Press "Enter" to skip to content

Hallinnanjakosopimus ongelmat

Hallinnanjakosopimus

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

12 vinkkiä tietoturvaan

Ainoa riita on tullut – ei ihmisistä johtuen, vaan eläimistä. Jos naapurissa on kissa joka mielellään pureskelee kasveja, niin mikään ei estä sitä tuhoamasta myös omaa kasvimaata. Kissa on villieläin, eikä opetettavissa. Pelotteet eivät tehoa. Muuten naapurit yleensä saavat sovittua lumen luonnit tms. Ellei sellainen onnistu, ei ole mietitty mitään paritaloon liittyvää etukäteen.

Usein tilanne on kuitenkin sellainen, että ostaja ei ole halukas maksamaan pyydettyä hintaa tai ei ole valmis muihin myyjän asettamiin ehtoihin. Tällöin asunnon kauppaa edeltää neuvotteluvaihe, jonka aikana ostaja tekee asunnosta tarjouksen. Myyjä joko hyväksyy tehdyn ostotarjouksen tai tekee vastatarjouksen. Tällä tavalla edetään tavoitteena se, että päästään tilanteeseen, jossa myyjän ja ostajan ajatukset kohtaavat ja kauppa syntyy. 

Sidebar extra menu

Hallinnanjakosopimus vastaa asunto-osakeyhtiöiden tai. Ehdotettu pykälä poistaa eräitä yhteisomistussuhteeseen liittyviä ongelmia sallimalla sellaisen. Paritalomme ongelmat alkoivat kuitenkin hyvän ystävän yllättävän. Asuisitteko hallinnanjakosopimuksella olevalla tontilla, jossa ette tunne naapuria? Vai kannattaako näitä sitten lohkoa tonttia ja muuttaa omaksi. Kiinteistömuotoinen paritalo ja kiinnitykset 15 postausta 23. Rasitetie ja hallinnanjakosopimus,kokemuksia? Lisää tuloksia kohteesta keskustelu.

Jos kiinteistöä ei haluta tai voida jakaa useammaksi pienemmäksi kiinteistöksi, voidaan kiinteistön alueiden ja rakennuksien hallinnasta solmia omistajien kesken hallinnanjakosopimus. Hallinnanjakosopimus voi koskea määräosin omistettua tilaa tai tonttia, siitä luovutettua määräalaa ja kirjaamisvelvollisuuden alaista vuokra- tai muuta käyttöoikeutta. Osapuolet voivat sopia esimerkiksi alueen ja rakennusten yhteis- tai yksityiskäytöstä, rakentamisesta, jätehuollosta ja hallinta-alueiden rajoista.

Kiinteistölakimies auttaa. Yhteydenotto on maksuton eikä sitouta mihinkään! 

Ostajalle on toimitettava lainhuuto- ja rasitustodistus sekä kiinteistörekisteriote. Myös kuntotarkastusasiakirja on mainittava, jos sellainen on tehty. ”Ostaja on tutustunut lainhuuto- ja rasitustodistuksiin ja kiinteistörekisterin tietoihin sekä myytävää kaupan kohdetta ja naapurikiinteistöä koskeviin kaavakarttoihin ja -määräyksiin.” Kuntotarkastuksessa havaitut virheet on kirjattava kauppakirjaan. Mikäli vastuuta halutaan rajoittaa havaittujen virheiden osalta, kauppakirjaan voidaan kirjata vastuunrajoituslausekkeita.

2 Käsitteet

Tässä ohjeessa käsitellään kiinteistön määräalan ja määräosan luovutuksen verokohtelua tilanteissa, joissa omistettu kiinteistö myydään joko kokonaan tai osissa vaiheittain. Ohjeessa otetaan kantaa erityisesti siihen, soveltuuko oman vakituisen asunnon luovutusvoiton verovapaussäännös kaikkiin luovutuksiin, joissa kiinteistö luovutetaan useammassa määräosassa lähekkäisillä luovutuksilla eri ostajille, kun luovutuskohdetta koskee hallinnanjakosopimus. Ohjeessa ei käsitellä metsäkiinteistöjen luovutuksia.

PKL 1379/09

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistönmuodostamislakia, kiinteistörekisterilakia sekä maankäyttö- ja rakennuslakia siten, että mahdollistettaisiin uuden kolmiulotteisesti määritellyn kiinteistörekisteriyksikön eli kolmiulotteisen kiinteistön muodostaminen maanpinnan ala- ja yläpuoliseen tilaan asemakaava-alueella. Tavoitteena on yksinkertaistaa ja joustavoittaa asemakaava-alueen suurten ja monitasoisten rakennushankkeiden toteuttamista mahdollistamalla kiinteistöjen jakaminen myös korkeussuunnassa.

Homeessa oleva paritaloasunto on ongelma paitsi omistajalle, myös naapurille, olipa kyseessä kiinteistö- tai as.oy-muotoinen paritalo. Kiinteistömuotoisessa paritalossa vastuut jakautuvat hallinnanjakosopimuksen, ja asunto-osakeyhtiössä yhtiöjärjestyksen perusteella. Ikävä kyllä, usein grynderit säästävät juuri mainituissa asiakirjoissa ja ne laaditaan varsin yleisluonteisesti huomioimatta ongelmatilanteita.

Näitä muut lukevat nyt

Asunnonostajalle onkin ratkaisevan tärkeää tehdä vuositarkastus huolella. Kaikki vuoden mittaan ilmi tulleet virheet ilmoitetaan myyjälle vuositarkastuksessa. ”Vuositarkastuksen jälkeen rakennuttaja on velvollinen korjaamaan vain sellaiset virheet, jotka eivät olleet havaittavissa vielä vuositarkastuksessa – lukuun ottamatta mm. virheitä, joista aiheutuu terveyshaittaa”, Marianne Palo sanoo.

Luetuimmat

Vaikka eri tasoissa olevia kohteita voidaan hallita osake- tai kiinteistöyhtiöinä, välillä tarvitaan erilaisia viritelmiä, koska lainsäädäntö ei tunne kolmiulotteista 3d-kiinteistöä. Esimerkiksi Helsingin Kampin korttelin seitsemän yhteisomistajaa päätyivät Suomen ensimmäiseen kolmiulotteiseen hallinnanjakosopimukseen, jota oli räätälöimässä muun muassa Helsingin kaupunkimittausosaston toimistopäällikkö Kari Sorsakivi.

Arkistot

Kohde herätti sijoittajien kiinnostuksen. Hankkeeseen kerättiin Groundfundingin kautta rahoitusta yhteensä noin 1,4 miljoonaa euroa. Kotimainen pk-sektorin rahoitustarpeisiin erikoistunut rahoitusyhtiö Front Finance Oy toimi hankkeessa ankkurisijoittajana. Ankkurisijoittajan myötä kohteeseen kerättiin viikossa yli miljoona euroa tehden rahoituskierroksesta tähän asti suurimman Groundfundingin toteuttaman rahoituskierroksen.

Tulevat käsittelyt

Valtuusto vastaa kuntalain 13 §:n mukaisesti mm. kaupungin strategioista ja muista tärkeimmistä tavoitteista, palvelumaksujen perusteista sekä hallinnon järjestämisen perusteista. Valtuusto asettaa tehtäviinsä kaupungin muut toimielimet ja täyttää tärkeimmät virat. Se päättää myös tärkeimmistä taloudellisista asioista, esimerkiksi talousarviosta ja eri toimialojen määrärahoista sekä tuloveroprosentista.

Yleinen ongelma ostetun kiinteistön osalta on yleensä, ettei ostokauppakirjassa ole eroteltu maapohjan ja rakennuksen hankintamenoa.  Silloin rakennuksen hankintameno on tarvittaessa arvioitava. Tällöin voidaan esimerkiksi laillistetun kiinteistönvälittäjän (LKV) lausunnolla pyrkiä verotuksessa todistelemaan, mikä on maapohjan ja rakennuksen hankintahetken käypien arvojen suhde.

Poiminnat

Käytännössä suorituskyvyttömyysvakuutena on käytetty vakuutusyhtiöiden myöntämää vakuutusta. On kuitenkin huomattava, että vakuutusyhtiön ei ole pakko myöntää vakuutusta, sillä niiden tarjoaminen on normaalia liiketoimintaa, ja kukin vakuutusyhtiö määrittää itsenäisesti vakuutusmaksunsa ja ehtonsa. Myyjän kannattaa siksi selvittää vakuuden saantimahdollisuudet mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Suorituskyvyttömyysvakuuden saaminen valmiiksi rakennetulle kohteelle voi olla vaikeaa, jopa mahdotonta.

Ensimmäinen ongelma liittyy siihen, että (a) kaupan kohteena on ollut muun muassa K:n kiinteistöllä oleva, E:lle kuulunut teollisuusrakennus kaikkine kalusteineen. Kiinteistöön kohdistuvista kiinnityksistä annetut panttikirjat olivat pankilla vakuutena. Onko tällainen luovutustoimi kaikin osin E:n konkurssivelkojia ja kiinnityksenhaltijaa sitova? Olisiko lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tiedoilla jotakin merkitystä asiaa selvitettäessä?

Kiinteistö- ja rakennusoikeustiimimme juristit ovat käytettävissänne kaikissa kiinteistö- ja ympäristöoikeudellisissa asioissa sekä näihin liittyvissä hallinto- ja riitaprosesseissa. Rakennusoikeus, kiinteistöoikeus sekä rakennusalan yhtiöoikeudelliset palvelut ovat keskeisiä osaamisalueitamme. Olemme avustaneet vuosien varrella satoja päämiehiä erilaisissa rakennus- ja kiinteistöalan riitaprosesseissa ja sopimusasioissa.