Press "Enter" to skip to content

Kauppakirja myydään siinä kunnossa

Vastuunrajoituslausekkeet – osa 1: Mitä vastuunrajoituslausekkeet ovat?

Myyjän tulee huomioida se, että hän vastaa niistä tiedoista, jotka hän autoa myytäessä ostajalle antaa, joten jos myyjä myy autoa niin, että se sisältää ostajalle luovutettavan täydellisen huoltokirjan, myyjän on hyvä olla tietoinen siitä, että myös auton määräaikaishuollot on syytä olla autossa tehtynä sitä koskevan huolto-ohjelman mukaisina.

Nordean verkko- ja mobiilipankin häiriöt saatiin korjattua – ongelmat kestivät melkein 10 tuntia

– Usein pelot korvauksista ovat turhia. Kun kiinteistön vikoja käydään läpi ja kirjataan ne kauppakirjaan ymmärrettävästi, esimerkiksi "kävimme kellarissa ja siellä oli kumisaappaan varteen asti vettä" tai että "putket ovat niin vanhat, että ne voivat hajota milloin vaan". Silloin ostaja ei voi sanoa, ettei tiennyt vioista, sanoo Asunto Björndahlin toimitusjohtaja Kaj Björndahl.

Lisää tai muokkaa linkkiä

Oletan, että kyseessä on kahden yksityisen ihmisen välinen autokauppa, myyjänä ei toiminut autoliike? Mikäli kyse on kahden yksityisen henkilön välisestä kaupasta ja jollei muuta ole sovittu, auto myydään siinä kunnossa kuin se on ja myyjän vastuu autosta loppuu kaupanteon jälkeen. Ainut poikkeus on se, jos asiassa on selvästi tehty petos myyjän puolesta, mutta kertomasi perusteella se ei tule kyseeseen.

Auton myynti – vinkit auton myyjän tueksi

Asuntokaupan ehtoja sovittaessa on syytä huomioida, että kaikki sovitut asiat päätyvät myös kauppakirjaan. Liian usein asuntokauppaprosessin aikana puhuttuja yksityiskohtia jätetään vain suullisten sopimusten varaan, jolloin niiden toteennäyttäminen on monesti hyvin hankalaa. Jos esimerkiksi on sovittu, että keittiön kodinkoneet kuuluvat irtaimistona kauppaan, mutta tätä ei ole kirjattu kauppakirjaan, voi asian selvittäminen olla vaikeaa.

Osta, myy ja vuokraa – tutustu asumisen oppaisiin!

Edellä 1 momentissa tarkoitettu ehto ei ole sitova, ellei sitä ole otettu kauppakirjaan, eikä siltä osin kuin se on sovittu olemaan voimassa viittä vuotta pidemmän ajan kaupantekopäivästä. Jollei ehdon voimassaoloaikaa ole merkitty kauppakirjaan, se on voimassa viisi vuotta. Kanne kiinteistön palauttamisesta myyjälle on pantava vireille kolmen kuukauden kuluessa ehdon voimassaolon päättymisestä.

Tilaa Asunnon myyjän parhaita vinkkejä sähköpostiisi.

Vaikka tarjousvaihe on usein hektinen ja määräajat lyhyet, huolehdi siitä, että saat tarjousvaiheen kaikki sovitut seikat kirjallisesti, ainakin sähköpostilla. Näin vältyt esimerkiksi siltä, että hinta, maksuaikataulu tai kaupantekopäivä eivät jää puheiden varaan.

Määräalan pinta-ala on 5.4.2016 laaditun tonttijaon muutosehdotuksen mukaisesti 676 m2. Määräalan tuleva kiinteistötunnus tonttijakokartassa on 853-11-23-13. Kulku määräalalle on osoitettu tonttijaossa tulevan tontin 853-11-23-12 kautta kulkurasiteoikeutena Pyhän Katariinan Kirkkoaukiolta. Määräalan osoitteeksi vahvistetaan tonttijaossa Pyhän Katariinan Kirkkoaukio 5 b.

Pohja-vesi alueista pitäisi ainakin olla metsäarviossa ja oikeastaan myös myynti ilmoituksessa maininta. Myös jos luonnonsuojelu-alue on vieressä niin siitä pitäisi mainita. Niillä tahtoo olla vaikutusta ojituksiin ja vähän muihinkin metsänhoito töihin. On hieman tällaisia kokemuksia että ainakin ne teettävät ylimääräistä työtä ja lippujen ja lappujen laittamista.

Käytetyn auton myynti – mitä pitää ottaa huomioon?

Kun myyt omaa autoasi, ei ole välttämätöntä tehdä kauppa- tai luovutuskirjaa. Ne ovat kuitenkin hyödyllisiä. Kauppakirja kannattaa tehdä, jos auton maksuun liittyy poikkeuksia tai ehtoja, kuten osamaksu. Luovutuskirja on sinulle vielä tärkeämpi myyjänä. Siitä käy ilmi, milloin auto on luovutettu – eli minkä jälkeen sinä et enää ole vastuussa siitä.

Osakehuoneistoa ostaessasi et oikeastaan osta itse asuntoa, vaan vain sen hallintaan oikeuttavia osakkeita. Asunto-osakeyhtiö eli taloyhtiö omistaa rakennuksen asuntoineen ja osakkaat puolestaan yhdessä asunto-osakeyhtiön. Taloyhtiön tiedot kannattaa selvittää tarkoin ennen kaupantekoa. Silloin esimerkiksi lähitulevaisuuden kalliit remontit eivät tule yllätyksenä. Tutki ainakin

Mikäli osapuolet ovat tarkoittaneet, että hallinta ei siirry ostajalle heti kaupanteosta, siitä tulee ottaa nimenomaiset ja tarkat ehdot sopimukseen. Selvyyden vuoksi sekä mahdollisten erimielisyyksien välttämiseksi asiasta on tarkoituksenmukaista ottaa nimenomainen sopimusehto silloinkin, kun hallinta siirtyy heti kaupanteon hetkellä. Käytännössä olisi siis hyvä, että sopimuksessa mainittaisiin aina joka tapauksessa, milloin hallintaoikeus todellisuudessa siirtyy.

Kirjaudu sisään

Ennen kauppakirjan allekirjoittamista on tärkeää, että ostaja on tutustunut huolella ensin ostettavan huoneiston kuntoon ja muiden asuntoon liittyviin olennaisiin asioihin, kuten esimerkiksi taloyhtiön taloudelliseen tilanteeseen ja tietoihin tehdyistä ja tulevista remonteista. Myös myyjän täytyy kertoa rehellisesti kaikki olennaiset asiat asunnosta ja myös mahdollisista virheistä asunnossa.

Kaipaako kesämökkisi kunnostusta?

Myyjän hyväksyessä voittaneen huutotarjouksen, Kiertonet.fi lähettää voittaneen huudon tehneelle tavaran maksutiedot sähköpostiin. Sähköpostin saapuessa huutajalla on kaksi arkipäivää aikaa maksaa huutamansa tavara tilisiirtona Kiertonet.fi:n asiakastilille. Maksun kirjautuessa asiakastilille, Kiertonet.fi ilmoittaa siitä tavaran myyjälle sähköpostitse sekä lähettää huutajalle maksukuitin, jolloin he voivat sopia tavaran luovutuksesta. Maksu kirjautuu 1-3 arkipäivän kuluessa.

4 4 11. Erimielisyyksien ratkaisu Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttajaostaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet ratkaistaan tuomioistuimessa, kanne on nostettava ostajan asuinpaikan yleisessä alioikeudessa, ellei ostaja halua nostaa kannetta myyjän kotipaikan yleisessä alioikeudessa. Muussa kuin kuluttajakaupassa myyjä voi nostaa kanteen myös Helsingin käräjäoikeudessa.

Mitkä asiat vaikuttavat kiinteistön hintaan?

Ennen markkinoinnin aloittamista suosittelen asuinrakennuksen kunnon selittämistä. Yleisin tapa on kuntotarkastuksen teettäminen. Ennen markkinointia ja tarkan hinnan asettamista tehty kuntotarkastus auttaa hinnoittelussa. Lisäksi silloin tiedetään tarkemmin mitä myydään.
Kuntotarkastuksen osalta ajatellaan usein, että se on hyvä tehdä ostajan löydyttyä, sillä siinä:

Pyydä tarjous

Asuntokaupoilla on helppo hullaantua viehättävistä neliöistä ja päätyä suoraan hintaneuvotteluihin. Ennen kuin teet lopullisen päätöksen, muista, että ostajalla on lainmukainen selonottovelvollisuus. Tehtäväsi on siis kiertää asunto läpi perusteellisesti sekä kahlata läpi kaikki kohteeseen liittyvät asiakirjat. Nämä kaksi tekoa ovat tarpeen, jotta asuntokauppa ei myöhemmin paljastu elämäsi pahimmaksi pettymykseksi.