Press "Enter" to skip to content

Hallintaoikeuden lahjoittaminen

Seuraa meitä

Hallintaoikeus tarkoittaa oikeutta käyttää jotakin tiettyä omaisuutta ja nauttia sen tuotosta, vaikka omistusoikeus siihen kuuluu jollekin muulle henkilölle. Kiinteistöllä tarkoitetaan itsenäistä maanomistusyksikköä, joka on merkittävä kiinteistönä kiinteistörekisteriin. Kiinteistöjä ovat esimerkiksi tontti, tila sekä niiden määräalat ja määräosat. Hallintaoikeus kiinteistöön voidaan erottaa sen omistusoikeudesta.

Verotus

Määräaikaisen hallintaoikeuden pidättämisen diskonttauskerroin ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin saman henkilön elinikäisen hallintaoikeuden pidättämisen kerroin. Mikäli metsätilan omistajanvaihdoksessa päädytään hallintaoikeuden pidättämiseen, tulisi pidätyksessä olla motiivina muitakin asioita kuin pelkkä verojen alentaminen, koska hallintaoikeuden pidättämisestä seuraa myös haittoja seuraavissa tilanteissa:

Veroasteikot

Esimerkiksi verovapaista rahasto-osuuksista ilmoitus kuitenkin kannattaa jättää, sillä jos lahjansaaja myy rahasto-osuudet myöhemmin, lahjaveroilmoituksesta on helppo selvittää osuuksien hankintameno eli niiden arvo hetkellä, jolloin lahja saatiin. Hankintamenoa tarvitaan, kun mahdollisen myynnin jälkeen lasketaan myyntivoiton suuruutta verottajaa varten. Kannattaa kuitenkin muistaa, että jos lahjansaaja on omistanut myytävän omaisuuden alle vuoden, lahjaverotusarvoa ei saa vähentää, vaan vähennettävä arvo määritellään lahjoittajan hankintamenon perusteella.

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Jos nyt lahjoitat hallintaoikeuden lapsellesi, hallintaoikeuden arvo lasketaan uudestaan asunnon nykyarvon ja ikäsi mukaan. Jos asunnon arvo on nyt esimerkiksi 105 000 euroa ja ikäsi 67 vuotta (ikäkerroin 8), tulee hallintaoikeuden arvoksi 42 000 euroa (105 000 x 5 % x 8). Hallintaoikeuden lahjoituksesta tulisi laatia lahjakirja ja lahjansaajan tulisi antaa lahjaveroilmoitus kolmen kuukauden kuluessa lahjoituksesta.

1. Aloita ajoissa

Kun omaisuutta lahjoitetaan pidättämällä hallintaoikeus, voidaan varallisuutta siirtää jälkipolville verotehokkaasti, mutta nauttia itse esimerkiksi omaisuuden tuotosta. Omistusoikeuden siirtäminen jälkipolville jo elinaikana on tehokasta verosuunnittelua. Koska omistusoikeus omaisuuteen on siirretty perillisille jo elinaikana, ei siitä enää tarvitse maksaa perintöveroa perittävän kuoleman jälkeen. Suomen perintö- ja lahjaverolainsäädännön keinoin suurten omaisuuserien, kuten asunto-osakkeiden, omistusoikeuden siirtämisessä voidaan säästää useita tuhansia euroja verokuluissa. 

Tilaa Kauppalehti uutiskirje ja voita kuukauden ilmainen jäsenyys

Vanhemmat voivat esimerkiksi ajatella, että kesämökin lahjoittaminen mahdollisimman matalalla arvolla kahdelle lapselle tulee verotuksellisesti halvemmaksi kuin se, että lapset perivät kesämökin. Käytännössä sisarusten yhteisomistussuhteet ovat harvoin riidattomia. Selkeämpää on, jos mökki lahjoitetaan yhdelle sisaruksista ja toinen saa sitten jotain muuta. Näin vältetään kirvelevät kesälomariidat sisarusten välillä.

Tämä on Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy:n blogi. Kirjoittajina toimivat toimistomme asianajajat ja kirjoitukset käsittelevät juridisia aiheita laidasta laitaan – joskus vähän laidan ulkopuoleltakin. Otamme kiinni ajankohtaisiin aiheisiin ja nostamme esiin mielenkiintoisia kysymyksiä myös ei-niin-ajankohtaisista juridisista aiheista.

Nyt kysymyksessä olevassa lahjoituksessa lahjanantaja ei pidättänyt itselleen eikä muillekaan mitään oikeuksia lahjoitettuun omaisuuteen. A on saanut omaisuuden haltuunsa rasituksitta. Verovelvolliselle tulleen omaisuuden arvosta ei näin ollen voida valituksenalaisessa lahjaverotuksessa tehdä mitään hallintaoikeuteen tai muuhun sellaiseen perustuvaa vähennystä.

Lahjaverotusta voidaan alentaa myös pilkkomalla lahjoitus useammaksi lahjaksi, sillä lahjaveroasteikko on progressiivinen. Mikäli lahjanantajina ovat esimerkiksi molemmat puolisot ja lahjansaajina kolme lasta, on lahjojen määrä jo kaksi kertaa kolme, eli yhteensä kuusi. Myös tässä on muistettava, ettei lahjaa pilkkomalla menetetä toimivaa kokonaisuutta.

Lahjaveroa tulee tällä hetkellä maksaa lahjasta, jonka arvo on 4000 euroa tai sitä enemmän. Lahjaveroa tulee maksettavaksi myös, jos lahjansaaja on saanut kolmen vuoden aikana samalta lahjanantajalta useita lahjoja, joiden yhteen laskettu arvo on 4 000 euroa tai sitä enemmän. Hallitus on ehdottanut kevennyksiä lahjaverotukseen vuoden 2017 alusta muun muassa siten, että pienin verotettava määrää korotettaisiin 4000 eurosta 5000 euroon ja veroprosentteja alennettaisiin. Harkinnassa olevien lahjoitusten kanssa kannattaakin verojen kannalta ajateltuna odottaa ensi vuoteen.

Kipinä uuden oppimiseen

Lahjan saajan on maksettava lahjaveroa, jos hän saa kolmen vuoden aikana samalta henkilöltä lahjoja 5 000 euron arvosta tai yli. Alle 5 000 euron arvoisesta lahjasta ei siis tarvitse maksaa lahjaveroa. Raja on lahjanantajakohtainen. Toisin sanoen esimerkiksi molemmat vanhemmat voivat lahjoittaa lapselleen kolmen vuoden aikana 4 999 euroa kumpikin ilman lahjaveroa, eli yhteensä 9 998 euroa.

4. Testamentilla lapsenlapsille verovapaasti alle 20 000 euroa

Omaisuutta voi myös hajauttaa lapsille testamentilla.

– Jos vanhemmilla on esimerkiksi kolme lasta ja jokaisella puolisot sekä lapsia, heille kaikille voi testamentata alle 20 000 euroa ilman perintöveroa. Testamentissa voidaan määrätä, että pesästä maksetaan ensin miniöille, vävyille ja lapsenlapsille kullekin 19 990 euroa ja loput jaetaan lasten kesken.

Tapahtumat

Lahja on aina vastikkeeton oikeustoimi. Tämä tarkoittaa, että lahjan antaminen ei lisää lahjan antajan varallisuutta. Verotuksen kannalta lahjan voidaan ajatella olevan ikään kuin perinnön vastapuoli. Kumpi on sitten verotuksellisesti edullisempi vaihtoehto saajalle; perintö vai lahja? Vaikka lahjaverotaulukko on verotuksellisesti kireämpi kuin perintöverotaulukko, lahjoitus voi silti olla monella tapaa edullisempi. Usein päädytään kuitenkin lahjoituksen ja testamentin yhdistelmään.