Press "Enter" to skip to content

Julkisivuremontti vuokranalennus määrä

Samankaltaisia artikkeleita

Kiinteistön hyvä kunnossapito edellyttää, että rakennusta korjataan aika ajoin. Korjaustoimenpiteet voivat kestää muutamista päivistä kuukausiin ja ne voivat kohdistua rakennuksen ulkopuolisiin osiin kuten julkisivuremontissa, tai itse asuinhuoneistoihin kuten putkiremontissa. Taloyhtiön teettämistä remonteista aiheutuu usein asumishaittaa taloyhtiön asukkaille. Esimerkiksi julkisivuremontin aikana rakennus saattaa olla huputettu, jolloin ikkunoista ei näe ulos ja huoneiston ilmanvaihto heikkenee. Putkiremontin aikana taas koko asunto saattaa olla ainakin jonkin aikaa asuinkelvoton.

Saako julkisivuremontista vuokranalennusta?  

Se tarkoittaa, että remontin pitää aiheuttaa haittaa asumiselle. ”Lisäksi remontin pitää olla jonkin verran aikaa vievää. Jos asuntoon tullaan esimerkiksi uusimaan keittiön hana ja se vie aikaa viisi minuuttia, se ei ole asumiselle aiheutuva haitta. Mutta jos kylpyhuoneen lattiasta otetaan kaakelit pois ja en saa viikkoon käyttää vessaan, se on selkeästi haitta asumiselle.”

«Vuokranantajalla on oikeus suorittaa välittömästi hoitotoimenpide tai korjaus- tai muutostyö, jota ei voi vahinkoa aiheuttamatta siirtää. Myös hoitotoimenpide tai korjaus- tai muutostyö, joka ei aiheuta olennaista haittaa tai häiriötä vuokraoikeuden käyttämisessä, saadaan suorittaa edellyttäen, että vuokranantaja ilmoittaa siitä vuokralaiselle vähintään 14 päivää ennen työn aloittamista. Tässä momentissa tarkoitetuissa tapauksissa vuokralaisella ei ole oikeutta purkaa vuokrasopimusta.»

Kun vuokranantaja on asunto-osakeyhtiö, on yhtiöllä omia vuokralaisiaan kohtaan samat ilmoitusvelvollisuudet kuin yksittäisellä vuokranantajalla. Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lainmukaiset ilmoitusajat eivät sido asuntoosakeyhtiötä silloin, kun osakas toimii vuokranantajana. Asunto-osakeyhtiön tekemistä remonteista vuokranantajan tulee ilmoittaa vuokralaiselle välittömästi niistä tiedon saatuaan.

Putkiremontti eli virallisemmalta nimeltään linjasaneeraus tai LVIS-saneeraus, on ehkä se tunnetuin ja pelätyin taloyhtiön remontti. Linjasaneeraus on kallis ja usein haittaa asumista tai estää asumisen kokonaan, minkä vuoksi etenkin monet asuntosijoittajat yrittävät vältellä kyseistä remonttia. Putkiremontin yhteydessä uusitaan tyypillisesti käyttövesi- ja viemäriputket, mahdollisesti sähköt sekä päivitetään kylpyhuoneiden ulkoasu. Lisäksi linjasaneerauksen kautta vedeneristeet saadaan tämän päivän vaatimusten mukaisiksi.

Alkuvuodesta sain yllättäen postiluukusta lappusen, jossa ilmoitettiin isännöitsijän sekä urakoitsijan toimesta kylpyhuoneen ja keittiön purkutöiden alkavan vajaan kolmen viikon kuluttua. En ollut tästä tietoinen, silloinen vuokraisäntäni ei ollut missään vaiheessa maininnut mitään kylppäriremontista. Varsinkin kun en juurikaan ole tekemisissä taloyhtiön muiden asukkaiden kanssa, en ollut mitenkään saanut edes muilta tietoa tällaisesta.

Paljonko maksat vuokraa?

Jos vuokranantaja on asunto-osakeyhtiö, on yhtiöllä omia vuokralaisiaan kohtaan samanlaiset ilmoitusvelvollisuudet kuin yksittäiselläkin vuokranantajalla. Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetut lainmukaiset ilmoitusajat eivät kuitenkaan sido asunto-osakeyhtiötä silloin, kun osakas toimii vuokranantajana. Asunto-osakeyhtiön tekemistä remonteista vuokranantajan tulee ilmoittaa vuokralaiselle välittömästi niistä tiedon saatuaan. Ilmoituksessa tulee mainita yhteyshenkilö, remontin laajuus, aloitusajankohta sekä arvioitu kesto.

Social links

Valtuusto vastaa kuntalain 13 §:n mukaisesti mm. kaupungin strategioista ja muista tärkeimmistä tavoitteista, palvelumaksujen perusteista sekä hallinnon järjestämisen perusteista. Valtuusto asettaa tehtäviinsä kaupungin muut toimielimet ja täyttää tärkeimmät virat. Se päättää myös tärkeimmistä taloudellisista asioista, esimerkiksi talousarviosta ja eri toimialojen määrärahoista sekä tuloveroprosentista.

Vuokralaisella on huoneenvuokralain mukaan oikeus saada alennusta vuokrasta silloin kun vuokra-asunnossa joudutaan teettämään hänestä riippumattomista syistä sellaisia remontti- tai korjaustöitä, jotka aiheuttavat asumishaittaa. Lakiin ei ole kirjattu sitä, mistä remonteista vuokralainen on oikeutettu vuokranalennukseen mutta laissa todetaan, että vuokranalennusta voi saada silloin kun asunto ei kunnoltaan vastaa sovittua.

Miten selvitä vuokralaisen kanssa putkiremontista

Elokuun alussa 2017 astuu voimaan muutos, jossa opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin. Koska yleinen asumistuki on ruokakuntakohtainen, voivat vastaisuudessa puolison tai ruokakunnan muun jäsenen tulot estää asumistuen saamisen. Vuokrasopimuksen muodolla ja sopimusmallilla on vaikutusta siihen, lasketaanko vuokrahuoneiston asukkaat samaan vai eri ruokakuntaan, ja tämä täytyy siis ottaa huomioon vuokrasopimusta laadittaessa.

1. JULKISIVUREMONTIN LÄHESTYESSÄ

Valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön virka- tai työsuhteen perusteella vuokralle annettujen asuinhuoneistojen sellaisiin vuokrasuhteisiin, joihin sovelletaan valtion palvelussuhdeasuntojen vuokrien määräytymismenettelyä tai sitä vastaavaa järjestelmää, ei sovelleta tämän lain 7 luvun säännöksiä. Valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön virka-asunnoista on voimassa, mitä niistä on erikseen säädetty tai määrätty.

Lain mukaan vuokranantajalla on oikeus tehdä välittömästi sellainen korjaus- tai muutostyö tai hoitotoimenpide, jonka suorittamista ei voida siirtää vahinkoa aiheuttamatta. Välitön korjausoikeus on vuokranantajan kannalta välttämätön esimerkiksi silloin, kun rakennuksessa on tapahtunut vesivahinko. Vaikka osapuolet olisivat sopineet, että muutos- ja korjaustyöt ovat vuokralaisen vastuulla, vuokranantaja saa aina käyttää välitöntä korjausoikeuttaan. Tämä perustuu siihen, että kyseessä on vuokranantajan omaisuus ja sen säilyttäminen.

Remonteista ilmoittaminen vuokralaiselle

Esimerkiksi saniteettitiloja tai keittiötä remontoitaessa asumisolosuhteet heikkenevät olennaisesti siitä, mitä vuokrasopimukseen on kirjattu, jolloin vuokralaisella on oikeus kohtuulliseen vuokranalennukseen. Yksiselitteistä ohjetta alennuksista ei ole kuitenkaan olemassa, joten vuokranantajan on yhdessä vuokralaisen kanssa määriteltävä haitat ja niiden vaikutus asumiseen. Suositus vuokran alennuksen määrästä on 15-30 prosenttia siltä ajalta kun remontista on haittaa.

Eli siis, vuokrasin asunnon kerrostalosta kesäkuun alussa. Vuokra-asunnon esittelytekstissä ei tullut millään tavalla ilmi tuleva remontti ja näyttöönkään en päässyt sillä huomasin sen vain paria tuntia ennen kuin se oli ja olin sillä hetkellä toisella puolella Suomea (tokikaan tästä en voi muuta kuin itseäni syyttää). Kun sitten muutin tänne päivän koitettua, remontti oli jo käynnissä! 

Sisällysluettelo

Vuokranantajalla on monia oikeuksia sekä velvollisuuksia, jotka perustuvat sekä lakeihin että hyvään vuokratapaan. Tästä oppaasta löydät helposti tiedot omistamasi asunnon turvalliseen ulosvuokraukseen, kuten ohjeet vuokrasopimuksen laatimiseen sekä neuvoja vuokrattavan asunnon remonteista, avainten hallinnasta ja verotuksesta. Saat myös konkreettisia vinkkejä kannattavan ja luotettavan vuokrasuhteen luomiseen. Opas auttaa sinua niin aloittaessasi vuokrasuhdetta kuin ongelmatilanteissakin.

Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 27 §:n mukaan vuokran tarkistamisesta voidaan sopia. Vuokranantajalla on oikeus korottaa vuokraa yksipuolisesti, jos on sovittu, että vuokranantajalla on vuokrasuhteen aikana oikeus yksipuolisesti määrätä vuokran korotuksen ajankohta tai määrä, ja tämän lisäksi on sovittu myös perusteesta, jonka mukaan vuokraa saadaan korottaa. Yleensä tällainen peruste on esimerkiksi vuokran sitominen indeksiin. Vuokranantajan on ennen korotetun vuokran voimaantuloa kirjallisesti ilmoitettava vuokralaiselle uusi vuokra ja sen voimaantuloajankohta.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Kesämökin sähköliittymä tuli yli kuusi kertaa kalliimmaksi kuin mitä mökin ostajille oli ennen kaupantekoa ilmoitettu. Ostajan mielestä myyjä ja välitysliike olivat velvollisia korvaamaan ilmoitetun ja toteutuneen hinnan välisen erotuksen eli 17 000 euroa. Sekä myyjä että välitysliike kiistivät vaatimuksen. Välittäjä kertoi tiedon perustuneen myyjän ilmoitukseen. Myyjä puolestaan kertoi tiedon koskeneen 1-vaiheliittymän hintaa, jonka hän oli selvittänyt sähköyhtiön kanssa noin viisi vuotta aiemmin.