Press "Enter" to skip to content

Kalustetun vuokra asunnon vähennykset

Blogeissa

Tappio on pääomatuloista tehtävää vähennystä. Mikäli muita pääomatuloja ei ole tai ne eivät ylitä tappion määrää, käytetään alijäämähyvitystä. Se tarkoittaa, että 30 prosenttia käyttämättömästä tappiosta vähennetään ansiotulojen verosta. Jos sitä ei voida vähentää esimerkiksi tulojen vähyyden vuoksi, vähentämättä jäävä alijäämähyvitys muuttuu pääomatulolajin tappioksi, joka vähennetään seuraavien vuosien pääomatuloista.

13 vinkkiä kalustetun asunnon vuokraukseen

Vaikka yleisin asuntosijoittamisen strategia on tyhjien asuntojen pitkäaikainen vuokraus, on kalustettujen asuntojen vuokraus yleistymässä. Tällaisen toiminnan ei tarvitse välttämättä olla lyhytaikaista vuokraustoimintaa, vaan asunnon voi vuokrata kalustettuna myös pidemmäksi aikaa. Mitä asuntosijoittajan on otettava huomioon kalustetun asunnon vuokrauksessa? Alla 13 vinkkiä asuntosijoittajalle.

Veroilmoitus ja vuokratulojen verotus 2018

Usein vuokranantaja jättää vanhoja kalusteita vuokralaisen käyttöön, eivätkä näiden kalusteiden hankintahinnat ole enää selvillä. Näissä tapauksissa voi vaatia todellisten kulujen ja poistojen sijaan 40 euron suuruista kaavamaista vähennystä kuukaudessa, kun kyseessä on kalustettu huone tai yksiö. Jos vuokrakohde on suurempi, voi vaatia vähennettäväksi 60 euroa kuukaudessa.

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Verohallinnon lomake numero 7H on osakehuoneiston ja lomake 7K kiinteistön vuokratuloja varten. Kuitteja ei liitetä veroilmoitukseen, vaan verottaja pyytää niitä tarvittaessa.Vuokratuloksi katsotaan rahana tai rahan arvoisena suorituksena maksettu korvaus. Vuokratulon verotusta ei voi siten välttää sopimalla vuokran maksusta esimerkiksi vastavuoroisella työsuorituksella. Vuokran yhteydessä vedestä ja lämmöstä maksettu korvaus rinnastetaan niin ikään vuokraan.

Vuokra-asunto verotuskohteena

Elokuun alussa 2017 astuu voimaan muutos, jossa opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin. Koska yleinen asumistuki on ruokakuntakohtainen, voivat vastaisuudessa puolison tai ruokakunnan muun jäsenen tulot estää asumistuen saamisen. Vuokrasopimuksen muodolla ja sopimusmallilla on vaikutusta siihen, lasketaanko vuokrahuoneiston asukkaat samaan vai eri ruokakuntaan, ja tämä täytyy siis ottaa huomioon vuokrasopimusta laadittaessa.

Opas vuokranantajalle: Onko vähennysoikeus jo hallussa?

Jos vähennykset ovat suuremmat kuin tulo, eli jos pääomatulo muodostuu vähennysten jälkeen alijäämäiseksi, verovelvollinen voi tehdä ansiotulojen veroista ns. alijäämähyvityksen. Siltä osin kuin alijäämää ei voida ottaa huomioon hyvityksenä, se vahvistetaan pääomatulon tappioksi. Tappio voidaan vähentää seuraavien vuosien pääomatulosta kymmenen seuraavan verovuoden aikana sitä mukaa kuin pääomatuloa syntyy.

Mitä tulee huomioida verotuksessa, kun saat vuokratuloja

Ryhtyessäsi asuntosijoittajaksi sinun kannattaakin joko hakea ennakkoveroa tai muuttaa veroprosenttiasi huomioiden uudet tulosi. Jos haet ennakkoveroa, verohallinto laskee sinulle ennakkoveron maksuerät ja lähettää niitä varten valmiit tilisiirtolomakkeet. Vuoden ennakkoverot maksetaan aina kahdessa tai useammassa erässä. Jos taas haluat muuttaa veroprosenttiasi, voit tilata uuden verokortin tai ilmoittaa työnantajallesi suuremman veroprosentin.

Vuokratulojen verotus

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Jos vuokraustoiminnan vuotuiset kulut ovat suuremmat kuin vuokratulot, syntyy vuokraustoiminnan tappiota. Vuokranantajan ei kuitenkaan kannata tässä vaiheessa huolestua, vaan vuokraustoiminnan tappio vähennetään ensin muista pääomatuloista, Jos tappio ylittää pääomatulot, syntyy pääomatulolajin alijäämä. Pääomatulolajin alijäämän perusteella tehdään 30 prosentin alijäämähyvitys ansiotulojen veroista. Jos alijäämähyvityksen jälkeen jää vielä tappiota jäljelle, loppuosasta vahvistetaan pääomatulolajin tappio, jota vähennetään pääomatuloista 10 seuraavan vuoden kuluessa.

Yksityinen vuokranantaja voi kuitenkin, mikäli hänen vuokratulonsa ovat alle 82 800 € vuodessa, valita ammatinharjoittajien sosiaaliturvakassan sijasta yleisen sosiaaliturvakassan, jonne maksaa sosiaaliturvamaksunsa (le régime général de sécurité sociale). Valitessaan yleisen sosiaaliturvakassan yksityisen vuokranantajan ei tarvitse rekisteröityä yrittäjäksi. Sosiaaliturvamaksu lasketaan vuokratuloista, joista on ensin tehty 60 %:n vähennys. Jos kyseessä on vuokra-asunto, jolle on haettu tähtiluokitus, lasketaan sosiaaliturvamaksu vuokratuloista, joista on ensin tehty 87 %:n vähennys.