Press "Enter" to skip to content

Jamk pisterajat 2019

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Esivalintakokeen perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. JAMKin varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan 2,5-kertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden, poislukien kuntoutuksen ohjaaja (AMK), monimuotototeutus, jossa kutsutaan kolminkertainen määrä aloituspaikkoihin nähden. Esivalintakokeen tulos nollautuu lopullisessa valinnassa.

Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin

Suomalaisella tutkintotodistuksella hakevien todistuskopiot tarkistetaan vain hyväksytyksi tulleilta. Poikkeuksena ovat ennen vuotta 1990 suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet, joiden on ladattava liite hakemuksensa perusteena olevasta tutkintotodistuksesta hakemukselle tai toimitettava todistuskopiot ennalta ilmoitettuna määräaikana korkeakoulujen hakijapalveluihin.

Energia- ja ympäristötekniikka, Konetekniikka, Rakennustekniikka, Talotekniikka

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Sinun tulee osallistua sen hakukohteen valintakokeeseseen, jonka olet valinnut hakulomakkeella ylimmäksi tietojenkäsittelyn toiveeksi. Tietojenkäsittelyn päivätoteutukseen hyväksytään myös tietojenkäsittelyn monimuotototeutuksen valintakoetulos. Tulos siirtyy niiden hakukohteiden kesken, jotka tekevät valtakunnallista valintakoeyhteistyötä. Tietojenkäsittelyn koulutus muodostaa oman valintakoeryhmänsä.

Main navigation FI

Sosiaali- ja terveysalan valintapäivän soveltuvuustutkimus sisältää erilaisia osioita, joilla tutkitaan oppimis-, työskentely- ja sosiaalisia valmiuksia sekä motivaatiota. Oppimisvalmiuksia tutkivia kirjallisia testejä ovat mm. matemaattisen, kielellisen, loogisen päättelyn ja hahmotuskyvyn testit. Työskentely- ja sosiaalisia valmiuksia tutkitaan luonteen ominaisuuksia sekä ajattelu- ja toimintatapoja tutkivilla testeillä. Psykologin haastattelussa keskitytään erityisesti motivaatiotekijöiden tutkimiseen. Soveltuvuustutkimuksen toteuttavat opiskelijavalintaan perehtyneet psykologit.

Tietoa valintakokeista ja ennakkoaineistoista

Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä). Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Hakijan toivotaan esittävän hakemuksensa liitteenä lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaava päätös, mikäli sellainen on.

Kevään 2019 yhteishaussa todistusvalinnassa valituksi tulleet näkevät oman tilanteensa Oma Opintopolku -palvelusta. Jos tulit valituksi haluamaasi koulutukseen todistusvalinnassa, sinun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Oma Opintopolku -palvelusta oman tilanteensa näkevät vain ne, jotka ovat tulleet hyväksytyksi todistusvalinnassa. Jos hakija on päässyt varasijalle todistusvalinnassa, varasijatilanteen näkee vasta kun valintakokeisiin osallistuvien tai motivaatiokirjeen perusteella valittavien tulokset on julkaistu. Kaikki tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2019. 

Sosiaali- ja terveysalla osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaisiin valintakokeeseen esivalintakokeen perusteella. Valintakokeisiin kutsutaan vähintään kaksinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden.  Valintakoekutsut lähetetään hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen aikaisintaan 10.5.2019 alkaen.

Seuraathan sähköpostiasi säännöllisesti. Tarkista myös roskapostikansio siltä varalta, että viestit päätyvät sinne. Huolehdi, että postilaatikossasi on tilaa viestien vastaanottamiseen. Velvollisuutesi on toimia annettujen ohjeiden ja määräaikojen mukaisesti, joista tiedotetaan Opintopolussa ja sähköpostitse. SeAMK ei vastaa toisen toimijan kuten sähköpostioperaattorin toiminnasta, siinä olevista virheistä tai puutteista. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä SeAMK Hakijapalveluihin, hakijapalvelut(at)seamk.fi.

Alimmat pisterajat KAMKin opiskelijavalinnoissa

Syksyllä 2019 otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa ammattikorkeakoulujen yhteinen AMK-valintakoe. Koe tehdään sähköisesti omalla tietokoneella siinä ammattikorkeakoulussa, jonka on valinnut yhteishaun hakulomakkeessa. Sosiaali-, terveys-, liikunta ja kaunuedenhoitoalalla hakevat tekevät kokeesta seuraavat osiot:

Jatkuvasti päivittyvä raportti päivittyy aina edellisen päivän tiedoilla. Esimerkiksi yhteishaun hakijatilastoihin päivittyvät hakijamäärät kunkin haun alusta lähtien. Hakuajan päätyttyä hakijoiden lopullinen määrä saattaa muuttua hieman hakemusten käsittelyn edetessä. Myös yhteishaun valitut, paikan vastaanottaneet ja aloittaneet -tiedot päivittyvät sitä mukaa kun opiskelijavalinnat etenevät korkeakouluissa. Erillisvalintojen tietojen päivittymiseen vaikuttaa lisäksi se, milloin korkeakoulu tuo tiedot järjestelmään.

Tekniikan alojen sisäänpääsy

LUTin osalta alkupistevalinnan kynnysehtoina on jokin seuraavista 1) pitkän matematiikan kirjoituksista M, 2) fysiikasta C ja pitkän matematiikan ylioppilaskoe hyväksytysti suoritettu 3) kemiasta C ja pitkän matematiikan ylioppilaskoe hyväksytysti suoritettu (pl. laskennallisen tekniikan koulutusohjelma). Mikäli yksi edellisistä ehdoista täyttyy, olet automaattisesti mukana alkupistevalinnassa, joka tehdään yo-todistuksen perusteella ilman valintakoetta.

Centria on kansainvälinen ammattikorkeakoulu, jonka kampukset sijaitsevat Kokkolassa, Ylivieskassa ja Pietarsaaressa. Opiskelijoita Centriassa on noin 3 000 ja henkilökuntaa 290. Vuosittain Centriasta valmistuu noin 490 insinööriä, tradenomia, sosionomia, sairaan-, ja terveydenhoitajaa sekä musiikki- ja yhteisöpedagogia. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita valmistuu vuosittain noin 40.

Yli 47 000 opiskelijaa on saanut opiskelupaikan korkeakoulujen yhteishaussa. Opiskelupaikka irtosi vajaalle kolmannekselle hakijoista, sillä heitä oli liki 153 000. Pelkän ylioppilastutkintotodistuksen perusteella yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin valittiin noin 7 500 hakijaa eli 18 prosenttia uusista opiskelijoista.

Opinnot koostuvat työelämätaidoista, pedagogiikasta, johtamisesta, palvelusta, myynnistä ja yrittäjyydestä, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta, mitkä kytketään läheisesti oppimista edistäviin työelämäprojekteihin. Oppimista tuetaan tutkivan ja kehittävän työotteen mukaisella opiskelulla. Suuntautumisopinnoissa syvennytään kilpa- ja huippu-urheilun, kunto- ja terveysliikunnan tai liikuntapalveluiden toimintaympäristöjen mukaisen ammattitaidon kehittämiseen. Näissä toiminta­ympäristöissä osaamista voidaan syventää myös soveltavan liikunnan näkökulmasta.