Press "Enter" to skip to content

Indeksirahasto

Katso myös

Vain muutamalla rahastolla on enemmän voittokuukausia kuin tappiokuukausia vertailuindeksiin nähden. Tämä on rahastosijoittajalle tärkeä ominaisuus. Kykeneekö rahasto tasaiseen ylituottoon vai onko tuottoero vain yhden sattuman tulos? Esimerkiksi Taaleri Arvo Markka Osakkeella parhaat kuukausituotot ovat olleet vahvat +10,0 %, mutta 44 %:n voittosuhde on keskimääräisen rahaston tasoa (43 %).

Salkut ja tilit

Superfonden Danmark (”Tanskan Superrahasto”) on Ruotsiin rekisteröity rahasto, jota hallinnoi Öhman Fonder ja jota Nordnetin asiakkaat voivat merkitä Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa ja Norjassa. Rahasto on niin sanottu indeksirahasto, joka pyrkii seuraamaan tanskalaista C25-osakeindeksiä. C25-indeksi koostuu 25 suurimmasta Nasdaq Copenhagen -pörssissä noteeratusta pörssiyhtiöstä. Superfonden Danmark on omistajilleen kuluton, eli sen hallinnointimaksu on 0 %.

SalkunRakentaja

Passiivinen indeksirahasto on myös aktiiviseen salkunhoitoon perustuvia perinteisiä sijoitusrahastoja parempi vaihtoehto, Oksaharju tuumaa. Kustannukset ovat passiivisissa rahastoissa yksinkertaisesti selvästi alhaisemmat. Jos aktiivisen sijoitusrahaston kulut voivat olla jopa kaksi prosenttia, hyppää passiivisissa ihdeksirahastoissa ”pilkku yhden pykälän vasemmalle”, Oksaharju kertoo.

Mitä osakkeita kannattaa ostaa?

Superlaskuri laskee, kuinka paljon säästöä sinulle kertyy, jos säästät tietyn säästösumman kuukausittain ja/tai tietyn kertasijoituksen kuluttomaan rahastoon verrattuna rahastoon, jossa on hallinnointipalkkio. Laskelma perustuu valitsemaasi tuotto-odotukseen, hallinnointipalkkioon ja säästöaikaan. Laskelma huomio kuukausittaiseen tuoton, kuukausisäästämisen kulut, vuotuisen tuoton ja yksittäisen sijoituksen kulut.

– Kyse on osakesijoittamisesta rahaston avulla, joten pääoman menettämisen riski on mahdollinen. Yhtiökohtainen riski jakaantuu 50–70 yhtiöön. Kaikkiin tai valtaosaan rahaston yhtiöistä kohdistuva yhtäaikainen konkurssitilanne, jossa sijoittaja menettäisi pääomiaan lopullisesti, on epätodennäköinen. Ajan myötä indeksistä poistuu yhtiöitä, jotka eivät menesty, ja toisaalta siihen nousee markkina-arvoaan ja pörssivaihtoaan kasvattavia yhtiöitä.

Taulukkoon valittiin rahastoesimerkeiksi osuudenomistajien määrän perusteella suosituimmat yhdistelmä- ja osakeindeksirahasto. Asuntoja koskevat luvut perustuvat Tilastokeskuksen reaalihintaindeksiin pääkaupunkiseudulla ja sen ulkopuolella. Tuottoarviossa ei ole huomioitu asuntojen mahdollisia vuokratuottoja.

Indeksirahastoihin sijoitettaessa sijoitetaan tavallaan pakettiin esimerkiksi jonkin teollisuudenalan tai markkina-alueen arvopapereita (esim. osakkeet tai korkopaperit). Tämä tarjoaa säästäjälle helpomman ja nopeamman tavan aloittaa, sillä on helpompi valita ja seurata paketteja kuin yksittäisiä arvopapereita. Indeksirahastoilla on myös helpompi sijoittaa laajemmin eri maihin ja teollisuudenaloihin, mikä helpottaa sijoitusten hajauttamista.

Suomi

Ensimmäinen ilmiöistä on passiivisen sijoittamisen väkevä nousu. Indeksirahastojen pääomat muodostivat 35 prosenttia kaikista yhdysvaltalaisten rahastojen pääomista vuonna 2017, kun kymmenen vuotta aiemmin vastaava luku oli 15 prosenttia.i Toinen suosiotaan merkittävästi kasvattanut ilmiö on vastuullinen sijoittaminen, jossa huomioidaan niin sanotut ESG-näkökohdat (Environment, Social, Governance eli ympäristö, yhteiskunta ja hyvä hallintotapa).ii

Mitä jos sijoittaminen olisikin helppoa ja kivaa, eikä vaatisi syvällistä perehtymistä aiheeseen? Kiitos indeksirahastojen, tämäkin on mahdollista! Kauhean jännittävää tai erityisen mielenkiintoista indeksiin sijoittaminen ei ole, mutta juurikaan helpommin ei valitun markkinan keskiarvotuottoon voi enää päästä. Mikä on indeksi? Indeksi koostuu tietystä joukosta arvopapereita. Yleensä se muodostetaan jonkin maantieteellisen alueen

{{event.feedback.title || «Feedback»}}

(1) Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty yhteisö. Seuraava lista sisältää kaikki toimiluvan saaneet yhteisöt, jotka sisältävät tyypilliset toiminnot mainituista yhteisöistä, riippumatta siitä, onko toimilupa myönnetty ETA-valtiossa tai ETA-alueen ulkopuolisessa valtiossa ja siitä, onko toimilupa annettu viittauksella direktiiviin:

Indeksi kuvaa osakesijoittamisessa tiettyä joukkoa pörssiyhtiöiden osakkeita. Esimerkiksi Helsingin pörssin yleisindeksi (lyhenteeltään OMXH) sisältää kaikkien Helsingin pörssin yhtiöiden osakkeita tasapuolisesti. Indeksi voi olla myös vaikkapa ns. small-cap indeksi, joka kuvaa tietyn pörssin pienimpiä yrityksiä tai ihan mikä tahansa indeksi, jolle määritelmän voi keksiä. Puhekielessä indeksillä tarkoitetaan usein yleisindeksiä.

ETF-rahastot ovat pörssinoteerattuja sijoitusrahastoja, joiden kautta on mahdollista sijoittaa esimerkiksi osake- tai kiinteistömarkkinoille arvopaperipörssissä. Tällä hetkellä ETF-rahastot ovat nosteessa, joten jos sijoittaminen kiinnostaa, on hyvä tietää, mitä ETF oikeastaan tarkoittaa. Kerromme tällä sivulla pähkinänkuoressa ETF-rahastojen monista ominaisuuksista sekä niiden tarjoamista sijoitusmahdollisuuksista.

Sijoitusrahasto Evli Ruotsi Osakeindeksi on indeksirahasto, joka sijoittaa varansa ruotsalaisiin osakkeisiin Tukholman pörssin kehitystä kuvaavan SIX30-tuottoindeksin mukaisesti. Rahasto seuraa indeksin koostumusta, jolloin sijoituskohteiksi valikoituvat Tukholman pörssin eniten vaihdetut yhtiöt niiden markkina-arvojen mukaisin painotuksin. Rahasto ei tee aktiivisia sijoitusvalintoja tai toimialapainotuksia.

Etkö ole Twitterissä? Rekisteröity, virittäydy seuraamaan asioita, joista välität ja vastaanota päivityksiä tapahtumista.

Ei, mut tuon "200-1000€/kk sijoituksiin" ja "En sijoita enkä säästä ollenkaan" välissä on varmaan muutakin kuin ja-sana sekä tyhjää tilaa? Voiko sen sijoittamisen/säästämisen aloittaa 20€ tai 2€/kk? Koska toi 200€/kk on OIKEASTI puolet TAI ENEMMÄN kuukauden budjetista.

Rahastosäästämisen alkeet

Rahasto, eli sijoitusrahasto, sijoittaa salkunhoitajan johdolla rahastossa olevia varoja esimerkiksi arvopapereihin, raaka-aineisiin, kiinteistöihin, joukkovelkakirjoihin tai hajautetusti kaikkiin näihin kohteisiin. Rahastosäästäminen on rahastoihin sijoittamista, ja siitä kuuleekin usein käytettävän myös termiä rahastosijoittaminen, joka tarkoittaa siis täsmälleen samaa asiaa.

kertoo kuinka tarkasti sijoituksen tuotto on seurannut vertailuindeksin tuottoa. Jos rahaston tracking error on suuri, rahaston tuotto on vaihdellut paljon suhteessa vertailuindeksin tuottoon. Vastaavasti rahaston alhainen tracking error paljastaa historiallisten tuottojen olleen lähellä vertailuindeksin tuottoja. Yleisesti voidaan sanoa, että aktiivisesti hoidettujen rahastojen tracking error on suurempi kuin passiivisesti hoidettujen rahastojen. Indeksirahastojen tavoitteena on pieni tracking error.

Suomalainen rahastoyhtiö Seligson tarjoaa joukon piensijoittajillekin avoimia indeksirahastoja. Indeksirahastot ovat ns. passiivisia rahastoja. Niiden hoitajat eivät käytä aikaansa yksittäisten yritysten arvioimiseen, vaan hajauttavat rahaston sijoitukset kaavamaisesti kaikkiin niihin yrityksiin, joista jokin markkinoiden yleiskehitystä kuvaava indeksi muodostetaan. Sijoittaja tietää, että rahaston tuotto seuraa tarkasti kyseisen osakeindeksin tuottoa rahaston kuluilla ja palkkioilla vähennettynä.