Press "Enter" to skip to content

Heimevernet utstyr

 Komande nytilføringar

Regjeringen skal i revidert budsjett også følge opp punkter om dedikert helikopterstøtte til Hæren, komme med en sak om lån eller innleie av stridsvogner som er tilgjengelige fra 2019, og legge fram en plan for å være stilt opp med mer på Skjold i Indre Troms, hvor 2. bataljon holder til.

Heimevernet går fra Geländewagen til VW Amarok. Dropper utstyr for å få flere biler

Harald A. Møller har i sin leveranse med seg Volkswagen-fabrikken, i tillegg til det nederlandske selskapet Modiforce som har spesialisert seg på å modifisere VW-biler. De har gjort tilsvarende versjoner av Amarok for det nederlandske forsvaret.

Mer til Heimevernet: – Nå føler jeg jobben vår blir anerkjent

Stortinget har bestemt at HV skal reduseres fra 45 000 til 40 000 mannskaper på landsbasis. Det er fra før klart at Heimevernet i Agder og Rogaland blir redusert med over 2000 mann. Dermed får landsdelen den største reduksjonene landet, fra 6300 mannskaper til 4200.

Kristoffersen overtok som sjef i desember 2017. Han endret ikke på årets øvelsesopplegg, til det var tiden for knapp, men fra 2019 kommer en ny innretning på treningen, lovet han under Norges Forsvarsforenings arrangement under Arendalsuka i august, der han holdt et bredt anlagt og interessant foredrag. 

Torbjørn Bongo reagerer etter forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og Heimevernssjef Eirik Kristoffersen mandag redegjorde for situasjonen under den åpne høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Her var Riksrevisjonens kritiske rapport om sikring av samfunnsviktige objekter tema.

– Klar forandring

** Hovedutfordringer er mangler ved visse materiellkategorier, uten at Riksrevisjonen skriver nøyaktig hva slags materiell.** Det er også mangler ved Heimevernets bemanning og kompetanse, og det er mangel på befal.** Undersøkelsen viser at Heimevernets områdestruktur har lavere bemanning enn det Stortinget har bestemt, altså 40.000 soldater.** Flere HV-områder har mindre stridsviktig materiell enn det Forsvaret stiller krav om, herunder ammunisjon.

Regjeringen har bevilget penger til at hele HV nå skal øve årlig. Dessuten fases nytt utstyr inn i rekordtempo. Blant annet er det bevilget penger til å kjøpe inn 11.000 nye våpen for å bytte ut de siste gamle AG3-geværene i Heimevernet. Heimevernets spydspiss, innsatsstyrkene, får hundrevis av nye kjøretøy og hele Heimevernet får i tillegg nytt sambandsutstyr. Dessuten overføres flere titalls tungt bevæpnede spesialkjøretøyer fra Hæren til HV i Trøndelag og Nord-Norge.

Hovednavigasjon og hjelpeverktøy

Regjeringen følger dermed opp Stortingets vedtak om å øke Heimevernets områdestruktur med 2 000 soldater og om å gjennomføre en kvalitetsreform. For å ivareta vakthold og sikring av objekter i kystsonen vil regjeringen kjøpe kommersielle småbåter og maritimt markerings- og sperremateriell.