Press "Enter" to skip to content

Eura järjestelmä

Navigaatio

6 EURA järjestelmän käyttöohje hankkeiden hakijoille ja toteuttajille 6 (39) Kuva 4 Katso-palveluun siirtyminen Selaimeen avautuu yritys.tunnistus.fi-osoite, jossa Katso-tunnistautuminen tapahtuu. Kirjoita Katso-käyttäjätunnus ja salasana. Klikkaa tämän jälkeen Kirjaudu-painiketta. Kuva 5 Katso-kirjautuminen Kirjautuminen on vahvistettava vielä kertakäyttösalasanalla. Klikkaa tämän jälkeen Kirjaudu-painiketta.

Projektin kehittäjätiimissä toimineet asiantuntijat kuvailevat projektin onnistumista seuraavasti: asiakaslähtöisen palvelun kehittäminen poistaa turhan asioinnin, helppokäyttöiset ja turvalliset palvelut tuottavat nopeasti hyötyjä asiakkaalle, palvelu pelaa myös häiriötilanteissa ja uutta tietoa tarvitsee pyytää vain kerran. Jo olemassa olevien julkisten ja yksityisten sähköisten palvelujen hyödyntäminen avaa tiedon rajapinnat sekä yrityksille että yksityisille kansalaisille.

Pirkanmaan liiton tekemien EU:n rakennerahastohankkeiden rahoituspäätösten yleinen nähtävillä pitäminen

Pirkanmaan liitto toimii Länsi-Suomen alueen (Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Satakunnan) välittävänä toimielimenä maakuntien liittojen rakennerahastotehtävissä. Pirkanmaan liiton maakuntahallitus on 8.12.2014 tehnyt päätöksen hankkeiden rahoituspäätösten nähtävillä pitämisestä. Perusliittojen jäsenkunnilla ja kuntien asukkailla on oikaisuvaatimus- ja kunnallisvalitusoikeus Pirkanmaan liiton rahoituspäätöksiin siltä osin, kun päätökset koskevat oman maakunnan hankkeita. Diaariin voi tutustua myös Pirkanmaan liiton virastossa sen aukioloaikoina.

Uudenmaan liitto on lakisääteinen kuntayhtymä

Hakemuksia toivottiin erityisesti korkeaan teknologiaan ja digitalisaatioon liittyvän osaamisen aktivoimiseen ja lisäämiseen sekä kasvavien alojen yritysten työvoimatarpeeseen ja osaajapulaan vastaamiseen. Hakemuksissa toivottiin uusia ja innovatiivisia ratkaisuja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisvalmiuksien vahvistamiseen ja työvoiman saatavuuden turvaamista matalan työllistymiskynnyksen tehtäviin.

Euran kunta haki tehoa kiinteistöhuoltoon pilvipalvelusta

”Kiinteistöpalveluihin tulee paljon erilaisia ilmoituksia korjaustarpeista ja muista puutteista, jotka saamme nyt kirjattua heti työprosessiin. Samalla tiedot tekemättömistä töistä pysyvät hallitusti järjestelmässä, eivätkä ole enää hajanaisesti sähköposteissa ja muistilapuilla”, Euran kunnan tekninen johtaja Kimmo Haapanen (kuvassa) kertoo hyödyistä. ”C-Care on meidän näköinen ohjelmisto. Se on sopivan kokoinen ja meidän on sitä helppo käyttää ja ymmärtää. Myös tuki on lähellä, jos sitä tarvitsemme”, hän lisää.

Aurinkopaneelien hinta on aikaisempaa edullisempi, ja niiden hankintaan ja asennukseen voi saada kotitalousvähennystä. Sijoitetun pääoman tuotto on 7–10 prosenttia. Yrityksille ja maatiloille on olemassa tukijärjestelmä, jossa jopa 40 prosenttia investoinnista korvataan. Aurinkopaneelien asennus on ammattilaisen työtä. Scanoffice Premium -aurinkosähköjärjestelmässä aurinkopaneelit kiinnitetään kattoon kotimaassa valmistetuilla ja testatuilla, kestävillä Oriman-kiinnikkeillä.

Huolto, Eura

Aurinkosähköjärjestelmä on kustannustehokas ja energiaa säästävä sähköntuottojärjestelmä, jossa aurinkopaneelit muuttavat auringon säteilyenergian sähkövirraksi. Aurinkosähköjärjestelmä sopii niin omakotitaloon kuin yritykseen ja maatilalle. Aurinkopaneelien hinta on aikaisempia vuosia alhaisempi, ja aurinkosähkö tuottaa säästöä pitkällä aikavälillä. Scanoffice Premium -aurinkosähköjärjestelmät kattavat kaikki aurinkosähkön tuotannossa tarvittavat laitteet ja tarvikkeet. Ota yhteyttä jälleenmyyjiimme – he palvelevat sinua mielellään!

Nova Pellettipoltin on poltin, joka mahdollistaa edullisen omakotitalon lämmityksen. Tuotteiden teho riittää myös jopa paritalojen lämmitykseen. Pelletin kulutus voidaan suhteuttaa seuraavasti: 1000 l öljyä = 2000 kg pellettiä. Omakotitalon keskimääräinen öljynkulutus on vuodessa noin 2500 l eli vastaten noin 5000 kg pellettiä. On laskettu, että lämmityskustannukset laskevat pelletillä yli puoleen öljy- tai sähkölämmitykseen verrattuna.

Seuraa meitä

Kaikki hakijat saavat ideahausta lyhyen kirjallisen palautteen. Tässä vaiheessa potentiaalisen hakemuksen jättäneille on mahdollisuus antaa vielä parannusehdotuksia. Niiden hakijoiden työtaakkaa taas voidaan säästää, joiden suunnitelmat eivät ole EAKR-ohjelman tai haun kriteerien mukaisia, eikä toiseen vaiheeseen kannata edetä. EURA-järjestelmä ei näin myöskään kuormitu turhilla hakemuksilla.

Työ- ja elinkeinoministeriön alueet- ja kasvupalveluosaston koheesio- ja rakennera-hastot ryhmän hallintoviranomainen (jäljempänä ”hankintayksikkö” tai ”tilaaja”) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen, tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti EURA 2014 -järjestelmän uudistamisesta ja jatkokehittämisestä EURA 2021 -järjestelmäksi, sen ylläpitoon tarvittavasta asiantuntijatyöstä sekä muusta EURA 2021 -järjestelmään liittyvästä asiantuntijatyöstä (jäljempänä ”palvelu”).

Euran entiset kirjastot

”Miksi jopa 300 vuotta vanhoista, arvokkaista puista pitäisi tehdä millinvahvuista vaneria, kun kokonaisia puita voi hyödyntää esimerkiksi rakentamisessa ja sisustuselementteinä. Puu on oikein käsiteltynä todella pitkäikäistä. Lisäksi se on kaunista. Siksi sitä ei kannata piilottaa rakenteisiin vaan tuoda päinvastoin näkyviin.”

Kirjautuminen

Projektiassistenttina vastuualueeseeni kuuluivat monipuoliset toimiston tehtävät, kuten tapahtumien lisääminen ja päivittäminen someen sekä verkkosivuille, koulutuskalenterin päivittäminen ja erilaisten ESR-lomakkeiden syöttäminen EURA2014-järjestelmään. Hankemaailmaan pääsin käsiksi myös syvemmin: hoidin kilpailutusprosesseja alusta loppuun – aina tarjouspyynnöistä hankintapäätösten laatimiseen. Olen myös käynyt läpi osallistujilta saadut koulutuspalautteet ja lähettänyt nämä kouluttajille.

Tulos: informaatioköyhää raportointia

Avointa tietoa voitaisiin hyödyntää vaikka myös korkeakoulujen omissa järjestelmissä. Mitä tietoja yritysten kehittämistarpeista saataisiin kaivettua esiin, jos Hankeajan kaltainen sovellus laitettaisiin tutkimaan eri paikkoihin tallennettuja TKI-projekteja, pro graduja, opinnäytetöitä, MBA/yAMK-lopputöitä ja yrityksille laadittuja kurssitöitä? Tämä data on jo olemassa – kyse on vain sen automaattisesta esiinkaivamisesta.

Ei tunnusta vielä?

Apuun pyydettiin oululainen Procomp. ”Emme löytäneet muilta toimittajilta vastaavaa järjestelmää, jossa suunnittelutyökalu ottaisi huomioon myös reitit ja matka-ajat kotihoidon asiakkaiden luokse”, Kalevi Mäkipää toteaa. ” Procompin tapa suunnitella hoitokäynnit on hoitajien ja muiden alan ammattilaisten laajasti hyväksymä. Tarkoitan tällä sitä, että Procompin suunnitteluohjelma ottaa huomioon myös taukoihin käytettävät ajat, ja yleensä kaikki muuttujat, jotka vaikuttavat työpäivän rakentumiseen.”