Press "Enter" to skip to content

Helsingin kaupunki organisaatio

Kansainvälinen yhteistyö

Vastuullisuus näkyy toiminnassamme kaikilla osa-alueilla. Ympäristötyömme on jatkuvasti kehittyvää ja mitattua. Hekalle myönnettiin viime vuonna Ekokompassi-sertifikaatti osoituksena esimerkillisestä ympäristöasioiden hoitamisesta, ja sen linjauksia noudatamme tarkasti. Olemme sitoutuneita parantamaan kiinteistöjemme energiataloutta sekä korjaamisessa että uudistuotannossa. Toteutamme Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaa muun muassa uusiutuvan energian hyödyntämisen ratkaisuin.

Helsingin kaupungin päätöksenteko

4 Palvelut ja luvat Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut Kaupunkimittauspalvelut Pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelut Rakennusvalvontapalvelut Ympäristöpalvelut Susanna Karhapää Hallinto ja tukipalvelut Hallinto- ja lakipalvelut Henkilöstöpalvelut Kehittämispalvelut Talous- ja suunnittelupalvelut Tietohallintopalvelut Viestintäpalvelut Etunimi Sukunimi 8

Toimitusjohtaja

Eläintenhoito vastaa eläintarhan lajistosta, sen ylläpidosta, kehittämisestä ja hyvinvoinnista sekä osallistuu luonnon biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen sekä koti- että ulkomailla. Työtä uhanalaisten lajien hyväksi tehdään Euroopan eläintarha- ja akvaariojärjestön (EAZA) ja maailman eläintarha- ja akvaariojärjestön (WAZA) jäsenenä ja yhteistyössä erilaisten luonnonsuojelujärjestöjen kanssa.

Helsingin kaupunki

Helsingin kaupunkistrategiassa tapahtumat tunnistetaan yhdeksi kaupungin merkittäväksi vetovoimaisuuden rakentajaksi. Pink laati kaupungille selvityksen toimintamallista, jossa Helsingille saadaan kaupungin omien suurien tapahtumien tuotannosta vastaava osaamiskeskittymä. Selvityksen myötä kaupunki edistää tapahtumatuotantojen keskittämistä uuteen säätiöön, joka muodostettaisiin Helsingin juhlaviikkojen organisaation yhteyteen.

Helsingin kaupungin ponnistukset kaupungin oman, kohtuuhintaisen asuntotuotannon nostamiseksi tavoitteiden mukaiseksi on tuottanut tulosta. Vuonna 2016 käynnistettiin 1 522 asunnon rakennustyöt. Määrä ylittää valtuuston asettaman 1 500 asunnon vuosittaisen tavoitteen. Kaupungin omaa tuotantoa on rakenteilla tällä hetkellä yhteensä 2 130 asuntoa.

Porvoon kaupunki

Länsimetro Oy:n tehtävänä on rakentaa, omistaa, ylläpitää ja kehittää Länsimetron metrojärjestelmää, rataa ja asemia Ruoholahdesta länteen. Metrojärjestelmän ja infran omistajana Länsimetro Oy:n tehtävänä on varmistaa, että länsimetron metrojärjestelmä asemineen on turvallinen matkustamisympäristö koko elinkaarensa ajan. Ruoholahdesta itään kulkevan rataosuuden ja asemien omistamisesta ja kehittämisestä vastaa Helsingin kaupunki (Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos, HKL).

Jokaiseen työyhteisöön nimetään ja koulutetaan yksi tai useampi ekotukihenkilö, joka opastaa ja motivoi työtovereitaan ympäristötyöhön oman työnsä ohella. Peruskoulutuksessa puhutaan muun muassa energiansäästöstä, kulutuksen seurannasta, ympäristöongelmista, jätteiden määrän vähentämisestä ja lajittelusta. Ekotukihenkilöt tekevät esimerkiksi työpistekohtaisia lajitteluohjeistuksia, levittävät tietoa ja ottavat ympäristöasiat esiin kokouksissa.

Lisää aiheesta organisaatiouudistus

Henkilöstösuunnittelua tehdään sitä mukaa, kun uuden organisaation rakenne selviää. Vielä ei ole tarkkaan tiedossa, mitkä tehtävät loppuvat, mutta muutos koskee eniten esimies- ja asiantuntijatehtäviä. Valtaosa henkilöstöstä tulee kuitenkin jatkamaan entisissä tehtävissään. Uudistus ei vaikuta määräaikaisiin työsuhteisiin. Uudet virat ja työsuhteiset tehtävät täytetään pääsääntöisesti sisäisesti, joko sisäisellä ilmoittautumismenettelyllä tai suorasiirtoina.

Itämerihaasteen organisaatio

Helsingin ja Turun kaupunkien yhteyshenkilöt, ympäristöjohtaja Esa Nikunen Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta ja ympäristönsuojelupäällikkö Olli-Pekka Mäki Turun ympäristötoimialalta, toimivat työvaliokunnan puheenjohtajina ja samalla Itämerihaaste-työn päivittäisten linjausten tekijöinä. Heidän tehtävänsä on olla myös kaupunkiensa työntekijöiden tukena Itämerihaaste-toiminnassa. Itämerihaasteen työvaliokuntaan kuuluvat heidän lisäkseen

Ryhmärakennuttaminen tarjoaa asukaslähtöisen vaihtoehdon uusien asuntojen tuotantoon ja monipuolistaa samalla asuntokantaa. Ryhmärakennuttamishankkeessa joukko ihmisiä rakennuttaa itselleen asuntoja. Ryhmärakennuttaminen on luonteeltaan omatoimisen rakennuttamisen ja rakennuttajaliikevetoisen asuntorakennuttamisen välimuoto. Hankkeet voivat olla tulevien asukkaiden itsensä käynnistämiä tai niitä voi laittaa alulle rakennuttajakonsultti tai muu taho.

Iisalmen kaupungin organisaatio

– Vanha sopimus mahdollisti sen, että työtä tehdään enemmän silloin kun sitä on, ja kun työtä on vähemmän, voivat nuorisotyöntekijät pitää vapaata. Tällöin ylityökorvauksia ei tarvitsisi juuri maksaa, mutta jatkossa niiden määrä tulee kasvamaan. En voi henkilöstön edustajana vastustaa työnantajan kantaa, koska sen ansiosta henkilöstön vuosiansiot nousevat, mutta veronmaksajan kannalta tässä ei ole järkeä, hän sivaltaa.

Kiteen kaupungin organisaatio

Esimerkiksi reittien optimointi on keskeistä hukan poistoa. Hyötyajoneuvoja, kuten ­lakaisukoneita, traktoreita ja kuorma-autoja, on Staralla paljon, ja niiden käyttöä on pyritty saamaan yhä sujuvammaksi. Yksinkertainen esimerkki on se, että päältä ajettavien ruohonleikkureiden siirtoajot hoituvat nyt autolla. Aiemmin paikasta toiseen ruohonleikkuria ajamalla kului paljon aikaa.

Hallitus ja työvaliokunta

Tietohallinto vastaa toimialan ohjauksesta ja strategiasta. Sitä johtaa tietohallintojohtaja Ilkka Siissalo. Tietohallinto vastaa tietotekniikan arkkitehtuurien ja standardien asettamisesta, hankintapuitesopimusten tekemisestä, yliopiston keskitetyistä tietoturvallisuuspalveluista ja tietotekniikkatoimialan strategisesta suunnittelusta, seuraa toimialan palveluiden, volyymin ja kustannusten kehittymistä.

Valikko

Avaa valikko

Raide-Jokerin vaunukaluston hankinta kulkee rakentamisen rinnalla omana hankkeenaan. Tarkoituksena on, että Helsingin kaupunki (HKL) hankkii Raide-Jokeria varten tarvittavan kaluston, ja kalustohankintaa koskeva projekti toteutetaan HKL:n toimesta. Hankinta toteutetaan yhteistyössä HSL:n kanssa. Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi hankesuunnitelman maanantaina 12.9. Hankesuunnitelma menee kaupunginvaltuuston käsittelyyn 28.9.

– Kokonaiskuva uudistuksen onnistumisesta on vielä hyvin vajavainen, ja paljon on vielä niin sanotusti hakemista. Itse asiassa uudistusta päästiin tekemään oikeasti vasta lomakauden jälkeen syksyllä, kertoo kaupungin keskuskansliasta tavoitettu hallintopäällikkö Antti Peltonen.