Press "Enter" to skip to content

Janakkala kartta

Karttatiimi palvelee

Kristillinen hautauskulttuuri pohjautuu juutalaiseen perinteeseen, jonka mukaan hautaamisella osoitettiin vainajalle kunnioitusta. Vastaavasti hautaamatta jättäminen oli häpäisy. Hautaristi on ollut jo varhain keskeinen symboli kuvaamaan surua, iloa ja ylösnousemusta. Kristinuskon vakiintuessa hautoja sijoitettiin joko kirkon lattian alle tai viereiseen kirkkomaahan. 1800-luvun alussa vainajien hautaaminen kirkon lattian alle kiellettiin. Janakkalan kirkon lattian alle hautaaminen päättyi vuonna 1780.

Taksiliiton toimitusjohtaja nimesi taksiuudistuksen epäkohtia ja toivoi lakimuutoksia: "On kuljettajia, joille asiakkaan täytyy neuvoa reitti"

Lauantaina heti puolen yön jälkeen Riihimäen Uramossa poliisi pysäytti mopon, jota kuljettanut 16-vuotia poika puhalsi törkeää rattijuopumusta osoittavat lukemat. Kyydissä hänellä oli 15-vuotias poika, joka myös oli voimakkaasti päihtynyt. Poliisi kuljetti pojan kotiin ja hänen hallussaan olleet keskioluet hävitettiin.

Suomen sää

Erityisesti haluamme nostaa esille jo olemassa olevaa maastopyöräily- reittien tarjontaa ja maastopyöräilyn mahdollistavaa monipuolista tarjontaa. Olemme valmistelemassa myös ensi vuodelle yhteistyöprojekteja Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan kanssa, jotta saisimme lisää maastoon merkittyjä reittejä.  Se vie aikaa, koska silloin tarvitaan reitin varrelta kaikkien maanomistajien luvat. Haluamme tehdä yhteistyötä myös aktiivisesti muiden tahojen kanssa eri yhdistysten ja hankkeiden kanssa maastopyöräilyn olosuhteiden parantamiseksi.

Kilpailutus suoritetaan avoimena menettelynä, jonka pohjalta valitaan yksi (1) sopimustoimittaja. Kilpailutuksen valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta hinnan painoarvon ollessa 75 p ja laadun painoarvon ollessa 25 p. Tilaaja korostaa, että Janakkalan kunnan omat palveluyksiköt eivät osallistu tarjouskilpailuun, vaan tavoitteena on ulkoistaa toiminta luotettavalle ja tehokkaalle sopimuskumppanille.

S

Mukava metsärata. Tiit OK, korit OK. Väyläkuvaukset OK, joskin ehkä vähän tarkempia voisivat olla, nyt väylän alue peittää kaiken muun alleen, eli polut ja puut väylällä eivät näy kuvassa, se hämää vähän varsinkin polkujen osalta niillä väylillä joilla kori ei helposti näy tiille. Opasteita korilta toiselle on jonkun verran, pääosin kuljetuimman polun valitseminen vie seuraavalle tiille, mutta ratakartan kanssa kuitenkin kannattaa liikkua, että lähtee oikeaan suuntaan korilta.

Hovi-sana on lainautunut suomeen muinaisruotsin saksalaisperäisestä sanasta hof, jota nykyruotsissa vastaa hov. Merkitys ’hallitsijan asunto ja henkilöstö’ lienee tullut suomen kieleen varhaisten kirjallisten lähteiden kautta.

Kansan suussa hovi on merkinnyt ’kartanoa, suurta maatilaa’ etenkin itämurteissa. Siitä on eniten tietoja Etelä- ja Pohjois-Karjalasta, Savosta ja Inkeristä sekä länsimurteiden puolelta Kymenlaaksosta. Muutamia tietoja on Hämeestä ja Kainuusta.

Hämeen virkistysalueyhdistyksen tarkoituksena on turvata ja kehittää sekä maakunnan oman väestön että tänne suuntautuvien ihmisten virkistysmahdollisuuksia, säilyttää ja vaalia maakunnan luonnon ja maiseman omaleimaisuutta. Yhdistys avustaa maanhankinnassa sekä koordinoi alueiden ja Ilvesreitistön ylläpitoa ja kehittämistä. Alueiden hoidosta ja kehittämisestä vastaa alueen sijaintikunta.

Lentokenttäliikenne

Pohjaveden pinnat ovat kesäiseen tapaan laskussa lähes koko maassa aivan maan pohjoisosia lukuun ottamatta, jossa maa on yhä roudassa. Luontainen kesäkauden lasku pohjavesissä aiheutuu kun kokonaishaihdunta on suuri, mikä aiheuttaa maankosteuden vajeen. Tällöin sadevesi harvemmin imeytyy pohjavedeksi asti. Pinnat ovat yleisesti 20–35 cm ajankohdan kesiarvoja alempana, mutta Pohjois-Savossa on havaittu paikoitellen myös 100–120 cm alle keskiarvon lukemia.

Lakisääteiset radonmittausalueet Suomessa, Säteilyturvakeskus

Aloituspaikaksi valitsimme Viralanjärven, joka on näppärästi Helsingintien varrella. Kajakit järveen ja menoksi. Ensimmäiset jäät tulivat vastaan jo parin sadan metrin jälkeen. Muutaman sadan metrin rypemisen jälkeen päästii järven sulalle puolelle. Eipä tarvinnut kauaa meloa kun oli taas jäätä vastassa, parin sadan metrin pätkällä oli noin 15 mm jäätä, josta oli paikoitellen jo hieman vaikeuksia päästä läpi.

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Kansainväliseen koululaisprojektiin kuuluva renkolainen Ilpo-sääksikoiras sai kutsumanimensä 1970-luvulla sääksiprojektissa mukana olleen Ilpo Painilaisen mukaan. Sääksisäätiön työryhmä Ilmari Häkkinen, Juhani Koivu ja Harri Koskinen asensi aurinkopaneelilla toimivan Microwaven 30 gramman GSM/GPS lähettimen Ilpolle 17.7.2014. Ilpo, jolla oli alumiinirengas M-55992 ja punainen lukurengas X3 ja joka painoi 1 390 g, oli rengastettu jo pesäpoikasena 30.6.2008 Janakkalan Sääjärven lähistöllä.