Press "Enter" to skip to content

Juristi palkka

Juristi, palkka

Liiton hallitus nosti suositusta viime vuodesta 3,4 prosentilla. Vähimmäispalkkasuositukset perustuvat Lakimiesliiton viimeisimpään palkkatutkimukseen, joka on tehty lokakuun 2018 palkoista. Palkkasuosituksesta päätettäessä huomioitiin vastavalmistuneiden juristien parantunut työtilanne viime vuoteen verrattuna. Lisäksi nyt tehdyn korotuksen määrä mukailee yleistä linjaa palkankorotuksissa. Liitto julkaisee palkkatutkimuksesta yhteenvedon kaikkien tulosten valmistuttua.

Nuorista suurin osa määrä­aikaisia julkisella sektorilla

Tulospalkkioissa tehtiin iso harppaus ylöspäin. Tämä näkyi lähinnä yksityisellä sektorilla, jossa keski­määräinen tulospalkkio 571 €/kk oli peräti 19,0 prosenttia vuoden takaista korkeampi. Teollisuudessa, tilintarkastus­yhteisöissä ja vakuutusalalla työskentelevistä vastaajista yli 70 prosenttia oli tulospalkkiojärjestelmän piirissä. Tulospalkkioiden määrissä oli suurta hajontaa.

Asianajajilla on lain puolesta salassapitovelvollisuus ja vaatimukset siihen, mitä tulee koulutukseen sekä ammattitaitoon. Asianajajien toimintaa koskee laki asianajajista ja heidän toimintaansa valvoo oikeuskansleri sekä asianajajaliitto. Asianajajat joutuvat vastaamaan mikäli eivät noudata hyviä asianajotapoja. Lakimiehillä on lakimiesliitto ja siellä on kirjattu heidän etiikka, jota ei valvo ketään eikä rikkomuksista tule mitään rangaistuksia lain puolesta.

Rahat vähissä? Oikeusapu ja julkinen oikeusavustaja

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja eli puhekielisesti lupalakimies on virallisesti hyväksytty luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien luetteloon. Luvan saaneilla oikeudenkäyntiavustajilla on erityisiä pätevyysehtoja. Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja on kelpoinen edustamaan asiakkaitaan oikeudessa. Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja ei samanaikaisesti voi olla asianajaja.

HS haluaa luoda Suomen parasta keskustelua.

Ammattiliitto Pro hakee lakimiestä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen Helsingin Ruoholahden toimipisteeseen. Työsuhde alkaa sopimuksen mukaan. Lakimiehen tehtäviin kuuluvat työsuhteisiin liittyvien oikeudenkäyntien itsenäinen hoitaminen, jäsenten erimielisyysasioista neuvotteleminen ja sopiminen, jäsenten ja asiamiesten neuvonta. Lisäksi lakimies suunnittelee koulutusaineistoa ja osallistuu liiton jäsenten kouluttamiseen, laatii hallinnollisia valituksia ja lausuntoja, osallistuu tehtäväalueen mukaiseen tiedottamiseen ja toimii liiton nimeämänä edustajana työryhmissä.

Päävalikko

Kuinka paljon lakimiehet omasta mielestään tekevät töitä? Noin 16 prosenttia on sitä mieltä, että työmäärä on jatkuvasti liian suuri. Puolet vastaajista kokee, että työtä on ajoittain liian paljon. Sopivasti tai liian vähän töitä sanoo tekevänsä noin 35 prosenttia kyselyyn vastanneista lakimiehistä. Kyselyn mukaan lakimiehet painavat töitä usein myös iltaisin, viikonloppuisin ja lomilla.

Lakimiehen pääasiallisena tehtävänä on sopimusasioihin (sopimusten laatiminen ja kommentoiminen, henkilökunnan opastaminen ja toiminnan kehittäminen) liittyvä juridinen neuvonta. Lisäksi tehtäviin kuuluu muiden oikeudellisten, erityisesti immateriaalioikeuteen, hallintojuridiikkaan ja julkisiin hankintoihin liittyvien asioiden hoitamista. Lakimies toimii työparina toisen hallintopalvelut -yksikköön sijoitetun lakimiehen kanssa.

Opiskelijat ja harjoitteluohjelmamme

Työhyvinvointi ja työssä viihtyminen ovat henkilöstömme mukaan toimistomme selkeitä vahvuuksia. Pelaamme yhtenä joukkueena, oli tilanne mikä hyvänsä. Haluamme auttaa toisiamme loistamaan. Yhteinen arvomaailma, kannustava ilmapiiri, toimiva esimiestyö ja kehittymismahdollisuudet ovat hyvinvointimme kulmakiviä. Rakennamme joka päivä työyhteisöä, jossa empatia, kunnianhimo ja hyvä tulos kohtaavat.

Autamme jäseniä myös yksityiseen ammatinharjoittajuuteen liittyvissä asioissa. Yleisessä eläkeneuvonnassa opastamme alkuun ja yksityiskohtaisemman eläkeneuvonnan saamiseksi ohjaamme ottamaan yhteyttä asianomaiseen eläkeyhtiöön.  Yksityissektorin työnantajana toimimiseen liittyvä neuvonta ei sisälly (mahdollisten intressiristiriita ym. tilanteiden takia) Lääkäriliiton palveluihin. Palvelumme on suunnattu henkilöjäsenille.

Bitcoiniin suhtautumisessa on asiantuntijoidenkin keskuudessa ollut ristiriitaisuuksia. Joidenkin mielestä bitcoin olisi eräänlainen huijaus, joka vain odottaa romahtamistaan. Oilan mukaan bitcoinissa ei ole nähtävissä huijauksen piirteitä, vaikka luonnollisesti sen arvo voi tippua ja luultavasti tippuukin.

Veronmaksajain Keskusliitto ry

Oman alan työpaikat ovat opiskelijalle aina iso juttu, minkä vuoksi kynnys puuttua etenkin omassa työsuhteessaan havaitsemiin epäkohtiin voi olla huomattavan korkea. Siispä te, jotka tätä olette kohdanneet ja kohtaatte – rohkeutta! Voit ottaa yhteyttä esimerkiksi Lakimiesliittoon, jonka kautta saat apua ja tukea hankalaan tilanteeseen. Rohkaise myös kaveria vaatimaan itselleen oikeuksiaan ja työsuhteen vähimmäisehtoja.

Kaupallinen yhteistyö: Sofigate

Palkkatilastot perustuvat Tilastokeskuksen keräämiin palkkatietoihin kokoaikaisista kuukausipalkkaisista palkansaajista. Palkkatiedot ovat lokakuulta 2017, jolloin kunta-alan kokonaisansiot olivat keskimäärin 3 146 euroa/kk. Ansiot eivät sisällä lokakuun 2017 jälkeen tehtyjä palkankorotuksia. Tehtäväkohtaisella palkalla tarkoitetaan tehtävän vaativuuden mukaista palkkaa ilman mitään palkanlisiä. Kokonaisansio sisältää kaikki lisät lisä- ja ylityökorvaukset mukaan luettuina.

Puhelinpalvelu

Kun liityt PAMiin, olet niiden ihmisten joukossa, joita kiinnostaa se, kuinka hyvin työntekijöistä pidetään huolta. PAMissa et joudu yksin selvittämään palkkojasi tai neuvottelemaan työehdoistasi. Ja jos työsuhteessasi tulee ongelmia, et myöskään joudu selviämään niistä yksin – apua saat liitosta. Kun olet töissä yksityisellä palvelualalla, sinun liittosi on PAM.

Palkkapyynnöt perustuvat työn vaativuuden, vastuun ja osaamisen (työkokemuksen) kaltaisiin mittareihin. Palkkatoiveissa on hyvä huomioida myös johtamisosaamisen, päätöksenteon vaativuuden ja työn kuormittavuuden kaltaisia tekijöitä sekä toki organisaation koko ja toimiala. Monilla työnantajilla on omat palkkausjärjestelmänsä ja osan palkat määräytyvät työ- ja virkaehtosopimusten taulukoin.

Lahja, ennakkoperintö vai perintö? Valitsemalla oikein voit saada merkittäviä säästöjä

Testamentilla tehtävät määräykset ja jo elinaikana tehdyt lahjoitukset ovat keinoja, joilla pääset alkuun perintösuunnittelussa. Oikein mitoitettu henkivakuutusturva auttaa läheisiäsi selviämään pahimman yli taloudellisesti. Henkivakuutuksen tulisikin kattaa velkasi sekä tavallisesti yhden tai kahden vuoden tulosi. Henkivakuutuksella voidaan myös kattaa perintöveroista aiheutuvia seuraamuksia.

Lakimiehen tehtävänä on toimia oikeudellisena päätöksentekijänä ja asiantuntijana Patentti- ja rekisterihallituksessa käsiteltävissä yhdistys- ja säätiöasioissa. Tehtävään sisältyy yhdistysten, kauppakamarien ja uskonnollisten yhdyskuntien rekisteröintiasioiden valmistelu ja ratkaiseminen sekä säätiöitä koskevien asioiden valmistelu. Lisäksi tehtävään kuuluu erityisasiantuntemusta vaativaa asiakaspalvelua ja neuvontatoimintaa.