Press "Enter" to skip to content

Forløp av forkjørsveg

Hovedmeny

Symbolene 807.1-807.9 benyttet på underskilt betyr at hovedskiltets regulering eller informasjon gjelder vedkommende kjøretøy- eller trafikantgruppe. Vektangivelse på symbol 807.2 betyr at reguleringen gjelder kjøretøy med tillatt totalvekt høyere enn angitt. Symbol på underskilt til skilt 552 «Parkering» betyr at parkeringen er reservert vedkommende kjøretøy- eller trafikantgruppe. Kjøretøy- eller trafikantgruppe kan unntas fra hovedskiltets regulering med symbol brukt sammen med teksten «Gjelder ikke» eller «Unntatt».

1 av 1

Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med to millioner brukere i måneden og 300 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling. Leksikonet er eid av de norske universitetene og flere ideelle stiftelser/organisasjoner.

Forkjørsregulering av div. fylkesveier i Rakkestad kommune

Da forbudsskilt har rettsvirkning for trafikantene, skal forbudsskilt som hovedregel bare brukes når reguleringen er nødvendig for tra­fikksikkerhet, trafikkavvikling eller vegens omgivelser, samt at for­budet kan bli forstått og respektert, og at dette kan håndheves.

Velregulert i Snikkersvingen

Skilt nr. 202 «Vikeplikt», skilt nr. 206 «Forkjørsveg», skilt nr. 404.1 «Påbudt kjørefelt til høyre», skilt nr. 406 «Påbudt rundkjøring», skilt nr. 516 «Gangfelt», skilt nr. 701 «Tabellorienteringstavle», skilt nr. 713 «Vanlig vegviser», skilt nr. 723.15 «Vegnummer», Underskilt nr. 802 Avstand», Underskilt nr. 822 «Forløp av forkjørsveg», skilt nr. 906 V «Hindermarkering» Vegoppmerkinga gjennomført med,1002 «Varselline», 1006.3 «Kombinerte liner»,1012.1 «Heiltrukken kantline», 1012.2 «Stipla kantline»,1022 «Vikeline»,1024 «Gangfelt».

πανσέληνος 31 μαρτίου 2018 Πρόκριση στο Final4 για τις παγκορασίδες του Γ.Σ.Αλμυρού (φωτο)

εργοστασιο φαγε στην αμερικη Η σύνθεση της ομάδας του Αλμυρού: Τσιγάνη, Μητσογιάννη, Αραμπατζή Χρ., Μπουκουβάλα, Αραμπατζή Σ., Τσανή, Χασιώτη, Κωτούλα, Ξύδη, Καλομοίρη, Κουτέ, Κωνσταντίνου, Χατζηκυριάκου και Μαυρογένη.

1. Kjøring sørover Grønnegt. og i krysset Grønnegt.-Fr. Langes gt. (ved Fokus Bank) er det oppmerket to felt. Spørsmålet er hvilket felt er det rette å ligge i ved kjøring rett frem? Jeg ville svart det høyre. Lokal kjøring er venstre og hvis det er slik at man ønsker at venstre skal benyttes, bør det komme vegvisningsskilt over kjørefeltene slik det er i krysset lenger sør ved Grand. En gang i tiden var det skilt over kjørefeltene, men jeg regner med at fjerning av skiltene den gangen var gjort for at man ønsket at vanlige regler for feltvalg skulle gjelde i krysset.