Press "Enter" to skip to content

H lyhenne

Suomi

Tutkintonimikkeistä ja oppiarvoista on käytössä pitempiä ja lyhyempiä lyhenteitä (esim. fil. maist. ja FM). Luettelossa on myös vanhoja tutkintonimikkeitä, koska niillä on edelleen käyttäjiä. Lyhenneluettelon hakusanana on pitempi lyhenne, jonka yhteydessä esitetään lyhyempi (esim. dipl.ins. ~ DI). Lyhyemmästä lyhenteestä taas viitataan pitempään (esim. DI ks. dipl.ins.). Saman alan tutkinnot esitetään maisterin kohdalla seuraavasti:

Tunti, tonni ja päivä

Julkisessa viestinnässä tulisi käyttää ajan mittayksikköjen tunnusten (a, d) asemesta yksikön nimeä kokonaan kirjoitettuna (vuosi, vuorokausi) tai, jos lyhentäminen on tarpeen, näihin sanoihin pohjautuvia lyhenteitä v, vrk. Myös ajan ilmaus tunti olisi pyrittävä yleiskielessä kirjoittamaan lyhentämättömänä. Jos tämä ei ole mahdollista, on tapauksittain harkittava, vaatiiko asiayhteys käyttämään yleiskielistä lyhennettä (t) vai mittajärjestelmän mukaista tunnusta (h).

Tuhatvuotisen jouhikon soittaja ja lauluntekijä Pekko Käppi on erikoistunut arkaaisen kirjoittamattoman lauluperinteen suttuisimpiin ja pölyisimpiin reunakirjoituksiin. Hänen rujon riisutut esiintymisensä ovat hiljentäneet yleisöjä kotimaan kamaralla sekä kansainvälisillä areenoilla niin Europpassa kuin sen ulkopuolella. Suomalainen voodoo, karjalainen shamanismi ja arkaainen alkuvoima tekevät taikojaan vastustamattomasti.

f

Myös kauppakirjojen teko vaatii erityistä tarkkuutta ja suosittelemme, että annatte sen meidän tehtäväksemme. Tarkistamme sovitut asiat, jotta myyjä sekä ostaja voivat olla turvallisin mielin tekemänsä kaupan johdosta. Hankimme myös kaikki kauppaan tarvittavat asiakirjat/ liitteet. Kun tärkeät asiakirjat tehdään kunnolla, ei synny erimielisyyksiä jälkikäteen.

ERINOMAINEN (sertifikaatin arvoinen) voidaan antaa koiralle, joka on hyvin lähellä rotumääritelmän ihannetta, joka esitetään erinomaisessa kunnossa, jolla on harmoninen, tasapainoinen luonne, joka on korkealuokkainen ja joka on olemukseltaan erinomainen. Sen ulkomuodolliset ansiot ovat suuret ja virheet vähäiset ja sen tulee omata sukupuolelleen tyypilliset piirteet.

Alatunniste

Sekä nelivalenttinen että kaksivalenttinen rokote antavat 93–100% ja ainakin 3–4 vuotta kestävän suojan kohdunkaulasyövän vahvoja esiasteita (HSIL) vastaan rokotettaessa teini-ikäisiä tyttöjä ja nuoria naisia, jotka eivät ole infektoituneet rokotusajankohtaan mennessä onkogeenisillä papilloomaviruksilla. Molempien rokotteiden teho on 30–44%, jos mukana on infektoituneita tutkittavia. Merkittäviä haittatapahtumia esiintyy kaikilla kolmella rokotteella vain harvoin.

Oikeaa haarakatkosta tavataan silloin tällöin oireettomilla nuorilla tai keski-ikäisillä henkilöillä. Heillä se on yleensä aina terveydellisesti merkityksetön. Tällöin katkos ei vaikuta suorituskykyyn eikä siihen tavallisesti liity mitään varsinaisia sydänsairauksia. Jos nuorilla tai keski-ikäisillä henkilöillä oikean puolen haarakatkokseen ei liity mitään sydän- tai keuhkoperäisiksi epäiltäviä oireita, sydämen kuuntelun lisäksi ei yleensä tarvita muita tutkimuksia.

Jokaisesta rakennuksen kerroksesta laaditaan pohjapiirros, josta käy ilmi muun muassa tilojen sijoitus sekä niiden toiminnallinen suunnittelu. Rakennuslupapiirustusten pohjapiirroksissa mittakaavana käytetään yleensä 1:100. Pientaloissa voidaan käyttää mittakaavana myös 1:50, jolloin piirustuksia voidaan käyttää myös työpiirustuksina ja tarvittavien sähkö- ja LVI-piirrosten pohjina.

E

Lääkärin määräämiin tutkimuksiin, kuten erikoislääkärin, laboratorio- tai röntgentutkimuksiin kulunutta aikaa ei lueta työajaksi, mutta mikäli työntekijä todellisen tarpeen vaatiessa joutuu työaikana em. tutkimuksiin, järjestetään niitä varten vapautus työstä. Sama koskee synnytystä edeltäviä lääketieteellisiä tutkimuksia, (lääkärin tai muun terveydenhuoltohenkilökunnan suorittama tutkimus) mikäli tällainen tutkimus on suoritettava työaikana. Tutkimukset tulisi suorittaa ensisijaisesti työajan ulkopuolella.

Tavalliset nopeusluokitukset:

Äänimerkillä varustettu symboli renkaan vieressä osoittaa renkaiden äänitason – mutta se osoittaa äänen voimakkuuden auton ulkopuolella, ei kuinka se kuuluu auton sisälle. Liikennemelu mitataan desibeleissä. Kolme mustaa viivaa merkinnässä viittaa korkeaan äänitasoon ja rengas ylittää Euroopassa määritetyn maksimitason (uudet määräykset tulivat voimaan vuoden 2016 alusta). Kaksi mustaa viivaa viittaa keskitason ääneen ja yksi viiva tarkoittaa, että kyse on hiljaisesta renkaasta, jossa renkaan äänitaso on 3 desibeliä hiljaisempi kuin tyyppihyväksytyssä renkaassa.

Tilaa Vapa Content Digest

Kaikki tietävät, mitä LOL ja OMG tarkoittavat – mutta tiedätkö, millainen on Phat? Vieraskielisten ja kotimaisten lyhenteiden käyttö yleistyy nuorten nettikeskusteluissa jatkuvasti ja integroituu tätä kautta myös puhuttuun kieleen. Perinteinen kirjakieli menettää uskottavuuttaan – jos tavoittelet milleniaaleja, sinun täytyy puhua heidän kieltään. Onneksi Vapa keräsi kokoon kattavan listan nykypäivän torikokouksissa viliseviä nettilyhenteitä! Oletko aloittelija, keskitason lyhentelijä vai LM?

Highest Paid Person’s Opinion. HIPPO on henkilö, joka sanoo viimeisen sanan päätöksissä riippumatta siitä, onko oikeassa. Erittäin vaarallinen henkilö markkinoinnissa ja HIPPO tulee haastaa perustelemaan päätöksensä. Tarvittaessa testaa konversio-optimoinnilla mielipiteet ja sitä kautta löydä toimivin ratkaisu.

Päävalikko

Suomenkielisten oppareissa on englanninkielinen tiivistelmä laajemman yleisön saavuttamiseksi. Tämän opin jo 1990-luvun puolivälissä, kun kokeiluvaiheen ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä esiteltiin ulkomaisille korkea-arvoisille vieraille. Tiivistelmän lisäksi asiantuntijat silmäilevät myös lähdeluetteloa saadakseen käsityksen opinnäytetyön luotettavuudesta ja validiteetista. Sen vuoksi JAMKin oppareissa ei mielestäni voida käyttää ilmaisua ”ei julkistusaikaa”, sitä ei ulkomaalaiset ymmärrä.

Sinua saattaisivat kiinnostaa myös nämä

Tiukemman syynin takana voi olla kuitenkin myös lentomatkustajan omaan matkustushistoriaan liittyviä seikkoja. Riskialttiina pidettyihin maihin matkustaminen tai erikoiset reittivalinnat voivat saada lentoyhtiön kaipaamaan lisätietoa matkan tarkoituksesta. Myös viime hetkellä varatut lennot tai yhdensuuntaiset kaukolennot saattavat johtaa kuulusteluihin – monet maat vaativat matkustajilta paluulipun pois kohteesta sallitun oleskeluajan sisällä.

Hae välittömästi apua

Väkivalta on traumatisoivaa sille joka joutuu sen kohteeksi, sille joka joutuu sitä näkemään ja sille joka sitä käyttää. Väkivallassa on suuri riski traumaperäiseen stressihäiriöön (PTSD). Se voi aiheuttaa kognitiivisia häiriöitä, muistihäiriöitä, välttämiskäyttäytymistä, masennusta, korkeampaa tarkkaavaisuusastetta, kohonnutta fyysistä ja psyykkistä hälytysvalmiutta, levottomuutta, ahdistuneisuutta, fyysisiä oireita, unettomuutta, korkeaa verenpainetta, jne.