Press "Enter" to skip to content

Etf tuotto odotus

SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT

Osakemarkkinoilla pitkän aikavälin tuotto-odotus on usein käänteinen pitkän aikavälin toteutuneeseen tuottoon. Jos osakkeilla on takana pitkä nousujakso, ovat niiden arvostustasot historiallista korkeammalla ja tuloskasvun voimakkain jakso takana. Tällöin tuotto-odotus on matalampi, koska tuloskasvu hidastuu ja arvostustasot palautuvat käytännössä aina lähelle historiallista keskiarvoa.

Tutustu Sijoittaja.fi:n mallisalkkuihin

Kolmea ETF:ää voi tutkia ETF-työkalullamme ja ne löytää helpoiten kirjoittamalla hakusanoiksi kaupankäyntitunnukset “XGSH”, “IWDA” ja “CRPH”. Näille ETF:ille löytyy myös Nordnetin käyttämät Saksa-listaukset, joiden kaupankäyntitunnukset ovat:  EUNL, DBZB ja IBCQ. Kolmesta ETF:stä koostuvan salkun vuotuinen hallinnointikustannus on 0,225 % (vrt. pankkien aktiivisten yhdistelmärahastojen kulut ovat n. 1,0-1,5 %).

7. Kuukausisäästämisen aloittaminen

ETF:n valinta lähtee siitä, mikä on tavoitteesi sijoittamisen suhteen. Säästätkö pitkälle hamaan tulevaisuuteen esimerkiksi eläkettä varten vai haluatko laittaa sijoitusten tuotot heti kulutukseen? Säästätkö ehkä lapselle tai lapsen lapselle? Haluatko säästää passiivisesti yleisiin indekseihin vai haetko kenties parempaa tuottoa ja suurempaa riskiä hieman erikoisemmilla ETF:llä? Kaikki nämä asiat tulee huomioida ja säästösuunnitelma sekä tavoitteet kannattaa kirjoittaa jo ennen aloittamista johonkin ylös.

Minä puolestani löysin sijoitusvaihtoehdon, joka 88 vuoden aikana (1927-2015), osingot ja inflaation huomioiden on tuottanut keskimäärin 9,9 prosenttia vuodessa**. Tuollaisella tuotolla esimerkiksi lapsilisät sijoittamalla (95,75 euroa/kk) lapsestasi tulisi keskimäärin monimiljonääri 67 vuoden eläkeikään mennessä. Silloin häntä odottaisi 5,6 miljoonan euron (nykyistä raha-arvoa vastaava) ylimääräinen eläke.

Historiaa

Sijoitusrahastot ovat paras väline sijoitusten hajauttamiseen. Hajauttamisen suurin hyöty on pienentää riskiä samalla tuottotasolla ja se onnistuu siten, että kaikki munat eivät ole samassa korissa vaan sijoitukset on hajautettu. Esimerkiksi hyvin hajautetun osakesalkun rakentaminen vaatii paljon aikaa, rahaa ja seuraamista, mutta rahastoissa rahaston varat on hajautettu valmiiksi satoihin eri yhtiöihin eri toimialoille ja alueille.

Osakkeenomistajillemme

Rahasto, eli sijoitusrahasto, sijoittaa salkunhoitajan johdolla rahastossa olevia varoja esimerkiksi arvopapereihin, raaka-aineisiin, kiinteistöihin, joukkovelkakirjoihin tai hajautetusti kaikkiin näihin kohteisiin. Rahastosäästäminen on rahastoihin sijoittamista, ja siitä kuuleekin usein käytettävän myös termiä rahastosijoittaminen, joka tarkoittaa siis täsmälleen samaa asiaa.

Nämä kolme ihmistyyppiä rikastuvat todennäköisimmin

Superlaskuri laskee, kuinka paljon säästöä sinulle kertyy, jos säästät tietyn säästösumman kuukausittain ja/tai tietyn kertasijoituksen kuluttomaan rahastoon verrattuna rahastoon, jossa on hallinnointipalkkio. Laskelma perustuu valitsemaasi tuotto-odotukseen, hallinnointipalkkioon ja säästöaikaan. Laskelma huomio kuukausittaiseen tuoton, kuukausisäästämisen kulut, vuotuisen tuoton ja yksittäisen sijoituksen kulut.

Seuraa LähiTapiolaa

Indeksisijoittamisen periaate on yksinkertainen. Sijoitusmarkkinoiden eri osa-alueiden kehitystä mitataan indeksien avulla: indeksi kertoo kunkin osa-alueen kehityksestä ilman sijoittamiseen liittyviä kustannuksia. Esimerkiksi Helsingin pörssin yleisindeksi kertoo Helsingin pörssissä noteerattujen osakkeiden keskimääräisen kurssikehityksen. Indeksisijoittaja sijoittaa markkinaindeksin mukaisesti koriin, joka on mahdollisimman tarkka kopio indeksistä. Yhdellä sijoitusinstrumentilla sijoittaja voi siis lisätä salkkuunsa kokonaisen markkinan tai toimialan.

Tuloslaskelma – ylärivi ja alarivi ratkaisevat
Kassavirta kertoo rahan todellisen liikkumisen
Tase on omaisuuden peili
Sijoittajan sixpack
Tomi Salo
Sijoittajan sixpack
Tunnuslukuanalyysi – heijastuksia sixpackistä
– Case: Tallink
Arvonmääritys perustuu tunnuslukuihin
– Case: Applen arvonmääritys
Liiketoiminnan ymmärtäminen – mistä raha tulee
– Case: Ponsse
– Case: Kesko
– Case: Laatuyhtiöiden arvostus Suomessa kesällä 2018

Kiinteistömarkkinasijoitukset ovat riskipitoisia sijoituksia siinä missä kaikki muutkin sijoitukset. Pitää muistaa, että kodin ostaminen on todennäköisesti monen elämän suurin yksittäinen sijoitus. Hyvänä esimerkkinä tästä on henkilö, jolla on 200.000 euron asuntoluotto, mutta josta muutaman tuhannen euron sijoittaminen osakerahastoon, saati sitten suoriin osakkeisiin tuntuu ”riskipitoiselta”.

Alpha – Alphaa käytetään yleensä kuvaamaan sijoituskohteen aktiivista, markkinatuotosta poikkeavaa tuottoa. Esimerkiksi sijoitusrahastojen yhteydessä alphalla tarkoitetaan rahaston tuoton eroa suhteessa vertailuindeksiin. Koska rahastoilla on myös kuluja, on alphan oltava kuluja suurempi, jotta rahasto pääsee markkinatuottoon, eli tuottaa yhtä hyvin kuin vertailuindeksinsä. Alpha on siten yksi tapa mitata salkunhoitajan osaamista.

ETF-rahastot ovat pörssinoteerattuja sijoitusrahastoja, joiden kautta on mahdollista sijoittaa esimerkiksi osake- tai kiinteistömarkkinoille arvopaperipörssissä. Tällä hetkellä ETF-rahastot ovat nosteessa, joten jos sijoittaminen kiinnostaa, on hyvä tietää, mitä ETF oikeastaan tarkoittaa. Kerromme tällä sivulla pähkinänkuoressa ETF-rahastojen monista ominaisuuksista sekä niiden tarjoamista sijoitusmahdollisuuksista.

Sijoita yhtiöihin, joiden avulla me selvitään tästä

Ehkä hankalin rasti vastuulliselle piensijoittajalle on suoraan osakkeisiin sijoittaminen. Mistä ne vastuulliset firmat tunnistaa? Mikäli omat taidot ESG-analyysien tekoon arveluttavat, voi jälleen kerran hyödyntää ammattilaisten osaamista ja poimia rusinoita heidän pullistaan. Vastuullisina markkinoitujen rahastojen ja ETF:n kuvauksista löytyy tiedot niihin valikoiduista yrityksistä. Esimerkiksi:

Klikkiotsikosta huolimatta liikumme edelleen talouden viitekehyksen sisällä, tällä kertaa piensijoittajan (osto)housuissa. Sijoittamisessa oikean kumppanin eli välittäjän valinnalla on merkitystä sijoittamiseen liittyviin kuluihin ja sitä kautta tuotto-odotuksiin. Koska välittäjillä on erilainen strategia tarjota sijoittajapalveluita, kannattaa poimia tarjolla olevista pullista vain rusinat.

8. Minkä yrityksen rahastot ovat menestyneet pitkässä juoksussa?

00:30 Yleisarvioita tuloskaudesta05:00 Yhdysvaltalainen tapa tehdä tulosennusteita ja -ohjeistuksia08:00 Nokian, Nordean ja Outokummun tulospettymykset15:30 IFRS 16 -standardin vaikutukset19:30 Konepajojen tilauskannat, tuloskauden onnistujia25:00 Kauppasotaneuvottelut ja keskuspankkien toimet33:00 Osakepainot ja osakkeiden arvostustasot42:30 Europarlamenttivaalit ja poliittiset riskit45:30 Suomalaisten pörssiyhtiöiden ohjeistuksista47:30 Fortum, Beyond Meatin listautuminen Nasdaqiin55:30 Kohti seuraavaa tuloskautta

Siihen yksinkertaisuus sitten usein loppuukin, sillä keinot ja mahdollisuudet tämän tavoitteen saavuttamiseksi ovat moninaiset. Vain yhtä oikeaa tapaa sijoittaa ei ole. Tämä näyttäytyy sijoittajalle mm. eri sijoituskohteiden ja tuotteiden tarjonnassa. Yksinomaan Suomessa sijoittajalla on valittavanaan 1053 eri sijoitusrahastoa 71:ltä eri rahastoyhtiöltä tai varainhoitajalta. Tähän kun lisää kotimaisten välittäjien kautta tarjolla olevat pörssinoteeratut ETF-rahastot, niin luku on jo moninkertainen (puhumattakaan ulkomaisista sijoitusrahastoista).