Press "Enter" to skip to content

Kaupanvahvistus netissä

Murupolku

Kiinteistökaupan on voinut tehdä sähköisesti 1.11.2013 lähtien Maanmittauslaitoksen tarjoamassa ja lakiin perustuvassa Kiinteistökaupan verkkopalvelussa. Myyjä tai kiinteistönvälittäjä valmistelee kauppakirjan, jota ostaja voi palvelussa omalta osaltaan muokata. Palvelussa osapuoli voi myös tehdä esisopimuksen tai antaa valtakirjan asioiden hoitamiseen. Kun ehdoista ollaan yhtä mieltä, osapuolet hyväksyvät kauppakirjan ja lain-huutohakemus lähtee automaattisesti vireille.

Lukijalta: Perusasiat kuntoon joukkoliikenteessä

Uudistuneesta Maanmittaustoimistosta saa kaikki toimialaan kuuluvat palvelut ns. yhdeltä luukulta. Omakotitalon ostaja saa nyt samasta paikasta lainhuudon, lohkomistoimituksen ja mahdollisesti velkakiinnityksen. Käytännössä työnjako on sellainen, että jos kiinteistö on ostettu osaksi velalla, pankki hoitaa palkkiota vastaan lainhuudon ja panttikirjojen hakemisen.

Milloin tarvitaan kaupanvahvistaja?

Kaupanvahvistajana todistan, että (myyjän nimi) (myyjän paikka) luovuttajana ja (ostajan nimi) (ostajan paikka) luovutuksensaajana ovat allekirjoittaneet tämän luovutuskirjan ja että he ovat olleet yhtä aikaa läsnä luovutusta vahvistettaessa. Olen tarkistanut allekirjoittajien henkilöllisyyden ja todennut, että luovutuskirja on tehty maakaaren 2 luvun 1 §:ssä säädetyllä tavalla.

Kiinteistön myynnissä kaupanvahvistajia voivat virkansa perusteella olla esimerkiksi maistraattien päälliköt, henkikirjoittajat, julkiset notaarit sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maanmittausinsinöörit. Lisäksi jos kaupanvahvistajan palveluiden saatavuus sitä edellyttää, kuka tahansa henkilö, jolla on riittävä perehtyneisyys ja muut edellytykset tehtävän hoitamiseen voidaan hakemuksesta määrätä toimimaan kaupanvahvistajana. Tällöin kaupanvahvistajan määrää maanmittauslaitos.

Kiinteistön kaupan tekemiselle on laissa asetetut tarkat muotovaatimukset. Yksi tälläinen muotovaatimus on, että kiinteistön kaupan vahvistaa kaupanvahvistaja kaikkien kauppakirjan allekirjoittajien läsnä ollessa. Kiinteistön kauppa ei ole sitova, ellei laissa asetettuja muotovaatimuksia ole noudatettu. Näin ollen kiinteistön kauppa, jota kaupanvahvistaja ei ole vahvistanut ei ole osapuolia sitova, eikä mitään kauppaa katsota edes syntyneen.

Kaupanvahvistus

Kiinteistökauppojen tekeminen on usein varsinkin ensikertalaiselle haastavaa ja moniselkoista hommaa. Kiinteistöihin ja niiden ostamiseen liittyy paljon tekijöitä ja elementtejä, jotka eivät ole välttämättä kaikille entuudestaan tuttuja. Oululaisen Helmet LKV:n kiinteistönvälityksen ammattilaiset listasivat tärkeitä asioita ja termejä, joita kiinteistön ostamisesta kiinnostuneen henkilön kannattaa tietää.

Blogeissa

Kauppaa voidaan tehdä asunto-osakkeista tai kiinteistöistä. Asuntokauppoja tehdään asuntokauppalain mukaan, kiinteistökauppaa puolestaan määrittelevät maakaaren säännökset, koska kiinteistökauppa kohdistuu myös maahan. Kiinteistökauppa on asuntokauppaa säädellympää, ja kiinteistökaupan osalta kaupanvahvistajan käyttäminen on lain mukaan pakollista. Tavallisessa asuntokaupassa ei erillistä kaupanvahvistusta tarvita.

Kaupanvahvistus

Kaupanvahvistuksessa kiinteistön luovutus vahvistetaan kaikkien luovutuskirjan allekirjoittajien ja kaupanvahvistajan läsnä ollessa. Kaupanvahvistus on tehtävä, kun kyseessä on kauppa, lahja, vaihto tai jakosopimus. Ilman kaupanvahvistusta luovutus on mitätön, eikä ostaja voi saada lainhuutoa kiinteistöön. Myös kiinteistökauppaa koskeva esisopimus vaatii kaupanvahvistajan todistuksen. Osituksessa tai perinnönjaossa kaupanvahvistusta ei käytetä.

Kaupanvahvistajan palvelut

Kaupanvahvistajana toimiminen liittyy eräisiin valtion sekä kuntien virkoihin ja lisäksi Maanmittauslaitos on hakemuksesta antanut määräyksiä toimia kaupanvahvistajana. Viereisestä linkistä ” kaupanvahvistajahaku” löytyvät kaikkien julkisten kaupanvahvistajien tiedot. Riihimäen kaupungilla on kaupanvahvistajia, jotka ovat virkansa puolesta oikeutettuja toimimaan kaupanvahvistajina kaikissa kiinteistökaupoissa.

Paikallista talous- ja palkkahallinnon palvelua

Rantalainen palvelee kaikenkokoisia yrityksiä paikallisesti. Meillä sinua palvelee henkilökohtainen kirjanpitäjä, palkanlaskija tai muu alan asiantuntija. Palveluihimme kuuluvat mm. kirjanpito, palkanlaskenta ja sähköinen taloushallinto. Asiantuntijamme tarjoavat mm. HR-, veroneuvonta- ja tilintarkastuspalveluja. Palvelumme skaalautuvat yrityksen elinkaaren ja koon mukaisesti