Press "Enter" to skip to content

Kadonnut osakekirja hinta

Kiinteistöliitto

Jos osakekirja on hävinnyt, tulee osakkaan hakea käräjäoikeudelta asiakirjan kuolettamista. Asiakirjan kuolettamista hakee osakas, ei taloyhtiö. Taloyhtiö ei voi antaa uutta osakekirjaa ennen kuin hävinnyt osakekirja on kuoletettu. Osakkeenomistajan tulee esittää yhtiölle lainvoimainen oikeuden päätös asiakirjan kuolettamisesta ennen kuin hänelle voidaan painattaa uusi osakekirja. Osakas vastaa kuluista, joita uuden osakekirjan painattamisesta ja antamisesta aiheutuu.

Uudet osakekirjat turvapainosta

”Vaikka laki ei velvoita asunto-osakeyhtiöitä painattamaan osakekirjojaan turvapainossa, käytännössä sitä suositellaan – eikä pelkästään pankkien vuoksi. Turvapaino vaatii tarkat selvitykset osakkeista ja niiden omistuksesta ennen kuin osakekirjat painetaan. Onhan prosessi silloin turvallisuudeltaan aivan toista verrattuna siihen, että isännöitsijä laatii osakekirjat tekstinkäsittelyohjelmalla, printtaa ne tulostimesta ja vie hallituksen allekirjoitettavaksi.”

Lost Password

Esineoikeuden perusperiaate on siis TÄYDEN KORVAUKSEN PERIAATE, jonka mukaan korvattava esineen täysi arvo, kuitenkin niin, että vahingonkärsijä (eli sinä) ei rikastu (rikastumiskielto). (Vahingonkorvauslaki). Jos olet kauppahinnan jo maksanut, sinulla on siis oikeus purkaa kauppa ja saada kauppahinta takaisin (ellei myyjän viivästykselle ole force majeure -tasoista, ylivoimaista estettä, esim. osakekaupoissa pörssin lakko tms. Silloin myyjän pitäisi toteuttaa osakkeiden hallinnan luovutus välittömästi ylivoimaisen esteen lakattua.)

Selaa lakitietoa

Asunto-osakkeen omistaja saa itselleen asunnon kaupan yhteydessä asunto-osakekirjan todistukseksi omistusoikeudestaan. Asunto-osakekirjasta käy ilmi muun muassa osakkeenomistaja, minkä asunnon hallintaan osake oikeuttaa sekä asunto-osakeyhtiön toiminimi. Asunto-osakekirja on tärkeä arvopaperi ja se tulee säilyttää huolella, jotta se säilyisi vaurioitumattomana eikä altistuisi esimerkiksi kosteudelle.

Jos haltijalle taikka nimetylle miehelle tai hänen määräämälleen asetettu obligatio, vekseli tai muu sitoumus on kadonnut tai turmeltunut, tahi myös konnossementti, talletustodistus, warrantti, osakekirja, talonki, vakuutuskirja taikka muu sellainen asiakirja, johon jokin oikeus on yhdistetty tai jonka haltijalle sitoumus voidaan pätevästi täyttää, samalla tavoin on joutunut hukkaan; niin saatakoon sellainen asiakirja kuolettaa sen mukaan, kuin jäljempänä säädetään. Sama olkoon laki kiinnitetystä velkakirjasta, vaikkei se olisikaan juokseva sitoumus.

Yläosan linkit

Ostamalla sähkösi Lumituulelta menevät tuotot vain uuden tuulivoiman rakentamiseen ja näin kasvatat suoraan tuulisähkön osuutta Suomen energiantuotannossa – tärkeintä on kenelle tuulisähköstäsi maksat! Lumituulella on Yhteiskunnallisen yrityksen merkki, sillä meillä on yhteiskunnallinen tehtävä edistää tuulivoimaa Suomessa. Yhtiö myy tuulisähköä vain osakkailleen, osakkeita saat nyt kauppafoorumiltamme.

Kerro tilanteestasi meille joko puhelimitse tai yhteydenottolomakkeen kautta, niin saamme tarkistettua, mitä osakeomistuksesi palauttamiseksi on tehtävissä. Kerrothan myös, jos selvität asiaa esim. perikunnan puolesta. Teemme antamiesi tietojen perusteella tarvittavat tarkistukset ja annamme tarjouksen osakkeistasi. Jos hyväksyt tarjouksen, maksamme kauppahinnan ripeästi. Kaupoista, selvitystyöstä tai osakekirjojen kuoletuksesta ei tule sinulle mitään kuluja, eikä yhteydenotto sido sinua mihinkään.

Yhtiön osakkeista on K-osakkeita enintään 20 000 kappaletta ja A-osakkeita enintään 87 600 kappaletta kuitenkin siten, että osakkeita ei yhteensä voi olla enempää kuin 87 600 kappaletta. Jokainen A-osake antaa yhtiökokouksessa yhden äänen ja jokainen K-osake 20 ääntä. A-osakkeella ja K-osakkeella on samanlainen oikeus osinkoon.

Kyseessä ovat kadonneet tai muuten unohtuneet vanhat osakekirjat, joita ei ole viety arvo-osuustileille. Niitä on sekä yksityisillä että yhteisöillä, kuten taloyhtiöillä. Jos osakkeet eivät löydä omistajaa, ne uhkaavat muuttua arvottomiksi.

Ennen osakekirjojen antamista tulee harkita, kannattaako yhtiön antaa osakkeistaan osakekirjat. Osakekirjaan voi liittyä riskejä, jos se esimerkiksi varastetaan tai häviää. Tällöin ulkopuolinen henkilö saattaa väittää, että hänellä on osakkeisiin liittyvät oikeudet. Epäselvästä osakkeenomistuksesta johtuva riita on usein kallis ja aikaa vievä, minkä lisäksi riidan lopputulos on epävarma.

Tulevat tapahtumat

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää, että oikeus arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan osakkeeseen ja siihen perustuviin oikeuksiin on menetetty niiden osakkeiden osalta, joiden kirjaamisvaatimusta ei ole esitetty ja osakekirjaa tai muuta vastaavaa asiakirjaa sekä mahdollista omistusoikeuden osoittavaa saantoselvitystä ei ole esitetty ennen asiaa koskevaa yhtiökokouksen päätöstä 6.5.2019 kello 17.

Yleisiä kysymyksiä

Arvo-osuusjärjestelmä on arvopaperien sähköinen rekisteri, joka mahdollistaa arvopaperien liikkeeseenlaskun, omistuksen rekisteröinnin ja muutokset. Arvo-osuusjärjestelmässä Yhtiön paperiset osakekirjat vaihdetaan arvo-osuuksiksi, jotka kirjataan kunkin osakkeenomistajan henkilökohtaiselle arvo-osuustilille. Muutoksella ei ole vaikutusta osakkeenomistajan osakasoikeuksiin, vaan suurin muutos on osakekirjoista luopuminen.

Uusimmat

Partnera Oy:n ylimääräinen yhtiökokous on 18.1.2017 päättänyt, että oikeus arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan osakkeeseen ja siihen perustuviin oikeuksiin on menetetty niiden osakkeiden osalta, joiden kirjaamista ei ole vaadittu 30.6.2107 mennessä, vaikka kymmenen vuotta on kulunut ilmoittautumisajan päättymispäivästä.

Täysin teoreettinen kysymys, omani ovat totta kai tallessa pankin tallelokerossa. Mutta mitä tapahtuisi, JOS osakekirjat joko katoaisivat syystä X tai vaikkapa tuhoutuisivat tulipalossa? Miten omistajuus varmistettaisiin? Kiinteistöjen kohdalla tieto maanomistajasta olisi toki rekistereissä, mutta asunto-osakkeen kohdalla tällaista tietokantaa ei käsittääkseni ole?

{{event.feedback.title || «Feedback»}}

Asunnon myyjän kääntyessä kiinteistönvälitysliikkeen puoleen voidaan hänen katsoa ostavan ensisijaisesti myytävän kohteen markkinointia ja ammattitaitoa siitä, että asuntokauppa tulee hoidetuksi lain mukaisesti, minimoiden riitoja aiheuttavia tekijöitä. Asuntokauppariidat keskittyvät AVI:n käsityksen mukaan pääosin kohteesta annettuihin tietoihin ja tarjousmenettelyyn. Se, mitä tietoja kohteesta annetaan, pohjautuu etenkin siihen, mitä asiakirjoja on käytetty myyntiesitteen laatimiseen, miten niitä on tulkittu ja miten erinäiset tiedot ovat siirtyneet asiakirjoista myyntiesitteisiin.

Jos haluat täsmentää käsittelemäämme reklamaatiotasi uusilla tiedoilla, olethan meihin yhteydessä lähettämällä viestin verkkopankissasi. Mikäli olet tyytymätön antamaamme vastaukseen asiassasi, on sinulla myös oikeus viedä erimielisyys Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (FINE) tai sen yhteydessä toimivan Pankkilautakunnan tai kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Kuluttajariitalautakunta antaa ratkaisusuosituksia kirjallisiin valituksiin.