Press "Enter" to skip to content

Hv områder

 

​Vi legger nå ut administrativ informasjon om våre øvelser. Du finner ut hvilket område du tilhører på innkallingskortet, der finner du også oppmøte sted og tid. Her finner du blandt annet informasjon om hva dere skal gjøre på øvelsen, hvordan du kan søke utsettelse og pakningsplan (Hva og hvordan du skal pakke utstyret ditt). 

Organisering

HV dekker hele landet og er geografisk inndelt i 11 distrikter og i 223 områder. I tillegg kommer 11 mobile innsatsstyrker med landkapasiteter, en i hvert HV-distrikt. HV-distriktene har en samlet bemanning på 37 000. De resterende 3 000 er innsatsstyrker. Innsatsstyrkene er en nasjonal ressurs som kan settes inn også utenfor HV-distriktet hvor de er oppsatt. Etter at Sjøheimevernet (SHV) ble nedlagt i 2016 har enkelte HV-områder fått tildelt sjøkapasiteter for å kunne ivareta sikringsoppgaver langs kysten, bemannet med 37 000 soldater pluss 3 000 soldater i innsatsstyrkene

Must Read

VIL VÆRE LANDSDEKKENDE: Sjef Heimevernet, generalmajor Eirik Kristoffersen, ønsker at HV skal være tilstede i hele landet, men slanker strukturen. Han tar dessuten til orde for at HV må få tilført nytt sambandsmateriell, nye lagskjøretøy og at HV bare skal ha HK416 som primærvåpen. Ikke fem våpentyper som i dag. Foto: THORSTEIN KORSVOLD/ALDRIMER.NO

Recent Posts

I beslutningsnotatet, datert 12. juni og med overskriften «Førstelinjeforsvaret: Saksgrunnlag til FSJ LGM 22-23 juni 2015» heter det videre: «Områdestyrkene differensieres for distriktenes forskjellige behov for å optimalisere strukturen i forhold til lokale operative behov og forsterkning av særlige kritiske områder. Enkelte av HVs styrker anbefales utstyrt med nye våpentyper og økt evne til kommunikasjonsødeleggelser.»

 

Det sa HV-sjef Eirik Johan Kristoffersen da han og forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen møtte på høring om objektsikring på Stortinget 27. august 2018. Heimevernets manglende evne til å sikre objekter, var et hovedtema. 

– Vi trenger flere soldater med lokal tilhørighet, det vil styrke evnen til å drive objektsikring, sier Kristoffersen.

Artikkeltags

HV-01 skal øve i Østfold og Vestfold med ca. 800 befal og soldater. De vil benytte øvelsen til å gjennomføre operasjoner med prioritet på objektsikring, overvåking og kontroll av områder og bekjemping og pågripelse av fiendtlige enheter. Den er også en del av forberedelsene til NATO-øvelsen Trident Juncture høsten 2018.

– De siste årene har alt personell fått nye automatvåpen. Men til årets trening klarte man ikke å framskaffe ammunisjon til flere av våpentypene. Videre kommentarer til akkurat det føler jeg er overflødige, understreker han.

Artikkeltags

Kristoffersen overtok som sjef i desember 2017. Han endret ikke på årets øvelsesopplegg, til det var tiden for knapp, men fra 2019 kommer en ny innretning på treningen, lovet han under Norges Forsvarsforenings arrangement under Arendalsuka i august, der han holdt et bredt anlagt og interessant foredrag. 

Luftmur splitter Norge: Sommer i sør, høljregn i midten og vinter i nord

Det betyr at befolkningen i regionen vil merke øvelsen på flere måter. En ting er at man i Harstad og Ofoten-regionen vil se militær aktivitet langs veiene. En annen ting er at i denne perioden vil en god del innbyggere i regionen være borte fra jobb og hjem.