Press "Enter" to skip to content

Ensiasunto perintö

Miten perintöasunto vaikuttaa ensiasunnon ostajan varainsiirtoverovapauteen?

(13.3.2014) Jos olet saanut yksiön perinnönjaossa tai olet kuolinpesän ainoa osakas, olet menettänyt ensiasunnon varainsiirtoverovapauden, vaikka et ole asunut asunnossa. Yksi neljästä huojennusedellytyksestä on, että ei ole aikaisemmin omistanut vähintään puolta asuinrakennuksesta tai asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavista osakkeista tai osuuksista.

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Kun teet myöhemmin kaupat, joiden jälkeen omistat kyseisestä ensiasunnosta vähintään puolet, et maksa jälkimmäisestä kaupasta varainsiirtoveroa, koska tällöin kaikki varainsiirtoverovapauden ehdot täyttyvät kohdallasi. Lisäksi voit hakea aiemmasta osuudesta maksamasi varainsiirtoveron takaisin. Saat verottajalta tähän erillisen varainsiirtoveron palautushakemuksen. Hakemus on lain mukaan tehtävä vuoden kuluessa siitä, kun verovapauden edellytykset ovat täyttyneet. 

Miksi kannattaa ostaa asunto?

Koska esimerkissämme on kyseessä ensiasunnon ostajan ottama laina, normalai 30 prosentin alijäämähyvitykseen saa 2 %-yks. korotuksen, josta syystä vähennys on 32 prosenttia. Tämä korotus on voimassa ensimmäiset yhdeksän vuotta asunnon ostovuodesta. Tästä johtuen vuonna 2018 myös ensiasunnon ostajalla vähennyskelpoista on 35 % asuntolainan koroista, mutta vähennyksestä saatava hyöty on enemmän. Esimerkiksi tuhannen euron koroista hyöty on 112 euroa, jolloin verovähennys huomioon ottaen koroista jää ensiasunnon ostajan maksettavaksi 888 euroa.

Perintöasunto herättää monenlaisia kysymyksiä. Kannattaako asunto jättää perintönä ja mitä kuluja perinnöstä tulee maksettavaksi? Perintövero on suurempi kaukaisemmille perijöille, kuin lähisukulaisille. Asunnon jättäminen perinnöksi kannattaa valmistella yhdessä perijän kanssa, mikäli mahdollista. Perinnönantaja voi esimerkiksi antaa asunnon lahjana ja jättää itselleen hallintaoikeuden, jolloin käyttöoikeus asuntoon säilyy, vaikka omistussuhde siirtyisikin. Täältä löydät aiheesta lisätietoa.

Ensiasunnon hankintaan liittyen herää monta kysymystä. Ja syystäkin, onhan kyseessä yksi elämäsi suurimmista päätöksistä. Miten varmistua, että asunnon kunto on arvioitu oikein ja mitä asioita isännöitsijätodistuksesta tulee osata tarkastaa? Mistä tiedän, että taloyhtiöstä on pidetty hyvää huolta? Jätä nämä kysymykset meidän huolehdittavaksi ja keskity miettimään, mitä sinä ensiasunnoltasi odotat. Tietoa löydät muun muassa tästä osiosta!

Hankittavaa asuntoa tai asuinkiinteistöä täytyy käyttää tai ryhtyä käyttämään omana vakituisena asuntona ja varainsiirtoverovapautus koskee luovutusta vain siltä osin kuin asuntoa tai asuinkiinteistöä käytetään omana vakituisena asuntona. Asuinkiinteistöön luetaan varsinaisen asuinrakennuksen lisäksi asumiseen liittyvät muut rakennustilat sekä rakennuspaikka siltä osin kuin se on pinta-alaltaan enintään 10.000 neliömetriä. Kaavoitetulla alueella varainsiirtoverosta vapaaksi rakennuspaikaksi hyväksytään enintään kaavan mukaisen tontin tai rakennuspaikan suuruinen alue.

Tili kuuluu Ruotsin talletussuojan piiriin

Tili kuuluu Ruotsin talletussuojan piiriin Ruotsin Valtiokonttorin (Riksgälden) päätöksen mukaisesti. Jokaisella tilinomistajalla on oikeus enintään 100 000 euroa vastaavaan korvauksen pankissa olevien talletusten yhteismäärästä. Valtiokonttori maksaa korvauksen tilinomistajalle 7 työpäivän kuluessa siitä, kun pankki on asetettu konkurssiin tai Ruotsin Finanssivalvonta on tehnyt korvausvelvollisuutta koskevan päätöksen.

Asunto-osakeyhtiön ja muun kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden luovutuksessa vero on 2,0 prosenttia vastikkeesta. Vastikkeeseen luetaan myös osakkeisiin kohdistuva yhtiölainaosuus, eli vero maksetaan velattomasta hinnasta. Rakentamisaikana tai sitä aiemmin vastikkeeseen luetaan osakkeisiin kohdistuva osuus yhtiön kaikista lainoista, jotka yhtiöllä on kohteen valmistumishetkellä tai omistusoikeuden siirtymishetkellä, jos se tapahtuu ennen valmistumista ja käyttöönottoa.

Osuuspankin luottotakaus asuntolainalle voi olla enintään 50 000 euroa, enintään 25 000 euroa velallista kohden. Takauksen määrä pienenee lainan lyhentyessä. Luottotakaus on edullinen: takauksen jäljellä olevasta määrästä peritään 0,7 %:n vuotuinen maksu, jonka maksamisessa voi hyödyntää OP-bonuksia. Luottotakaus on mahdollistaa valtiontakausta joustavammin korkosuojausten tekemisen ja luoton maksusuunnitelman muuttamisen.

– Lisäpalkkio oli alusta saakka tarkoitettu väliaikaiseksi. Siinä on ollut poliittista harkintaa. Kenties nähtiin, että asp-säästäminen oli hiipumassa ja haluttiin saada se uuteen nousuun. Keino toimi, lisäpalkkio sai liikkeelle säästöinnostuksen. Se näkyi meilläkin ihmisten soitoissa, he kyselivät paljon palkkiosta, muistelee Valtiokonttorin Nieminen.

SalkunRakentaja

Vähän hävettää että tämän ASP-blogikirjoituksen kanssa venyi näin pitkään. Aloitin rustaamaan tätä kirjoitusta jo viime kesänä asuntolainaneuvotteluideni aikaan, mutta sen viimeistely jäi jostain syystä vasta keväälle. Ehkä asiaan vaikutti myös se, että kilpailua ASP-säästämisestä kertovien blogikirjoitusten kanssa ei käytännössä ole ollenkaan. Seuraan monia säästämiseen ja sijoittamiseen liittyviä yhteisöjä, ja niissäkin valitettavan harvoin joku muistaa ASP-tilin. Noh, ehkä tämä tekstini muuttaa koko asian, heh.

ASP-tiliin liittyvät muutokset

ASP-tilille pitää tehdä talletuksia vähintään kahdeksana kalenterivuosineljänneksenä. Yhden kalenterivuosineljänneksen eli kolmen kuukauden aikana talletuksen tulee olla vähintään 150 euroa ja enintään 3 000 euroa. Talletuksia ei kuitenkaan ole pakko tehdä peräkkäisinä vuosineljänneksinä, vaan tarvittaessa säästämisestä voi pitää taukoa. Voit jatkaa säästämistä niin kauan kuin haluat.

Perityn omaisuuden likviditeetti: Suomalaisten varallisuudesta suuri osa on sidottu asunto-omaisuuteen. Tämä luo omat haasteensa perimistilanteissa. Perintövero lankeaa usein maksettavaksi viimeistään vuoden sisällä perunkirjoituksen toimittamisesta. Etenkin tilanteessa, jossa perittävä omaisuus on esimerkiksi asunto tai kiinteistö, tulee perintöverojen maksamisesta oikeasti taakka perinnön saajalle.

Hyvä sijainti ja vähäinen tarve remontille. Ensiasunnon ostopäätös syntyi nopeasti, kun kotia etsivä pariskunta kävi katsastamassa myynnissä olevan, 60-luvulla rakennetun kerrostalokolmion Tampereen keskustan läheisyydestä. Edelliset asukkaat olivat pitäneet asunnosta hyvää huolta, ja muun muassa keittiö ja kylpyhuone olivat kokeneet remontin parin viimeisen vuoden aikana. Heti oli selvää, että ainoastaan tapetit menevät uusiksi, mikä edesauttoi tarjouksen tekemistä myytävästä asunnosta.

3 Ensiasunnon ostamisen rahoitus Omaisuus rahoittajan nimiin! Myös puolisoilla, avioliitto ei tee omaisuudesta yhteistä Pankkilaina Korkovähennys henkilökohtaisessa verotuksessa Laina esimerkiksi vanhemmilta Velka voi olla koroton Laina on maksettava takaisin Jos lyhennetään velkojan antamilla verovapailla lahjoilla, voidaan koko laina verottaa lahjana

Tule asiakkaaksi

Suomen väestötilastot kannattaisi aina välillä päivittää. Pääkaupunkiseutu vs. “isot kaupungit” Tampere ja Turku näytti olevan asuntokauppatilastoissa tutkitut ryhmät. Antaa hieman väärän kuvan koko valtakunnan kasvukeskuksista, joista esim. Oulussa on enemmän asukkaita kuin Turussa. Ei voi puhua silloin, että “isoissa kasvukeskuksissa kauppa yli puolet muuhun Suomeen verrattuna”, jos tarkoitetaan, että tilastot on nimenomaan tehty em. jaon perusteella. Kysymys on siis Etelä-Suomen kasvukeskukset vs. muu maa.