirtymisestä. Kiinteistövälittäjien käyttämissä kauppakirjoissa on kyseinen maininta olemassa, ja tästä voi meille toimittaa kopion, joka riittää sähköliittymän siirtämiselle. Siirrosta kannattaa ilmoittaa mahdollisimman pian sen tapahduttua, jotta liittymä ja sopimus saadaan siirrettyä uuden omistajan nimiin.

Suosittelemme

Mikäli kiinteistö sijaitsee Loisteen verkkoalueella, kiinteistön omistusmuutoksen jälkeen tulee uuden omistajan ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme puh. 0800 9 2000 sähköliittymän omistus- ja sopimusoikeuden siirtämiseksi. Mikäli sähköliittymän siirrosta ei ole sovittu edellä mainitussa asiakirjassa, liittymä tulee siirtää uudelle omistajalle kaikkien osapuolten allekirjoituksin liittymissopimuksen siirtosopimuksella. Sopimuksen siirtämisestä emme peri maksua.

Sähköiset allekirjoitukset ovat oikeudellisesti yhtä päteviä kuin perinteiset paperisopimusasiakirjaan käsin tehdyt allekirjoitukset. Tämä on vahvistettu virallisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston sähköisiä allekirjoituksia koskevassa 30.11.1999 annetussa ja 19.1.2000 voimaantulleessa direktiivissä, joka otettiin käyttöön Suomessa 24.1.2003 annetulla lailla sähköisistä allekirjoituksista (14/2003). Vuonna 2009 se korvattiin uudella lailla vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009).

Mittarin asentaminen

Muuttoon voi liittyä kiinteistökauppa, eli olet ostamassa esimerkiksi omakotitalon tai yrityskiinteistön kaikkine liittymineen. Muista kertoa kiinteistökaupasta sähkönmyyjällesi. Lisäksi sähköliittymän siirtämiseksi pitää kiinteistökaupan kauppakirjassa olla maininta siitä, että sähköliittymä siirtyy sinulle kaupanteon yhteydessä. Kauppakirjan tästä kohdasta pitää tarvittaessa toimittaa kopio meille.

Sähköliittymän siirto uudelle omistajalle

Ennen kytkentää sinun tulee varmistua, että huoneistossa ei ole sähkölaitteita päällä ja voimme turvallisesti suorittaa kytkennän. Tämän vuoksi otamme sinuun yhteyttä puhelimitse tai tekstiviestillä viimeistään muuttoa edeltävänä päivänä ja pyydämme vahvistusta sähköturvallisesta kytkennästä. Tarvitsemme vahvistuksen viimeistään klo 14 toivottuna kytkentäpäivänä. Iltaisin ja viikonloppuisin emme ikävä kyllä voi suorittaa kytkentää.

Maankäyttö

Itse kiinteistökaupan kauppakirja tulee tehdä kirjallisesti ja sen tulee täyttää maakaaren muotovaatimukset. Maakaaren mukaan kauppakirjassa tulee olla vähintään kirjattuna luovutustarkoitus, kiinteistön yksilöintitiedot, myyjän ja ostajan tiedot sekä kauppahinta ja muu vastike. Kauppakirjaan on myös syytä kirjata muun muassa rasitteet, sähköliittymän siirtäminen, se, miten kohde on tarkastettu ja missä kunnossa rakennus on myyty, mitä asiakirjoja on esitetty kaupassa ja vastuut maksuista. Asianmukaisen kauppakirjan laatiminen on kiinteistövälittäjän vastuulla.

Sähköverkkoon liittyminen

Alla olevasta linkkipainikkeesta pääset tekemään sähköliittymän hintatiedustelun. Sivustolla haetaan ensin kohteen katuosoite tai valitaan paikka kartalta, minkä jälkeen valitaan liittymän pääsulakekoko. Tämän jälkeen järjestelmä laskee liittymälle hinta-arvion. Huomaathan, että liittymän lopullinen hinta voi poiketa esitetystä arviosta. Lopullisen hinnan saat tekemällä liittymälle tarjouspyynnön hinta-arvion alle avautuvalla lomakkeella.

Jos tavanomaista koti-irtaimistoa, esimerkiksi huonekaluja, myydään asuntokaupan yhteydessä, myyntihinta tulee jakaa asunnon ja irtaimiston kesken. Kauppakirjan tulee sisältää myyjän ja ostajan allekirjoittama irtaimistoluettelo. Irtaimistoluettelossa on lueteltava myydyn irtaimiston esineet ja kunkin esineen hankinta-aika sekä arvo kaupantekohetkellä. Esineiden arvona käytetään niiden todellista, käytetyn tavaran arvoa, ei uuden vastaavan tavaran arvoa tai alkuperäistä hankintahintaa.

Palveluvalikko

Jos tietoliikenneyhteys mittarille ei jostain syystä toimi emme saa kulutustietoja mittarilta. Tällöin meidän on arvioitava kulutus. Asiakkaalle pyritään saamaan mahdollisimman oikeanlainen lasku siitä huolimatta että lukemia ei ole juuri silloin ollut saatavilla. Todelliset lukemat varastoituvat mittariin ja ne kerätään sieltä kun tietoliikenneyhteys jälleen toimii. Arvioidut energiat tasataan seuraavassa sähkölaskussa.