Press "Enter" to skip to content

Järjestyslaki 2018

Päävalikko

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske erityisen luvan tai ilmoituksen mukaista anniskelualuetta taikka yksityisessä käytössä olevan kulkuneuvon sisätilaa. Se ei liioin koske alkoholijuoman nauttimista puistossa tai muulla siihen verrattavalla yleisellä paikalla siten, että nauttiminen sekä siihen liittyvä oleskelu ja käyttäytyminen ei estä tai kohtuuttomasti vaikeuta muiden oikeutta käyttää paikkaa varsinaiseen tarkoitukseensa.

Suomen ensimmäinen 5G-puhelin myytiin asiakkaalle Helsingissä

Päihdyttävän aineen nauttiminen yleisellä paikalla taajamassa ja julkisen liikenteen kulkuneuvossa on kiellettyä. Nauttimiskielto ei koske alkoholijuoman nauttimista puistossa tai vastaavalla yleisellä paikalla. Alkoholin nauttiminen sekä siihen liittyvä oleskelu ja käyttäytyminen eivät kuitenkaan saa kohtuuttomasti vaikeuttaa muiden oikeutta käyttää paikkaa sen varsinaiseen tarkoitukseen.

Järjestyslain mukaan yleisen järjestyksen häiritseminen metelöimällä tai muulla tavoin on kielletty julkisella paikalla tai muualla kuin yleisellä paikalla, jos toiminnan vaikutus ulottuu yleiselle paikalle, mitään määriteltyä hiljaisuusaikaa ei järjestyslaista löydy. Kotirauhan häirinnästä on säädetty rikoslaissa ja se on kiellettyä toimintaa. Taajama-alueiden yleisistä melutason ohjearvoista säädetään erikseen ympäristönsuojelulaissa

Järjestyslain velvoittama toiminta

Eläinsuojelulaki määrää eläinten pitopaikkaa, hoitoa ja kohtelua koskevista asioista. Lisäksi eläinsuojelulaissa säädetään eläimille suoritettavista toimenpiteistä, kuten leikkauksista ja eläimen lopettamisesta. Laki ottaa kantaa myös talteen otettujen eläinten kohteluun. Kyseisessä laissa säädetään myös niistä seuraamuksista, joita koituu eläinsuojelurikkomuksista.

Järjestysmääräykset

Taloyhtiön järjestysmääräykset kertovat talon yhteisistä säännöistä. Järjestysmääräykset kannattaa hyväksyttää yhtiökokouksella. Asunto-osakeyhtiöillä on pakollinen yhtiöjärjestys, mutta siinä ei kerrota, millaisia sääntöjä asumisessa tulisi noudattaa. Tästä syystä useimmissa asunto-osakeyhtiöissä on erilliset järjestysmääräykset. Järjestysmääräyksillä pyritään lisäämään asukkaiden viihtyvyyttä ja turvallisuutta. Järjestysmääräyksissä kerrotaan esimerkiksi ulko-oven aukioloajoista, kotieläinten pitämisestä tai yhteisten tilojen käyttöohjeista.

Lukijalta: Työelämä on huonontunut – sen pitäisi olla pinnallista viihdettä

Hämeenlinnassa oli Kiuruveteen verrattuna se hyvä puoli, että koirankakkapusseja varten oli omat roskiksensa ulkoilualueilla muutaman sadan metrin välein. Ehkä Kiuruvedelläkin kannattaisi miettiä, josko jätehuoltoa kehitettäisiin ulkoiluviihtyvyyden parantamiseksi? Se maksaa, mutta sitä vartenhan on mahdollista kerätä niitä koiraveroja sen verran kuin roskikset ja niiden tyhjennys maksavatj

Suomelta inhimillinen ele – kahdeksan pelastetun tur­va­pai­kan­ha­ki­jan ottaminen näyttää esimerkkiä muttei kerro suuresta lin­jan­muu­tok­ses­ta

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja ja ympäristöterveydenhuoltoyksikön päällikkö Eija Kaliste on 14.3.2018 vastannut eläinsuojeluyhdistyksen tiedusteluun sellaisista irrallaan tavatuista eläimistä, joilla tiedetään olevan omistaja, seuraavasti:

Tilapäisistä erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavista toiminnoista, kuten ilta-aikaisista ulkoilmakonserteista, moottoriurheilukilpailuista, ja tietyistä rakennustöistä, on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Meluilmoituslomake ja lisätietoa meluilmoitusmenettelystä löytyy kohdasta Luvat ja ilmoitukset.

Päävalikko

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Ilmoita havaintosi

Asunnonhaun mahdollistavia uusia järjestysnumeroja  viime vuonna kirjattiin 606 kpl. Hakijoiden määrien lisääntyminen nousu näkyi kaikilla KUUMA-kuntien ja  Helsingin seudun talotoimijoilla. Kerava pärjää  sijaintikisassa hyvin. Keravan kohteet ovat erittäin kysyttyjä, sillä muiden asumismuotojen tavoin asoasumisessakin sijainti vaikuttaa kysyntään merkittävästi. Myöskään asumiskustannukset huomioiden ei ole mikään ihme, että asoasuntojen suosio kasvaa.

Joo, odotin tähän asialllisia kommentteja, mutta turha toivo. Mutta mielenkiintosta toisaalta nää lait, lakimiesten tarttee olla taitavia ku näitten kans touhuu. Tässä ny tavote päästä sopuun asiasta, niin et kaikilla hyvä, myös kissalla. En mä vanhaa kissaa joka ikänsä ulkoillu telkee yks kaks neljän seinän sisään. Armollisempaa on sit antaa se vaik maalle hiirestään. Taikka lopettaa.

Lisää aiheesta: 

”Uotilassa liikkuu koira omistajansa kanssa ilman hihnaa. Kehotuksista huolimatta henkilö ei pidä koiraansa kytkettynä eikä koira ole omistajansa hallinnassa, vaan tekee liian innokkaasti tuttavuutta muiden koirien kanssa. Olisi harmillista, jos tuo nätti ja kiltin oloinen koira loukkaa itsensä kontaktissa toisen koiran kanssa, saati, jos kytkettynä oleva koira saa traumoja tai loukkaa itsensä.”.

The Voice of Finlandin uusi kausi alkoi 4. tammikuuta!

Lainsäädäntö määrittää yksiselitteisesti (Maankäyttö- ja rakennuslaki 166 §, Järjestyslaki 5 §, Pelastuslaki 13 §), että kiinteistön omistaja on vastuussa siitä, että kiinteistö ympäristöineen on turvallinen sekä asukkaille, ohikulkijoille että katolla työskenteleville ammattilaisille. Usein vastuunkantajina toimivat taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä. On surullisia esimerkkejä tapauksista, joissa kyseiset tahot on tuomittu vastuuseen putoavan lumen tai jään ohikulkijalle aiheuttamista vahingoista.