Press "Enter" to skip to content

Kangasala kaavoitus

Asuminen ja ympäristö

Kaavaa valmisteltaessa tiedotetaan suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista niin, että alueen maanomistajilla, asukkailla, alueella työssä käyvillä tai muilla joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, on mahdollisuus osallistua valmisteluun. Myös viranomaisilla ja sellaisilla yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on mahdollisuus osallistua. Mielipiteensä voivat tässä yhteydessä lausua myös muut kaupungin jäsenet.

Loading seems to be taking a while.

Suunnittelualue sijaitsee kantakaupungin koillisosassa Tampereen ja Kangasalan rajalla. Alueen pinta-ala on noin 7 km2. Pohjoisessa kaava-alue rajautuu Jyväskylään johtavaan valtatiehen 9, lännessä Aitolahdentiehen, Kumpulan ja Atalan kaupunginosien pientaloalueisiin sekä Halimasjärven luonnonsuojelualueeseen, etelässä Linnainmaan ja Holvastin kaupunginosien väliseen Orimuskatuun, Hussanpuiston ulkoilureittiin ja Lahteen johtavaan valtatiehen 12 sekä idässä Kangasalan kunnan rajaan.

Kaavoitettava alue on pääosin metsätalouskäytössä ja melko rakentamatonta. Poikkeuksena on nykyinen Saarenmaantie, joka kulkee alueen läpi Tampereen puolelta Annalasta Kangasalan Ranta-Koivistoon. Merkittäviä luontoarvoja on alueen eteläosassa sekä pohjoisessa Kaukajärven-Pitkäjärven rannat. Jokainen hävitetty metsäalue etäännyttää ilmastonmuutoksen torjunnasta. Siksi Saarenmaan alueen metsiä tulee säästää niin paljon kuin mahdollista. Toimenpidekielto- tai rajoitus on välttämätön kaavoitettavalla alueella.

Asemakaavoitus

 Hyväksytyt yleiskaavat olivat pääosin oikeusvaikutteisia, ainoastaan Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen alueella ei-oikeusvaikutteisten yleiskaavojen osuus oli merkittävä. Vuosittain hyväksyttyjen yleiskaavojen lukumäärä alueittain on yleensä kasvussa. Pohjois-Karjalan ja Keski-Suomen osalta vuoden 2002 vähäinen määrä selittynee edellisvuosien korkeilla luvuilla suhteessa kuntien lukumäärään. Tieto Pirkanmaan ympäristökeskuksen osalta vuodelta 2000 puuttuu.

Kangasalan kaavoituksen 50-vuotishistoriikki Edelläkävijän roolissa on oiva tietopaketti kuntien kaavoitusmonopolista. Historian hämäriin kadonnutta palautetaan mieliin, samoin poliittiset väännöt kaavoituksesta. Raine Raition kirjoittama ja Markku Lahtisen kanssa toimitettu teos sopii hyvin paikallishistorian harrastajille sekä valtuutetuille, virkamiehille ja lautakuntien jäsenille.

Kangasalan kunta on tehnyt pitkäjänteisesti poikkihallinnollista yhteistyötä liikunnan edistämiseksi. Kunnan ensimmäinen pyöräilyohjelma laadittiin noin parikymmentä vuotta sitten. Parhaillaan kunnassa toimii Kestävän liikkumisen työryhmä, joka edistää erityisesti kävelyn ja pyöräilyn, mutta myös joukkoliikenteen toteutumisen mahdollisuuksia. Noin neljä vuotta samalla kokoonpanolla toimineessa työryhmässä ovat mukana kaavoitus, liikennesuunnittelu, liikuntatoimi, sosiaali- ja terveystoimi sekä sivistystoimi.

1 KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS HUUTIJÄRVEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MYLLYTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS ASEMAKAAVAN NUMERO 790 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE HUUTIJÄRVI/33 KORTTELI 3127 OSA KAAVA-ALUEEN SIJAINTI HUUTIJÄRVEN ALUE Kaava-alueen sijainti VIREILLETULOSTA ILMOITTAMINEN KAAVAN HYVÄKSYMINEN KAAVOITUSLAUTAKUNTA KAAVAN LAATIJA KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KESKUS

– Kunnalla on hyvä olla väline, joka tuo ilmi yhteisen maankäytön tahtotilan. Strateginen yleiskaava saattaa olla myös hyvä väline estämään keskustelun eriytymistä, kun osa kuntien tehtävistä siirtyy maakunnille. On esimerkiksi tiedettävä, missä palvelut sijait­sevat ja minne kunta suunnittelee uutta asutusta – minne on syytä panostaa, jotta tuetaan tulevaa rakennetta, sanoo Seppä.

Lisätietoja kohteesta

Kangasalan keskustaajaman rakenne on luonteeltaan nauhamainen, liittyen saumattomasti Tampereen kaupunkirakenteeseen. Selkärankana kokonaisuudessa toimii seudun läpi virittyvä harjujono. Taajamaa tiivistetään seuraavan kymmenen vuoden aikana merkittävästi, tukien joukkoliikennettä ja palveluita. Tärkeää on samalla parantaa elinympäristön laatua sekä kytkeä nauhataajaman osia samalla paremmin toisiinsa. Taajamasta on tunnistettu useita yksittäisiä isompia kehittämisen paikkoja:

Murupolku

Karttapaikka on Maanmittauslaitoksen ylläpitämä ja osoitteessa asointi.maamittauslaitos.fi tarjoama tietopalvelu. Karttapaikalla voi selata Maanmittauslaitoksen maastokarttoja, ilmakuvia ja taustakarttoja erilaisin hakuehdoin. Lisäksi käytettävissä on karttatoimintoja kuten mittaa matka ja muunna koordinaatteja. Karttapaikan kautta voi tilata Maanmittauslaitoksen tuotteita. Karttapaikka on kaikille avoin ja maksuton, eikä sen käyttö vaadi rekisteröitymistä.

Kolmen erän jälkeen näytti todennäköiseltä, että Kangasala pitää toivon liekkinsä varmasta välierien kotiedusta yllä, mutta Lentopallokerho otti kahden selvän erätappion jälkeen kaksi murskaavaa erävoittoa. Voittolukemat kirjattiin hämeenlinnalaisille toistamiseen tällä viikolla 3–2 (25–23, 17–25, 18–25, 25–13, 15–8).

Kiitos yhteydenotosta!

Olemme tehneet ranta-asemakaavoja mm. Asikkalaan, Eurajoelle, Hartolaan, Hattulaan, Hauholle, Heinolaan, Hämeenlinnaan, Hämeenkyröön, Janakkalaan, Juukaan, Juupajoelle, Jämsään, Kangasalle, Kihniöön, Kiteelle, Kokemäelle, Kouvolaan, Lopelle, Muonioon, Nokialle, Padasjoelle, Pomarkkuun, Poriin, Pälkäneelle, Ruovedelle, Saarijärvelle, Sastamalaan, Sysmään, Säkylään, Tammelaan, Ulvilaan ja Ylöjärvelle.

Suomen Kiinteist�nv�litt�j�liitto SKVL ry on vuodesta 1946 l�htien toiminut kiinteist�nv�litysalan yritt�jien edunvalvonta- ja palveluj�rjest�n�. SKVL on koko historiansa aikana huolehtinut siit�, ett� Suomessa olisi kouluttautuneita ja ammattiaan arvostavia kiinteist�nv�litt�ji�. Samalla SKVL on ollut mukana turvaamassa sit�, ett� jokaisella asuntokaupassa mukana olevalla olisi aina vapaus valita, mit� ammattilaista k�ytt��. Liitto toimii yhdyssiteen� verkostossa, joka koostuu yli 400 paikallisesta kiinteist�nv�litystoimistosta ymp�ri Suomen.

Loistavalla sijainnilla, aivan Kangasalan keskustan ja Vesijärven läheisyydessä sijaitseva hyväkuntoinen paritalokoti. Rauhallinen sijainti. Tasainen, noin 800 m2:n puutarhatontti. 200 metrin päässä venevalkama- ja käyttöoiikeus hiaekkapohjaiseen Vesijärveen. Järvessä hyvä kala- ja rapukanta. Asuntoon tehty mittavia remontteja viimeisen kahden vuoden aikana, mm. keittiö uusittu kokonaan. Tässä mainio asuinpaikka perheellesi, missä keskusta ja luonto aivan vieressä! Tervetuloa tutustumaan tähän viehettävään ja persoonalliseen kotiin.

Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista. Poikkeaminen ei saa kuitenkaan aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Kangasalan Ilmoninmäelle rakennettava kerrostalo.

Kerrostalo rakennetaan Kangasalan Kirkkoharjun kansallismaisemiin, mikä tarjoaa upeat järvinäköalat lähellä kaupungin keskustaa. Vetovoimaisessa kohteessa on suuret parvekkeet, valoisat, hyvin varustellut huoneistot sekä asuntokohtainen, viilennysmahdollisuudella varustettu ilmanvaihto. Oma tontti ja kaukolämpö takaavat huolettoman elämän ja asunnon arvon säilymisen pitkälle tulevaisuuteen.

Kööpenhamina

Kuntamaisema oy:ltä tilattu palveluverkkoselvityksessä valtuusto sai tarkasteltavakseen Hollolan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kustannuksista, jotka molemmat ovat keskimääräistä korkeampia. Kustannustasoa nostavat muun muassa verrattain kallis esiopetus, joka toteutetaan kouluilla alkuluokkien yhteydessä, myös kiinteistökustannukset ovat Hollolassa korkeat.

Yhdyskuntasuunnittelun alalla eletään erittäin kiinnostavia muutoksen aikoja. Maankäyttö- ja rakennuslaki on uudistumassa, ja samanaikaisesti lähestyvä maakuntauudistus vaikuttaa merkittävästi kuntien vastuukenttään. Muutosten aikana on lainsäädännön ja hallinnollisten järjestelyiden rinnalla tullut tarvetta päivittää myös maankäytön suunnittelun välinevalikoimaa.

Esimerkki: 3 hengen ruokakunta asuu Tampereella

SOK toimii Verkkopalveluiden palveluntarjoajana. Mikäli käyttäjä tilaa tuotteita tai palveluita Verkkopalveluista, käyttäjä on sopimussuhteessa erillisten myyntiehtojen mukaan ilmoitettuun S-Ryhmään kuuluvaan osuuskauppaan. Kuitissa ja myyntitapahtumassa ilmoitettu S-Ryhmään kuuluva Osuuskauppa vastaa kaikista tuotteista ja palveluista. SOK ei vastaa Verkkopalveluiden kautta toimitettavista palveluista tai tuotteista, vaan SOK vastaa Verkkopalveluiden alustasta.