Press "Enter" to skip to content

Katettu terassi lupa

Avoterassin saa rakentaa ilman minkäänlaista lupaa – lasittaminen voi syödä rakennusoikeutta

"Terassimateriaaleja on nykyisin niin monenlaisia, että valinta voi olla vaikeaa. K-Raudan verkkosivuilta löytyvän terassilaskurin avulla saat kätevästi vertailtua terassilautamateriaaleja väreineen ja hintoineen. Valitse terassin muoto ja koko ja kokeile erilaisia vaihtoehtoja. Ohjelma laskee materiaaleille neliöhinnan."

Mitä omalla pihalla saa rakentaa ilman lupaa? Palju ja leikkimökki käy, terassin kate ei

Omakotitalon omistajalla on velvollisuus pitää talonsa kunnossa. Moni voisi kuvitella, että omalle talolle ja pihalle voi tehdä mitä vain, mutta asia ei kaikissa tapauksissa näin ole. Eri kuntien säännöt rakentamisesta poikkevat toisistaan, joten ne kannattaa selvittää oman rakennusvalvonnan tai teknisen toimen kanssa.

Rakennusluvat – kysymyksiä ja vastauksia

Toimenpidelupa voidaan evätä, jos rakennus ei ole kaavassa osoitetun rakennusalueen sisällä tai kaupungin rakennusjärjestyksen mukaisella etäisyydellä esimerkiksi rannasta tai naapurin rajasta. Yleensä rakennelman täytyy olla vähintään viiden metrin päässä tontin rajasta, ranta-alueilla vaaditaan 15 metrin tai 30 metrin etäisyys rantaviivasta. Toimenpidelupaa ei voida myöskään myöntää, jos tontin rakennusoikeus ylittyy.

Virhetilanne, pahoittelut..

Uuden katetun terassin voi rakentaa ja lasittaa ilman rakennusvalvonnan lupaa siten, että lasitetun terassialueen yhteenlaskettu enimmäismäärä on 15m2/asunto erillistalossa tai paritalossa ja 10 m2/asunto rivitalossa. Lasitusten tulee olla puitteettomia, kirkkaita ja avattavia. Katetun terassirakenteen syvyys tulee jäädä alle 3 m. Olemassa olevan ja jo luvitetun katetun terassin lasituksen luvanvaraisuus tulee selvittää alueen lupakäsittelijältä, mikäli lasitusten yhteenlaskettu määrä ylittää 15 m2.

Rakenna naapurit huomioiden

Ihmetyttää, että tynnyrisaunan saa sijoittaa pienelle tontille omakotialueelle keskelle naapurustoa. Valtava savu nousee ja tuulen mukana naapureiden paitsi pihoille, ikkunoista ja rakenteista sisään. Saunahan on matalalla muihin rakennuksiin verrattuna. Naapuri näyttää polttavan mustasta haisevasta savusta päätellen kaiken roskansa ja jätteensä, kyllästettyä puuta ja mutä vain. Parhaillaan näen äitienpäiväsavustuksen naapurin tynnyrisaunasta leviävän koko kulmakunnalle tuulen mukana.

Epäselvissä tapauksissa luvan tarve ratkaistaan tapauskohtaisesti. On hyvä huomata, että vähäinenkin toimenpide saattaa vaikuttaa rakennuksen käyttäjien ja ulkopuolisten turvallisuuteen. Tällöin lupakynnys ylittyy. Rakennuslupa vaaditaan myös saunan tai ajoneuvosuojan rakentamiseen. Kesämökin käyttötarkoituksen muuttaminen asuinrakennukseksi vaatii rakennusluvan kuten myös rakennuksen sisätilojen käyttötarkoituksen muutos. Jos toimenpide ei edellytä rakennuslupaa, se voi silti edellyttää toimenpideluvan hakemista.

Rakennusluvan alaisia toimenpiteitä

Turun kaupungin rakennusvalvonnassa on valitettavasti lupahakemusten käsittely ruuhkaantunut ja viivästynyt. Hakemusten käsittelyajat ovat tällä hetkellä valitettavan pitkät. Lupahakemusten määrään suhteutettu henkilöstömäärä on tällä hetkellä riittämätön. Nopeaa ja tehokasta ratkaisua lupahakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi ei valitettavasti ole, mutta asian ratkaisemiseksi tehdään koko ajan töitä.

Matkailijoille, visitespoo.fi

Tontin tai muun rakennuspaikan takapihalle tai vähintään 10 m etäisyydelle kadun tai tien puoleisesta rajasta tai vesirajasta saa rakentaa ilman toimenpidelupaa yhden enintään 10 m2:n kokoisen umpinaisen rakennelman (esim. varasto tai huvimaja) tai enintään 15 m2 kokoisen avonaisen pergolan tai kevyen katoksen. Auto- ja jätesuojat edellyttävät kuitenkin aina toimenpideluvan ja saunat rakennusluvan.

Laukaan kunta

Toimenpidelupaa tarvitaan sellaisten rakennelmien ja laitosten pystyttämiseen, joissa lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta. Tällaisia ovat esimerkiksi katokset, rakennelmat, maalämpökaivot, kiinteistön jätevesijärjestelmän uusimiset (viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla) sekä mastot (alle 40 m).

Toimenpidelupa

Rakennuksen rakentamiseen tai laajentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös rakennuksen oleellisiin korjaus- tai muutostöihin. Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muutos vaatii myös rakennusluvan. Rakennushankkeen suunnittelijan tai luvan hakijan on hyvä ottaa yhteyttä rakennusvalvontaan jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Näin selvitetään mm. että hanke on kaavamääräysten mukainen, keitä naapureita tarvitsee kuulla, tai onko tarvetta muiden viranomaisten lausunnoille, suunnittelutarveratkaisulle tai poikkeamisluvalle.

Vaatiiko terassilasien hankkiminen luvan?

Lasitettu terassi on oikeaa arjen luksusta, jolla viet asumisen aivan uusiin sfääreihin! Lasitetulla terassilla viihtyy niin kesäiltoina ystävien kesken hyvän ruoan ja juoman parissa kuin syysiltoina vilttiin käpertyneenä. Terassin voi sisustaa juuri mieleisekseen ja luoda siitä kodin jatkeen raikkaan ulkoilman äärelle. Myös talviaikaan terassi toimii sekä säilytystilana että mukavana vilvoittelupaikkana saunan jälkeen.

Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut hankkeessa tarvittavat ammattilaiset ja osapuolet yhteen osoitteeseen ja pitää kaikki osapuolet tietoisina hankkeen etenemisestä. Voit asioida palvelussa silloin, kun se itsellesi parhaiten sopii, vuorokauden ympäri, paikasta riippumatta. Hakemuksen käsittely ja asiointi on sujuvampaa, kun asiakirjoja ja selvityksiä ei tarvitse erikseen kopioida ja toimittaa eri toimijoille. Riittää, kun viranomaisen pyytämät asiakirjat liittää Lupapiste.fi -palveluun.

Lumon tuo parvekelaseista tutun tavan liu’uttaa ja avata lasit sivulle nyt myös terassilaseihin. Lasit avautuvat valinnan mukaan aukkokohtaisesti sisä- tai ulkopuolelle. Lasiovet voidaan lukita ja ne voidaan avata sisä- ja ulkopuolelta. Pystypuitteeton lasitus on siro ja melkein huomaamaton. Voit nauttia neljän vuoden ajan parhaista puolista esteettömästi ja kauniilla säällä lasitus on mahdollista avata kokonaan.

Lähtökohtaisesti lupa tarvitaan aina, kun pihalle rakennetaan uutta, uudistetaan vanhoja rakenteita tai pintamateriaaleja. Lupakäytännöt vaihtelevat kunnittain. Lupamenettelystä kannattaa tiedustella  suoraan kunnan rakennusvalvonnasta ja tämän jälkeen voi tarvittaessa olla yhteydessä naapureihin, jotta vältetään ikävät jälkiselvittelyt.