Press "Enter" to skip to content

Isännöitsijä koulutus hämeenlinna

Isännöinnin ammattitutkinto

Koulutus toteutetaan opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti monimuotokoulutuksena. Monimuotokoulutus tarkoittaa lähi-, etä- ja verkko-opetusta, ohjattuja harjoituksia, itsenäistä työskentelyä sekä työpaikalla oppimista. Opiskelija hankkii itse alan yrityksestä soveltuvan paikan, jossa työpaikalla oppiminen toteutetaan. Jos työnantaja ei maksa em. ajalta palkkaa, kysymykseen tulee koulutussopimus. Palkallisessa työssä kysymykseen tulee oppisopimus. Opiskelu vaatii oma-aloitteisuutta ja itseohjautuvuutta.

Mitä isännöitsijän koulutus kertoo?

Suomen lainsäädäntö ei edellytä isännöitsijältä tiettyä tutkintoa. Alalle on siis teoriassa vapaa pääsy, mutta käytännössä monenlaista osaamista tarvitaan. Isännöintiliiton koulutuspäällikkö Satu Lindénin mukaan isännöitsijän on oltava perillä taloyhtiöiden taloudesta, hallittava asiakaspalvelu, viestittävä vaikuttavasti sekä tunnettava kiinteistöjuridiikkaa ja -tekniikkaa.

Auktorisoitu isännöitsijä -pätevyys

Isännöinnin ammattitutkinnon suorittaneella on isännöinnin tehtävissä edellytetty ammattitaito. Valinnaisista tutkinnon osista riippuen hän on erikoistunut asunto-osakeyhtiö-, vuokratalo- tai toimitilaisännöintiin sekä syventänyt osaamistaan asumisneuvonnassa, teknisissä palveluissa, uudiskohteen isännöinnissä tai isännöintityöhön liittyvässä kehittämishankkeessa.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opetussuunnitelmat

Muuntokoulutuksessa opinnot suunnitellaan yksilöllisesti perustuen opiskelijan aiemmin hankittuun osaamiseen. Suoritettavat opinnot (75 op) valitaan ryhmälle ajoitetusta opetussuunnitelmasta. Opinnot voivat suuntautua talonrakennuskohteiden rakennesuunnitteluun, talonrakentamisen tai infrarakentamisen projektien johtamiseen. Koulutuksen suunniteltu kesto on 1,5 vuotta.

Koulutuksen tavoitteena on perehtyä isännöintialan sopimuksiin, asiakirjakäytäntöihin ja viranomaisilmoituksiin sekä asunto-osakeyhtiön isännöintiin. Koulutuksen aikana suoritetaan isännöinnin ammattitutkinnon osat isännöinnin toimintaympäristön hallinta ja asunto-osakeyhtiön isännöinti. Tutkinto on mahdollista suorittaa loppuun oppisopimuskoulutuksena, mikäli työllistyt isännöinnin tehtäviin.

Isännöinti Helsinki Hämeenlinna Tampere

”Kun perustimme Ohjelmistoyrittäjät ry:n (nykyinen Ohjelmisto- ja e-business ry) vuonna 1989, ajatuksenamme oli luoda foorumi, jonka kautta loisimme yhteyden avainpelaajien välille. Toimialamme on kehittynyt voimakkaasti ja alalle on tullut valtava määrä uusia kasvuyrityksiä. Toivon, että jokainen ohjelmistoyrityksen johtoon kuuluva henkilö ja alalla toimiva yrittäjä liittyy mukaan yhdistyksen toimintaan ja antaa oman panoksensa ohjelmistoalan menestymiseksi.”

Hallitusammattilaiset / Asiantuntijat

KTM, isännöinnin peruskoulutus (IK)

Kokenut puheenjohtaja ja hallituksen jäsen taloyhtiöissä. Erityisosaamisalueina asunto-osakeyhtiön hallinnolliset ja  taloudelliset asiat sekä tulevaisuuden uudistukset ja strategia. Dynaamisen hallituskulttuurin luominen hallitustyöskentelyssä ja viestinnän kehittäminen. Kokemusta talohtiöiden suurista remonteista (pl. putkiremontit).

Halukkuus toimia asuntoyhtiöiden hallituksen puheenjohtajana ja yhtiökokouksen puheenjohtajana.

Tehtävämme on auttaa asiakkaitamme menestymään.

CSC on erityistehtäväyhtiö. Omistajamme, Suomen valtio ja suomalaiset korkeakoulut, määrittelevät olemassaolomme tarkoituksen. Tuotamme palveluita erityisesti valtion ja korkeakoulujen tarpeisiin. Voittoa tavoittelemattomana osakeyhtiönä emme tavoittele taloudellista voittoa, vaan pyrimme erityisosaamisellamme varmistamaan, että asiakkaamme saavat parhaat edellytykset menestyä.

Yhteystiedot, vaalit

Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta suunnittelee Varhaiskasvatuksen pedagogiikan professuurin perustamista Opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampukselle. Professuurin alueena on varhaisvuosien ja esikouluvaiheen pedagogiikka, varhaiskasvatusikäisten lasten ympäristöpedagoginen taide- ja taitokasvatus sekä mobiilioppiminen. Tehtävään valittavalta edellytetään vahvaa osallistumista Turun yliopiston norssipäiväkodin varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan ja opettajankoulutuksen koulutusviennin kehittämis- ja kokeilutoimintaan. Professuurin täyttö aloitetaan alkuvuodesta 2018.

Kiteen kaupunki

Yksi myyntityöhön liitettävistä myyteistä on, että myyjät ovat kilpailuhenkisiä. Pitääkö väite paikkansa ja millainen rooli erilaisilla kilpailuilla on myyntityölle? Fonecta on tunnettu vahvasta myyntiorganisaatiostaan ja myyjiä kannustetaankin useilla eri tavoilla menestymään mahdollisimman hyvin työssään. Kysyimme kahdelta Fonectan huippumyyjältä, millainen vaikutus kilpailuilla ja muilla kannustimilla heidän työlleen on.

Laatuverkostojen jäsenet ovat sitoutuneet systemaattiseen laadunkehittämiseen. Vähintään kerran vuodessa mitataan hoitoyksiköiden työn laatua. Conmedic tekee mittaustulosten analysoinnin ja tilastotieteelliset vertailut. Tämän jälkeen tulokset palautetaan takaisin hoitoyksiköihin, joiden tehtävänä on toteuttaa tarvittavat hoidon parantamiseen tähtäävät toimet. Valtimotautien ehkäisyn ja Työterveyslaatuverkosto kokoontuu kumpikin kahdesti vuodessa koulutukseen ja kokemusten jakamiseen.

– Osa-aikaisena työskennellessä minulle ei asetettu tiukkoja vaatimuksia työmääristä vaan riitti, kun osasin kertoa, kuinka paljon ehdin seuraavina viikkoina tekemään töitä. Työmäärät Vertexillä asetetaan opiskelun viemän ajan rajoihin, eikä toisinpäin. Kertaakaan ei ole tullut tilannetta, jossa olisin jonkun muun päätöksellä joutunut jättämään kouluasioita tekemättä, Wikholm kertoo.

Opinnäytetyö voi olla koulutusalojen erilaisista lähtökohdista johtuen ammatillisen alueen käytännön asiantuntijatehtävä, soveltavaa tutkimusta tai muuta alaan liittyvää kehitystoimintaa. Myös eri tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden yhteiset opinnäytetyöt, joissa ongelmiin haetaan laaja-alaisia ratkaisuja, ovat suotavia. Toivottavaa on, että voisit kytkeä opinnäytetyön harjoitteluun. Opinnäytetyön tulee ratkaista työelämän tarpeista nousevia ongelmia.

Pikaruokatyöntekijä

Suomalaisuus, suomalainen sisu, luotettavuus, oikeudenmukaisuus, yhteisöllisyys ja eettiset arvot kuuluivat jo viime vuosituhannella filosofiaamme. Kumppanuuksien, toimitus-ketjujen, ja asiakkuuksien hyvä hallinta ja holding olivat ja ovat edelleen toiminnan kivijalkoja. Luottamuspääoman sekä sosiaalisen pääoman rakentaminen pitkissä kumppanuuksissa ja asiakaskohtaamisissa luovat tulevaisuudelle perustaa.

Onko kaupunkisi tasa-arvoinen? Eriytyvätkö rikkaat ja köyhät omille alueilleen? Vertaile omaa asuinaluettasi Ylen Postinumero­­puntarissa. Kaikki eriytyminen ei ole kielteistä.

Helsinki on aktiivisesti kaavoittanut uutta Jätkäsaarta, johon nousee kerrostaloja silmissä. Vajaan 500 asukkaan Brändö taas muodostuu 1 200 saaresta: ei tarvita kuin muutama uusi korkeasti koulutettu, työssäkäyvä ja hyvätuloinen uusi åvalainen, ja kylän tulevaisuus näyttää vertailussa paljon paremmalta.

Kaupunki ja päätöksenteko

Yhtiön toimitusjohtajan valitsee hallitus. Toimitusjohtaja johtaa ja kehittää yhtiön liiketoimintaa ja vastaa operatiivisesta hallinnosta hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Hän esittelee asiat hallitukselle ja raportoi hallitukselle. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti ja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Kesän Hyvä Asukas -lehdessä tutustutaan Nokian lähimatkailu- ja luontokohteisiin, kesätapahtumiin sekä vapaaehtoistyöhön ikäihmisten parissa. Siinä on myös muistio kaupungin toimipisteiden kesän poikkeuksellisista aukioloajoista. Lehteä voi lukea verkossa tai sen voi ottaa mukaansa eri puolella Nokiaa sijaitsevista jakelupisteistä.