Press "Enter" to skip to content

Helsingin kaupungin kiinteistövirasto

Yhteystiedot

Aiempi Helsingin kaupungin kiinteistövirasto ja sen alainen tilakeskus ovat nyt osa Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialaa, jonka johdossa on apulaispormestari Anni Sinnemäki. Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat kuuluu myös Helsingin kaupungin täysin omistamana keskinäisenä kiinteistöyhtiönä kaupunkiympäristön toimialasta vastaavan kaupunkiympäristölautakunnan toimintakenttään. Lautakunnan alaisena toimii kaksi jaostoa, Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  sekä Ympäristö- ja lupajaosto.

Tekninen isännöitsijä

7 Sisäinen vuokra kattaa kaikki tilankäytön kustannukset Hallintokunnat maksavat sisäistä vuokraa, joka muodostuu pääomavuokrasta ja ylläpitovuokrasta Pääomavuokra määräytyy investointikustannusten perusteella (korko 3 %, poistot, tonttivuokrat) Ylläpitovuokra määräytyy tilatyypeittäin keskimääräisten ylläpitokustannusten mukaan Sisäinen vuokra Pääomavuokra Ylläpitovuokra

Mainosfirmat tuskin ilahtuvat Helsingin suunnitelmista

– Kyllä kaupunki voisi käyttää harkintaa, miten paljon alkoholimainoksia on esillä kaupungilla. Muistelen, että jossain vaiheessa kaupungilla ajeli kuohuviinimerkin väreillä ja logoilla teipattu raitiovaunu. Jos kaupunki päättää rajoittaa mainontaa eli alkoholi ei saa näkyä, niin sitten sopimus on neuvoteltava uudestaan yritysten kanssa. Joutuvat sitten tekemään tietysti enemmän töitä. Pitää miettiä myös aiheuttaako tämä sitten lopulta jonkinlaista piilomainontaa.

Kaupungin asuntotonttien vuokraus Helsingissä

Helsingissä eri alueiden välillä on suuria eroja saavutettavuuden suhteen. Koska hyvin saavutettavissa olevaa maata on rajallisesti tarjolla, hyvä saavutettavuus pääomittuu maan arvoon. Tutkimukseni mukaan keskustan läheisyydessä sijaitsevat kaupungin vuokraamat tontit ovat yli 40 prosenttia kalliimpia kuin noin 35 minuutin joukkoliikenteellisellä keskustaetäisyydellä sijaitsevat tontit. Vaihtelu on kuitenkin vähäisempää kuin mitä asuntojen markkinahintojen perusteella voitaisiin olettaa.

Sisällysluettelo

Helsingin kaupungin Kiinteistöviraston Tilakeskus vastaa lähes kaikista Helsingin kaupungin omistamista tiloista ja rakennuksista sekä niiden kehittämisestä ja ylläpidosta. Tilakeskuksen omistuksessa on n. 3 miljoonaa neliömetriä tiloja, joista omassa ylläpidossa on n. 2 miljoonaa neliömetriä. Suurin osa tiloista on virastojen, koulujen, päiväkotien sekä sosiaali- ja terveystoimen käytössä. Tilakeskus toimii lisäksi kaupungin uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeiden tilaajana.

Vuoden 2015 aikana Hekassa järjestettiin Energiaviraston ja Motivan järjestämä energiakatselmuksen vastuuhenkilökoulutus. Tämän jälkeen kartoitettiin Hekan kiinteistökannasta potentiaaliset katselmoitavat kohteet. Näistä valittiin 5 % kiinteistökannasta eli 23 vuokranmääritysyksikköä (VMY) kohdekatselmuksiin. Kohdekatselmukset tehtiin kilpailutetun energiakonsultin toimesta syys-lokakuussa ja tämän pohjalta laadittiin kohdekatselmusraportit ja tiivistelmä sekä koko konsernin energiakatselmus. Tuloksista raportoitiin energiavirastolle.

Uuden nuorisotalon hankesuunnitelma hyväksyttiin jo loppuvuodesta 2013, mutta saadut tarjoukset ylittivät hankkeelle asetetun enimmäishinnan. Neuvottelujen jälkeen tarjoushintaa saatiin laskemaan noin 180 000 eurolla, mutta lisärahoitukselle jäi edelleen tarvetta. Kiinteistölautakunta päätti korottaa rakennushankkeen budjettia 2,5 miljoonasta eurosta 2,7 miljoonaan euroon kokouksessaan 18. joulukuuta. Myös nuorisolautakunta hyväksyi uuden hankehinnan sekä tulevat vuokrakustannukset.

Pk Immolan ja Lp Tervapääskyn osalta hanketta perustellaan tilojen huonolla kunnolla sekä kustannustehottomilla korjauksilla. Staffanin ruotsinkielisen päiväkodin osalta tahtotilana on saada lisää oppilaspaikkoja Staffanin ruotsinkieliselle ala-asteelle. Em. suunnitelman mukaan Tapaninvainion alueen 1- ja 2-luokkalaiset sekä Immolan päiväkodin esikoululaiset siirtyisivät Pukinmäenkaaren koululle, ns. Polun rakennukseen.

– Kaikkia ei valita kiireellisistä tai taloudellisesti heikossa asemassa olevista hakijoista, vaan muitakin valitaan, Pitkänen sanoo.

Tällä pyritään välttämään eri alueiden sosiaalinen eriytyminen toisistaan. Helsingin kaupunki pyrkii välttämään slummiutumisen kolmella tapaa. Pysyvän vuokrasuhteen ja valintatilanteessa tehtävän valikoinnin lisäksi kaupungin vuokra-asunnot ovat ripoteltuna ympäri kaupunkia.

Jatkuva
keskustelu

Urban Planning

Yli kolmekymmentä vuotta Pohjolankadulla toimineen ja käpyläläisten rakastaman Steiner-päiväkoti Pellavan toiminta on uhattuna. Kiinteistön omistava Helsingin kaupunki haluaa voimassaolevan määräaikaisen vuokrasopimuksen vastaisesti päiväkodin ulos tiloista heti. Käpylä uhkaa samalla menettää yhden keskeisen väriläiskänsä.

Waseniuksen vaimon mukaan nimetyn, kalliolle rakennetun Villa Annebergin eli Annalan ympärille kehittyi edustava ja monipuolinen puutarhaviljelyn keskus. Annalan siirryttyä takaisin kaupungin hallintaan ovat rakennukset olleet vuokrattuina asunnoiksi ja työtiloiksi. Vuosikymmenien saatossa kukoistava puutarha oli muuttunut varsin riisutuksi pihamiljööksi ja viljelysmaita oli käytetty sekä kaupalliseen viljelyyn että viljelypalstoina.

{{warning-text}}

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskus vastaa Helsingin kaupungin omistamista palvelu- ja toimitiloista. Tilakeskuksen asiakkaista 81 prosenttia on kaupungin muita virastoja tai laitoksia ja loput yksityisiä vuokralaisia. Kaupungilla on käytössään 60 000 – 100 000 avainta. Nämä avaimet käyvät tuhansiin lukittuihin kohteisiin ja kiinteistöihin, joiden käyttötarpeet vaihtelevat. Lähtökohdat ovat siis hyvin haastavat avainhallinnan ja turvallisuuden näkökulmasta.

My Account

Tiedotustilaisuuden luonne oli Gustavssonin mukaan tyly. Malmin lentokentän tiloissa toimivien yritysten vuokrasopimukset Finavian kanssa katkaistaan tämän vuoden päätteeksi, Helsingin kaupungin kanssa voi solmia uudet parin kolmen vuoden sopimukset, alueen esirakentaminen starttaa vuonna 2019 kentän eteläpäässä, ja itse rakentaminen 2020. Jos yrittäjät eivät halua uusia sopimuksia, voi kenttä kaupungin puolesta olla tyhjän panttina.

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti keskiviikkona 25. toukokuuta pitämässään kokouksessa valita kauppatieteiden maisteri Timo Martiskaisen (52) kaupungin rakentamispalvelun eli Staran toimitusjohtajan virkaan kesäkuun 2011 alusta lähtien. Samassa kokouksessa valtuusto päätti valita kaupungin kiinteistöviraston virastopäällikön virkaan oikeustieteen kandidaatti Jaakko Staufferin syyskuun 2011 alusta alkaen.

Linjauksessa on otettu huomioon syksyllä 2015 tapahtumapaikkojen lähistöllä tehty asukaskysely sekä aiemmat kokemukset Helsingin ulkoilmakonserteista. Kyselyn perusteella suurin osa tapahtuma-alueiden lähellä asuvista pitää sopivana tapahtumien päättymisaikana arkisin kello 23 ja viikonloppuisin kello 24. Tästä syystä linjaukset sallivat aiempaa enemmän myöhäisiä päättymisaikoja. Toisaalta ne myös määrittävät kello 22:n jälkeen päättyvien tapahtumapäivien enimmäismäärän.