Press "Enter" to skip to content

Ehdollisesta tarjouksesta vetäytyminen

Asunnon ostotarjous – Sitooko? Sisältö? Peruminen? Sanktiot?

RE/MAX Center haluaa tehdä tutuksi asiakkailleen asuntokaupan termejä ja käytäntöjä. Kaikki ei ole aina ihan niin selviä asioita, mitä luulla voisi, useammastakin syystä. Ammattitaitoinen kiinteistönvälittäjä osaa selvittää eri vaiheita kohteen ostajalle ja myyjälle, jotta osataan varautua eteen mahdollisesti tuleviin tilanteisiin. Kiinteistönvälittäjän tulee vahtia molempien kaupan osapuolien etuja.

Kiinteistönvälittäjä auttaa asunnon myyjää tarjousneuvotteluissa

Kun kaupan kohteena on kiinteistö, on käytäntö hieman erilainen. Kiinteistön kaupassa puhutaan kiinteistön esisopimuksesta, jota voidaan pitää ostotarjoukseen verrattavana dokumenttina. Kiinteistön esisopimus on alustava sopimus kiinteistön kaupasta, ja siinä määritellään muun muassa kaupan kohde ja ehdot. Esisopimus on tehtävä kirjallisesti, ja kaupan osapuolten tulee allekirjoittaa sopimus. Lisäksi julkisen kaupanvahvistajan tulee vahvistaa kiinteistön esisopimus osapuolten ollessa läsnä.

Asuntokaupan yleinen ilmiö: Ehdolliset tarjoukset voivat johtaa vaikka monen kodin odotteluketjuun – «Yhden tippuessa pois jäävät muutkin roikkumaan»

Varovaisuutta on lisännyt markkinatilanne, jossa asuntoja on tarjolla paljon ja myyntiajat pitkähköjä. Siksi myös niin sanottuja ehdollisia ostotarjouksia tehdään entistä ahkerammin. Tällöin tarjouksen tehnyt sitoutuu ostamaan asunnon sillä ehdolla, että saa ensin omansa myytyä.

Tarjous kohteen kunnon selvittämisehdolla

Ostotarjous voidaan joko hyväksyä tai hylätä, ja tietyissä tilanteissa myös ehdollinen hyväksyntä on mahdollinen. Mikäli ostotarjous hyväksytään, mutta siihen on tehty jokin muutos, kyseessä on tarjouksen hylkääminen ja myyjän tekemä uusi tarjous eli vastatarjous. Tällöin aiempi tarjous ei enää sido tarjouksen tekijää. Vastatarjouksenkin voi tehdä ehdollisena eli myyjä voi pidättää itselleen oikeuden ottaa vastaan ja hyväksyä muita ostotarjouksia.

Päävalikko

Asunnonvaihto alkaa yleisimmin unelma-asunnon etsimisestä, vaikka usein se kannattaisi aloittaa myymällä oma asunto ensin alta pois. Sellainen tilanne ei kuitenkaan houkuttele monia, koska uuden asunnon hakuprosessin kestoa on vaikea ennustaa ja vanhaan asuntoon jääminen voi edelleen olla varteenotettava vaihtoehto, jos sitä täydellistä ei löydykään. Mikäli uuden ostoon tarvitaan rahoitusta ja vanhassakin on vielä lainaa jäljellä, asunnonvaihto kannattaa suunnitella tarkasti.

Sivut

No kerrostalossa nyt harvemmin tehdään kuntotarkastusta. Ja kaikki ketkä tiedän ostaneen uuden kun vanha oli vielä myynnissä, ovat laittaneet ehdoksi että vanha menee kaupaksi. Itse olemme myös tehneet tällaisen tarjouksen, ja ihan tarjous meni läpi. Meillä jopa yksi tarjous rauennut sen takia, kun vanha ei mennyt kaupaksi. Ehtona taisi olla, että tarjous raukeaa ellemme 2 kuukaudessa saa vanhaa myydyksi.

Aiheita tänään:

Tarjouksen jättäjä voi tehdä tarjouksessa ns. varauksen siitä, milloin hänellä on oikeus vetäytyä kaupasta. Tällainen ehto voi kohdistua esimerkiksi rahoituksen saamiseen tai oman asunnon myymiseen. Ostaja voi siis tarjoutua ostamaan kiinteistön mutta vain sillä ehdolla, että saa rahoituksen järjestymään. Samoin ehtona voi olla, että kiinteistöllä teetetään kuntotarkastus, ja kiinteistö ostetaan vain silloin, jos kuntotarkastuksessa ei ilmene merkittäviä puutteita.

Moni kilpailuttaa asuntolainan korkoa. On kuitenkin hyvä muistaa, että korkomarginaali on vain yksi osa lainan kustannuksia. Parhaan hyödyn pankistasi saat, kun asuntolainan yhteydessä käyt pankin kanssa keskustelun koko taloudestasi ja sen tarpeiden ratkaisemisesta. Lainan hoitokin on helpompaa, kun keskität myös päivittäiset pankkipalvelusi samaan pankkiin.

Ostotarjousta ei kannata tehdä, jos ei ole varma asuntoon tai taloyhtiöön liittyvistä tiedoista. Ennen tarjouksen tekemistä kannattaakin ostettavaan asuntoon, kaikkiin oleellisiin asiakirjoihin sekä tuleviin ja suunnitteluasteella oleviin korjauksiin ja remontteihin tutustua huolellisesti. Erityisesti isännöitsijätodistus on hyvä tutkia huolella, sillä siitä selviää moni tärkeä asuntoon ja taloyhtiöön liittyvä asia.

Ostajat saattavat udella myös, miksi myyjä haluaa myydä ja muuttaa pois. Jos syyt ovat henkilökohtaisia ja liittyvät esimerkiksi perhe- tai työtilanteeseen tai terveyteen, niistä ei tarvitse myyjän avautua. Jos taas syynä on esimerkiksi myyjän  varattomuus, joka on todettu ulosotossa, siitä pitää mainita ostajalle, sillä varattoman myyjän olisi hankala vastata taloudellisesti asunnon mahdollisista virheistä kaupan jälkeen.

Oman asunnon myyntiehto on yleensä voimassa pidempään, koska myynti ei välttämättä suju viikoissa. Tässä tapauksessa ehdollinen tarjous tehdään yleensä niin, että se ei pysäytä asunnon myyntiä. Myyjä voi jatkaa myyntiä ja ottaa vastaan ehdottomia tarjouksia. Tällöin tosin ostaja saattaa menettää haluamansa asunnon, jos myyjä saa ehdottoman tarjouksen.

Mikä on asunto-osakeyhtiö?

Edellä 1 momentissa tarkoitettu ehto ei ole sitova, ellei sitä ole otettu kauppakirjaan, eikä siltä osin kuin se on sovittu olemaan voimassa viittä vuotta pidemmän ajan kaupantekopäivästä. Jollei ehdon voimassaoloaikaa ole merkitty kauppakirjaan, se on voimassa viisi vuotta. Kanne kiinteistön palauttamisesta myyjälle on pantava vireille kolmen kuukauden kuluessa ehdon voimassaolon päättymisestä.

Jos Nokia päättää hyväksyä Velkakirjoja ostettavaksi, Nokia ehdottaa hyväksyttävän ostettavaksi Ostotarjousten mukaisesti (i) kaikki pätevästi tarjotut ALU-velkakirjat ja (ii) yhteenlasketun 2019-velkakirjojen määrän siten, että Nokian kaikista Ostotarjousten mukaisesti ostettavaksi hyväksytyistä Velkakirjoista (sisältäen ALU-velkakirjat) maksama yhteismäärä (pois lukien alla määritelty Kertynyt Korko), ei ole suurempi kuin 1 500 000 000 Yhdysvaltain dollarin käteismäärä (määrä, jota voidaan suurentaa tai pienentää, «Sallittu Enimmäismäärä«).

Allianssihanke on jaettu kahteen eri vaiheeseen; kehitysvaiheeseen sekä toteutusvaiheeseen. Molempiin vaiheisiin on oma sopimus (kehitysvaiheen allianssisopimus KAS ja toteutusvaiheen allianssisopimus TAS) ja kaupallinen malli. Hanke on nyt siinä vaiheessa, että kaupunginhallituksen tulee tehdä päätös päätoteuttajan valinnasta ja kehitysvaiheen käynnistämisestä. Kehitysvaiheen arvioidut kustannukset ovat enimmillään 1.000.000 € ja tämän vaiheen kiinteistöyhtiö tullee rahoittamaan konsernitililimiitillä.