Press "Enter" to skip to content

Indeksirahastot 2019

Sijoittaja.fi:n Suomen parhaat rahastot -rahastovertailu

Vain muutamalla rahastolla on enemmän voittokuukausia kuin tappiokuukausia vertailuindeksiin nähden. Tämä on rahastosijoittajalle tärkeä ominaisuus. Kykeneekö rahasto tasaiseen ylituottoon vai onko tuottoero vain yhden sattuman tulos? Esimerkiksi Taaleri Arvo Markka Osakkeella parhaat kuukausituotot ovat olleet vahvat +10,0 %, mutta 44 %:n voittosuhde on keskimääräisen rahaston tasoa (43 %).

Vuonna 2018 ETF-alalla käytiin kauppaa ennätyksellisesti lähes kahden biljoonan dollarin arvosta, kertoo sijoitus- ja teknologiaratkaisuja tarjoava BlackRock.

Korko-ETF:t jatkavat edelleen yhtenä nopeimmin kasvavista segmenteistä ETF-markkinoilla. iSharesin eri segmenteistä lyhyen duraation ja korkealaatuisten joukkolainojen osuus oli suurin. Tämä johtui siitä, että sijoittajat maailmanlaajuisesti hakivat vastapainoa osakeriskeille, tuloja sekä suojausta nousevia korkoja vasten.

Olemme varanneet tämän jutun vain tilaajille.

Indeksirahasto on sijoitusrahasto, joka sijoittaa rahansa vertailuindeksin mukaiseen osakekoriin. Indeksirahasto ei ota näkemystä osakevalintoihin vaan ostaa osakkeita samalla painolla kuin ne ovat indeksissä. Indeksin painot ja siihen kuuluvat osakkeet tarkistetaan muutaman kerran vuodessa. Tällöin indeksirahasto muuttaa tarvittaessa painotuksia indeksin koostumusta vastaavaksi.

ETF-rahastot ovat pörssinoteerattuja sijoitusrahastoja, joiden kautta on mahdollista sijoittaa esimerkiksi osake- tai kiinteistömarkkinoille arvopaperipörssissä. Tällä hetkellä ETF-rahastot ovat nosteessa, joten jos sijoittaminen kiinnostaa, on hyvä tietää, mitä ETF oikeastaan tarkoittaa. Kerromme tällä sivulla pähkinänkuoressa ETF-rahastojen monista ominaisuuksista sekä niiden tarjoamista sijoitusmahdollisuuksista.

Salkut ja tilit

Superfonden Danmark (”Tanskan Superrahasto”) on Ruotsiin rekisteröity rahasto, jota hallinnoi Öhman Fonder ja jota Nordnetin asiakkaat voivat merkitä Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa ja Norjassa. Rahasto on niin sanottu indeksirahasto, joka pyrkii seuraamaan tanskalaista C25-osakeindeksiä. C25-indeksi koostuu 25 suurimmasta Nasdaq Copenhagen -pörssissä noteeratusta pörssiyhtiöstä. Superfonden Danmark on omistajilleen kuluton, eli sen hallinnointimaksu on 0 %.

Saturday, January 5, 2019

Itse pysyttäydyn edelleen buy-n-hold stock pickingissä. Salkusta löytyy nyt: APH, AVB, BF.B, CNI, HSY, JNJ, PM, TXN, MMM, NVO, SAP, NRE, ATCO ja SHB. Tavoite olisi seuraavan kolmen vuoden aikana ostaa ROK, DIS, PAYX, MSFT, BDX, ERIE, MA ja NKE.

Omat pallit ei vain kestä sitä, että kymmenien vuosien säästöt on vain muutamassa arvopaperissa (ETF:ssä). EUNL on periaatteessa kaikki mitä tarvitset, mutta mitä sitten _kun_ tolle yhdelle ja ainokaiselle omistuksellesi tapahtuu jotain?

Laskimme indeksirahastojen hintoja!

(1) Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty yhteisö. Seuraava lista sisältää kaikki toimiluvan saaneet yhteisöt, jotka sisältävät tyypilliset toiminnot mainituista yhteisöistä, riippumatta siitä, onko toimilupa myönnetty ETA-valtiossa tai ETA-alueen ulkopuolisessa valtiossa ja siitä, onko toimilupa annettu viittauksella direktiiviin:

Tonni ylimääräistä rahaa – mitä aloittelevan sijoittajan kannattaa ostaa?

Sijoittajan ensimmäinen tehtävä on päättää, millaisia yrityksiä tai aloja hän ei halua tukea rahoillaan. Valinnat pitää tehdä itse: haluaako jättää sijoittamatta vaikkapa hiilivoimaan, pornoon tai aseisiin. Sijoittaja joutuu vahvasti miettimään omia arvojaan, sillä ne ovat oikeastaan vastuullisen sijoittajan tärkein työkalu. Vaikka halpamuotiteollisuutta tuottava yhtiö hoitaisi ihmisoikeusasiansa vastuullisesti, niin haluaako sijoittaja olla tukemassa tällaista bisnesmallia alkuunkaan?

Miten sijoitat on yhtä tärkeää kuin mihin sijoitat

Muista vielä, että ensimmäinen päivän aikana tapahtunut 10% osakesalkun lasku on mittari, joka punnitsee hermosi ja talousviisautesi. Ahdistusta voit helpottaa ajattelemalla, että omistamillesi yrityksille ei ole käynyt yön aikana yhtään mitään, mutta sinä kuukautena saat huomattavasti enemmän osakkeita haltuusi samalla hinnalla kuin edellisenä kuukautena. Ennen pitkään syväkin lasku kiritään kiinni ja uudet indeksihuiput rikotaan.

Olen kiinnostunut tästä rahastosta

Danske Bank laajentaa yhteistyötä akavalaisten liittojen kanssa sijoituspalveluihin. Yhteistyö avaa sadoille- tuhansille suomalaisille helpon ja edullisen tavan sijoittaa riippumatta siitä, minkä pankin asiakkaita he ovat. Korkeakoulutetuista sijoittaa suurempi osa kuin kaikista suomalaisista. Aktiivisuus jatkuu myös vuonna 2019, kertoo tuore kyselytutkimus.

Katso myös

Samanlajisten rahasto-osuuksien luovutukseen sovelletaan kuitenkin FiFo-periaatetta eli kunkin erän myyntihinnasta vähennetään osuuksien ostohinnat siinä järjestyksessä kuin osuudet on hankittu, ellei verovelvollinen muuta näytä. Rahastoyhtiön on pidettävä sijoitusrahasto-osuuksista rahasto-osuusrekisteriä, johon on merkittävä rahasto-osuudesta annetun osuustodistuksen tai rahasto-osuusmerkinnän järjestysnumero.

Rahastosäästämisen alkeet

Rahasto, eli sijoitusrahasto, sijoittaa salkunhoitajan johdolla rahastossa olevia varoja esimerkiksi arvopapereihin, raaka-aineisiin, kiinteistöihin, joukkovelkakirjoihin tai hajautetusti kaikkiin näihin kohteisiin. Rahastosäästäminen on rahastoihin sijoittamista, ja siitä kuuleekin usein käytettävän myös termiä rahastosijoittaminen, joka tarkoittaa siis täsmälleen samaa asiaa.

Olen Nordnetin asiakkaana törmännyt tietoon uusista Nordnet Smart -salkku rahastoista, mutta en ole aiemmin tutustunut niihin syvällisemmin. Nyt otin kuitenkin aikaa ja tutustuin näihin Smart-rahastoihin. Itse olen luonteeltani aika pessimistinen ja tavallaan uskon sanontaan ” Jos joku kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, se tuskin on totta”. Lisäksi uskon myös sanontaan, jonka mukaan ”pessimisti ei pety”.

Indeksi kuvaa osakesijoittamisessa tiettyä joukkoa pörssiyhtiöiden osakkeita. Esimerkiksi Helsingin pörssin yleisindeksi (lyhenteeltään OMXH) sisältää kaikkien Helsingin pörssin yhtiöiden osakkeita tasapuolisesti. Indeksi voi olla myös vaikkapa ns. small-cap indeksi, joka kuvaa tietyn pörssin pienimpiä yrityksiä tai ihan mikä tahansa indeksi, jolle määritelmän voi keksiä. Puhekielessä indeksillä tarkoitetaan usein yleisindeksiä.

Maailma on täynnä sijoituskohteita ja jokaisessa on omat ominaisuutensa, joten oikean sijoitusmuodon valinta on kriittinen varsinkin verotuksen ja tukien näkökulmasta. Tämän kirjoituksen tarkoituksena ei ole toimia sijoitusneuvona vaan helpottaa oman valinnan tekemistä. Tämän kirjoituksen luettuasi osaat valita sinulle sopivimman sijoitusmuodon.

Yhteistyössä

Rahastosijoittajan kannattaa olla tarkka, mistä maksaa, muistuttaa Nordnetin osakestrategi Jukka Oksaharju. Salkunhoitaja on hyvä tuntea, jotta ei jäisi pankin maksumieheksi. Jos rahasto riittävästi erottautuu aktiivisuudellaan, salkunhoitaja osaa hommansa ja tuuriakin on matkassa, loppupeleissä tuote saattaa olla sijoittajalle parempi kuin pankille. Jos puolestaan rahasto onkin rakennettu seuraamaan indeksiä mutta se veloittaa aktiivisen rahaston kulut, on pankki kehittänyt itselleen rahastuskoneen.

Se iänikuinen kysymys, josta on väitelty sijoittajien keskuudessa liittyy rahastoihin ja tarkemmin siihen, että kannattaako salkkuunsa haalia aktiivisia vai passiivisia rahastoja? Molemmissa vaihtoehdoissa on selkeät hyvät ja huonot puolet ja molempiin vaihtoehtoihin liittyy niin paljon muuttujia, että oikeaa vastausta tuskin on, mutta sijoittajan on hyvä tietää niiden eroista ja tehdä omat päätöksensä asiaa koskien. 

Varainhoito

Sijoitusrahasto Evli Ruotsi Osakeindeksi on indeksirahasto, joka sijoittaa varansa ruotsalaisiin osakkeisiin Tukholman pörssin kehitystä kuvaavan SIX30-tuottoindeksin mukaisesti. Rahasto seuraa indeksin koostumusta, jolloin sijoituskohteiksi valikoituvat Tukholman pörssin eniten vaihdetut yhtiöt niiden markkina-arvojen mukaisin painotuksin. Rahasto ei tee aktiivisia sijoitusvalintoja tai toimialapainotuksia.