Press "Enter" to skip to content

Jätevesiasetus hinta

Tee opastettu jätevesiselvitys Rakentaja.fi-palvelussa – ilmaiseksi

On kuitenkin syytä muistaa, että uusi asetus korvaa edellisen asetuksen, mutta vesilain ja muiden ympäristön suojelua koskevat lait ovat edelleen voimassa, ja niihin ei uuden asetuksen ikäraja vaikuta. Olemassa olevat jäteveden käsittelyjärjestelmät on myös pidettävä toimintakunnossa ja korjattava tarvittaessa, vaikka parannuksia ei edellytetäkään.

Hakulomake

Kiistelty haja-asutusalueiden jätevesiasetus eli kavereiden kesken «paskalaki» ei vaadi kymmenen tuhatta euroa kustantavan pienpuhdistamon hankkimista, vaikka kauppamiehet sitä ensimmäisenä tyrkyttävätkin. Uuden Suomen haastattelemien kuntien ympäristöviranomaisten mukaan esimerkiksi vähemmän mainostettu vaihtoehto, kuivakäymälä, tulisi rutkasti halvemmaksi ja on nykyisin toimivuudeltaan täysin käypä ratkaisu.

Pullonkauloja?

Muilla kuin pohjavesialueilla ja hieman kauempana rannasta olevilla kiinteistöillä voi edetä oman aikataulun mukaan ja vanhan kiinteistön talousvesien käsittelyn tulee täyttää perustason vaatimukset vasta, kun kiinteistössä tehdään vesi- ja viemärijärjestelmän korjaus tai uuden rakentamiseen verrattava remontti tai laajennus. Uudet kiinteistöt on aina rakennettava vaatimusten mukaisesti.

Uuden jätevesijärjestelmän takaraja lähenee – yllättävä pulma voi nostaa hintoja

Uuden jätevesiasetuksen mukaisesti ranta- ja pohjavesialueilla sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmien kunnostukseen on kuitenkin aikaa enää reilu vuosi. Pääsääntöisesti kaikkien haja-asutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmä on kunnostettava ensi vuoden lokakuun loppuun mennessä, jos kiinteistö on pohjavesialueella tai vesistöjen lähellä.

Jätevesijärjestelmän suunnitelma ja lupien hakeminen

Pätevöitynyt suunnittelija laatii kunnan ohjeiden mukaisesti jätevesisuunnitelman. Jätevesijärjestelmän rakentaminen tai uusiminen vaatii aina rakennusluvan. Suunnitelma on esitettävä kunnan lupaviranomaiselle liitteenä rakennuslupahakemukseen, kun kyseessä on uusi rakennus tai kiinteistö. Rakennusvalvonnasta haetaan toimenpidelupaa, kun kyse on vanhan järjestelmän uusimisesta.

Jätevesiprojekti etenee näin

Jätevesiprojekti edessä? Ennen vuotta 2004 rakennetuilla haja-asutusalueen kiinteistöillä, jotka sijaitsevat pohjavesialueella tai enintään 100 metrin päässä rannasta, on oltava ympäristönsuojelulaissa määritellyn perustason puhdistusvaatimusten mukainen jätevesien käsittelyjärjestelmä asennettuna 31.10.2019 mennessä. Aikaa asentaa tai kunnostaa oman mökin tai omakotitalon jätevesijärjestelmä asetuksia vastaavaksi on enää kaksi kesää. 

Meiltä saatte A-suunnittelijapätevyyden omaavan jätevesisuunnittelijan kiinteistöllenne jätevesijärjestelmän suunnittelemaan. Suunnittelemme paljon asuinkiinteistöjen jätevesijärjestelmiä, mutta myös erikoisempia kohteita, kuten leirikeskuksia, maitotiloja, tms. Tarvittaessa saatte myös KVV-työnjohdon jätevesijärjestelmän asentamiseen. Voimme myös antaa tarjouksen tuotteistanne.

– Karkean arvion mukaan joka neljänteen tai joka viidenteen mökkiin tarvitaan pienempiä tai isompia muutoksia jätevesijärjestelmään. Voi riittää, että umpisäiliöön tarvitaan pieni täyttymishälytin tai sitten koko järjestelmä pitää laittaa uudestaan kuntoon, kertoo jätevesineuvoja Minttu Peuraniemi vesiensuojeluyhdistys Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristöstä.

Kohti vähäpäästöisempää makkaranpaistoa

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn sääntely muuttui eräin osin. Ympäristönsuojelulain (527/2014) muutos (19/2017) ja sen perusteella annettu uusi hajajätevesiasetus (157/2017) tuli voimaan 3.4.2017. Sääntelyä on kohtuullistettu hallitusohjelman mukaisesti. Muutokset koskevat ennen vuotta 2004 voimassa olleisiin rakentamisajankohdan mukaisiin vaatimuksiin tai myönnettyyn rakennuslupaan perustuvia käyttökuntoisia jätevesijärjestelmiä, joiden sijainti määrää, milloin niiden on täytettävä jäteveden käsittelylle asetetut vaatimukset.

Jätevesiasetus on valmisteltu v 2001 – 2002 kokoomuksen ollessa SDP:n Lipposen hallituksessa.
Keväällä 2003 tuo valmis asetus esiteltiin RKP:n ympäristöministerille Enestamille, joka onneton pani nimen paperiin tietämättä ollenkaan mitä se tarkoitti. Tuolla hetkellä oli juuri Jäätteenmäen lyhytikäinen hallitus kaatumassa ja juuri sen vuoksi tuo surkea asetus meni läpi kenenkään kiinnittämättä siihen huomiota.

Suomen Kylätoiminta ry:n toteuttama Jässi-jätevesihanke tarjoaa Pohjois-Karjalan kuntien alueella vakituisesti ja vapaa-ajan asutuille kiinteistöille maksutonta, puolueetonta ja ajantasaista jätevesineuvontaa. Hankkeessa tarjotaan kiinteistökohtaista neuvontaa yhdessä kuntien ympäristöviranomaisten kanssa valituilla vesiensuojelullisesti tärkeillä alueilla sekä yleisneuvontaa erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen kautta.

Lehdet

Selvitys ja käyttö- ja huolto-ohjeet on säilytettävä kiinteistöllä, ja järjestelmää on käytettävä ohjeiden mukaisesti. Ympäristönsuojeluviranomainen pyytää selvityksiä alueittain ja arvioi, miten olemassa olevaa kiinteistökohtaista jätevesijärjestelmää on parannettava, että se täyttää uuden asetuksen vaatimukset. Pelkän jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen vaatii rakennusvalvontaviranomaisen toimenpideluvan. Jos muutos/korjaustyöt ovat laajoja ja aiheuttavat muitakin muutoksia, voidaan tarvita rakennuslupa.

Kouvolan kaupunki

Uudistettu valtioneuvoston asetus (209/2011) talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla astui voimaan 15.3.2011. Tämä asetus määrittää vaatimukset talousjätevesistä ympäristöön joutuvan kuormituksen vähentämiseksi. Jäteveden käsittelyjärjestelmän tulee soveltua käyttökohteeseen ja sitä tulee voida käyttää ja huoltaa siten, että saavutetaan asetuksessa vaaditut käsittelyvaatimukset.