Press "Enter" to skip to content

Homemittaus terveystarkastaja

Päävalikko

– Osa homeitiöistä ei näy mittauslaitteiden kasvualustoilla, koska ne ovat liian raskaita leijuakseen ilman mukana laitteeseen, tai itiöt ovat kuolleet. Homeet eivät aina tuota itiöitä, vaikka kasvavat rakenteessa. Lisäksi sisäilmassa on aina ulkoa tulleita homeita. Niiden näkyminen kasvualustoilla antaa väärää tietoa asunnon kunnosta. Jos siis oikeasti halutaan selvittää kosteusvaurion mahdollisuus, tutkitaan rakenteita, hän perustelee.

Kotona sisäilmaongelma?

Myyjän vastuu asunnon kunnosta ulottuu 2 vuoden päähän ja kiinteistön (esim. omakotitalo) kunnosta 5 vuoden päähän. Näin on, vaikka rakennukseen olisi tehty asuntokaupan kuntotarkastus. Myyjän tuottamuksellinen toiminta voi vaikuttaa vastuuaikaan pidentävästi. Myyjän kannattaa myyntivaiheessa muistaa, että hänellä on tiedonantovelvollisuus eli velvollisuus kertoa kaikki talon kuntoon ja korjauksiin liittyvät asiat ostajalle. Toisaalta ostajalla on myös selonottovelvollisuus, eli velvollisuus tarvittaessa tutkia ja selvittää epäselviä asioita tarkemmin. 

Mitä tehdä, jos epäilet asunnossa kosteusvauriota?

Elokuun alussa 2017 astuu voimaan muutos, jossa opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin. Koska yleinen asumistuki on ruokakuntakohtainen, voivat vastaisuudessa puolison tai ruokakunnan muun jäsenen tulot estää asumistuen saamisen. Vuokrasopimuksen muodolla ja sopimusmallilla on vaikutusta siihen, lasketaanko vuokrahuoneiston asukkaat samaan vai eri ruokakuntaan, ja tämä täytyy siis ottaa huomioon vuokrasopimusta laadittaessa.

Yle.fi-etusivulla juuri nyt:

Yle Savon Kysy homeesta -teematunti herätti keskustelua muun muassa homeoireista ja homeen poistamisesta. Asiantuntijoina vastaamassa olivat rakennusterveyden asiantuntijoita vuosikymmenien ajan kouluttanut rakennusinsinööri Helmi Kokotti Suomen Sisäilmakeskuksesta, Savonia-ammattikorkeakoulussa kosteus- ja homevauriokorjaamisen koulutuksesta vastaava lehtori Pasi Haataja sekä Hengitysliiton korjausneuvoja Tapio Rokkonen.

Liitteet

Mikäli asunnontarkastuksella todetaan terveyshaitta, kehotetaan kiinteistön omistajaa tai tämän edustajaa selvittämään ongelman aiheuttaja ja ongelman laajuus. Lisäksi asianosaista kehotetaan poistamaan terveyshaitan aiheuttaja esimerkiksi korjaamalla rakenteita. Mikäli kehotusta ei määräaikaan mennessä noudateta, siirtyy asia Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunta voi määrätä terveyshaitan poistettavaksi ja määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla. Asunto voidaan laittaa myös lautakunnan määräyksestä asumiskieltoon.

Kosteusvaurion ja epäillyn homehaitan selvittämisprosessi taloyhtiössä

Toimenpidepyynnön asunnon terveyshaitan selvittämiseksi esittää ensisijaisesti asukas tai asunnon omistaja. Muiden aloitteesta asunnontarkastus voidaan tehdä vain, jos se on välttämätöntä sen selvittämiseksi, aiheutuuko asunnossa oleskelevalle tai naapurille terveyshaittaa. Toimenpidepyyntö tehdään kirjallisesti tai suullisesti.

Sivut

Jos seinä kupruilee, kylpyhuone on märkä ja lapsi sairastuu astmaan, niin ilmanäytteiden analyyseilla voi silloin pyyhkiä per***tä. On selvä vika, joka pitää korjata! Veden pääsy seinään pitää estää, pitää selvittää, miksi kylppäri on kastunut, eristää ja aliapaineistaa vaurioituneet huoneet, purkaa vaurioituneet materiaalit tai desinfioida, mikäli ei voida purkaa (betoniseinä esim.), varmistua, että rakenteet on kuivia ja vasta tämän jälkeen esim. vesieristää ja laatoittaa kylpyhuone uudelleen.

Melkoista leikkiä terveydellä.

Vierailija:

Lohja

Ota yhteyttä laitoksen johtajaan. Koulutiloihin liittyvistä oireista tulee aina ilmoittaa rehtorin lisäksi myös kouluterveydenhuoltoon. Valvonta-alueemme kunnilla on valmiit toimenpidemallit sisäilmaongelmia varten, joten on tärkeää ilmoitta asiasta ensin laitoksen johtajalle. Voit tarvittaessa myös ilmoittaa epäilyksistäsi terveysvalvontaan. Terveysvalvonta voi tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin.

Asumisterveys ja sisäilma

Kun epäilet terveyshaittaa ota ensisijaisesti yhteys kiinteistön omistajaan tai tämän edustajaan (taloyhtiön isännöitsijä, hallituksen puheenjohtaja, vuokranantaja), jolla on velvollisuus selvittää ongelman syytä ja korjata epäkohdat. Omakotitalot joissa rakennuksen omistaja vastaa rakennuksen kunnosta voi omistaja ottaa suoraan yhteyttä terveysvalvontaan. Tiedossa olevat kosteusvauriot ja muut sisäilmaa heikentävät tekijät kannattaa korjata heti, jotta terveyshaittaa ei pääsisi syntymään.

Etsi

Asuinhuoneistojen tarkastuksissa on syytä varautua muutamien viikkojen jonotusaikaan. Ennen tarkastuskäyntiä terveystarkastaja on yhteydessä asunnon omistajaan tai isännöitsijään, joille annetaan mahdollisuus ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin terveyshaittaa aiheuttavien vikojen tai vaurioiden korjaamiseksi. Asunnon omistajalla ja isännöitsijällä on myös mahdollisuus osallistua asunnontarkastukseen.