Press "Enter" to skip to content

Etuosto-oikeus asuntokaupassa

Asunto-osakkeen etuosto-oikeus

Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että osakkeenomistajalla, yhtiöllä tai muulla henkilöllä on oikeus lunastaa osake, kun omistusoikeus osakkeeseen siirtyy toiselle muulta omistajalta kuin yhtiöltä. Lunastuslausekkeessa on määrättävä, keillä on lunastusoikeus. Lähtökohtaisesti lunastusoikeus koskee kaikkia omistusoikeuden siirtoja. Lunastusoikeutta ei kuitenkaan ole, jos osakkeen saaja on yhtiön nykyinen osakkeenomistaja taikka osakkeen saaja on edellisen omistajan lähisukulainen tai jos osake on saatu testamentin perusteella.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämiselle on tiettyjä edellytyksiä. Ensinnäkin ostajana ei saa olla kiinteistön myyjän puoliso, perillinen, tai valtio, eikä kyseessä saa olla myynti pakkohuutokaupalla. Tällaisissa kaupoissa kunnalla ei ole etuosto-oikeutta. Myytävän kiinteistön tulee toisekseen olla vähintään 5000 neliömetrin kokoinen, paitsi pääkaupunkiseudun kunnissa, joissa tämä vähimmäiskoko on vain 3000 neliömetriä. Pinta-alaa laskettaessa huomioidaan kaikki saman myyjän ja saman ostajan väliset kiinteistökaupat viimeisen kahden vuoden ajalta. 

Vierailimme sarvipäisestä hyllystä tunnetun turkulaisen muotoilijan kotona – katso kuvat ja video

Perusero näiden lakien välillä on se, millaiseksi lunastuslauseke on kyseisenä ajankohtana täytynyt muotoilla, kenelle lunastusvaade osoitetaan ja millaisin ehdoin sekä kenelle lunastushinta maksetaan. Jos lunastuslauseke ei ole sen yhtiöjärjestykseen lisäämisajankohtana voimassa olleen lain mukainen, sitä ei lain mukaan tarvitse soveltaa lainkaan.

Myydään

Ajattelin tehdä pojan kanssa kauppakirjan, jossa määrään, että hänen täytyy myydä ostamansa maa-alue minulle, jos aikoo joskus luopua siitä. Kuulin kuitenkin, että tällaista määräystä ei voisi tehdä kauppakirjaan.  Voiko kauppakirjaan tehdä tällaisen määräyksen? Entäpä jos lahjoitan maa-alueen pojalle ja määrään yhtenä ehtona olevan sen, ettei poika voi myydä aluetta kenellekään muulle kuin minulle.

Primary links

Etuoston tavoitteen toteuttamisen ajankohta jää jossain määrin avoimeksi. Lähtökohtana voitaneen pitää sitä, että alue tulee aiottuun tarkoitukseen ajassa, joka riippuu maankäytön suunnittelun vaiheesta ja hankkeen totutuksesta itsestään. Näin ollen alueen käyttö aiottuun tarkoitukseen voi toteutua jopa vasta useamman vuoden kuluttua etuostosta. Kunnan ei siten tarvitse toteuttaa hanketta välittömästi etuoston jälkeen. Toisaalta on kuitenkin huomattava, että maa-alueiden hankinta vain maareserviksi, ilman yhteyttä esim. yhdyskuntarakentamiseen, ei ole lain tarkoituksen mukaista.

Kauppakadun tapauksessa kauppaa rajoittaa myös lunastuspykälä. Tietty säätiö voi ostaa niin halutessaan jo kertaalleen myydyn asunnon itselleen. Asunnon ostaja voi jäädä myös tyhjän päälle, jos lunastuspykälä mahdollistaa talossa jo asuvan osakkaan etuosto-oikeuden. Näissä tapauksissa voi syntyä ikäviä tilanteita.

– Lunastuslauseke on kaikissa taloyhtiöissä, joiden asuntojen omistajat ovat kirjanneet sen yhtiöjärjestykseen

– Kun tällaisesta talosta myydään asunto, kaupasta ilmoitetaan talon ilmoitustaululla

– Kaikilla talosta asunnon jo omistavilla on oikeus lunastaa asunto ostajalta kauppahintaan

– Mahdollinen käsiraha palautetaan ostajalle ja kauppa purkautuu

– Lunastusaika vaihtelee riippuen siitä, mitä yhtiöjärjestykseen on kirjattu

 

Navigation menu

Kun olet löytänyt sopivan asunnon, tutustu huolella sekä asuntoon että taloyhtiöön. Asuntokaupassa kannattaa aina muistaa, että kyseessä on osakekauppa. Sinä et siis varsinaisesti ole ostamassa asuntoa – seiniä, lattiaa ja kattoa – vaan taloyhtiön osakkeita. Tästä syystä isännöitsijätodistus, energiatodistus, taloyhtiön yhtiöjärjestys, tilinpäätös, toimintakertomus ja korjaussuunnitelma ovat äärimmäisen tärkeitä asiakirjoja, joihin sinun on syytä tutustua ajan kanssa.

Voit halutessasi tiedustella välittäjältä mahdollisuutta nähdä asunto vielä toistamiseen.  Jos ensimmäinen esittely pidettiin esim. aamupäivällä, voi olla hyvä ajatus sopia uusintaesittely iltapäivään, jotta näet asunnon sekä aamu- että iltapäivän erilaisissa valaistusolosuhteissa. Uusintaesittelyssä voit mahdollisesti tutustua tarkemmin myös esim. taloyhtiön varasto- ja muihin tiloihin.

Rasite voi rassata vielä vuosien päästä

Emme pääsääntöisesti siirrä tietoja EU:n ja ETA:n ulkopuolelle. Jos siirrämme tiedot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.

NÄIN SOLMIT ASUNTOKAUPAN

Kustannukset jyvitetään tyypillisesti asunnon pinta-alan perusteella, joten suurikokoiselle perheasunnolle kustannukset voivat olla todella korkeat. Sen lisäksi, että putkiremontti on hintava, on se myös asumisen kannalta hankala, sillä wc- ja keittiötilat ovat remontin aikana poissa pelistä. Vastaremontoidulla upealla design-keittiöllä ei ole kodinkoneita lukuun ottamatta juurikaan virkaa, jos asuntoon on tulossa putkiremontti. Keittiö revitään usein remontin alta pois. Isännöitsijä osaa kertoa tarkemmin remontin käytännön toteutuksesta, mikäli sen määräpäivä lähestyy.

Koulutamme lakimiehemme asuntokaupan riitakysymyksiin

Ostin vuosia sitten asunnon keskikaupungilta ja luulin tehneeni hyvät asuntokaupat ja niin se silloin olikin. Mutta, sitten eräs sijoittaja ryhtyi ostamaan asuntoja huoneisto kerrallaan ja kaikki muuttui kuin yhdessä yössä. Sijoitusasuntoihin alkoi ilmestyä vuokralaisiksi ns. takuuvuokralaiseksi kutsuttuja. Nämä taas vetävät perässään omanlaistansa porukkaa.

Suosituimmat

Sen lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota osakkeenomistajan maksurästeihin. Onko myyjällä erääntyneitä, maksamattomia vastikkeita? Lain nojalla ostajakin on yhteisvastuussa kolmen kuukauden vastikemäärältä. Nämä käyvät ilmi mm. isännöitsijäntodistuksesta. Tärkeätä on myös tarkistaa, onko yhtiöjärjestyksessä ns. lunastuslauseke, jonka turvin nykyiset osakkaat saavat käytännössä etuosto-oikeuden asuntoon.»

Hallinto-oikeudelliset periaatteet kunnan etuosto-oikeuden käytössä

Joidenkin taloyhtiöiden yhtiöjärjestykseen kuuluva lunastuspykälä antaa osakkaille etuosto-oikeuden määräajaksi myytävään osakkeeseen (asunto, autotalli…) Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaupan solmimisen jälkeen osakkaita tiedotetaan tapahtuneesta kaupasta ja he saavat yhtiöjärjestyksessä määrätyn ajan (usein 2 vko – 30 pv) kuluessa lunastaa osakkeen itselleen samalla hinnalla, jolla kauppa solmittiin.

Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy

Eväste on pieni nimetön käyttäjäkohtainen tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän verkkoselaimeen. Eväste sisältää yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa sivustolla vieraileva verkkoselain (esim. käyttäjän palatessa aiemmin vierailemalleen sivustolle). Evästettä voi myöhemmin käyttää vain sen tallentanut palvelin, eikä siitä aiheudu vahinkoa käyttäjän laitteelle. Pelkän evästeen avulla ei voida tunnistaa käyttäjää henkilökohtaisesti.

Ensimmäisenä varoituksen sana: käräjäoikeuksien riita-asioista noin neljännes koskee tavalla tai toisella asuntokauppaa. On siis ilmeistä, että paljon voi mennä pieleen. Asunnon myynti itse voi onnistua, mutta tarkkana täytyy olla. Kerron alla yleistä tietoa siitä, miten myyt itse asuntosi. Kerron myös, missä pitää olla erityisen tarkkana. Jos et ehdi lukea enempää, tässä tärkeimmät asiat pähkinänkuoressa: