Press "Enter" to skip to content

Helsingin kaupunki tontit

Myytävät tontit Helsinki: 71 kpl

Pääkaupunkimme Helsinki sopii moniin elämän tilanteisiin. Meren ja luonnon läheisyys luovat helposti rauhallisuutta hektiseen elämään ja kattavasta kulttuuritarjonnasta löytää helposti lisää vilskettä sitä kaivatessa. Helsingistä löytää helposti myös useita eri liikuntavaihtoehtoja esimerkiksi upean keskuspuiston ja muiden ulkoilumaastojen muodossa, mutta penkkiurheilijallekin löytyy varmasti mieluisaa seurattavaa lähes vuoden jokaisena päivänä.

Oma vai vuokratontti? Helsingin haluama muutos voi vaikuttaa asunnon arvoon

Helsinkiläinen Susanna Huhta on asunut Roihuvuoressa melkein 12 vuotta. Hän maksaa 80 neliön kerrostaloasunnosta yhtiövastiketta hieman yli 700 euroa kuussa. Summa koostuu hoitovastikkeen lisäksi muun muassa putkiremontista koituneista kustannuksista. Huhdan yhtiövastike kasvaa melkein 80 eurolla uuden maavuokran vuoksi. Uusi yhtiövastike on noin 780 euroa kuussa.

Tuuli Kunnas maksaa pian tuhansia euroja enemmän kotitalonsa tontista – "Mistä sellaisen rahan yhtäkkiä saa?"

Puutaloidylli Helsingissä. Sellainen on Käpylä, Kumpula, Koskela ja Toukola mielikuvissa. Kauniita taloja, vehreät pihat, noin puoli tuntia kantakaupungista. Alueen maat ovat Helsingin kaupungin omistuksessa ja tonttien vuokrasopimukset vanhoja. Maan neliövuokrat ovat tällä alueella olleet noin euron luokkaa.

YIT on rohmunnut eniten Helsingin kaupungin tontteja – valtion tonteissa ero on vielä suurempi

Kaupungin tontinluovutus on tähän asti perustunut eri aikoina tehtyihin osapäätöksiin. Nyt tontinluovutusta koskevat keskeiset linjaukset ja ohjeet on tarkasteltu ensikertaa kokonaisuutena, mikä lisää toiminnan avoimuutta ja luo paremmat edellytykset pitkäjänteiselle ja ennustettavalle tontinluovutustoiminnalle. Näin edistetään muun muassa rakennusalan kilpailua ja Helsingin houkuttelevuutta yhteistyökumppanina ja investointikohteena.

Uusien maanvuokrasopimusten vuokran määrästä ja vuokra-ajasta päättää kaupunginvaltuusto ja muista vuokrausehdoista kaupunkiympäristölautakunta tai sen määräämä viranhaltija. Maanvuokrasopimusten uusimisen valmistelusta vastaa kiinteistöviraston tonttiosasto. Kesäkuussa 2017 tapahtuvan organisaatiouudistuksen jälkeen valmistelu jatkuu kaupungin maaomaisuuden kehittämisestä ja tonteista vastaavassa yksikössä.

Helsingissä eri alueiden välillä on suuria eroja saavutettavuuden suhteen. Koska hyvin saavutettavissa olevaa maata on rajallisesti tarjolla, hyvä saavutettavuus pääomittuu maan arvoon. Tutkimukseni mukaan keskustan läheisyydessä sijaitsevat kaupungin vuokraamat tontit ovat yli 40 prosenttia kalliimpia kuin noin 35 minuutin joukkoliikenteellisellä keskustaetäisyydellä sijaitsevat tontit. Vaihtelu on kuitenkin vähäisempää kuin mitä asuntojen markkinahintojen perusteella voitaisiin olettaa.

Käytön edellytykset:

Tämä strategia tonttinen vuokraamisesta, ei niinkään niiden myymisestä on askel kohti sosialismia. Mitä vähemmän kansalaisilla on omaisuutta, sen herkemmin he äänestävät vasemmistoa. Kansalaiset joilla on omaisuutta ymmärtävät kyllä että vasemmiston tavoite on ottaa heidän omaisuutensa haltuun, eivät ole vasemmiston potentiaalisia ääänestäjiä. Sama eetos on myös yksityisautoilun rajoittamisessa. Menkäähän nyt kiltisti busseihin ja ratikoihin, ei autoa kannata omistaa.

Kirjallisuutta

Johtavan tonttiasiamiehen tehtäviin kuuluu vaativien ja laajojen asuntotonttien varausesitysten valmistelu sekä tontinvarausprosessien kehittäminen. Hän vastaa kaavayhteistyöstä kaavoitusviranomaisten kanssa, osallistuu asuntopoliittisiin työryhmiin ja valmistelee näihin liittyviä lausuntoja. Lisäksi johtava tonttiasiamies osallistuu erikseen nimettäviin erityisen vaativiin kiinteistöjen kehittämishankkeisiin.

Tonttien hinnat ovat nousseet keskimäärin enemmän kuin asuntojen hinnat kahden viime vuosikymmenen aikana. Aluekohtaiset erot ovat kuitenkin suuria. Pääkaupunkiseudulla tontit kallistuivat huomattavasti asuntoja voimakkaammin vuoteen 2008 saakka, mutta sen jälkeen niiden hintakehitys on kulkenut samaa tahtia tai jopa hieman asuntoja hitaammin.

Tiivistetysti ongelmaksi muodostui viime vuonna valtion ja kaupungin tuetun asumisen järjestelmät. Helsingin kaupunki on itse asettanut kiintiön sille, kuinka suuri osa uudisrakentamisesta tulee olla tuettua asumista. Valtio puolestaan on asettanut tuen ehdoksi enimmäishinnan paljonko tuetun asunnon rakennuskustannukset neliötä kohden saavat olla.

Main navigation

”Rakennustyöt Suomen suurimmassa rakennushankkeessa eli REDIssä ovat edenneet jo pitkälle. Pysäköintilaitoksen louhintatyöt ovat jo loppusuoralla ja perustus- sekä runkotyöt on aloitettu. Ensimmäisen tornin porrashuone ja hissikuilut on toteutettu jo lähes 26 metrin korkeuteen asti. Kauppakeskuksen tilojen vuokraus etenee samaan aikaan suunnitellusti, ja myös ensimmäisten asuntojen ennakkomarkkinointi saadaan vauhdilla käyntiin heti ensi vuoden alussa”, hankekehityksestä vastaava varatoimitusjohtaja Timo Nieminen toteaa.

Kaupunginosajako

Siltamäen ala-asteen naapurissa oleva Sillanpirtin kiinteistö on päästetty rapisemaan. Sen seurauksena putketkin voivat pamahtaa minä hetkenä hyvänsä. Kiinteistöä Sillanpirtille vuokraava Helsingin kaupunki ei halua ryhtyä 12 miljoonan euron remonttiin, vaan on purkamisen kannalla. Sillanpirtin nykyiset asukkaat muutetaan riskialttiista rakennuksesta Lauttasaareen ja Leppävaaraan jo kevään aikana.

Hartelalla Jätkäsaareen suunnitteilla oleva «Kolmiokortteli» (kortteli nro 20069) koostuu kolmesta tontista 1, 2 ja 3. Tontille 1 toteutetaan kuusikerroksinen, Hartelan omaperustainen RS-hanke, joka käsittää n. 80 asuntoa sekä liiketilaa noin 400 m2. Tontille 2 toteutetaan kuusikerroksinen vuokratalo, jossa n. 70 asuntoa ja tontille 3 16-kerroksinen, Hartelan omaperustainen RS-hanke, jossa n. 100 asuntoa.

Toimipisteemme sijaitsee Kallion ytimessä. Rakennus sijaitsee Helsingin Kaupunginteatteria vastapäätä. Liikenneyhteydet Lähin metropysäkki luoksemme on Hakaniemi. Raitiovaunuilla 3 ja 9 pääset Kallion virastotalo-pysäkille, josta kävelyä n. 650m. Omalla autolla Asioidessasi meillä voit vapaasti pysäköidä takapihallemme asiakkaille varatuille paikoille. Huomioithan kuitenkin, että portti on auki ma-pe klo 8:30-16:00.  

#Orimattila

Alue sijaitsee keskustaajaman kaakkoispuolella noin 2,5 km etäisyydellä keskustasta Martin uuden asuntoalueen välittömässä läheisyydessä.
Alue rajoittuu Sillankorvankatuun, Hanko-Mäntsälätiehen ja päärataan. Liikenneyhteydet Sillankorvankadulta, jonka kautta hyvät yhteydet päätieverkkoon. Alueen laajuus noin 40 ha. Alueella on tontteja vapaana noin 15 kpl kaupungin maalla. Tonttien koot vaihtelevat 4000 m2 – 17000 m2 välillä, tonttien yhdistäminen on mahdollista tarpeen mukaan.

Yliskylässä suunnitellaan Laajasalontien varteen asuinkerrostaloja, joista pääosa sijoittuu suunnitteilla olevan kauppakeskuksen kortteliin. Laajasalontien moottorikatu muutetaan kaikkien liikkumistapojen katualueeksi Koirasaarentien risteyksestä pohjoiseen. Laajasalontielle on suunniteltu kaksi raitiotiekaistaa, neljä autokaistaa, kävely- ja pyörätiet, pyöräilyn laatukäytävä Baana sekä puurivejä. Reposalmentien silta on tarkoitus muuttaa tasoristeykseksi.

Palvelun ylläpitäjä ei takaa palvelussa olevien aineistojen ja toimintojen virheettömyyttä, oikeellisuutta, täsmällisyyttä tai luotettavuutta. Palvelun jatkuva saatavuus ja katkoton toiminta ei myöskään ole taattua. Palvelun tarjoajalla on oikeus ilman erillistä ilmoitusta muuttaa palvelua tai ottaa se tai sen osa pois käytöstä. Palvelun ylläpitäjä ei vastaa aineistojen käytön tai palvelun välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista.