Press "Enter" to skip to content

Espoo rakennusoikeus

Helsingin seudun yhteiset palvelut, HelsinginSeutu.fi

Rakennushankkeeseen ryhtyvän käytettävissä tulee olla riittävän ajoissa ja suunnittelutehtävän vaativuutta vastaavasti kelpoisuusvaatimukset täyttävät suunnittelijat. Suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset on esitetty ympäristöministeriön ohjeessa suunnittelijoiden kelpoisuudesta. Rakentamisen suunnittelussa on oltava suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta vastaava pääsuunnittelija.

Helsingin seudun yhteiset palvelut, HelsinginSeutu.fi

Espoon kaupungin maanhankinnan ja -luovutuksen sekä maankäyttösopimusten periaatteiden (alla) mukaan mukaan arvonnousuun pohjautuva sopimuskorvaus on suuruudeltaan 40 – 60 % hyödystä ja se ohjataan alueen kunnallistekniikan toteuttamiseen. Korvausta peritään vain sopimuskynnyksen 250 000 euroa ylittävästä hyödystä. Usean kiinteistön yhteishankkeissa jokainen maanomistaja hyötyy sopimuskynnyksestä, mikä lisää yhteishankkeiden houkuttelevuutta.

Jos alueen rakennuskaava sallii täyden maanpäällisen kellarin, talon neliöt voi tuplata sillä rajoituksella, etteivät kellarikerroksen ikkunat voi olla kovin suuria, vaan maksimissaan 10 prosenttia huoneen pinta-alasta. Palomääräyksistä kannattaa myös varmistaa, minkä kokoisen ikkunan voi sijoittaa huoneisiin ilman, että joutuu teettämään erityiset ja tuplahintaiset paloikkunat.

Main navigation (fi)

Ajantasa-asemakaava on ladattavissa 1 km * 1 km karttaruutuina TIFF-tiedostomuodossa. TIFF on rasteri(kuva)-tiedostomuoto, jota näyttävät paikkatieto-ohjelmat ja muutamat muutkin ohjelmat. Tiedosto on ns. geoTIFF, joka sisältää tiedon karttaruudun sijainnista GK25-koordinaattijärjestelmässä. Aineiston ajantasaisuus vastaa karttapalvelussa katsottavissa olevaa ajantasa-asemakaavaa lataushetkellä.

Kiitos rekisteröinnistäsi

Suomenlahden rannalla sijaitseva Matinkylä yllättää monipuolisuudellaan. Alueella on oma ranta, venesatama ja Suomen suurimpiin kuuluva ostoskeskus Iso Omena, josta löytyy palveluja joka lähtöön. Myös alueen asuntokanta tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja: alueella on sekä korkeita kerrostaloja että matalaa rivitalotaloasutusta sekä jonkin verran omakoti- ja paritaloja. Syksyllä 2016 valmistunut länsimetro paransi alueen kulkuyhteyksiä entisestään.

Kohteen tiedot

Vuonna 2001 rakennettu omakotitalo rauhallisella alueella Latokaskessa! Tässä talossa on tilaa isommallekin perheelle, sillä makuuhuoneita löytyy yhteensä neljä, kaksi alakerrassa ja kaksi yläkerrassa. Yläkerrassa lisäksi erillinen wc. Olohuone on tilava ja olohuoneen toiseen päähän voi tarvittaessa rakentaa viidennen makuuhuoneen. Olohuoneesta pääsee katetulle terassille ja sitä kautta pihalle.

Asuinaluetietoja

Asemakaavoitettavan alueen maanomistajalla, joka saa asemakaavasta merkittävää hyötyä, on velvollisuus osallistua kunnalle yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin (Maankäyttö- ja rakennuslaki 12 a luku). Kustannuksiin osallistumisesta on pyrittävä sopimaan maanomistajan kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kunnan on aloitettava maankäyttösopimusneuvottelut niiden maanomistajien kanssa, jotka saavat valmisteltavasta uudesta asemakaavasta merkittävää hyötyä. 

Hinta ja kustannukset

Maanantain kaupunginhallituksen lista näyttää melko mutkattomalta. Lista-asioiden lisäksi keskusteltaneen pääkaupunkiseudun valtuustojen yhteiskokouksesta, joka on päätetty pitää 15.5. klo 18 Vantaan Martinus salissa. Siellä on tarkoitus hyväksyä yhtenäinen ja tiukan kriittinen perusteltu kanta maakunta- ja soteuudistukseen ehdotetussa muodossa. Asiaa on valmisteltu pääkaupunkiseudun yhteistyöryhmässä, jonka jäsen olen ja tätä varten pidetään ylimääräinen kaupunginhallituksen kokous 7.5.

Espoon Vihreät Instagramissa

Espoossa on valmistumassa vuoden 2016 loppuun mennessä useita ikääntyneille tarkoitettuja ARA-rahoitteisia hankkeita, joihin on tulossa yhteensä 170 tehostettuun asumiseen tarkoitettua uutta asumispaikkaa. Vuosittainen lisäasumispaikkojen tarve ikääntyneille on noin 50 paikkaa. Sosiaali- ja terveystoimen mielestä tällä hetkellä ei ole tarvetta uusille ikääntyneille tarkoitetuille ARA-rahoitteisille hoivakodeille.

Westendin kuntoportaissa tiistaisin ilmaista ohjausta

Saamme tänä kesänä rantaan uimavalvojan, joka on paikalla klo 10-18.  Valvonnan lisäksi hänen tehtäviin kuuluu veden lämpötilan mittaaminen ja sinilevätilanteen selvittäminen kolmesti päivässä. Tiedot kirjataan rannan ilmoitustaululle ja ulkoliikunta.fi-sivustolle.  Terveystarkastaja ottaa kahden viikon välein uimavesinäytteitä, joiden tulokset löytyy myös ulkoliikunta.fi -palvelusta.

Mainos- ja mediamyynneistämme vastaa Podium North. Podium North on Suomen suurimpiin kuuluva online-mediaverkosto. Verkosto koostuu pääosin urheilumedioista ja kasvaa tällä hetkellä voimakkaasti myös viihdepuolella. Mainostajalle Podium Northin mediat tarjoavat suurta näkyvyyttä tarkassa kohderyhmässä. Sivustoja lukee kuukausittain reilusti yli miljoona suomalaista. Se on viidesosa suomalaisista, joten mainostajana tavoitat nopeasti hyvin suuren määrän potentiaalisia asiakkaita.

Historia

Espoon valtuusto hyväksyi rakentamistehokkuudeltaan ylimitoitetun Högnäsin asemakaavan syyskuussa 2014. Koska kaava ei Espoon ympäristöyhdistyksen mielestä täyttänyt muun muassa luonnonsuojelulain ja maankäyttö- ja rakennuslain määräyksiä siitä laadittiin laaja ja yksityiskohtainen kunnallisvalitus Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitus käsittää kaikkiaan 37 sivua ja sen perustelut ovat esitetty pääpiirteittäin 14 kohdan luettelona, joka tuo hyvin esille kaavoitushankkeen mahdottomuuden (luettelo nähtävissä tämän jutun lopussa).